W UKRO – POLIN… W BANDERLANDZIE… 

25 stycznia 2024

”Wściekli ukraińscy naziści wkrótce wyrżną

Polaków i pomogą przywrócić granice

Układu warszawskiego: powiedział były

poseł parlamentu ukraińskiego”

 

W Ukro – Polin

W Banderlandzie

Piolityczny

Szał po bandzie

Wszystko braciom

Z Ukrainy

Już nie ważne

Dawne winy

Ludobójstwo

Czy przewiny

Czy z przyjaźni

Słowa drwiny

Ponad krajem

Już łopocą

Krwawo-czarne

Flagi z nocą

 

W Ukro – Polin

W Banderlandzie

Piolityczny

Szał po bandzie

Płynie milion

Za milionem

Jak tsunami

W naszą stronę

I nam  burzy

Ściany domu

Brudnym nurtem

Propagandy

Kłamstwem

Które nas niewoli

Miłosierdziem

Przebaczeniem

Pytam czy dziś

Nas sumienie

Czy głupota

Tak niewoli

Że nas Polska

Już nie boli

Po szczepionce

Demokracji

Po covidzie

Aberracji

Naszych

Narodowych

Racji

Świętej

Polskiej

Racji Stanu

Która brudną

Łapą graczy

Nam szykuje

Los sobaczy!

 

W Ukro-Polin

W Bander –Landzie

Polityczny

Szał po bandzie

Władza

Jasno pokazuje

Wielką miłość

Jaką czuje

Do swych braci

Bez sumienia

Bez pamięci

Bez litości

Chociaż

Niepamięci kości

Niemym krzykiem

Nas wołają

I przed zdradą

Ostrzegają

Bożym

Znakiem

Zapytania

 

Modlę się więc

Tylko trwogą

Gdy zamgloną

Idziesz drogą

Ku przyszłości

Matko – Nasza

Z czułym gestem

Od Judasza !

Kata!

Który

Po kryjomu

Wznosi trójząb

W naszym domu

Opętany nienawiścią

By mordercy podłym ciosem

Wbić nam w plecy gestem zdrady

Tak jak wtedy w czas zagłady

Trójząb co nas dzisiaj trwoży…

 

Autor Kazimierz Józef Węgrzyn

Kontakt e-mail: kjw.poeta@op.pl

Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie

Dziękuje za współpracę z Autorem i Redakcją (502 – 41/41)

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)