Troska o Kresy w ideowym kodzie genetycznym ludowców

Jednym z przejawów patriotyzmu w rozumieniu ludowców i w programach wszystkich partii Ruchu Ludowego był szacunek do własnego dziedzictwa. Składnikiem narodowego dziedzictwa Polaków jest kresowość w szerokim rozumieniu tego słowa. Mieści się w nim historia tego obszaru dawnej Rzeczypospolitej w różnych jej odcieniach i aspektach. Także w tym najtragiczniejszym, jakim było banderowskie ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na polskich mieszkańcach kresowych wsi i miasteczek. Z takiego zestawienia faktów wynika dla działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego moralny i polityczny obowiązek skierowania znacznego potencjału intelektualnego i organizacyjnego na rzecz wniesienia zasygnalizowanych w tym temacie postulatów na poziom władz państwowych oraz Sejmu i Senatu RP. Oto krótkie i pobieżne zasygnalizowanie wątków, z którymi Ruch Ludowy występuje od lat w przestrzeni publicznej naszego kraju i wokół których będzie nasilał swoje oddziaływanie na rządy i parlament oraz inne instytucje państwa… – cały artykuł dr Tadeusza Samborskiego

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)