Do Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle – dr Dariusz Zielonka

19 października 2021

Szanowni Państwo! Chciałbym poinformować Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle o powstaniu pierwszej, całościowej monografii dotyczącej Dawidowa, położonego 15 km na południowy wschód od Lwowa, której jestem autorem. Książka „Dawidów koła Lwowa” będzie liczyć ponad 700 stron i zawierać liczne unikalne fotografie. Opowiada ona szczegółowo losy dużej wsi podlwowskiej i wielu rodzin dawidowskich od średniowiecza do wysiedlenia w 1946 roku, a nawet pierwsze lata wysiedlenia na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

Obecnie książka znajduje się w składzie i łamaniu tekstu przed drukiem. Do tej pory wydatki (korekta języka, skład i łamanie tekstu, czyli przygotowanie przed drukiem) udało się pokryć ze społecznej zbiórki z platformy https://zrzutka.pl/b4t84x . Chciałbym wydać 500 egzemplarzy, aby książka trafiła nie tylko do zainteresowanych historią wsi i Kresów, w większości potomków Dawidowian, ale również w formie darmowej do bibliotek publicznych i szkolnych do miejscowości, gdzie trafili przesiedleńcy z Dawidowa. Koszty druku są wysokie i przekraczają moje możliwości finansowe na co dzień muzealnika z Muzeum Powstania Warszawskiego. Moja działalność w tym dziele jest i pozostanie pro publico bono.

Z tego powodu ośmielam się prosić o pomoc i wsparcie finansowe w wydruku książki. Monografia posiada istotne znaczenie dla budowania tożsamości i odkrywania korzeni mieszkańców Polski oraz zachowania pamięci o Kresach. Wszak jak powiedział marszałek Józef Piłsudski: Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. Być może udało by się wesprzeć finansowo ze środków Stowarzyszenia, choćby i w części książkę, która opowiada o losach miejscowości kresowej? 

Jeśli jednak jest to nie możliwe z jakiś powodów, to być może znacie Państwo szlachetną prywatną osobę / osoby lub firmy, które zechciałyby zostać sponsorami – mecenasami i wesprzeć wydanie książki o tematyce kresowej. Wówczas sponsor / mecenas zostałby wyróżniony informacją o dotacji, a przy większej wpłacie powyżej 1000 zł możliwe byłoby np. umieszczenie swego loga z odpowiednią adnotacją lub mógłby np. dedykować komuś jakiś rozdział. Szczegóły do omówienia.

Poniżej zamieszczam krótki tekst o powstającej książce, który można wykorzystać i np. umieścić na stronach internetowych Państwa Stowarzyszenia czy facebooku w celu poinformowania o powstawaniu książki o miejscowości, za co będę również wdzięczny.

W załączniku znajduje się spis treści książki.

Indywidualne wsparcie materialne jest również możliwe na platformie https://zrzutka.pl/b4t84x

Pozdrawiam serdecznie Państwa i jeszcze raz proszę o życzliwe odniesienie się do mojej prośby i propozycji. Zachowajmy wspólnie pamięć o Kresach!

Z poważaniem

dr Dariusz Zielonka, Warszawa

dariussds@wp.pl; tel. 605973651

http://dawidow-lwow.blogspot.com/

Autor: dr Dariusz Zielonka, potomek kresowiaków, absolwent UW i KUL, przewodnik w Muzeum Powstania Warszawskiego, popularyzator historii.

Informacja o książce:

Książka „Dawidów koło Lwowa” to monografia o dużej miejscowości pod Lwowem, przed wojną zamieszkiwanej niemal całkowicie przez Polaków (2840 mieszkańców). Była to polska wieś o charakterze osiedla robotniczego wpatrzona w pobliski Lwów, który był dla niej magnesem. Była to wieś, która przez wieki karmiła Lwów, dostarczając tam żywność (bydło i płody rolne). Była to miejscowość, której mieszkańcy znajdowali pracę w pobliskim Lwowie, ale też wybitni Lwowianie przyjeżdżali do niej z kagankiem oświaty jako nauczyciele, duszpasterze czy działacze społeczni i uczyli mieszkańców miłości do ziemi i Polski. Na swoją skalę w chwilach dziejowej próby była to wieś: Semper Fidelis – zawsze wierna Polsce. Mieszkańcy Dawidowa walczyli o wolną Polskę w wojnie polsko-ukraińskiej, wojnie polsko-sowieckiej i wojnie obronnej w 1939 roku. Za przywiązanie do Ojczyzny wielu z nich zostało zesłanych przez władzę radziecką na Syberię i Kazachstan. W czasie II wojny światowej walczyli na prawie wszystkich frontach, u gen. Andersa pod Monte Cassino, u gen. Maczka, w załogach lotniczych w bitwie o Anglię, a jeden z nich był nawet marynarzem na ORP Dragon i zginął w trakcie lądowania aliantów w Normandii. Dawidowscy żołnierze z Armii Krajowej działali w konspiracji, odbierając zrzuty i bronili polskiej ziemi przed nacjonalistami z UPA, a w ramach akcji Burza walczyli o polski Lwów w lipcu 1944 roku. Na froncie wschodnim zdobywali warszawską Pragę w 1944 roku, przełamywali Wał Pomorski, ginęli w bitwie pod Budziszynem, zdobywali Berlin i czeską Pragę w 1945 roku. Po wojnie mieszkańcy wsi wskutek decyzji politycznych znaleźli się poza granicami kraju i w związku z tym zostali wygnali z Ojcowizny, bowiem nie wyobrażali sobie życia poza Polską.

Jest to pierwsza całościowa, polska monografia Dawidowa. Brakowało całościowego spojrzenia na historię wsi z wykorzystaniem szerszych archiwalnych źródeł, uwzględniającego polską perspektywę w różnych aspektach dziejów. Zgromadzony materiał pochodzi z różnych źródeł. Najwięcej informacji dostarczyły archiwa (Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie i inne). Wielki wkład w powstanie książki wnieśli dawni mieszkańcy Dawidowa, świadkowie żywej historii poprzez unikalne opowieści i wspomnienia.

Owocem wieloletnich badań dr Dariusza Zielonki jest materiał przedstawiony w 25 rozdziałach, w których zostały przedstawione chronologicznie dzieje Dawidowa od średniowiecznych początków (z lokacją w 1355 roku za króla Kazimierza Wielkiego) do 1946 roku, czyli do wysiedlenia polskich mieszkańców wsi. Przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla mieszkańców Dawidowa oraz osób, które wywodzą się z tej miejscowości i okolic, ale opracowanie zainteresuje miłośników historii ziemi lwowskiej, Kresów i Polski.

Autor chciał uratować od zapomnienia ten piękny kawałek ziemi lwowskiej, położony na wzgórzach, w której mieszkali nasi rodacy. Ta monografia to próba zachowania pamięci o tej polskiej miejscowości pod Lwowem.

Książka liczyć będzie ponad 700 stron i zawierać liczne unikalne fotografie z opisanego okresu. Obecnie książka znajduje się w składzie i łamaniu tekstu przed drukiem.

Zwracam się do Państwa o wsparcie druku i wydania książki. Jest to możliwe na platformie https://zrzutka.pl/b4t84x

Z recenzji książki o Dawidowie dr Szymona Niedzieli: ,,Monografia dra Dariusza Zielonki jest owocem żmudnej pracy naukowej i ogromnej pasji. Autor dotarł do setek oryginalnych dokumentów rozsianych po wielu archiwach. Rozmawiał z licznymi świadkami opisywanych przez siebie historii. Jednak znaczenie fundamentalne ma ogromna miłość Autora do dawnych kresów południowo-wschodnich. Monografia DAWIDÓW KOŁO LWOWA będzie lekturą obowiązkową dla wszystkich tych, u których słowo KRESY WSCHODNIE powoduje szybsze bicie serca.”

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)