„Polska okupacja Wołynia”; we Lwowie chcą Bandery jako „bohatera Ukrainy”; OBWE krytyczna wobec litewskich wyborów (Kresowy Przegląd Tygodnia #16)

Zdewastowany kościół w Hodowicy pod Lwowem jest dostępny w internecie w 3D – jednak ostatnio fundusze na renowację znalazły się pod znakiem zapytania; nowe odcinki KresyTV nt. możliwej depolonizacji polskich szkół na Białorusi i urzędniczej nadgorliwości, która może doprowadzić do depolonizacji miejsc pamięci; Wjatrowycz zareagował na zorganizowanie upamiętnienia 100 rocznicy powstania województwa wołyńskiego twierdzeniem o „polskiej okupacji Wołynia”; w Stryju odbył się uroczysty pogrzeb żołnierza Dywizji Waffen-SS Galizien; Radni Lwowskiej Rady Obwodowej wezwali centralne władze Ukrainy do przywrócenia Banderze tytułu „Bohatera Ukrainy” oraz do nadania żołnierzom Waffen-SS Galizien statusu weteranów walk o niepodległość Ukrainy; OBWE krytycznie wypowiedziała się nt. wyborów parlamentarnych na Litwie… – więcej w portalu kresy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)