W Strzelcach Opolskich „Rondo Kresowian”.

7 listopada 2022

W dniu 15 października 2022 roku odbyło się uroczyste nadanie rondu imienia ,,Ronda Kresowian” w Strzelcach Opolskich u zbiegu ulic Gogolińskiej, Braci Prankel, Bursztynowej. Wszystkich zebranych przywitał w-ce burmistrz Józef Kampa, który przedstawił program obchodów. Następnie oddał głos Burmistrzowi Tadeuszowi Goc który przywitał proboszcza Zbigniewa Żukiewicza, przybyłych gości, radnych oraz licznie przybyłych Kresowian i mieszkańców. Wygłosił krótkie przemówienie nawiązujące do bolesnej historii Polski. Następnie proboszcz poświęcił Rondo. Głos zabrał Michał Plutarski przedstawiciel Muzeum Piastów w Brzegu. Na ręce pana Prezesa Stowarzyszenia została przekazana Uchwała w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzelcach Opolskich wręczona przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Gabrielę Puzik. W uroczystości wzięli także udział Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie – Witold Listowski, Prezes Stowarzyszenia ,,Nasz Grodziec’’- Łucja Furman, delegaci Towarzystwa Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Głubczyc oraz Prezes koła Ruchu Narodowego z Opola z członkami. Obelisk godnie odsłonili najstarsi Kresowianie, którzy jak mówili ze wzruszeniem doczekali się upamiętnienia historii ich i ich przodków. Po zakończonych uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni do pobliskiej Szkoły na 7 na poczęstunek. Podczas spotkania uczestnicy dzielili się wspomnieniami, przeżyciami. Spotkanie przebiegło w miłej i doniosłej atmosferze. Pan Stanisław Stadnik uświetnił spotkanie swoim wierszami opiewające Biłkę Szlachecką oraz Strzelce Opolskie. Oprawę muzyczną przygotował zespół ,,Basia i przyjaciele”.
Stowarzyszenie Kresowe Strzelec składa serdeczne podziękowania dla Burmistrza Tadeusza Goca oraz radnych za wsparcie i przychylność dla działań Stowarzyszenia. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w tym uroczystym spotkaniu oraz Policji za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.

Mirosław Maciaszczyk

Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Strzelcach Opolskich

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)