Państwo polskie zbuduje pomnik na grobie ludobójców – morderców pasażerów pociągu pod wsią Zatyle?

Obietnica prezydenta Ukrainy skasowania zakazu poszukiwań i ekshumacji na terenie Ukrainy zawiera niedookreślony warunek – uporządkowania ukraińskich miejsc pamięci w Polsce.

W związku z tym, być może już niebawem, na koszt polskiego podatnika, zostaną odbudowane pomniki banderowskiej „chwały” OUN-UPA na górze Monastyr w Werchracie oraz na cmentarzu w Werchracie. Ponieważ może to oznaczać, że państwo polskie wyrazi zgodę na zbudowanie pomników ludobójców polskich pasażerów pociągu relacji Zamość – Lwów pod wsią Zatyle koło Bełżca, oraz sfinansuje ich odbudowę, warto byłoby poinformować opinię publiczną i decydentów o wątpliwościach związanych z tymi upamiętnieniami.

Każdy zmarły ma prawo do grobu. Ale nie każdy zmarły ma prawo do chwały. Polaków w lesie przy torach kolejowych pod wsią Zatyle mordowali członkowie bojówki SB OUN „Borysa” Iwana Pohoryśkiego. Byli to nazistowscy policjanci ukraińscy i mieszkańcy okolicznych wsi – Starego i Nowego Lublińca, Werchraty, Prusie, Dzikowa Starego i innych. Ich szczątki spoczywają na górze Monastyr i na cmentarzu w Werchracie.

Pytanie brzmi – czy na ich grobach mają znaleźć się herb Ukrainy i słowa, że zginęli w walce o wolną Ukrainę? Czy w tym celu mają zostać pozostać sfałszowane nazwiska na nagrobnych płytach? – czytaj na suozun.org.pl

Pokaż więcej »

Kanada wspiera gloryfikację ludobójców? Ambasador Kanady pod czerwono-czarnym sztandarem OUN-UPA.

Neo-banderowcy z okolic Sambora zaszantażowali Żydów, usiłujących upamiętnić swoich rodaków zamordowanych podczas Holokaustu w Samborze przez Niemców i ukraińskich kolaborantów. Albo sfinansujecie pomnik – krzyż dla 17 członków OUN, albo nie pozwolimy wam na zbudowanie pomnika pomordowanych Żydów.

Czy coś takiego byłby możliwe w Polsce?

Żydzi się zgodzili, i jeszcze przed budową pomnika Żydów pomogli zbudować pomnik dla swoich katów z OUN-UPA. Ta uroczystość odbyła się 21.08.2019.
Przemówienie wygłosił ambasador Kanady, wystąpił w asyście żołnierzy armii kanadyjskiej.

Czerwono-czarny sztandar ludobójców nikomu nie przeszkadzał… – więcej na suozun.org.pl

Pokaż więcej »

Skandaliczne słowa ambasadora RP na Ukrainie. Dlaczego nie powinien tego powiedzieć?

W ubiegłym miesiącu, Bartosz Cichocki, ambasador Polski na Ukrainie, powiedział: Nie zmienimy historii bratobójczych walk o Lwów czy w obronie Przebraża. Wolne Polska i Ukraina mogą mówić o nich ze wzajemnym szacunkiem i uczciwie. A uczciwość wymaga pamięci także o pl-ua sojuszach wojskowych od Sahajdacznego, przez Konotopę, Petlurę, po LitPolUkr Brig. Taka wypowiedź, z ust absolwenta Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego przeraża, gdyż albo jest ewidentną próbą zakłamania historii, albo też ukazuje jak niski jest poziom nauczania na polskich uniwersytetach…- czytaj dalej na portalu wprawo.pl

Pokaż więcej »

Jak zinfiltrowano i unicestwiono Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce

,,Kto należy do narodu polskiego musi zniknąć. Najzaszczytniejszym dla nas zadaniem jest uczynienie wszystkiego, aby każdy przejaw polskości, obojętnie jakiego rodzaju zginął bez reszty’’

Albert Forster na  wiecu w Bydgoszczy – listopad 1939 r.

W swojej książce pt. ,,Ścigałem Iwana ,,Groźnego’’ Demianiuka’’ profesor Jacek Wilczur opisał w szczegółach, jak od połowy lat 60-ych ubiegłego wieku służby specjalne OUN rozpoczęły infiltrację Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Po tzw. zmianie systemowej w 1989 roku, a dokładnie od 1991 roku, czyli po przejęciu władzy nad GKBZHwP przez ówczesnego, nowego ministra sprawiedliwości w rządzie Mazowieckiego, koncesjonowanego ,,katolika’’ Wiesława Chrzanowskiego…- czytaj dalej na kresywekrwi.blogspot.com

Pokaż więcej »