Węgierska polityka rodzinna przyjęła szereg konkretnych środków.

20 października 2023

Przesłanie płynące z przykładu węgierskiego jest takie, że posiadanie rodziny i dzieci nie może być przywilejem i nie jest tylko prywatną sprawą, ale najbardziej publiczną spośród spraw osobistych, o którą należy walczyć i na rzecz której trzeba działać w celu zachowania Europy oraz europejskiej kultury i wartości. Węgierska polityka rodzinna przyjęła szereg konkretnych środków – dobrobyt z naciskiem na rodzinę, jako najważniejszą wspólnotę, i na małżeństwo, jako najbardziej stabilną formę oraz szacunek dla tradycji i życia – Árpád Mészáros, wiceprzewodniczący Instytutu ds. Demografii i Rodzin im. Márii Kopp przedstawił sytuację demograficzną Węgier na Międzynarodowej Konferencji Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego zorganizowanej przez Ordoiuris.

Polityka prowadzona od 2015 roku spowodowała, iż w 2022 roku odsetek dzieci urodzonych w związku małżeńskim wzrósł do 75% –  najwyższy od 25 lat. Małżeństwo ponownie stało się wartością. Konkretnym środkiem w prorodzinnej polityce Węgier ( z troski o rozwój dzieci i rodziny ) jest też zakaz pornografii i ideologii gender.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)