„Krzywda ukraińska” w II Rzeczypospolitej

Jacek Boki w swoim blogu napisał:

Wobec ukazujących się w ostatnim czasie tekstów charakteryzujących w sposób zafałszowany i relatywizujący stosunki polsko – ukraińskie w okresie międzywojennym, rozpoczynam dziś publikację cyklu artykułów znamienitych autorów, które powstały w wyniku wieloletnich badań naukowych nad dokumentami historycznymi, obszerną literaturą tematu i wieloma źródłami. Opisywane w kolejnych tekstach fakty historyczne przedstawiają prawdziwy obraz polityki władz II Rzeczypospolitej wobec obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego. Życzę przyjemnej lektury, pozwalającej na weryfikację insynuacji zawartych w coraz częściej pojawiających się ounowskich wytworach antypolskiej propagandy… – więcej w blogu kresywekrwi.blogspot.com

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)