Czerwony baron i salonka Adolfa Hitlera – czyli czarne krzyże nad Świdnicą

Instytut Pamięci Narodowej naginając do swoich założeń, a tak naprawdę na zlecone tej instytucji polityczne zamówienie przez obecnie rządzącą naszym nieszczęśliwym krajem ekipę ,,dobrej zmiany”, ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 roku, mówiącą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomnik, która wprowadziła zasadę, iż jednostki samorządu terytorialnego nie mogą:

  • upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny,
  • ani w inny sposób takiego ustroju propagować,
  • za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Gdzie w artykule 5a doprecyzowano w pkt.1. iż:

„Pomniki nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować”… – więcej w blogu kresywekrwi.blogspot.com

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)