Andrzej Szeptycki, członek Związku Ukraińców w Polsce został nowym wiceministrem nauki.

28 grudnia 2023

Andrzej Szeptycki, członek Związku Ukraińców w Polsce został nowym wiceministrem nauki.
Oznacza to jeszcze większą ukrainizację polskich uczelni wyższych oraz skrajne uprzywilejowanie Ukraińców. Politolog, profesor uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Instytutu Strategie 2050.Jego zainteresowania badawcze skupiają się na polityce wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy, polityce zagranicznej Polski, sytuacji na obszarze poradzieckim, a także studiach postkolonialnych i polityce pamięci. Wykładał m.in. we Francji, w Ukrainie i Chinach. Najnowsza publikacja to „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie” (Scholar 2023). Obecnie kierownik projektu badawczego „Wojny Rosji: przyczyny, uwarunkowania, przebieg i następstwa działań wojennych Federacji Rosyjskiej w okresie pozimnowojennym” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)