7 października 2023

Szanowni Państwo,

przesyłam do przeglądnięcia (przeczytania) kolejny zeszyt „Spotkań Swirzan” i zapraszam do redagowania kolejnych zeszytów.
Proszę uprzejmie o potwierdzenia przyjęcia, które jest warunkiem wysłania następnego zeszytu.

Pozdrawiam serdecznie – Józef Wyspiański

Spotkania Świrzan nr 165a

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)