logo_grupa_azoty

Strona internetowa naszego Stowarzyszenia powstała dzięki wsparciu:

 

 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

 

 

 

 

Stara wersja strony jest dostępna pod poniższym linkiem:

Stara wersja strony Stowarzyszenia

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową

oraz zapraszamy do współpracy.

Początki naszego działania zaczęły się w roku 1989, kiedy to w Kędzierzynie-Koźlu zostało założone Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich. W roku 2013 TML i KPW zmieniło swój statut i przybrało nazwę Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu.kamieniec_podolski

Stowarzyszenie Kresowian jest to związek zarejestrowany jako pozarządowa Instytucja Użyteczności Publicznej. Ma charakter ogólnopolski. Naszą siedzibą jest Kędzierzyn-Koźle w województwie Opolskim. W Stowarzyszeniu zarejestrowanych jest wielu członków przeważnie seniorów.

Mamy swój statut i Zarząd. Organizujemy m. in. różnego rodzaju uroczystości o charakterze patriotycznym. Współpracujemy z instytucjami, uczelniami, uczonymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się sprawami kresowian zamieszkałymi przed II wojną światową na terytorium Polski Rzeczpospolitej.

 

Bieżące wydarzenia znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualności”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce pt. „O nas”.

 

Terminy zebrań Stowarzyszenia Kresowian ustalono na:

drugi poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 17.00.

W przypadku gdy w drugi poniedziałek miesiąca przypadnie

święto, lub dzień wolny od pracy, zebranie przesuwa się na następny poniedziałek.

Wyjątek stanowią miesiące wakacyjne, lipiec i sierpień, kiedy to spotkania odbywają się o godz. 16.00,

Serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków do uczestnictwa w naszych zebraniach.

 

 

KOMUNIKAT

do naszych Członków, Sympatyków i Przyjaciół Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle.

 

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu prowadzi szeroką działalność patriotyczno – wychowawczą w skali ogólnokrajowej. organizując uroczystości poświęcone rocznicom tragedii ludobójstwa dokonanego na Narodzie polskim na Kresach Wschodnich II RP przez nacjonalistów ukraińskich, w latach 1939-1947.

Organizujemy Dni Kultury Kresowej, oraz konferencje naukowo – historyczne poświęcone tragicznym wydarzeniom na Kresach z udziałem znanych polskich historyków zajmujących się tymi zagadnieniami.

Z każdej konferencji naukowo – historycznej wydajemy opracowania książkowe, których opublikowaliśmy już siedem tomów, wkrótce ukarze się tom ósmy.

Zwracamy się z gorącą prośbą do naszych Członków, Sympatyków oraz Przyjaciół o wspieranie finansowe naszej działalności oraz na utrzymanie strony internetowej naszego Stowarzyszenia www.kresykedzierzynkozle.pl.

Podajemy numer konta na które prosimy przesyłać datki według swoich możliwości :

Konto Bankowe : 23 2030 0045 1110 0000 0383 9630

Nasze Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, swoją działalność utrzymujemy tylko ze składek członkowskich, oraz datków Ofiarodawców.

Za wsparcie finansowe naszej działalności, wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

Prezes Stowarzyszenia Kresowian

 

                                 Witold Listowski

 


 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRESOWIAN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Dopiero w 1989 roku zaistniały warunki, by kresowianie, ich potomkowie oraz miłośnicy byłych Kresów Wschodnich II RP mogli zrzeszać się i od podstaw tworzyć swą organizację. Inicjatywa powołania Towarzystwa Miłośników Lwowa narodziła się we Wrocławiu, gdzie po wojnie osiedliło się bardzo wiele rodzin wypędzonych z Kresów. Gdy wieść o ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego TML dotarła do naszego miasta, już 14 lipca 1989 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie byłych kresowian. Głównymi inicjatorami założenia Koła, a następnie Oddziału Towarzystwa byli Witold Listowski i śp. Kazimierz Klucznik.

Na przestrzeni minionych lat członkowie Oddziału, dzięki wytrwałej, ambitnej pracy na trwałe wpisali się w świadomości mieszkańców miasta i regionu. Organizowane przez nas uroczystości mają charakter ponad wojewódzki i przyciągają uwagę mediów. Głównym inicjatorem, organizatorem i inspiratorem  podejmowanych działań jest wieloletni prezes Zarządu, Witold Listowski. Dzielnie pomagają mu aktywni członkowie Zarządu.

Do szczególnych osiągnięć naszego Oddziału można zaliczyć:

 • uwieńczone sukcesem starania o nadanie Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu imienia Orląt Lwowskich, ufundowanie sztandaru szkole, umieszczenie na budynku szkoły dwóch tablic, jednej, mówiącej o Patronie szkoły i drugiej – inskrypcyjnej, poświęconej pamięci ofiar ludobójstwa, dokonanego na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Powstańczą Armię,
 • organizowanie (w bieżącym roku po raz siódmy) Dnia Kultury Kresowej. W programie uroczystości mieści się konferencja naukowo-historyczna, w której udział biorą znani historycy, politolodzy, zajmujący się szeroko pojętą tematyką kresową. Gościliśmy już m. in. Prof. Edwarda Prusa, dr Lucynę Kulińską, prof. Czesława Partacza, dr Jacka Wilczura, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego i in. Po konferencji w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej odprawiana jest uroczysta msza św. w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach, w ostatnich latach z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego i orkiestry wojskowej. Po mszy uczestnicy w pochodzie przechodzą do gimnazjum, gdzie pod tablicą inskrypcyjną, po wysłuchaniu hymnu, składają kwiaty, wieńce, zapalają znicze. Przed tablicą zaciągnięta jest warta honorowa. Końcową częścią uroczystości jest koncert, w którym występują znane zespoły, mające w swoim repertuarze piosenki, skecze, dialogi kresowe,
 • z inicjatywy naszego Oddziału Sejmik Województwa Opolskiego przyjął przez aklamację dwie uchwały, potępiające w sposób jednoznaczny akty ludobójstwa, dokonanego na Kresach przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA (27.10.2009 r.) i dekrety ustępującego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki, nadające Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi tytuły Bohaterów Ukrainy i uznające Ukraińską Powstańczą Armię za kombatantów II wojny światowej (30.03.2010),
 • od bieżącego roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego,
 • zorganizowanie kilkunastu wycieczek – pielgrzymek na Kresy podczas których odwiedzamy znane z naszej historii miejsca – Lwów, Chocim, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Krzemieniec, Łuck, Dubno, Trembowlę i in. Podczas pobytu na Kresach spotykamy się z Polakami, którzy tam pozostali, zawozimy im pomoc rzeczową i finansową.
 • zorganizowanie kilkunastu wystaw przybliżających mieszkańcom miasta kulturę, tradycję Kresów, m.in., wystawy przedstawiające zbrodnie ludobójstwa, dotyczące Cmentarza Obrońców Lwowa, pamiątki przywiezione z Kresów przez naszych członków, wystawy obrazów opiewających uroki Lwowa  i inne,
 • coroczne modlitewne spotkanie przed tablicą inskrypcyjną w dniu 11 lipca – rocznicę apogeum ludobójstwa na Wołyniu,
 • organizowanie w miesiącach wakacyjnych dla członków i mieszkańców miasta Pikników Kresowych, które odbywają się na kozielskiej Wyspie. Czas umilają występy zespołów artystycznych, gościliśmy już m. in. Tyligentnych Batiarów i Pacałychę z Bytomia, zespół Chawira z Krakowa,
 • organizowanie, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, licznych spotkań z autorami książek o tematyce kresowej, m. in. ze Stanisławem Srokowskim, prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją, Stanisławem Jastrzębskim, prof. Edwardem Prusem, malarką i poetką Jolantą Tacakiewicz z Nysy i in.,
 • coroczne organizowanie spotkania opłatkowego i tzw. jajeczko w okresie Wielkanocnym, gościmy na nich przedstawicieli władz powiatowych i miejskich, związków kombatanckich, organizacji kresowych z innych miast,
 • od ubiegłego roku Oddział posiada sztandar. Poczet sztandarowy uczestniczył w wielu uroczystościach organizowanych w miastach naszego województwa i województw ościennych – śląskiego i dolnośląskiego,
 • już 30-tu naszych członków posiada Złotą Odznakę Towarzystwa. Do tego grona osób najbardziej zaangażowanych i aktywnych dołączą za parę dni kolejni odznaczeni.

twierdza_chocim