Synowie i córki „Generalnej Guberni” winny były zatem ulec gruntownej przeróbce.

31 stycznia 2024

Po klęsce wrześniowej Polska stała się terenem wytężonej propagandy niemieckiej. Władze niemieckie zdawały sobie sprawę, iż mimo sprawności technicznej w zgładzaniu ludzi, nie wytępią całego narodu. Resztki Polaków mające pozostać przy życiu, „synowie i córki „Generalnej Guberni” winny  były zatem ulec gruntownej przeróbce, dostosowanej do wymagań Herren Volku (rasy panów). Tej przemiany dokonać miała propaganda- pisała Zofia Kossak w 1949 roku w wydawanym w Londynie katolicko kulturalnym tygodniku  Życie.

Propaganda rozporządzająca potężnym aparatem wykonawczym, nie szczędząca środków, zdążała ku swemu celowi następującymi drogami:

Wywołanie w społeczeństwie polskim  kompleksu niższości przez odjęcie możności nauki, fałszowanie historii.

Demoralizowanie młodzieży pornograficznymi widowiskami, literaturą, rozpajanie alkoholem.

Oderwanie katolików polskich od Rzymu.

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)