Zbrodnia w Parośli

8 lutego 2018

W kol. Parośle I pow. Sarny sotnia UPA zamordowała w lesie 5 Polaków z kol. Wydymyr (w tym 18-letniego chłopca), następnie bandyci wjechali 50 saniami do Parośli. Przed każdą zagrodę podjechały jedne sanie, uzbrojeni mężczyźni łomotaniem w drzwi budzili gospodarzy. Do każdego domu weszło od czterech do sześciu mężczyzn. Udawali partyzantów sowieckich, ale Polaków od razu zastanowiło to, że mówili miejscową gwarą ukraińską i ubrani byli jak okoliczni Ukraińcy. Poza tym partyzanci sowieccy nie nosili zatkniętych za pasy siekier bądź toporów. Kazali napiec sobie chleba i ugotować obiad. Nikt z członków rodziny nie mógł opuścić domu. Zatrzymywano wszystkich przejeżdżających przez

Pokaż więcej »

Przemyśl upamiętnił Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka – „ Niezłomnego Pasterza Kościoła” w 100. rocznicę urodzin

8 lutego 2018

W czwartek 1.02.2018r. w Przemyskim Seminarium Duchownym odbyła się sesja naukowa poświęcona śp. Księdzu Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi w 100 rocznicę urodzin.

Ksiądz Ignacy Tokarczuk w dniu 3.12.1965r w Przemyskiej Katedrze przyjął sakrę biskupią z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ojciec Święty J.P II będąc w Przemyskiej Katedrze 2 czerwca 1991r. podniósł ks. biskupa Ignacego Tokarczuka do godności arcybiskupiej. W 1993r przeszedł na emeryturę, ale do końca życia był bardzo aktywnym duchowym przewodnikiem wierzących, walczących o prawdę. W dniu 3 maja 2006r. z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe – „Order Orła Białego” w uznaniu zasług za działalność na rzecz

Pokaż więcej »

8 lutego 2018

Od 8 do 10 lutego 1940 roku NKWD dokonało deportacji około 250 tysięcy Polaków oraz kilka tysięcy Ukraińców, Żydów i Białorusinów , obywateli Rzeczpospolitej, głównie do Kazachstanu i na Syberię. Rozkaz o deportacji podpisał Iwan Sierow, zastępca ludowego komisarza spraw wewnętrznych (Ł. Berii) i zarazem szef NKWD Ukraińskiej SRR. W rozkazie pisał: „Plan deportacji musi być opracowany w najdrobniejszych szczegółach i zrealizowany przez trójki wykonawcze w każdym obwodzie i rejonie. Zadanie to należy wykonać przy zachowaniu zupełnego spokoju, tak by nie wywoływać demonstracji lub paniki wśród miejscowej ludności.” Oskarżeniem było uznanie tych osób za „element społecznie niebezpieczny” (SOE – socjalno

Pokaż więcej »