Zbrodnia w Parośli

8 lutego 2018

W kol. Parośle I pow. Sarny sotnia UPA zamordowała w lesie 5 Polaków z kol. Wydymyr (w tym 18-letniego chłopca), następnie bandyci wjechali 50 saniami do Parośli. Przed każdą zagrodę podjechały jedne sanie, uzbrojeni mężczyźni łomotaniem w drzwi budzili gospodarzy. Do każdego domu weszło od czterech do sześciu mężczyzn. Udawali partyzantów sowieckich, ale Polaków od razu zastanowiło to, że mówili miejscową gwarą ukraińską i ubrani byli jak okoliczni Ukraińcy. Poza tym partyzanci sowieccy nie nosili zatkniętych za pasy siekier bądź toporów. Kazali napiec sobie chleba i ugotować obiad. Nikt z członków rodziny nie mógł opuścić domu. Zatrzymywano wszystkich przejeżdżających przez wieś. Zagrody były przeszukiwane. Gdy znaleziono broń, gospodarz był katowany. Jeszcze przed obiadem w domu Stanisława Kołodyńskiego, ojca cudem ocalałej dwójki dzieci (w tym 12-letniego syna, którego relacja cytowana jest poniżej), zamordowanych zostało kilku Kozaków kubańskich, zabranych „do sowieckiej partyzantki” z posterunku we Włodzimiercu. Nie chcieli oni wstąpić do UPA i mordować ludności polskiej. „Warta szczelnie otaczała nasz dom. Wtedy to mama spytała ojca, co ci robili? Czy mocno bili? Za co? Ojciec odrzekł, że im nie chodziło o słoninę, lecz o broń. Mama powiedziała, że nas chyba pomordują, na co ojciec nic nie odpowiedział. Siedział ze spuszczoną głową, bez słowa. Mama modliła się półgłosem, prosiła Boga, by jej dzieci nie zostały sierotami. Po dłuższym czasie, do sypialni wszedł dowódca z miną bardzo zadowoloną, za nim kilku bandytów rozebranych do koszul, roześmianych. Dowódca powiedział nam: „Musicie się położyć, my was powiążemy, żeby Niemcy was nie skrzywdzili za przetrzymywanie i karmienie

Pokaż więcej »

Przemyśl upamiętnił Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – „ Niezłomnego Pasterza Kościoła” w 100. rocznicę urodzin

8 lutego 2018

W czwartek 1.02.2018r. w Przemyskim Seminarium Duchownym odbyła się sesja naukowa poświęcona śp. Księdzu Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi w 100 rocznicę urodzin.

Ksiądz Ignacy Tokarczuk w dniu 3.12.1965r w Przemyskiej Katedrze przyjął sakrę biskupią z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Święty J.P II będąc w Przemyskiej Katedrze 2 czerwca 1991r. podniósł ks. biskupa Ignacego Tokarczuka do godności arcybiskupiej. W 1993r przeszedł na emeryturę, ale do końca życia był bardzo aktywnym duchowym przewodnikiem wierzących, walczących o prawdę. W dniu 3 maja 2006r. z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe – „Order Orła Białego” w uznaniu zasług za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polski, a także Sejmiku Województwa Podkarpackiego rok 2018 poświęcony będzie pamięci „Niezłomnego Arcybiskupa”.

W sesji naukowej w Seminarium Duchownym, ze swoimi wspomnieniami o swojej bliskiej współpracy z Ks. Arcybiskupem I. Tokarczukiem wystąpili: Ks. dr. Henryk Borcz, ks. prof. Józef Wołczański, ks. dr. Andrzej Skiba oraz Biskup Edward Białogłowski , który przez wiele lat był sekretarzem biskupa. Klerycy przedstawili sztukę o ks. Arcybiskupie i Jego pracy jako Ordynariusza Archidiecezji Przemyskiej. Był też archiwalny wywiad z Arcybiskupem

I. Tokarczukiem udostępniony przez TVP Rzeszów.

Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu otworzyło wystawę, a zarazem Izbę Pamięci poświęconą Arcybiskupowi I. Tokarczukowi w 100 rocznicę urodzin. Uczestnicy wystawy obejrzeli wiele pamiątek z czasów pasterskiej posługi Arcybiskupa w Przemyślu. Ks. dr. Henryk Borcz pokazał zebranym urządzenie podsłuchowe jakie zamontowane były w latach 1962 do 1975 za grzejnikami c.o. w pomieszczeniach pałacu biskupiego, gabinecie biskupa oraz pomieszczeniach Kurii.

Wieczorem w Katedrze odprawiona

Pokaż więcej »