Biuletyn „Spotkania Świrzan” nr 5/2019

Mija 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej, która zapoczątkowała, a także pozwalała kontynuować kradzież dóbr naszej kultury. Mimo że Niemcy robili to incydentalnie w czasie wojny, to i tak okupant dokonał rabunku ok. pół miliona pojedynczych dzieł sztuki o ogromnej wartości. Po wojnie wszystkie formalne wnioski o ich zwrot zakończyły się pozytywnym rozpatrzeniem, choć wiele zostało rozproszonych po świecie. Natomiast zabór polskich dóbr kultury przez Rosjan rozpoczął się zasadniczo od czasu Powstania Kościuszkowskiego. Kolejny był po Powstaniu Lisopadowym. Link do biuletynu – Spotkania Świrzan nr 140.

Pokaż więcej »

Ukraińskie zbrodnie w Bieszczadach. Mord w Baligrodzie

W niedzielę, 6 sierpnia 1944 r., oddział UPA dowodzony przez Wołodymyra Szczygielskiego ps. „Burłaka” dokonał mordu na polskich mieszkańcach miejscowości Baligród na Podkarpaciu. Banderowcy rozstrzelali 42 mężczyzn, najstarszy z nich miał 80 lat.

Przed wojną w Baligrodzie żyło blisko 2 tys. mieszkańców, głównie Żydów, Polaków i Ukraińców. We wrześniu 1939 r. Baligród został zajęty bez walki przez oddziały niemieckie i słowackie. W czasie okupacji istniał tu ruch konspiracyjny w postaci placówki AK Baligród nr VII… cały artykuł Pawła Brojka.

Pokaż więcej »

Biuletyn „Spotkania Świrzan” nr 4/2019

Głoszone przede wszystkim przez stronę ukraińską porównanie Armii Krajowej do UPA świadczy o zakłamywaniu podstawowych różnic istniejących między tymi formacjami. Nie jest ich tak mało i większość ma znaczenie zasadnicze. Naczelne dowództwo AK nigdy nie wydało żadnych rozkazów ludobójstwa na ludności ukraińskiej. Akcje odwetowe miały charakter marginalny. Inaczej postąpili „atamani” UPA- Szuchewycz i Klaczkiwskij. Przystąpienie do podziemnej armii polskiej było dobrowolne i za odmowę nie groziła żadna kara. Ukraińcom groziła kara śmierci, często wykonywanawokrutny sposób. AK działała na całym obszarze okupowanej Polski i miała poparcie w szerokich kręgach społecznych, zaś UPA była ramieniem zbrojnym tylko Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i działała na terenachMałopolski Wschodniej. Ponieważ UPA była następstwem ideologii ludobójczej, żaden kraj nie uznał „rządów” OUN i UPA, gdy tymczasem AK była częścią Wojska Polskiego, podlegającemu legalnemu rządowi na Zachodzie, a rząd był uznawany przez społeczność międzynarodową. Jednostki AKliczyły prawie 300 tys. zaś UPA- ok. 25 tys. Spotkania Świrzan nr 139 – link do biuletynu.

Pokaż więcej »