Szanowni Państwo, drodzy prenumeratorzy i przyjaciele „Głosów Podolan”!

1 grudnia 2022
W załączeniu przesyłamy Państwu elektroniczną wersję najnowszego – 159 numeru „Głosów Podolan”.
Wersja papierowa rozesłana zostanie do prenumeratorów w przyszłym tygodniu.
Prenumerata na rok 2023 wynosi bez zmian 50 zł ( cztery nr plus porto),  40 zł przy  prenumeracie powyżej dwóch egz. za jedna przesyłką -( zachęcamy oddziały TML), lub też przy odbiorze osobistym w Poznańskim oddziale TML.

Nr konta pozostaje bez zmian tj.
Towarzystwo Miłośników Lwowa I Kresów Południowo-Wschodnich Oddział W Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82 pok. 336 61-809 Poznań
06 1020 4027 0000 1302 0293 3455
tytułem: darowizna statutowa-na cele wydawnicze
Imię Nazwisko plus adres, miejscowość

Ważne by w tytule napisać – darowizna statutowa-na cele wydawnicze

dziękujemy także za wszelkie wpłaty „powyżej” kwoty które to będą zabezpieczeniem na przyszłość wydawnictwa. Planujemy w najbliższym czasie kilka numerów specjalnych – które to będą bezpłatne w ramach prenumeraty.

Zachęcamy także do przesyłania materiałów (wspomnień, relacji, art. historycznych, pożegnań itd) do publikowana na naszych łamach

Z kresowym pozdrowieniem
W imieniu kolegium redakcyjnego
Igor Megger – Redaktor Naczelny

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)