Wierni w małych rzeczach

12 stycznia 2023

Tobie Matko-Polsko jesteśmy to winni, wierność w małych sprawach, w małych rzeczach. Ale jak odróżnić wagę czynów, ważność słów, wartość każdej polskiej krwi przelanej za wolność? Właśnie ta krew się burzy w sposób szczególny tutaj w południowo-wschodniej części kraju. Krew rwie żyły, pulsuje, pobudza serce do szybszego bicia. Wzburzenie wyostrza zmysły. To wszystko na widok tablicy, która została umieszczona na jednym z grobów w podsanockiej miejscowości Mokre. Niby zwykły cmentarz parafialny, gdzie spoczywają doczesne szczątki zmarłych, niby zwykły pomnik z czarnego granitu jako jeden z wielu, niby zwykła tablica ze stali nierdzewnej z wyrytymi imionami zmarłych, niby….. ale nie do końca. Faktem bezspornym jest to, że zmarłych należy grzebać jak nakazuje zarówno Pismo św. jak i zwykła ludzka przyzwoitość. Po chrześcijańsku, po ludzku. We wspomnianej mogile spoczywają szczątki ukraińskich zmarłych.
CZYTAJ CAŁOŚĆ TUTAJ:

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)