Petycja do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

W dniu 25 maja 2021 roku (wtorek) o godz. 10. 00 w hali sportowej w Birczy, przy ul. Parkowej 1, odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Bircza wspólna z Radą Powiatu Bieszczadzkiego i Radą Powiatu Przemyskiego. Jednym z punktów wspólnej sesji trzech rad, było m.in. przedstawienie informacji dotyczącej usunięcia napisu „Bircza 1945-1946” z tablicy pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie – pełną relację na wyżej wymieniony temat zaprezentowali:

Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego Pan Wojciech Bobowski oraz Wójt Gminy Bircza Pan Grzegorz Gągola.

Po dyskusji nad tą kwestią, Rada Powiatu Bieszczadzkiego, Rada Powiatu Przemyskiego i Rada Gminy Bircza przyjęły treść petycji skierowanej do Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dotyczącej przywrócenia napisu „Bircza 1945-1946” na tablicy pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie przez aklamację… – więcej w blogu kresywekrwi.blogspot.com

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)