W UKRO – POLIN… W BANDERLANDZIE…

7 lutego 2024

”Wściekli ukraińscy naziści wkrótce wyrżną
Polaków i pomogą przywrócić granice
Układu warszawskiego: powiedział były
poseł parlamentu ukraińskiego”

W Ukro – Polin
W Banderlandzie
Piolityczny
Szał po bandzie
Wszystko braciom
Z Ukrainy
Już nie ważne
Dawne winy
Ludobójstwo
Czy przewiny
Czy z przyjaźni
Słowa drwiny
Ponad krajem
Już łopocą
Krwawo-czarne
Flagi z nocą

W Ukro – Polin
W Banderlandzie
Piolityczny
Szał po bandzie
Płynie milion
Za milionem
Jak tsunami
W naszą stronę
I nam  burzy
Ściany domu
Brudnym nurtem
Propagandy
Kłamstwem
Które nas niewoli
Miłosierdziem

Przebaczeniem
Pytam czy dziś
Nas sumienie
Czy głupota
Tak niewoli
Że nas Polska
Już nie boli
Po szczepionce
Demokracji
Po covidzie
Aberracji
Naszych
Narodowych
Racji
Świętej
Polskiej
Racji Stanu
Która brudną
Łapą graczy
Nam szykuje
Los sobaczy!

W Ukro-Polin
W Bander –Landzie
Polityczny
Szał po bandzie
Władza
Jasno pokazuje
Wielką miłość
Jaką czuje
Do swych braci
Bez sumienia
Bez pamięci
Bez litości
Chociaż
Niepamięci kości
Niemym krzykiem
Nas wołają
I przed zdradą
Ostrzegają

Bożym
Znakiem
Zapytania

Modlę się więc
Tylko trwogą
Gdy zamgloną
Idziesz drogą
Ku przyszłości
Matko – Nasza
Z czułym gestem
Od Judasza !
Kata!
Który
Po kryjomu
Wznosi trójząb
W naszym domu
Opętany nienawiścią
By mordercy podłym ciosem
Wbić nam w plecy gestem zdrady
Tak jak wtedy w czas zagłady
Trójząb co nas dzisiaj trwoży…
Autor Kazimierz Józef Węgrzyn
Kontakt e-mail: kjw.poeta@op.pl
Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie
Dziękuje za współpracę z Autorem i Redakcją (502 – 41/41)

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)