Brednie Marcina Hagmajera.

23 sierpnia 2023

Oto jakimi mądrościami uraczył wczoraj na kanale Chrobry Szlak Extra, który opublikował to nagranie z kanału Rafała Mossakowskiego, czyli tzw. Centrum Edukacyjnego Polska, niejaki Marcin Hagmajer.
Proszę uważnie posłuchać wynurzeń tego IGNORANTA, od 2 minuty 40 sekundy, jak rozgrzesza przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii – Stepana Banderę z wszelkiej odpowiedzialności za ludobójstwo polskiej ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej, opowiadając niestworzone brednie, że Bandera nie był w żaden sposób odpowiedzialny za ten akt ludobójstwa popełniony tam na Polakach przez bandy UPA, gdyż jak oznajmił, Bandera siedział wtedy w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w Oranienburgu i dlatego nie mógł ani wydać takiego rozkazu eksterminacji polskiej ludności Wołynia, ani też według tego pana, nie miał ŻADNEJ świadomości, że było ono wtedy dokonywane przez bandy ukraińskich nazistów spod znaku OUN – UPA.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)