23 sierpnia 2023

Dzień dobry.
Załączam skany dwóch pism. Pierwsze z prośbą o wsparcie idei wystawienia w Lądku-Zdroju tablicy upamiętniającej polskich obywateli zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich z OUN-UPA w latach 1939-47. Drugie zaś z opinią Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącą treści owej tablicy.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zdecydują się Państwo odpowiedzieć na nasz apel i wesprzeć pismem nasze zamierzenia.
Jeśli zajdzie taka konieczność, służę też wszelkimi dodatkowymi informacjami i wyjaśnieniami.
Z poważaniem
Krystian Takuridis
Lądeckie Towarzystwo
Historyczno-Eksploracyjne
Pismo IPN
Pismo

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)