Jeszcze jeden komentarz od vel Leszczyński lub vel Zychowicz

6 grudnia 2022

Tekst: Bożena Ratter

Komentator do mnie:
W grudniu 1919 r. władze polskie stłumiły powstanie chłopskie na Wołyniu, czemu towarzyszyły liczne krwawe egzekucje. Dziesiątki tysięcy ludzi na Litwie, Ukrainie i Białorusi przeszły przez polskie mordownie, katownie, obozy, więzienia i areszty. Władze Rzeczypospolitej zwalczały nie tylko bolszewików, lecz także nacjonalistów i prawosławie, do połowy 1919 r spaliliśmy im ponad 50 cerkwi.

W załączniku fragment statystyk zebranych przez ks. dr Stanisława Trzeciaka (w dziele skierowanym do młodych) oczywiście dla zobrazowania ekspansji żydowskiej ale widać też rusińską obecność. Zainteresowanym mogę posłać całość pracy.
Zestawienie Izby adwokackiej Lwowskiej

 na 10 sądów okręgowych statystyka wykazuje adwokatów:

Polacy   Rusini    Żydzi

Brzeżany. .      2          6          29                   

Czortków. …. 3          6          34

Kołomyja .      7          9          41

Stanisławów   6          16        105

Tarnopol .       4          10        50

Złoczów . .      3          9          31

Przemyśl . .     9          12        85

Sambor . .       7          9          50

Stryj . . .          6          8          50

Lwów . . .       113      48        675

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)