Pilnujcie Polski – prosiła, a pamięć o Zadwórzu niosła do końca swoich dni.

21 sierpnia 2022

Tekst: Bożena Ratter

Gromadzimy się dzisiaj wokół urny z prochami śp. Pani Major aby podziękować Jej za życie, które było świadectwem miłości do Rzeczypospolitej, do narodu polskiego, do współobywateli, do drugiego człowieka. Oddajemy hołd Pani Major, która przez całe swoje jakże długie życie niosła i wypełniała te trzy cnoty,  które świadczą o tożsamości nas jako chrześcijan i nas jako obywateli Rzeczypospolitej. Miała w sobie zawsze wiarę, nadzieję i miłość, wiarę w Boga i w wolną, wielką Polskę. Dzisiejsza uroczystość odbywa się 17 sierpnia. TO NIE PRZYPADEK. TO ROCZNICA BOHATERSKIEGO BOJU POD ZADWÓRZEM, w którym to starciu z bolszewicką Rosją walczył jej brat, późniejszy kapłan niezłomny – Bronisław. Ile trzeba było mieć nadziei, że ten trwający na polskich Termopilach bój ocali na zawsze wierne miasto Lwów. Z 318 walczących ocalało kilku, wśród nich Bronisław Mirecki. Pamięć o Nim, pamięć o Zadwórzu, Pani Major niosła do końca swoich dni ( Katedra WP, 17 sierpnia 2022 r. – Jan Józef Kasprzyk)

To słowa pięknego pożegnania mjr Marii Mireckiej Loryś, przedstawicielki odchodzącego pokolenia polskiej inteligencji. Słowa na miarę Jej wielkości i skromności. Zdziwił  tylko brak Sztandaru Wojska Polskiego w pożegnaniu żołnierza w wojskowej katedrze. W dniu Święta Wojska Polskiego nie odbyła się  defilada, przyczyna podana przez MON to wojna Ukrainy z Rosją. Rozumiem, przekazujemy walczącym Ukraińcom nasz sprzęt wojskowy, ale czy również Sztandar Wojska Polskiego?

W 2022 roku X Zadwórzański Rajd Rowerowy i XX Pielgrzymka autobusowa ze względu na okres wojny na Ukrainie NIE ODBĘDZIE SIĘ DO polskich Termopil – ZADWÓRZA K/LWOWA, lecz do Zadwórza k/ Ustrzyk Dolnych. Serdecznie zapraszam 20 sierpnia 2022r. pod Pomnik Orląt Przemyskich w Przemyślu o godz. 8.30 na zbiórkę cyklistów Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego (to sprawdzona grupa rowerzystów, uczestników wielu rajdów krajowych i zagranicznych, pochodzących z różnych miejscowości, m.in. Przemyśla, Jarosławia, Rzeszowa, Katowic, Warszawy)  i pielgrzymów autobusowych. O godz. 16.00 Msza św. w Sanktuarium M.B. Bieszczadzkiej w Jasieniu k/ Zadwórza w intencji BOHATERÓW BITWY ZADWÓRZAŃSKIEJ I ZMARŁEJ ŚP. PANI MJR MARII MIRECKIEJ – LORYŚ, Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu. Organizator powyższego, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. ks. Bronisława Mareckiego jest inicjatorem Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego jak i nazwania  ulicy w Przemyślu Zadwórzańską. To jedyne upamiętnienia Polskich Termopil – pisał prof. Andrzej Nowak.

Polegli heroiczną śmiercią i ciałami swojemu powstrzymali dalszy napór najeźdźców, okupili bezpieczne cofnięcie się XIII. dywizji i 12. pułku polskiej piechoty do Winnik i Lwowa. Z licznego pocztu poległych i pomordowanych wymieniamy drobną wiązankę znanych wówczas dobrze Lwowianom nazwisk: kapitanowie : Bolesław Zajączkowski,  Antoni Dawidowicz , Krzysztof Obertyński, porucznicy: Józef Juszkiewicz, Jan Demeter, Tadeusz Hanak, Antoni Juljan Liszka, podchorążowie: Władysław Getman, Władysław Marynowski, Tadeusz Zbroja Rejchan Mieczysław hr. Piniński,  sierżanci: Jan Baran, Józef Dyrkacz, Jan Stefan Piłat, plutonowi: Antoni Rossowski, Michał Skielaszek, Konst. Zarugiewicz, Józef Czyżewski i Kazimierz Dereniowski,  kaprale Stanisław Leciejewski, Józef Kura, Juljusz Gromnicki, Stefan Klimkiewicz i Aleks. Śmiałowski,  szeregowcy: Rafael Ramert, Ludwik Goliński, Stan. Medwecki, Tad. Gritzman, Tad. Wiśniewski i Eug. Szarek i dziesiątki innych…(Lwów w hołdzie polskim Termopilom).

Niestety, nie tylko zabrakło Sztandaru Wojska Polskiego dla upamiętnienia śp. major Marii Mireckiej Loryś jak i żołnierzy BOHATERSKIEGO BOJU POD ZADWÓRZEM poległych w zbrodniczej napaści Rosji bolszewickiej na Rzeczypospolitą.  Zabrakło pamięci Prezydenta RP o tym polskim czynie wojennym w liście pożegnalnym śp. Mjr Marii Mareckiej Loryś, choć była w nim pamięć o wojnie Ukrainy z Rosją : Trwająca wojna na Ukrainie oraz związane z tym wyzwania dla Polski skłaniają nas abyśmy na nowo przemyśleli najgłębsza motywy naszego zaangażowania po stronie dobra wspólnego jako spadkobiercy wielkich polskich tradycji kultury , wartości patriotycznych i chwały oręża. (Prezydent RP)

Czy nasze przemyślenie ma doprowadzić do zatarcia śladów naszej polskiej historii? Wszak do tego dążyli już nasi zaborcy i rodzimi komuniści a obecnie Unia Europejska. Czyje interesy reprezentuje Prezydent RP?

Bardziej jeszcze bestjalski czyn kozaków opisuje w swych pamiętnikach uczestnik bojów pod Zadwórzem Seweryn Faliński.…Cofam się na podwórze kolejowej budki ostatniej reduty obrony. I oto wpadają kozacy na podwórze, a jeden z nich podbiega do konającego obok mnie żołnierza i okutym obuchem miażdży mu twarz . . . rozbija czaszkę! Odwracam ze wstrętem głowę od tego okropnego widoku. A obok mnie świszczą i migocą kozackie szable, błyskawicą lecą ciosy na patrząc śmiało w oczy śmierci naszą brać żołnierską. Chwilami wybija się przerażający okrzyk „Jezus Marja”! „Mamo“ i kona na zamarłych ustach. Z uśmiechem na twarzy, wyciera barbarzyński kozak o brudne poły munduru krwią ociekającą szablicę. Wokoło płynie posoka strumieniem, porozrywane, posiekane ciała w ostatniej konwulsyjnej agonji, wijąc się w okropnym bolu, drą nogami murawę. To nie walka – to rzeź! Nie jęki, lecz wycie hyjen dobywa się z krtani rębanych na kawałki żołnierzy. Wściekłe „Wychodi”! rozlega się przy drzwiach budki, a kto tylko wyjdzie, pada martwy od strzału. Po kilku minutach wał trupów przewyższył drzwi budki. Koledzy wyskakują oknem i padają- konając. Trzystu ośmnastu poległo z hufca Abrahamczyków i pozostał potężny kurhan, ku wiecznej, nieśmiertelnej chwale.“

Teren kurhanu został zakupiony przez Polskie Towarzystwo Opieki na Grobami a w dniu 21 sierpnia 1927 roku poświęcony kamień węgielny pod pomnik tych, którzy bohaterską śmiercią zagrodzili wrogowi drogę do Lwowa i stali się szczeblem do sławy tego grodu. (.Lwów w hołdzie polskim Termopilom)

Tam właśnie przyjeżdżała śp. Mjr Maria Mirecka Loryś , która pamięć o Zadwórzu  niosła do końca swoich dni a młodym przekazała przeslanie : Pilnujcie Polski.

Gromadzimy się dzisiaj wokół urny z prochami śp. Pani Major aby podziękować Jej za życie, które było świadectwem miłości do Rzeczypospolitej, do narodu polskiego, do współobywateli, do drugiego człowieka. Oddajemy hołd Pani Major, która przez całe swoje jakże długie życie niosła i wypełniała te trzy cnoty,  które świadczą o tożsamości nas jako chrześcijan i nas jako obywateli Rzeczypospolitej. Miała w sobie zawsze wiarę, nadzieję i miłość, wiarę w Boga i w wolną, wielką Polskę. Dzisiejsza uroczystość odbywa się 17 sierpnia. TO NIE PRZYPADEK. TO ROCZNICA BOHATERSKIEGO BOJU POD ZADWÓRZEM, w którym to starciu z bolszewicką Rosją walczył jej brat, późniejszy kapłan niezłomny – Bronisław. Ile trzeba było mieć nadziei, że ten trwający na polskich Termopilach bój ocali na zawsze wierne miasto Lwów. Z 318 walczących ocalało kilku, wśród nich Bronisław Mirecki. Pamięć o Nim, pamięć o Zadwórzu, Pani Major niosła do końca swoich dni ( Katedra WP, 17 sierpnia 2022 r. – Jan Józef Kasprzyk)

To słowa pięknego pożegnania mjr Marii Mireckiej Loryś, przedstawicielki odchodzącego pokolenia polskiej inteligencji. Słowa na miarę Jej wielkości i skromności. Zdziwił  tylko brak Sztandaru Wojska Polskiego w pożegnaniu żołnierza w wojskowej katedrze. W dniu Święta Wojska Polskiego nie odbyła się  defilada, przyczyna podana przez MON to wojna Ukrainy z Rosją. Rozumiem, przekazujemy walczącym Ukraińcom nasz sprzęt wojskowy, ale czy również Sztandar Wojska Polskiego?

W 2022 roku X Zadwórzański Rajd Rowerowy i XX Pielgrzymka autobusowa ze względu na okres wojny na Ukrainie NIE ODBĘDZIE SIĘ DO polskich Termopil – ZADWÓRZA K/LWOWA, lecz do Zadwórza k/ Ustrzyk Dolnych. Serdecznie zapraszam 20 sierpnia 2022r. pod Pomnik Orląt Przemyskich w Przemyślu o godz. 8.30 na zbiórkę cyklistów Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego (to sprawdzona grupa rowerzystów, uczestników wielu rajdów krajowych i zagranicznych, pochodzących z różnych miejscowości, m.in. Przemyśla, Jarosławia, Rzeszowa, Katowic, Warszawy)  i pielgrzymów autobusowych. O godz. 16.00 Msza św. w Sanktuarium M.B. Bieszczadzkiej w Jasieniu k/ Zadwórza w intencji BOHATERÓW BITWY ZADWÓRZAŃSKIEJ I ZMARŁEJ ŚP. PANI MJR MARII MIRECKIEJ – LORYŚ, Członka Honorowego naszego Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu. Organizator powyższego, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. ks. Bronisława Mareckiego jest inicjatorem Zadwórzańskiego Rajdu Rowerowego jak i nazwania  ulicy w Przemyślu Zadwórzańską. To jedyne upamiętnienia Polskich Termopil – pisał prof. Andrzej Nowak.

Polegli heroiczną śmiercią i ciałami swojemu powstrzymali dalszy napór najeźdźców, okupili bezpieczne cofnięcie się XIII. dywizji i 12. pułku polskiej piechoty do Winnik i Lwowa. Z licznego pocztu poległych i pomordowanych wymieniamy drobną wiązankę znanych wówczas dobrze Lwowianom nazwisk: kapitanowie : Bolesław Zajączkowski,  Antoni Dawidowicz , Krzysztof Obertyński, porucznicy: Józef Juszkiewicz, Jan Demeter, Tadeusz Hanak, Antoni Juljan Liszka, podchorążowie: Władysław Getman, Władysław Marynowski, Tadeusz Zbroja Rejchan Mieczysław hr. Piniński,  sierżanci: Jan Baran, Józef Dyrkacz, Jan Stefan Piłat, plutonowi: Antoni Rossowski, Michał Skielaszek, Konst. Zarugiewicz, Józef Czyżewski i Kazimierz Dereniowski,  kaprale Stanisław Leciejewski, Józef Kura, Juljusz Gromnicki, Stefan Klimkiewicz i Aleks. Śmiałowski,  szeregowcy: Rafael Ramert, Ludwik Goliński, Stan. Medwecki, Tad. Gritzman, Tad. Wiśniewski i Eug. Szarek i dziesiątki innych…(Lwów w hołdzie polskim Termopilom).

Niestety, nie tylko zabrakło Sztandaru Wojska Polskiego dla upamiętnienia śp. major Marii Mireckiej Loryś jak i żołnierzy BOHATERSKIEGO BOJU POD ZADWÓRZEM poległych w zbrodniczej napaści Rosji bolszewickiej na Rzeczypospolitą.  Zabrakło pamięci Prezydenta RP o tym polskim czynie wojennym w liście pożegnalnym śp. Mjr Marii Mareckiej Loryś, choć była w nim pamięć o wojnie Ukrainy z Rosją : Trwająca wojna na Ukrainie oraz związane z tym wyzwania dla Polski skłaniają nas abyśmy na nowo przemyśleli najgłębsza motywy naszego zaangażowania po stronie dobra wspólnego jako spadkobiercy wielkich polskich tradycji kultury , wartości patriotycznych i chwały oręża. (Prezydent RP)

Czy nasze przemyślenie ma doprowadzić do zatarcia śladów naszej polskiej historii? Wszak do tego dążyli już nasi zaborcy i rodzimi komuniści a obecnie Unia Europejska. Czyje interesy reprezentuje Prezydent RP?

Bardziej jeszcze bestjalski czyn kozaków opisuje w swych pamiętnikach uczestnik bojów pod Zadwórzem Seweryn Faliński.…Cofam się na podwórze kolejowej budki ostatniej reduty obrony. I oto wpadają kozacy na podwórze, a jeden z nich podbiega do konającego obok mnie żołnierza i okutym obuchem miażdży mu twarz . . . rozbija czaszkę! Odwracam ze wstrętem głowę od tego okropnego widoku. A obok mnie świszczą i migocą kozackie szable, błyskawicą lecą ciosy na patrząc śmiało w oczy śmierci naszą brać żołnierską. Chwilami wybija się przerażający okrzyk „Jezus Marja”! „Mamo“ i kona na zamarłych ustach. Z uśmiechem na twarzy, wyciera barbarzyński kozak o brudne poły munduru krwią ociekającą szablicę. Wokoło płynie posoka strumieniem, porozrywane, posiekane ciała w ostatniej konwulsyjnej agonji, wijąc się w okropnym bolu, drą nogami murawę. To nie walka – to rzeź! Nie jęki, lecz wycie hyjen dobywa się z krtani rębanych na kawałki żołnierzy. Wściekłe „Wychodi”! rozlega się przy drzwiach budki, a kto tylko wyjdzie, pada martwy od strzału. Po kilku minutach wał trupów przewyższył drzwi budki. Koledzy wyskakują oknem i padają- konając. Trzystu ośmnastu poległo z hufca Abrahamczyków i pozostał potężny kurhan, ku wiecznej, nieśmiertelnej chwale.“

Teren kurhanu został zakupiony przez Polskie Towarzystwo Opieki na Grobami a w dniu 21 sierpnia 1927 roku poświęcony kamień węgielny pod pomnik tych, którzy bohaterską śmiercią zagrodzili wrogowi drogę do Lwowa i stali się szczeblem do sławy tego grodu. (.Lwów w hołdzie polskim Termopilom)

Tam właśnie przyjeżdżała śp. Mjr Maria Mirecka Loryś , która pamięć o Zadwórzu  niosła do końca swoich dni a młodym przekazała przeslanie : Pilnujcie Polski.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)