Konkurs „WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ”.

21 lutego 2023

Szanowni Państwo!

Trwa wielka akcja edukacyjna!

Upominamy się o prawdę  i pamięć.

To nasza wspólna sprawa i ostatni moment, by tę  pamięć  o pokoleniu naszych dziadków –  uratować, zanim odejdą ostatni świadkowie historii.

 Dołącz i Ty.  Przekaz  te informacje swoim bliskim, Znajomym i Przyjaciołom!!!!! Zachęć do udziału młodzież.

W imieniu organizatorów II edycji konkursu WOŁYN – PAMIEC POKOLEŃ organizowanego pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka,  Instytutu Pamięci Narodowej  i patronatem medialnym Polskiego Radia Katowice – zwracamy się do Państwa z prośbą   o pomoc w rozpropagowaniu  idei konkursu związanego z zaniedbywanymi przez dziesiątki lat   tematami z naszej historii.

Ta ważna inicjatywa środowisk kresowych skierowana jest do uczniów szkół średnich i VII-VIII klas szkoły podstawowej. Jej zadaniem jest przywrócić pamięć o kartach polskiej historii związanej z Kresami, w tym – szczególnie tragicznych wydarzeń – ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Polakach i nie tylko na Polakach na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej, którego 80 rocznicę w tym roku obchodzimy.Konkurs nie ogranicza się wyłącznie do tej tematyki i obejmuje również sprawy: warunków i okoliczności wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich II RP, recepcji kultury i dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kresów Wschodnich II RP ujętych z perspektywy współczesnej młodzieży. Prace konkursowe obejmują tematykę:

-„Porównanie postaw Polaków Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z postawami Ukraińców ratujących swoich sąsiadów Polaków przed śmiercią z rąk nacjonalistów  ukraińskich”,

– „Ksiądz Ludwik Wrodarczyk i Biskup Grzegorz Chomyszyn bezkompromisowi obrońcy zasad chrześcijańskich w czasach tryumfu zła”

– „Mam kresowe korzenie? – czy istnieje międzypokoleniowy przekaz pamięci o Kresach”

– „Zbrodnia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej we wspomnieniach znanych mi osób”.

 – „TO CO STRACILIŚY I TO CO ZASTALISMY – Wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich II RP we wspomnieniach znanych mi osób”.

Główne nagrody ufundowane przez minister Beatę Kempę – posłankę do Europarlamentu – stanowią wyjazdy studyjne do Brukseli. Nagrodzone prace będą opublikowane  w  specjalnym wydawnictwie.

Książkę „WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ”  stanowiącą pokłosie I edycji konkursu  –  prześlemy  zainteresowanym wzięciem udziału w II edycji konkursu.

Szczegóły w załącznikach:

Konkurs WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ II edycja popr

Regulamin II edycji konkursu konkursu Wołyń Pamięć Pokoleń

Raport – Wołyń pamięć pokoleń

Prace konkursowe należy przesłać w formie: wydruku komputerowego lub pliku audiowizualnego wraz z kopią umieszczoną na opisanym imieniem i nazwiskiem nośniku pamięci typu pendrive – na adres:  Biuro Poselskie dr Michała Wójcika ul. Mariacka 7/1 40-014 Katowice

Termin nadsyłania prac: 31 marca 2023.

W imieniu Organizatorów:

                        Danuta Skalska

                         red. Lwowskiej Fali Polskiego Radia Katowice

          rzecznik Światowego Kongresu Kresowian

                          kontakt: 507 169 825

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)