Konferencja Kresowa w Elblągu

Będzie dr. Lucyna Kulińska i prof. Andrzej Zapałowski. To dwie najbardziej znane kresowe postaci w Polsce.

Z tego co wiem, to o 10 rano nastąpi składanie kwiatów na Rondzie Obrońców Birczy, przy zbiegu ulic Niepodległości i Legionów, a o 11.30 początek Konferencji w sali Pałacyku, przy ulicy Stoczniowej 10.

Mnie na tej konferencji nie będzie. Zostałem z niej wyłączony, z nieznanych mi powodów. Moją prelekcję dotyczącą Operacji Wisła również wykreślono z programu spotkania, dlatego mój udział  w niej, w sobotę jako widza, jest całkowicie bezprzedmiotowy… – więcej w blogu „Kresy we krwi”

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)