Prawo głosu winny mieć przede wszystkim Rodziny Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa Polaków.

19 czerwca 2023

W tym roku siedemdziesiąta pierwsza rocznica „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu jest całkowicie przemilczana w polskich mediach, także w tych, które uważają się za prawicowe. Podobnie jest z siedemdziesiątą rocznicą drugiej fali ludobójstwa, którego sprawcami byli nacjonaliści ukraińscy z UPA i SS „Galizien”, a które objęło nie tylko Małopolskę Wschodnią, czyli dawne województwa tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie, ale i obecne województwa lubelskie i podkarpackie. Przyczyną tego przemilczenia jest nie tylko poprawność polityczna, narzucana mediom, ale i umizgi tak partii koalicji, jak i opozycji, do rządu Arsenija Jaceniuka i do prezydenta Petro Poroszenki – pisał ks. Tadeusz Isaakowicz w Żywej Historii wydanej przez Niego w 2014 roku .

Pod niezmiennym od lat hasłem Nie o zemstę lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary ludobójstwa  Ks. Tadeusz Isakowicz nie bacząc na poprawność polityczną obowiązującą od 1945 roku, trzy dni temu w wywiadzie dla SE powiedział :

Prezydent RP Andrzej Duda nie tylko, że przez 8 lat nie otrzymał obietnic wyborczych, złożonych Rodzinom Ofiar Ludobójstwa Polaków, ale i świadomie rezygnuje z upominania się o pochówki ofiar UPA, aby wkupić się w łaski Zełeńskiego.

„Kłamstwem jest – woła gromkim głosem z łam Tygodnika Powszechnego (7.07.1996) Bohdan Osadczuk – jakoby SS-Galizien brała udział w akcjach   antypolskich!. I tego człowieka Kwaśniewski wziął sobie za doradcę i 3 maja 2000 r. odznaczył Orderem Orła Białego. Osadczuk znany jest z piramidalnych kłamstw i, być może dlatego jest hołubiony przez obecne media polskojęzyczne. „Panie profesorze Osadczuk – pan kłamie!” Tak wypowiedź  Osadczuka skwitował Antoni Walentyn naoczny świadek wielkiej zbrodni popełnionej  przez SS-Galizien na bezbronnej, cywilnej ludności polskiej w Hucie Pieniackiej.  (prof. Edward Prus, „Na Rubieży”, nr 1 (20) 1997).

Niezmienne od 1945 roku jest stanowisko kolejnych prezydentów i kolejnych ich doradców, ( których zmienia się dla kamuflażu ) od Osadczuka przez p. Berezowską, p. Żurawskiego vel Grajewskiego do prof. Andrzeja Zybertowicza, który – stwierdził w wywiadzie dla SE ks. Tadeusz Isakowicz- wielokrotnie mówił i pisał , że nie należy zabiegać o prawdę. Czy z tego założenia wyszła inicjatywa Katolickiej Agencji Informacyjnej informując:

KAI organizuje w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 19 czerwca specjalną sesję dla dziennikarzy, podczas której o dotychczasowym procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego mówić będą historycy i duchowni . Sesja ma związek z kościelnymi obchodami 80. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i towarzyszącemu im ogłoszeniu wspólnego orędzia „Przebaczenia i pojednania”.

BEZ UDZIAŁU RODZIN OFIAR UKRAIŃSKIEGO LUDOBÓJSTWA POLAKÓW (sic!)

Dopiero w reakcji na publiczne „zdumienie  KAI wysłało  14 sierpnia emaila z lakonicznym zaproszeniem do ks. Tadeusza Isakowicza,  który odmówił uzasadniając:

To nie jest w porządku. Jeżeli bowiem ma być „pojednanie i przebaczenie”, to prawo głosu winny mieć przede wszystkim Rodziny Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa Polaków, bo to ich dotyczy najbardziej. Z programu natomiast wynika, że Rodziny zostały całkiem wykluczone. Czyżby były one gorsze niż np. Rodziny Katyńskie czy Rodziny Ofiar Holokaustu Żydów, którym takiego prawa się nie odmawia?

Szkoda, że Katolicka Agencja Informacyjna przykłada rękę do tego wykluczenia, które jest sprzeczne tak z rzymską zasadą „Audiatur et altera pars”, jak i chrześcijańską troską o ludzi pokrzywdzonych.

Przedstawiciele  NIEZAPROSZONYCH, delegacja Rodzin Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa Polaków udała się 15 czerwca do Poznania, po wizycie ogłosiła komunikat:

W dniu 15 czerwca 2023 r. w Domu Arcybiskupów w Poznaniu odbyło się po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli naszego środowiska z Jego Ekscelencję Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Biskupów Polski. W spotkaniu z naszej strony udział wzięli:

Prof. dr hab. Leszek Jazownik i dr Maria Jazownik z Uniwersytetu Zielonogórskiego, współorganizatorzy budowy Pomnika-Mauzoleum Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA w Zielonej Górze-Lężycy, Dr Michał Siekierka, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, Pani Małgorzata Gośniowska-Kola ze Wschowy, prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka, Dr Krzysztof Kopociński z Żar – reprezentant Światowego Kongresu Kresowian, Prof. dr hab. Bogusław Paź z Uniwersytetu Wrocławskiego, organizator konferencji naukowych i autor publikacji o Ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski z Radwanowie – Fundacja Kresowa „Memoria et Veritas”. Osobny list do Księdza Arcybiskupa skierowali Pani Ewa Siemaszko i Pan Władysław Siemaszko, autorzy monografii o ludobójstwie Polaków na Wołyniu, którzy nie mogli przybyć ze względów zdrowotnych. W czasie spotkania, które trwało 2,5 godziny przedstawiliśmy wszystkie sprawy, które bolą i bulwersują Rodziny Ofiar, w tym brak prawdy i pamięci o ludobójstwie oraz gloryfikacja ludobójców i zakaz pochówku Ofiar na Ukrainie. Wszystkie te trudne sprawy zostały zawarte w apelu do episkopatów Polski i Ukrainy, który zostanie ogłoszony 19 czerwca br. w czasie konferencji organizowanej przez Katolicką Agencję Informacyjną w sekretariacie episkopatu w Warszawie. (Komunikat Rodzin Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa Polaków)

Czy wśród trudnych spraw znajdzie się zwrot polskich  kościołów katolickich na Ukrainie, by Polacy (zapraszając do modlitwy ukraińskich sąsiadów) modlili się, zarówno za ofiary ludobójstwa z lat 1939-1947 jak i ofiary obecnej wojny ?

Czy uda się odsłonić Aleję Dębów Pamięci Kapelanów Wołyńskich  przy sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla obok Alei Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich (pierwsze w Polsce takie zbiorowe upamiętnienie w  2019 r.,  byli wśród nich duchowni różnych wyznań ), zamordowanych w 1940 roku przez NKWD? Pielgrzymi Kościołów katolickiego,  prawosławnego, greckokatolickiego będą modlić  się za Nich wszystkich i za inne ofiary totalitaryzmów na terenie Ukrainy i Polski, również toczącej się na Ukrainie wojny?

To inicjatywa Stanisława Szarzyńskiego, Prezesa Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu i Klubu Inteligencji Katolickiej. Na  sesję KAI nie zaproszono ks. Józefa Mareckiego, autora Misterium Iniquitatis ( osoby duchowne i zakonne obrządku łacińskiego zamordowane przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939 -1945).  Do dzisiaj Episkopat Polski  nie upomina się o pamięć  o Nich.

Warto zwrócić na zapis ks. Tadeusza Isakowicza w wydanej przez Niego książce Żywa Historia:

Za pomoc przy wydaniu tej książki bardzo dziękuję pani Annie Łoś, która po śmierci swego męża, śp. Marka Łosia, kieruje obecnie Małym Wydawnictwem. Dziękuję także zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim tym, którzy zgodzili się udostępnić swoje zdjęcia.

Całkowity dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na potrzeby niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach i jej filii. 7 września 2014 r., w 58. rocznicę urodzin.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)