Granice między dekomunizacją a depolonizacją – Andrzej Zapałowski

Po 1990 roku w Polsce wiele razy podejmowano problematykę dekomunizacji przestrzeni publicznej z reliktów poprzedniego systemu. Jednakże dokonana 20 grudnia 1989 roku zmiana Konstytucji PRL poprzez zmianę nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polskę i wykreślenie kilku artykułów związanych z dziedzictwem komunistycznym potwierdziła ciągłość prawną państwa uznanego przez społeczność międzynarodową 5 lipca 1945 r.

Tak więc do porządku prawnego implementowano porządek prawny okresu PRL, w tym instytucji takich jak Wojsko Polskie czy też Milicję Obywatelską, która istniała do dnia 6 kwietnia 1990 roku, tj., do czasu, kiedy powołano Policję. A w oparciu o art. 141 pkt. 1 wspomnianej ustawy funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej stali się policjantami… – więcej w patrznarece.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)