2 Responses to Wspomnienia Bronisławy Kwiczak (nazwisko rodowe Trzcińska)

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)