Niech dźwięk dzwonów 11 lipca 2023 w całej Polsce będzie znakiem przestrogi i wezwaniem do pokoju.

13 czerwca 2023

List otwarty do biskupów i duchowieństwa polskiego. 

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. (J 8, 32) Warszawa, 25.04.2023

11 lipca 2023 roku będziemy obchodzić 80. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Dla Polaków ten dzień był jednym z najtragiczniejszych dni II wojny światowej. W tę niedzielę nastąpiła kulminacja zbrodni, której dokonały na ludności cywilnej Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej działające na tamtych terenach oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), dywizja SS Galizien oraz inne nieformalne ukraińskie grupy, składające się z miejscowej ludności. Przeprowadzono atak na blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu, często wykorzystując fakt gromadzenia się w niedzielę katolików w kościele. „W wyniku popełnionego w latach 1943–1945 ludobójstwa zamordowanych zostało ponad sto tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, głównie chłopów. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia” – przypomina uchwała Sejmu z 22 lipca 2016 roku, który ustanowił 11 lipca „Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP”.

Ta tragedia jest częścią historii Polski, ale i częścią historii polskiego Kościoła oraz zasługuje na najwyższy szacunek i pamięć. W wielu przypadkach (np. Chrynów, Krymno, Kisielin, Poryck, Zabłoćce) dokonano zbrodni na Polakach zebranych na Mszy św. w kościele. W wyniku ataków na kościoły, klasztory i plebanie wraz z wiernymi ginęli lub zostali zranieni ich duszpasterze, księża, zakonnicy i zakonnice. Około 50 kościołów katolickich i kaplic na Wołyniu zostało spalonych i zburzonych. Dlatego zwracamy się z prośbą, by w rocznicę tego tragicznego wydarzenia we wszystkich świątyniach Polski rozległy się kościelne dzwony. Niech ten symboliczny gest będzie wyrazem naszej modlitwy za ofiary Rzezi Wołyńskiej – czyli polskich obywateli: Polaków, zwykle katolików, którzy do końca pozostali wierni Kościołowi katolickiemu. Wśród ofiar mordów byli także Żydzi, Ormianie, Czesi, Rosjanie, przedstawiciele innych mniejszości narodowych oraz sprawiedliwi Ukraińcy, którzy nie dali się owładnąć złu i stanęli po stronie ofiar. O nich wszystkich też pamiętamy i ogarniamy modlitwą.

Niech dźwięk dzwonów, które zabrzmią w naszych kościołach w rocznicę Krwawej Niedzieli, będzie też wezwaniem do godnego pochówku zamordowanych ofiar i ich upamiętnienia, w myśl nauczania Kościoła o uczynku miłosierdzia co do ciała: umarłych pogrzebać. Prosimy hierarchię Kościoła o wsparcie wszystkich wysiłków, aby móc ciała pomordowanych Polaków odnaleźć i godnie ich pochować. Na ich grobach należy postawić krzyż, który upamiętnia ich męczeństwo, ale jest jednocześnie znakiem nadziei, że dobro jest w stanie zatriumfować nad złem. Naszym pragnieniem jest móc swobodnie pomodlić się, opłakiwać najbliższych, składać kwiaty czy zapalić znicze. To jest nasz chrześcijański obowiązek.

Niech dźwięk dzwonów będzie znakiem przestrogi i wezwaniem do pokoju, aby nigdy więcej do takich zbrodni nie dochodziło oraz pojednania w prawdzie pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Prawda o Zbrodni Wołyńskiej stanowi jednocześnie powszechne ostrzeżenie, wstrząsającą lekcję historii, z której trzeba wyciągnąć wnioski dla budowania pomyślnej przyszłości, bowiem jak przypomina deklaracja polskich i ukraińskich arcybiskupów z 2013 roku w sprawie rzezi wołyńskiej „nienawiść i przemoc zawsze jest degradacją człowieka i narodu, przebaczenie, braterstwo, współczucie, pomoc i miłość stają się natomiast trwałym i godnym fundamentem kultury współżycia ludzkiego”.

10 lat temu, w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej, ordynariusz wojskowy biskup Józef Guzdek zarządził, by w południe 11 lipca, odezwały się dzwony kościołów wojskowych w całej Polsce. Od kilku lat i również w tegoroczną 80. rocznicą Powstania w Getcie Warszawskim archidiecezja warszawska upamiętnia biciem dzwonów bohaterski zryw bojowników żydowskich i ofiary getta z tragicznych wydarzeń z kwietnia i maja 1943 roku. Mamy nadzieję, że w podobny sposób będzie można upamiętnić pamięć polskich ofiar z Wołynia i Małopolski Wschodniej, w większości rzymskich katolików. Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie – to trafne słowa Jana Zaleskiego. Ufamy, że w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej wszyscy, na czele z duszpasterzami Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, będziemy pamiętać o często „zapomnianych” synach, córkach i dzieciach z Wołynia i Małopolski Wschodniej, ofiarach szaleńczej nienawiści i zbrodniczego nacjonalizmu.

Apelujemy o pamięć i modlitwę do naszych duszpasterzy, wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli. Niech ona się wyrazi także biciem dzwonów w naszych świątyniach 11 lipca 2023 roku o godzinie 12.00.

 

Z szacunkiem

 

Barbara Gautier, była więźniarka Auschwitz-Birkenau, przewodnicząca Społecznego Komitetu 14 Czerwca 

Marcin Kaczorowski, prezes Stowarzyszenia Zachowania Pamięci o Armii Krajowej, Warszawa

dr Dariusz Zielonka, historyk, Ząbki

Witold Listowski, Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie oraz Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle

Włodzimierz Paluch, prezes Klubu „Samborzan” TML i KP-W w Oświęcimiu

Władysław Blicharski, pułkownik w stanie spoczynku, kresowianin, Cieszyn

Lucjan Dubiel, inżynier budownictwa, kresowianin, Warszawa

Kazimierz Leszczak, kresowianin, Legnica

Maria Leszczak, kresowianka, Legnica

Marcin Hałaś, poeta i publicysta, Bytom

Antoni Baczmański, kresowianin, Legnica

Emilia Dziewiecka, historyk sztuki, potomkini Kresowian, Kłodzko

Maria Dziewiecka, mgr germanistyki, działaczka opozycji antykomunistycznej, potomkini Kresowian, Kłodzko

Paweł Bajda, popularyzator historii, Warszawa

Krystyna Masztalerz, Legnica

Jan Masztalerz, Legnica

dr Mirosław Czado, historyk, Warszawa

Małgorzata Blicharska, Cieszyn

Barłomiej Blicharski Cieszyn

Zofia Surma, Legnica

Aleksandra Duda, Warszawa

Mieczysław Gulewicz, Wrocław

Janina Zagrodna, Legnica

Lucyna Skrzypczyk, kresowianka, Legnica

Urszula Świętochowska, Legnica

Natalia Świętochowska, magister finanse i zarządzanie, Legnica

Maria Wojtasiewicz, Legnica

Robert Lis, Wrocław

Ewa Lis, Wrocław

Ryszard Lis, Wrocław

Urszula Lis, Wrocław

Agnieszka Grabowska, Warszawa

Krzysztof Swedura, inżynier budowlany, Lublin

Jacek Kałużny, historyk, działacz opozycji antykomunistycznej, Warszawa

Wiesław Baran, Ścinawa

Małgorzata Baran, Ścinawa

Witold Kosko, działacz harcerski, Warszawa

Beata Kubicz, Windeck

Anna Milcarz-Chabrowska, popularyzator historii, Warszawa

Dawida Rybacki, informatyk, Legnica

Agnieszka Rybacka, nauczycielka, Legnica

dr Szymon Niedziela, historyk, Pruszków

Urszula Król, Legnica

Dariusz Starczewski, Legnica

Marzena Starczewska, Legnica

Daria Starczewska, Legnica

dr Zbigniew Osiński, historyk, Warszawa

Anna Kowalska, fotograf, Warszawa

Marian Bzowy, Legnica

Zofia Główczyk, Kochlice

Ilona Proć, popularyzatorka historii, Warszawa

Barbara Główaczewska, Wrocław

Barbara Rojkowska-Kowal, Łódź

Marta Romanik, magister psychologii, Warszawa

Krzysztof Szaraj, urzędnik, Łomża

Zdzisława i Adam Wszołek, ekonomiści, Kochlice

Andrzej Gulewicz, Kochlice

Zofia i Zbigniew Fedoruś, Szczytniki Małe

Paweł Fedoruś, Szczytniki Małe

Helena Pszeniczna, Szczytniki Małe

Jerzy Gąska, Golanka Górna

Romualda Dąbrowska, Wrocław

Anna i Feliks Kotiuszko, Wrocław

Grażyna Szpinda, Legnica

Agnieszka Winiszewska, Legnica

Joanna Winiszewska, Legnica

Emil Winiszewski, Legnica

Stanisław Wiła, emerytowany górnik, Ruda Śląska

Katarzyna Zielonka, magister sztuki, Ząbki

Leokadia Zielonka, Ruda Śląska

Monika Stasiak, historyk, Warszawa

Elżbieta Sadowska, Wrocław

Tadeusz Kowalczyk, Krasnystaw

Mateusz Młyńczyk, Kluczewsko
I wiele innych osób……

 

P.S

Otrzymałem 7 czerwca 2023 r. e-maila od Pana Józefa Wyspiańskiego z Lubina, tej treści: „Szanowni Państwo! W związku ze zbliżaniem się 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej, ponownie przypominam, że zwracamy się do biskupów i duchowieństwa Kościoła w Polsce w liście otwartym z apelem o upamiętnienie tego wydarzenia biciem dzwonami. Aktualnie trwa zbieranie sygnatariuszy listu. Jest to inicjatywa oddolna. Znając zaangażowanie Państwa w sprawy kresowe zwracam się z zachętą o podpisanie tego listu oraz rozpropagowanie wśród grona rodzinnego, przyjaciół i znajomych. W przypadku chęci podpisania wystarczy zwrotny mail z podaniem imienia i nazwiska, ewentualnie tytułu naukowego lub zawodowego i miejsca zamieszkania. Można również podpisywać się drogą internetową na stronie: https://www.petycjeonline.com/80rocznicawolyn Poniżej załączyłem plik listu. Z pozdrowieniem kresowym dr Dariusz Zielonka.”.

Co też naturalnie zaraz z największą przyjemnością i starannością uczyniłem, a mój podpis widnieje pod nr 957 z dnia 8 czerwca 2023 r. i z dopiskiem: „To osobisty, rodzinny i narodowy obowiązek”. Podkreślenia w tekście, pochodzą od autora bloga S. T. Roch

 ,

Zdjęcie: Dzwon Zygmunta na Wawelu. Niech dźwięk dzwonów, które mamy nadzieję zabrzmią w naszych kościołach w rocznicę Krwawej Niedzieli, będzie wezwaniem do godnego pochówku zamordowanych ofiar i ich upamiętnienia, w myśl nauczania Kościoła o uczynku miłosierdzia co do ciała: umarłych pogrzebać. Niech dźwięk dzwonów będzie znakiem przestrogi i wezwaniem do pokoju, aby nigdy więcej do takich zbrodni nie dochodziło oraz pojednania w prawdzie pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)