Projektowanie uniwersalne zmieni polską szkołę! uwaga na groźne zmiany w preambule podstawy programowej.

8 maja 2024

Z istną dzikością wtargnięto nawet w świętą dziedzinę prawdy dziejowej. Szukając środków zagłady, Prusy urzędowe i powolna im historiografia niemiecka nie zawahała się i nie waha się fałszować dziejów. Podręczniki do nauki historii powszechnej i historii literatury, zredagowane w duchu antypolskim i antykatolickim. Według okoliczności i potrzeby danej chwili albo przekręcają się fakta historyczne albo przemilczają jedne dla tym lepszego uwydatnienia innych, rozumie się takich, które podnoszą Niemcy a poniżają Polaków w oczach i opinii świata- o prześladowaniu i wynarodowieniu w Szkole pruskiej w ziemiach polskich pisał dr Antoni Karbowiak w 1904 roku.

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)