Fałszywy obraz generała brygady pilota Stanisława Skalskiego na Ukrainie

List od pani Katarzyny Ochabskiej:

                                                                                                                                                         Pan Witold Listowski

Szanowny Panie,

zwracam się z prośbą o możliwość wstawienia na internetową stronę Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich mojego artykułu zatytułowanego „Fałszywy obraz generała brygady pilota Stanisława Skalskiego na Ukrainie”. Dotarcie do szerszego grona pozwoliłoby na ukazanie kolejnego przykładu fałszowania polskiej historii na Ukrainie, a także zakłamywania tam wizerunku najskuteczniejszego pilota biało-czerwonej szachownicy w czasie II wojny światowej.

Z poważaniem

Katarzyna Ochabska.

Link do artykułu pani Katarzyny zamieszczamy poniżej:

https://arch.kuriergalicyjski.com/rozmaitosci/8967-falszywy-obraz-generala-brygady-pilota-stanislawa-skalskiego-na-ukrainie

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)