Gród, co SEMPER był FIDELIS…

II Kongres

środowisk Kresowych Rzeczypospolitej Polskiej

Gród, co SEMPER był FIDELIS…

Lwów w życiu II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939). Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 100-leciu połączenia Lwowa z Polską Odrodzoną

Patronat honorowy JE abp. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity lwowskiego, JE bp. Pacyfika Dydycza, JE bp. Mariana Buczka

Lublin, 14-15 czerwca 2019 r.

 

 

14 czerwca

Pałac Czartoryskich (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

Plac Litewski 2

10.00 Otwarcie sesji naukowej

14-15 – przerwa obiadowa

15. 30 – obrady sesji naukowej

15 czerwca

Kościół pw. MB Zwycięskiej

9.00 – Msza św. w intencji Obrońców Lwowa pod przewodnictwem JE ks. bp. Mariana Buczka

Pałac Czartoryskich (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

Plac Litewski 2

10.00 – kontynuacja obrad

12.00 – panel z udziałem przedstawicieli środowisk kresowych

Prezentacja Nowego Pisma Kresowego „RES CRESOVIANA”

Wręczenie nagród laureatom konkursu wiedzy o Kresach

Zamknięcie Kongresu

Referaty

Bp. Marian Buczek (Charków-Zaporoże), Św. abp Józef Bilczewski pasterz i niebiański patron Lwowa.

Prof. Tadeusz Trajdos (Warszawa), Listopad 1918 r. we Lwowie.

Prof. Czesław Partacz (Kołobrzeg), Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 r.

Prof. Sławomir Nicieja (Opole), Lwowskie Campo Sancto – Cmentarz Obrońców Lwowa narodowym sanktuarium II Rzeczypospolitej.

Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (Kraków), Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie

Dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy (Lublin), Miasto przyszłości. Palny rozbudowy Lwowa z perspektywy dwudziestolecia.

Dr Jarosław Kit (Lublin-Lwów), Życie codzienne ludności żydowskiej we Lwowie

Stanisław Srokowski (Wrocław), Literatura polska we Lwowie

Maciej Bohosiewicz (Warszawa), Ormianie w życiu społecznym i kulturowym międzywojennego Lwowa

Dr Adam Kulczycki (Strasburg-Rzeszów), Historia Lwowa na cenzurowanym. Dzieje Lwowa międzywojennego w ukraińskiej historiografii, przestrzeni publicznej i medialnej.

Aleksandra Osadczy (Warszawa), Przynależność Lwowa i Małopolski Wschodniej do państwa polskiego w pamiętnikach ambasadora Włoch w Warszawie Francesco Tomassiniego

Krzysztof Żabierek (Bydgoszcz), Podniebna obrona Lwowa w 1918-1919 roku.

Piotr Panasiuk (Lublin), Targi Wschodnie we Lwowie

Red. Jurij Smirnow (Lwów),  Najważniejsze prace konserwatorskie w rzymskokatolickich świątyniach Lwowa w latach 20-30 XX wieku.

Dr Ryszard Gajewski (Lublin), Lwowianin prof. Leopold Caro prekursorem polityki solidaryzmu społecznego.

Mgr Maria Bielecka (Lublin), Lwów międzywojenny w pracach Witolda Szolgini

Brunon Różycki (Lublin), Józef Piłsudski a Lwów. Historia jednego mitu

Dr Renata Pomarańska (Rzeszów), Społeczne znaczenie lwowskich przestrzeni publicznych (w świetle Wysokiego Zamku Stanisława Lema)

Maciej Kułak (Warszawa), Polskie Radio Lwów jako ewenement kultury medialnej dwudziestolecia międzywojennego

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)