Władze Białorusi zlikwidowały Polską Szkołę Społeczną im. Traugutta w Brześciu

Polska Szkoła Społeczne im. Romualda Traugutta funkcjonująca przy Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego straci prawną podstawę dla działalności.

Sąd gospodarczy Brześcia podjął w poniedziałek decyzję o wykreślenia z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Polskaja Szkoła”. Spółka ta stanowiła formalną podstawę dla działalności Polskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta działającej w Brześciu od 2016 r. Szkoła ucząca języka polskiego oraz historii Polski była prowadzona przez działaczy legalnej organizacji Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego… – więcej w portalu kresy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)