Biuletyn „Spotkania Świrzan” nr 3/2018

14 kwietnia 2018

link do biuletynu

Pokłosiem napadów nacjonalistów połączonych ze zbrodnią, jest istniejąca
do dzisiaj pomiędzy Polakami a Ukraińcami nienawiść,
strach, nieufność i morze kłamstwa. Zbrodnie te neobanderowcy usiłują
zmazać przez kłamliwe, zafałszowane publikacje. Prym w krę-
tactwie dzierży szef ukraińskiego IPN-u.
Uczeni polscy na naukowych spotkaniach, także z udziałem Ukraińców,
przedstawiają fakty przeciwstawne zmataczonym informacjom historycznym. Ale
nie tylko naukowcy z naszego kraju prowadzą walkę z takimi przeinaczeniami.
Wspomaga ich wielu naukowców z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.
Wasyl Rasewycz – przekonuje, że bohaterami Ukrainy nie mogą być mordercy z OUN
-UPA i że oni zasługują na potępienie.
Jared McBride, John-Paul

Pokaż więcej »

13 kwietnia 2018

W nocy z 13 na 14 kwietnia 1945 r. w miasteczku Rohaczyn pow. Brzeżany: „Tej tragicznej nocy zginęło 47 osób, w tym 17 młodych chłopców i 4 kobiety. /…/. Mój kuzyn Edward Świczewski zginął na rękach matki. Stryjna Maria uciekała z trojgiem dzieci. Dwoje młodszych, kilkuletnich ucieka przodem. Ona zostaje zatrzymana z najstarszym Edwardem. Upowiec mówi, żeby poszła do stajni i wypuściła bydło. Czyżby chciał ocalić jej syna?… Ale ona, niespokojna o los dwojga młodszych dzieci – Anny i Mariana, nie usłuchała tej zdaje się dobrej rady. Nie wiedziała wtedy, że dwoje dzieci jest już w bezpiecznym miejscu. Uciekając z

Pokaż więcej »