III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach pod tytułem: ,, Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”

Szanowni Państwo

Zapraszamy Szkoły w Polsce i poza jej granicami do uczestniczenia w III Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Kresach pod tytułem: ,, Polacy na Kresach: historia i teraźniejszość”

Planowane wydarzenie jest kontynuacją wcześniejszych edycji Konkursu, które spotkały się z życzliwym odbiorem i wysoką oceną  tej naszej inicjatywy wśród uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, jak i środowisk kresowych.

Między innymi słowa uznania otrzymaliśmy od Pana Stanisława Srokowskiego, wybitnego pisarza kresowego, pracowników naukowych, jak też nauczycieli – opiekunów młodzieży przygotowujące prace konkursowe.

Podstawowym celem tego Konkursu jest kształtowanie pamięci historycznej  młodego pokolenia naszego społeczeństwa, kształtowanie pamięci o naszym dziedzictwie kulturowym na kresach wschodnich, upowszechnianie wiedzy o dorobku społecznym, kulturowym, naukowym i gospodarczym Polaków wywodzących się z dawnych Kresów Rzeczypospolitej.

Pierwsze dwie edycje tego Konkursu cieszyły się wśród uczniów i nauczycieli  bardzo dużym zainteresowaniem, a prace konkursowe były na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym.

Żywimy głęboką nadzieję i przekonanie, że i w III edycji naszego Konkursu prace będą także na wysokim poziomie.

Konkurs nasz wspiera wiele organizacji kresowych, jak i środowiska naukowe, które podkreślają doniosłość i wagę tego działania na rzecz utrwalania pamięci o naszym dziedzictwie na Kresach. Laureaci Konkursu są zapraszani wraz z opiekunami na konferencje naukowe poświęcone Kresom, które nasze Stowarzyszenie współorganizuje w Nałęczowie oraz w Lublinie i  uroczyście odbierają nagrody wraz ze swoimi opiekunami.

Z wyrazami szacunku

Prezes Ewa Gułkowska

III Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kresach

Załącznik nr 1 – konkurs

Załącznik nr 2 – konkurs

Załącznik nr 3 – konkurs

Pokaż więcej »

Wjatrowycz: OUN najbardziej udanym projektem Ukraińców w XX wieku

Szef UIPN Wołodymyr Wjatrowycz chwaląc Organizację Ukraińskich Nacjonalistów powiedział m.in, że jej wrogiem była II RP „okupująca część Zachodniej Ukrainy”. Podkreślił, że hasło „Sława Ukrajini, Herojam Sława” to organizacyjne zawołanie OUN i wraz z jej hymnem i czerwono-czarnymi flagami stało się elementem symboliki ukraińskiej armii… całość artykułu w portalu kresy.pl-link

Pokaż więcej »

Jak doszło do banderyzacji Ukrainy

Pomoc III Rzeczpospolitej w dojściu do władzy na Ukrainie pogrobowców terrorystycznej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) odpowiedzialnej za zbrodnie ludobójstwa dokonane na narodzie polskim to największy paradoks historii ostatnich lat. Jak doszło do tego, że margines narodu ukraińskiego skażony faszystowską ideologią Dmytra  Doncowa  zapewnił sobie miejsce na politycznej scenie Ukrainy i kto w tym procesie wyznaczył Polsce rolę pomocnika? Aby odpowiedzieć na te pytania należy wrócić do wydarzeń jakie zaistniały w Europie po zakończeniu II wojny światowej, ówczesną geopolityczną sytuację opisał  dr hab. Wiktor Poliszczuk w książce p.t. „Gorzka prawda”… zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem Moniki Śladewskiej – link.

Pokaż więcej »

„Trzeba terroru – uczyńmy go piekielnym!” Powstanie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów

Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), która bezwzględnym terrorem miała walczyć o niepodległe państwo ukraińskie, powołano do życia 27 stycznia 1929 roku w Wiedniu.

Koniec I wojny światowej i związany z tym rozpad europejskich mocarstw, przyniósł nadzieje na zbudowanie niepodległych państw zarówno Polaków, jak i Ukraińcom. Jednak wkrótce okazało się, że interesy Polaków i Ukraińców są sprzeczne ze sobą. 1 listopada 1918 roku wybuchły polsko-ukraińskie walki o Lwów. Przedstawiciele tych dwóch narodów nie wyobrażali sobie, żeby w granicach ich nowych państw miało zabraknąć Lwowa… Link do całego artykułu na portalu polskieradio24.pl

Pokaż więcej »

Nowe działy na naszej stronie

Z wielką przyjemnością informujemy, że na podstronie Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich zostały dodane dwa nowe działy:

Pokaż więcej »