Marszałek odmówił patronatu nad uroczystościami.

12 lipca 2023

Patronat honorowy to szczególnego rodzaju wyróżnienie, przyznawane wydarzeniom, które w znaczny sposób podnosi rangę przedsięwzięcia i jego szczególny charakter. Nasze Stowarzyszenie Kresowian z Kędzierzyna-Koźla zawsze zwraca się z prośbą o taki patronat do osób, które zostały wybrane przez społeczeństwo naszej ziemi. Nigdy nie kierowaliśmy się względami politycznymi, gdyż to Kresowianie przesiedleni na ziemię śląską wybrali sobie takich, a nie innych włodarzy. Zawsze doświadczaliśmy i doświadczamy wsparcia ze strony urzędujących prezydentów, burmistrzów, wójtów, posłów i radnych.

Z przykrością zawiadamiamy, że pierwszy raz odmówiono nam objęcia patronatem honorowym Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz uroczystości związanych z Narodowym Dniem Pamięci.

Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, które organizujemy po raz XX. Odmowa przyszła od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły. Pan Marszałek zaznaczył w piśmie, że pod Jego auspicjami organizowane są XI Opolskie Dni Kresowe. Wyraźnie zaznaczamy, że nasze uroczystości są działaniami społecznymi i niezależnymi od jakichkolwiek władz oraz partii politycznych i nie są konkurencyjne względem tych pod zwierzchnictwem (auspicjami) Pana Marszałka. Podkreślamy to, gdyż pismo prowokuje do rozdźwięków w środowiskach kresowych. Dodatkowo, członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia są oburzeni, że pod hasłem tolerancji i otwartości na wszystkich, kilka dni wcześniej Pan Marszałek Andrzej Buła objął patronatem honorowym „Marsz Równości” na którym postulowano śluby osób tej samej płci z prawem do adopcji dzieci oraz aborcję na żądanie. Widocznie tolerancja, otwartość i patronat jest nie dla wszystkich.

 

 

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)