Własny ustrój możemy tworzyć sami i nikt nam nie każe iść pod jarzmo obcej naszemu duchowi KONSTYTUCJI.

5 maja 2024

Polska stoi dziś u wrót nowej ery. Jest to błogosławieństwem dla nas, że własny ustrój możemy sobie tworzyć sami, że nikt nam nie narzuci obcego regenta, ani nie każe iść pod jarzmo obcej naszemu duchowi konstytucji  – o znaczeniu Konstytucji dla przyszłości odradzającego się państwa pisała Gazeta Lwowska  w styczniu 1919 r.

Wolność, o jaką walczył oręż polski wszędzie i zawsze, nie jest jednak wynikiem tylko zbrojnej rozprawy z wrogiem. Wolność, o którą nam dziś przede wszystkim idzie nie jest również owocem abstrakcyjnych zasad, ani filozoficznych badań. Albowiem powstaje ona, podobnie jak dobre prawa, dzięki doświadczeniu życia codziennego i tych spostrzeżeń, jakie robimy w ciągu naszego życia na szeregu faktów.

 

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)