Zmarł Pan Wojciech Bobowski – Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego.

7 lutego 2024

26 stycznia w hospicjum Caritas w Przemyślu, zmarł, nie odzyskawszy przytomności po doznanym niespełna miesiąc temu zawale serca, były Przewodniczący Rady Gminy Bircza i obecny Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Pan Wojciech Bobowski, którego miałem zaszczyt i honor poznać osobiście w Elblągu 13 października 2018 roku, w czasie uroczystości otwarcia Ronda Obrońców Birczy. Pan Wojciech Bobowski był wielkim polskim patriotą, społecznikiem, człowiekiem wielkiego formatu, których dziś już prawie się nie spotyka. Zawsze też był osobą niezłomną w swoich zmaganiach, w przywracaniu pamięci polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa, dokonanego przez zwyrodnialców z OUN – UPA w latach 1939 – 1949 na Kresach II RP i obecnych ziemiach południowo – wschodniej Polski. W swoich bojach o prawdę historyczną w bezkompromisowy sposób walczył również, o przywrócenie dobrego imienia bohaterskim Obrońcom Birczy, którzy w latach 1945-1947 odparli cztery zbrodnicze szturmy band UPA na Birczę. Do końca swoich dni upominał się też o przywrócenie niesprawiedliwie usuniętego z tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza napisu „Bircza 1945 – 1946”. Również przez całe swe życie zabiegający o przywrócenie dobrego imienia żołnierzom Wojska Polskiego, WOP, KBW i Milicjantów, broniących z poświeceniem własnego życia polskiej ludności Pogórza Przemyskiego, Bieszczad i całego Podkarpacia, przed ludobójczym terrorem ukraińskich potworów z OUN-UPA i SS Galizien, jak też o zapobieżenie tych odwiecznych polskich ziem, przed inkorporacją do ówczesnej sowieckiej Ukrainy.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)