Obcy element należało usuwać

Oto skany z profilu facebook’owego Eugeniusza Andrejuka, które otrzymałem dziś po południu od Pana Witolda Listowskiego, prezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z Kędzierzyna Koźla. W drugim ze skanów znajdują się słowa pochwalające ludobójstwo dokonane przez ukraińskich szowinistów z OUN – UPA i innych ukraińskich formacji kolaboracyjnych w służbie III Rzeszy, na polskich mieszkańcach Wołynia w 1943 roku, a także rzezi Humańskiej z 1780 roku, obie były całkowicie słuszne, a ukraińscy szowiniści mordując Polaków, mieli całkowitą rację, gdyż, jak się wyraził w swoim wpisie, obcy element należało usuwać!

Ukraińscy szowiniści mieszkający w Polsce, zawsze, kiedy Polacy przypominają im o zbrodniach ludobójstwa, dokonanych w okresie drugiej wojny światowej  i w kilka lat p o jej zakończeniu przez ich antenatów, na naszych rodakach zamieszkujących Kresy Południowo – Wschodnie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, natychmiast wtedy podnoszą krzyk, oskarżając nas o rzekomą ,,mowę nienawiści” i kierując sprawy do prokuratury o ściganie tych, którzy tą niewygodną dla nich prawdę przypominają, gdyż przedstawiane im niezbite dowody, nie odpowiadają ich zakłamanej narracji, nijak nie mającej się do rzeczywistych faktów.  Ale, gdy sami usprawiedliwiają bestialskie ludobójstwo dokonane przez swoich przodków na Polakach, jako całkowicie słuszne, a zbrodniarzy, którzy go dokonali, jako niezłomnych herojów, którzy mieli całkowitą rację, że je popełnili, bo zrobili to dla wolnej Ukrainy, wtedy wszystko jest według nich, w jak najlepszym porządku… – więcej w blogu kresywekrwi.blogspot.com

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)