Udział Ukraińców w ZBRODNI KATYŃSKIEJ

3 października 2022

Sześć lat temu napisałem artykuł zatytułowany Współpraca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów z sowieckim NKWD w którym opisałem historię wysługiwania się Ukraińców sowietom, a także jawnej współpracy ich głównej organizacji polityczno – terrorystycznej OUN z sowieckim aparatem bezpieczeństwa NKWD w latach 1939 – 1941. Bez tej współpracy ukraińskich szowinistów, sporządzania przez nich list proskrypcyjnych Polaków, zamieszkujących Kresy II Rzeczpospolitej, bez których wywózka Polaków na Sybir i do Kazachstanu w tej liczbie, w jakiej została dokonana, nigdy nie doszłaby do skutku.
CAŁY TEKST TUTAJ.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)