Związani moralnie i duchowo z całą przeszłością kraju, z jego tradycją, a skutkiem tego odpowiedzialni za jego przyszłość.

29 listopada 2023

Istnieje na świecie sekta, będąca międzynarodowym spiskiem rewolucyjnym i głosząca otwarcie zniszczenie religji, narodowości i rodziny. Bezduszny, zimny materjalizm jest jej ideałem. Jest wrogiem duszy, uznaje tylko przemoc, propaguje gwałt. Pracuje nad rozkładem i wytępieniem wszelkiej moralności, wszelkiego idealizmu, rozjudza najgorsze instynkty, aby narody przekształcić w trzodę ludzką, dającą się rządzić tylko terrorem czrezwyczajek i rozdawaniem dóbr materjalnych, zgromadzonych w rękach rządzącego rewolucyjnego spisku przez system „rewolucyjnej socjalizacji”, czyli system rabunku- pisał Henryk Glass, redaktor pisma Walka z Bolszewizmem.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)