Niemcy odpowiadają za zbrodnie popełnione w Auschwitz

Za kilkanaście lat o zbrodniczej agresji Rosji(Putina)  na Ukrainę, jej obronie  i cierpieniu ukraińskiej ludności cywilnej  powiemy TO BYŁO.

BYŁA zbrodnicza agresja Niemiec (Hitlera) 1 września  1939 roku, 5-letnia walka z niemieckim okupantem Europy i ludobójstwo ludności cywilnej w Auschwitz.  BYŁA  agresja  Rosji (Stalina) 17 września 1939 r. , zbrodnia katyńska czy ludobójcze zsyłki na Sybir jak wcześniej ludobójstwo Ormian czy odsiecz wiedeńska dla powstrzymania barbarzyńców  ze wschodu.

TO TEŻ BYŁO – Przebraże, placówka samoobrony licząca 200 domów,  miejsce schronienia i obrony polskiej ludności uciekającej przed siekierami nacjonalistów ukraińskich spod sztandaru zbrodniarzy OUN UPA STEPANA BANDERY czy ANDRIJA MELNYKA i wielu innych.  Do Przebraża ściągały setki mieszkańców okolicznych miejscowości, w pewnych okresach 1943 r. w Przebrażu znajdowało się do 10,5 tys. osób. (W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Tom 1)… – cały tekst Bożeny Ratter

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)