Prof. Osadczy: Wołodymyr Zełenski jest osobą popierającą banderyzację z uwagi na oligarchiczne układy

12 października 2021

Wołodymyr Zełenski jest osobą popierającą banderyzację z uwagi na oligarchiczne układy, które panują na Ukrainie – mówił profesor Włodzimierz Osadczy w rozmowie z portalem Radia Maryja.

Deputowani rady obwodu lwowskiego poparli decyzję o ogłoszeniu przyszłego roku „Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii”. Decyzję podjęto w związku z tym, że w 2022 roku będzie obchodzona rzekoma 80. rocznica powstania UPA. Według historiografii ukraińskich nacjonalistów UPA powstała 14 października 1942 roku, jednak nie ma na to żadnych dowodów. W rzeczywistości formacja ta powstała na początku 1943 roku.

Swiatosław Szeremeta, szef komisji ds. kultury, polityki informacyjnej i promocji Lwowskiej Rady Obwodowej, będący promotorem tego postanowienia mówił: „To niezwykle ważna inicjatywa i takie wydarzenie powinno być należycie celebrowane na szczeblu regionalnym i krajowym poprzez utrwalanie pamięci o wojakach UPA, organizację różnych imprez na dużą skalę, działania informacyjne oraz badania. Musimy zrobić wszystko, aby wszyscy w obwodzie lwowskim, na Ukrainie i za granicą otrzymali pełną informację o działalności UPA. Każdy Ukrainiec powinien znać prawdę o UPA i roli, jaką armia nieujarzmionych odegrała w naszej historii i ruchu narodowowyzwoleńczym, o jej przywódcach i słynnych bojownikach o niepodległość”… – więcej w portalu kresy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)