Troska o polską pamięć historyczną zakłada pewną wspólną tożsamość kulturową i pewne wspólne jej pojmowanie.

20 października 2023

Troska o polską pamięć historyczną , troska o to, żebyśmy pozostali Polkami  i żeby to, co nam przekazały poprzednie pokolenia dalej trwało i było ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń – zakłada pewną wspólną tożsamość kulturową i pewne wspólne jej pojmowanie. Tego czym jest odwaga, czym jest niepodległość, czym jest suwerenność.W jaki sposób ta polska suwerenność i polska tożsamość narodowa wiąże się np. z religią czy chrześcijaństwem, dlaczego wszystkie poprzednie pokolenia Polaków, te które walczyły o wolną ojczyznę, te które nie uległy presji zewnętrznej potrafiły zdobyć się na ten wysiłek budowania czy walczenia o niepodległą ojczyznę. To wszystko jest w nas zakodowane, to jest pewien gen, który jest przenoszony z pokolenia w  pokolenie, dzięki któremu my dalej jesteśmy Polakami. Nie rozrzedziliśmy się, nie zniknęliśmy mimo tych wszystkich doświadczeń , które nasz naród przeżył . Tym kośćcem  odniesienia z pewnością dla nas jest tradycja chrześcijańska, wyrażana przede wszystkim przez większość w tradycji katolickiej –  redaktor naczelny zainicjował konferencję Tygodnika Do Rzeczy „Wolność sumienia i ideologia LGBT”.

O kondycji Wojska Polskiego na swoim kanale wypowiadał się Leszek Szymowski: Nie ma czegoś takiego jak etos oficerski. Przed wojną były dwie siły spajające polski naród, pierwsza to autorytet kościoła katolickiego a drugi to autorytet munduru.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)