Historia RP w bastionie św. Barbary na Jasnej Górze.

3 kwietnia 2023
Bastion św. Barbary Golgota Wschodu – Jasna Góra. Tekst z tablicy zatytułowanej RZEŹ WOŁYŃSKA : Po klęsce niemieckiej pod Stalingradem w lutym 1943 nacjonaliści ukraińscy zaktywizowali swe działania na rzecz utworzenia niepodległego państwa chcąc tym samym uprzedzić wkroczenie Armii Czerwonej.Jednym z etapów miało być rozwiązanie kwestii polskiej.Apogeum ekstermianacji  przypadło na lato 1943. Ostatecznie w wyniku akcji OUN i UPA do 1944  roku życie straciło od 40 do 70 tysięcy Polaków.  To nie Polacy walczyli , nie Armia Krajowa w Akcji Burza walczyli o odzyskanie niepodległości Rzeczypospolitej tylko Ukraińcy?

1 września 1939 napadli Niemcy, 17 września napadli Rosjanie na Rzeczypospolitą i ich celem była eksterminacja obywateli polskich, Polaków, to  Polacy zostali zmobilizowani do WP i stawiali wraz z regularnym WP opór Niemcom i Rosjanom, to oni byli mordowani w Katyniu i innych miejscach kaźni a mniejszość ukraińska i inne witała kwiatami i Rosjan i Niemców,  elita Rzeczypospolitej czyli Polacy -była zsyłana do obozów koncentracyjnych i łagrów wraz z rodzinami, z  UJ w Krakowie profesorów polskich usunięto w ramach akcji AB a gdy po 17 września  we Lwowie usuwani byli Polacy  ich miejsce  zajmowali Ukraińcy komunisci, to oni staniwili władze i kadrę Uniwersytetu Lwowskiego im. Jana Kazimierza i pisali peany na cześć Stalina. Na terenie bezprawnie zaatakowanej  Rzeczypospolitej działało przez 5 lat okupacji  Polskie Panstwo Podziemne i Armia Krajowa, którą tępili i Niemcy i Rosjanie i to ona walczyła o niepodległość na terenach Rzeczypospolitej (to  również
woj. Wołyńskie Lwowskie Stanislawowskie Tarnopolskie zajęte we wrześniu 1939 roku przez Niemców i Rosjan) a nóż w plecy wbijała jej V kolumna czyli nacjonalistyczna  mniejszość ukraińska ( nie tylko ta mniejszość) .

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)