Warte polecenia – Scripta Humana vol. 17, Świat Kresów Wschodnich w literaturze i przekazach historycznych

Powstawaniu prezentowanej monografii wieloautorskiej przyświecała idea upamiętnienia
75. rocznicy Rzezi Wołyńskiej, będącej apogeum ludobójstwa dokonanego w latach
1939‑1947 na południowo-wschodnich rubieżach ziem polskich przez oddziały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii, a także 14. Dywizji Waffen SS-Galizien oraz innych ukraińskich formacji współpracujących z hitlerowskimi Niemcami1. Swoją tematyką monografia ta nawiązuje do książki Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce2, przygotowanej w celu upamiętnienia 70. rocznicy zbrodni na Wołyniu.
Oddawana obecnie do rąk Czytelników publikacja stanowi swego rodzaju odpowiedź
środowiska akademickiego, a także środowiska Kresowian oraz ich potomków na uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach
II Rzeczypospolitej w latach 1939‑1945. [frg. wstępu]

http://www.ow.uz.zgora.pl/produkt/scripta-humana-vol-17-swiat-kresow-wschodnich-w-literaturze-i-przekazach-historycznych/

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)