Cz.II Martyrologium leśników Małopolski Wschodniej 1938-1949

„Niech polskie knieje szumią ku ich pamięci”

 

LEŚNICY, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1939-1949 na terenie Wołynia

(teren przedwojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Wołyńskiego z/s w Łucku)

 Sporządził:  Edward ORŁOWSKI  (po aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2021 r.)

   

Lp. Nazwisko i imię,

wiek lub rok urodzenia

Stanowisko pracy – funkcja Przydział służbowy lub miejsce pobytu Data śmierci lub zaginięcia Udział w wojnie i konspiracji,

 okoliczności śmierci lub zaginięcia

1. Abramowski Aleksander

ur. 1904 r.

 

gajowy

 

Kostopol

Powiat Kostopol

 

??

 

Syn Michała. Deportowany z żoną Stanisławą i synem Ryszardem w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 roku. Dalszych informacji brak.
2. Adamkiewicz Cyryl

ur. 1876 r.

 

zarządca leśny

 

Lasy dóbr Lubomirskich

Kolonia Smolarnia

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz

1947

 

Jako osoba mocno schorowana musiał opuścić miejsce pobytu i pracy oraz emigrować z Wołynia. Wycieńczony zmarł w Kiryłowie (Dolny Śląsk)
3. Adamowicz Józef

ur. 1894 r.

 

naczelnik kancelarii

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Okręgu Łuckiego

Powiat Łuck

1940

 

Syn Feliksa. W administracji Lasów Państwowych pracował od 1919 r. urzędnik w kancelarii Zarządu Lasów Państwowych w Łucku. W latach 1922-39 naczelnik kancelarii.
4. Alert (Allert ?) Adolf

ur. 1896 r.

 

leśniczy

 

Sestratyn

Gmina Krupiec

Powiat Dubno

?

 

Deportowany  10 II 1940 r. z żoną Janiną i dziećmi (Mirosław, Irena) przez Sowietów na Sybir (Nowyj But). Dalszych informacji brak. Część rodziny znalazła się w Anglii.
5. Amrogowicz Henryk Franciszek

ur. 1893(4) r.

 

 

technik mierniczy

„leśnik”

 

 

Kowel

 

 

 

1940

 

 

 

Syn Bolesława. Por. uzbr. rez. WP. Działacz związku Strzeleckiego. W wojsku carskim brał udział w I woj. światowej. Po wojnie w Wojsku Polskim, dowódca pociągu pancernego. Po przejściu do cywila pracował w Kowlu jako mierniczy leśny. Tuż przed wojną pełnił funkcję wójta gminy Kołki. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczął na cmentarzu w Bykowni.
6. Aszyk Klemens „leśnik” Krzemieniec 1940 Sierż. zaw., strażnik KOP-u, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej
7. Augustyn Bronisław

lat 20

pracownik tartaku Boremel

Gmina Boremel

Powiat Dubno

26 II 1943

 

Zastrzelony przez ukraińskich policjantów po wylegitymowaniu na ulicy Boremla.
8. Awrach Lejb

 

brakarz leśny

 

Kisielin

Gmina Kisielin

Powiat Horochów

1941 (?)

 

Pochodzenia żydowskiego. Zarządca placu z drewnem. Prawdopodobnie poniósł śmierć z częścią swej rodziny po umieszczeniu w getcie żydowskim.
9. Baczyński (imię nieznane)

 

właściciel biura techniczno-leśnego

(inż. leśnik)

Łuck

Powiat Łuck

 

?

 

W lipcu lub sierpniu 1943 r. został aresztowany na podstawie zeznań agenta Ukraińca Bołdyńskiego, jakoby był „prezesem organizacji wojskowej”, zginął we lwowskim więzieniu
10. Bagiński (imię nieznane)

 

 

gajowy

 

 

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

 

Po 17 IX 1939

 

 

W okrutny sposób torturowany zamordowany przez Ukraińców. Po skrępowaniu łańcuchem i podciągnięciu na grubą gałąź, pod wiszącym gajowym rozpalili szczapy drewna stosowego, a płonącemu i wijącemu się w bólu gajowemu towarzyszyły gwizdy, wyzwiska i śmiechy.
11. Bagiński Wincenty

ur. 1898 r.

 

„leśnik”

 

L Budy Borowskie

Kisorycze

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

1943

 

Syn Teodora. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną, córką Bronisławą i synem Tadeuszem na Sybir, zmarł na zesłaniu.
12. Bakowski (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Kolonia Zygmuntów

Gmina Skobełka

Powiat Horochów

1943

 

Po napadzie uzbrojonych Ukraińców na leśniczówkę związany drutem kolczastym i podpalony w stodole.
13. Balicki Izydor

 

gajowy

 

Leśniczówka Uścilina

Powiat Włodzimierz Wołyński

1940

 

Aresztowany przez NKWD w 1939 r. i ślad po nim zaginął. Pozostała rodzina (żona Józefa i 4 dzieci) deportowana 10 II 1940 r. na Sybir.
14. Banasiewicz (imię nieznane)

 

gajowy

 

Żeleźnica

Powiat Łuck

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir, gdzie prawdopodobnie zmarł z głodu i wycieńczenia. Żonie udało się dotrzeć do Teheranu.
15. Bańkowski August Józef

ur. 1893 r.

 

leśniczy

(lub gajowy ?)

 

Zielony Dąb

Gmina Buderaż

Powiat Zdołbunów

1939

 

Syn Kazimierza. Leśnik leśnictwa lasów państwowych. Zamordowany w okresie wkraczania Armii Czerwonej i zajmowania przez nich terenu Wołynia.
16. Barancewicz Roman

ur. 1892 r.

inż. leśnik NP Kostopol

Powiat Kostopol

1940 Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
17. Barański Antoni

 

leśniczy

 

Kolonia Chwoszczyk

Gmina Silno

Powiat Łuck

17 II 1941

 

Syn Tomasza. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną (żona i 4 dzieci) przez Sowietów na Sybir, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
18. Barczak Franciszek

ur. 1888 r.

 

gajowy

 

 

Kolonia Zamczysko

Gmina Malin

Powiat Dubno

 

1941

 

 

Syn Jakuba. Legionista a I wojny światowej. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Antoniną przez Sowietów na Sybir, gdzie po zwolnieniu ze specposiołka we wrześniu 1941 r., niedługo zmarł schorowany z głodu i wycieńczenia.
19. Barczuk Wiktor

ur. 1906 r.

„leśnik”

 

Kowel

Powiat Kowel

1940

 

Syn Wincentego. Działacz Związku Strzeleckiego. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
20. Bartkowicz Józef

 

leśniczy

 

Kowel

Powiat Kowel

1941

 

Zabity wraz z żoną Marianną i synem przez Ukraińców. Z pogromu ocalała 9-letnia córka Karolina
21. Bartkowicz (imię nieznane)

lat 20

leśniczy Kowel

Powiat Kowel

1941 Zamordowany z rodzicami Józefem i Marianną przez Ukraińców na dzień przed swoim ślubem
22. Bartłomiejczyk (imię nieznane)

 

gajowy

 

Kisorycze

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

17 IX 1939

 

Rozstrzelany przez wkraczającą czołówkę wojska sowieckiego po wydaniu go i kłamliwym oskarżeniu przez miejscowych Ukraińców
23. Bartniczak Stanisław

ur. 1902

 

 

gajowy

 

 

N Malinów

Gmina Szumsk

Powiat Krzemieniec

 

 

1942

 

 

Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., Pracował w lasach Liceum Krzemienieckiego. W 1940 r. wywieziony z rodziną przez Sowietów za Ural. Schorowany zaginął koło Karagandy w drodze do Armii gen. Andersa. Żona i 5 córek z Armią Andersa opuściły ZSRR i po wojnie osiedliły się w Anglii.
24. Bejger Wiktor

 

gajowy

 

Gajówka Brzezina

Brzezinka

Gmina Silno

Powiat Łuck

30 III 1943

 

Zamordowany po torturach zadanych przez Ukraińców (UPA) z żoną Wiktorią i dziećmi: córką Eugenią (Genowefą ?) i synem Wiktorem (Kazimierzem ?).
25. Bejgier (imię nieznane)

 

„leśnik”

 

Cumań

Gmina Silno

Powiat Łuck

1943

 

Pracował w lasach cumańskich. Zamordowany z domownikami przez Ukraińców. Od mordu ocalał jedynie syn Henryk, którego zabito 20 VII 1943 r. w Rafałówce.
26. Białowiejski Maksymilian Edward

ur. 1892 r.

 

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

 

 

Dobra leśne Witolda

hr. Broel-Platera

Dąbrowica n/Horyniem

Gmina Dąbrowica

Powiat Sarny

 

 

1940

 

 

 

Pochodził z Radzynia Podlaskiego, syn Stanisława, ziemianin. Uczestnik wojny 1918-1921 r., przeniesiony do rezerwy 1922 r., jako ppor. rez. WP. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie (1923). Zarządzał lasami dóbr Dąbrowickich. Aresztowany przez Sowietów po 17 września 1939 r. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
27. Bielawski Antoni

ur. 1900 r.

 

gajowy

 

 

Kolonia Kruszyny

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

 

1945

 

 

Syn Franciszka. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Ok. 1945 r. zaginął bez wieści. Pozostali z rodziny wrócili do kraju po wojnie.
28. Bielawski Jan

 

leśniczy

 

Hranie

Gmina Dąbrownica

Powiat Sarny

1943

 

Syn Aleksandra. Zamordowany wraz z żoną Józefą w czasie napadu Ukraińców na wieś.
29. Bielecki Antoni

 

gajowy

 

Prurwa

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Pracował w lasach dóbr hr. Poniatowskich. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
30. Bielecki (imię nieznane)

 

gajowy

 

Wyrobki

Gmina Rafałówka

Powiat Sarny

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Anielą i dziećmi przez Sowietów na Sybir. Zmarli na zesłaniu.
31. Biernacki Kazimierz

lat 25

„leśnik” Okolice Łucka

Powiat Łuck

1942 Zamordowany przez Ukraińców
32. Bisiorek Marcin

ur. 1883 r.

 

gajowy

 

 

Kortelisy

Gmina Górniki

Powiat Kowel

 

III 1944

 

Gajowy w Zalisach. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Pelagią i dziećmi na Sybir w okolice Swierdłowska. Pracował przy wyrębie lasu, zmarł w wyniku wypadku przy wyrębie lasu. Pochowany w Chersoniu na Ukrainie.
33. Błaszczak Feliks

ur. 1910 r.

 

„leśnik”

 

 

Znosicze

Gmina Niemowicze

Powiat Sarny

 

?

 

 

Syn Józefa. Deportowany w 1940 r. wraz z żoną Petronelą i dziećmi (Ryszard, Danuta) przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze speposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
34. Bławat Jan

 

gajowy

 

NP Kostopol Borszczówka

Gmina Kostopol

Powiat Kostopol

18 IX 1939

 

Na wiecu zwołanym przez władze sowieckie niesłusznie oskarżony przez Ukraińców o polskie szpiegostwo, w następstwie czego został rozstrzelany.
35.  Bober Józef

 

urzędnik biura

leśnictwa

 

Kolonia Wilcze

Gmina Silno

Powiat Łuck

 

1942

 

Po pojmaniu przez Ukraińców zostali z Pauliną Choreżyczeską rozebrano ich, skrępowano i przywiązano do drzew. Po czym rozcięto im brzuchy i do utraty życia kłuto ich bagnetami i ostro zakończonymi prętami stalowymi.
36. Bober (imię nieznane)

 

 

pracownik tartaczny

 

Kołki n/Styrem

Gmina Kołki

Powiat Łuck

 

1943

 

 

Polak ożeniony z Ukrainką o imieniu Katia. Zmuszona przez upowców którejś nocy rozpłatała śpiącemu w łóżku mężowi głowę siekierą, a 2-3 miesięcznego synka zadusiła poduszką. Sama dołączyła do bandy UPA.
37. Bochniewicz Zbigniew

 

leśniczy

 

NP. Mokwin

Gmina Kostopol

Powiat Kostopol

XII 1942

 

Zamordowany przez Ukraińców strzałem w tył głowy.
38. Boguszewski Jan

 

 

gajowy

 

 

Kolonia Ledochówka

Gmina Jarosławicze

Powiat Dubno

 

III 1943

(4 IV 1943 ?)

 

Syn Antoniego. Wywabiony przez upowców z domu do lasu pod pretekstem wyrębu i wydania drewa do budowy domu, gdzie po torturach został zamordowany. Jego zwłoki znaleziono po kilkunastu dniach.
39. Bojarski Jan

 

gajowy

 

Iławka

Gmina Sudobicze

Powiat Dubno

?

 

Pracował w lasach Liceum Krzemienieckiego. Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
40. Borkowski Józef

ur. 1910 r.

gajowy

 

Buszcza

Gmina Sudobicze

Powiat Dubno

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Elżbietą i córką Ireną przez Sowietów w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
41. Borkowski Tadeusz

ur. 1913 r.

 

 

urzędnik

nadleśnictwa

(kancelista)

 

N Suraż k/ Malinowa

Gmina Szumsk

później

NP Krzemieniec

Powiat Krzemieniec

9 IV 1940

 

 

Syn Aleksandra. Ukończył Wydział Leśny Średniej Szkoły Rolniczej w Białokrynicy. Żołnierz września 1939 r. Ppor. rez. WP. Dostał się do niewoli sowieckiej. Ofiara zbrodni katyńskiej.  Zamordowany przez Sowietów w Katyniu.
42. Borowski Zenon

lat 65

 

leśniczy

 

 

Ołyka

Gmina Ołyka

Powiat Łuck

 

24 XII 1943

 

 

Syn Wiktora, zamordowany wraz z żoną Petronelą z Wróblewskich lat 55 w wigilijny wieczór przez ubowców uzbrojonych w toporki. Ranny Pięta sprowadził na pomoc Niemców. Pochowani na cmentarzu w Ołyce.
43. Bortnik Piotr

ur. 1893 r.

 

„leśnik”

 

 

Horodziec (Horodec)

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

 

1942

 

 

Syn Stefana. Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. do Wołogdy. Zwolniony ze specposioła w sierpniu 1941 r., potem przebywał w Kazachstanie i Turkiestanie, gdzie zamarł z wycieńczenia.
44. Brodnicki Teofil

ur. 1881 r.

gajowy

 

Usicze

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

?

 

Syn Feliksa. Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir (Jol, Aleksandrowka). Po zwolnieniu 11 IX 1941 r. ślad po nim zaginął.
45. Brynych Jerzy

 

 

nauczyciel leśnictwa

 

Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna w Białokrynicy

Powiat Krzemieniec

VII lub VIII 1943

 

Zamordowany przez uzbrojoną grupę Ukraińców podczas napadu na dwie ciężarówki, wiozące Niemców i Polaków zatrudnionych przymusowo, jadące po zboże z kontyngentów z Krzemieńca do Wiśniowca.
46. Brzozowski (imię nieznane)

 

„leśnik”

 

Brzezina

Powiat Sarny

1940

 

Deportowany przez Sowietów w 1940 r. na Sybir. Zmarł w czasie transportu kolejowego z głodu i wycieńczenia.
47. Bucholtz Bronisław

 

gajowy

 

Krać (Kraki)

Gmina Olesk

Powiat Włodzimierz Wołyński

11 I 1944

 

Był gajowym w powiecie dubieńskim. Członek oddziału AK „Łuna” ps. „Czajka”. Zginął w walce z bandami UPA.
48. Bucholtz Bronisław II gajowy Powiat Dubno VI 1943 Zamordowany z żoną, 3 dzieci i rodzicami żony przez UPA.
49. Bukowski (imię nieznane)

 

urzędnik tartaku (inż. leśnik) Werba

Gmina Werba

Powiat Dubno

I 1943 –

VIII 1943

Na skutek donosu Ukraińca Iwanowa został przez Niemców aresztowany i stracony
50. Bułgajewski Jan

ur. 1892 r.

 

gajowy

 

Stachówka

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

1942

 

Pracował w lasach Czarneckich z Włodzmierca. Nieustalone okoliczności i sprawcy śmierci. W Stachówce był też drugi gajowy o tym imieniu i nazwisku.
51. Burzyński Stanisław

 

leśniczy

 

Rudnia Bobrowska

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany z żoną i córką przez Sowietów w 1940 r. na Sybir. Dalszych informacji brak.
52. Bykowski Stanisław

 

gajowy

 

Kolonia Dobra

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

wiosna 1944

 

Zamordowany z innymi osobami przez UPA.
53. Chajecki lub Cholecki (imię nieznane)

 

gajowy

 

Karpiłówka

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

koniec IX 1939

 

Poniósł śmierć po skrępowaniu drutem przez ukraińskich chłopów i wrzuceniu do rozgrzebanego mrowiska. Pozostał po nim tylko szkielet.
54. Chlebowicz (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Stężarzyce

Gmina Korytnica

Powiat Włodzimierz Wołyński

1943

 

Zamordowany przez bojówkę ukraińską
55. Chmarzyński Hieronim

lat 45

leśniczy

 

Budy

Gmina Werba

Powiat Dubno

25/26 IV 1943

 

Leśniczy lasów  Liceum Krzemienieckiego, zamordowany przez miejscowych Ukraińców zebranych przez Siergieja Franczuka.
56. Chodorowski Jan

 

leśniczy

 

Ochotniki

Gmina Turzysk

Powiat Kowel

 

III 1943

 

Współpracował z 27 Wołyńską Dywizją Piech. AK. Zamordowany przez uzbrojoną bojówkę ukraińską i zgraję miejscowych chłopów.
57. Chodorowski Stanisław

ur. 1913 r.

gajowy

 

Kolonia Sobótka

Gmina Tuczyn

Powiat Równe

22 I 1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
58. Cholewa (Onufry ?)

ur. 1897 r.

gajowy

 

NP Czartorysk

Powiat Łuck

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Lata wojny przeżyła tylko córka, która zamieszkała w Anglii.
59. Chołoniewski Antoni

ur. 1902 r.

 

brakarz drewna

 

L Jasionek

Butejki

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

?

 

Syn Bolesława. Deportowany z ciężarną żoną i 3 synami przez Sowietów w 1940 r. na Sybir. Dalszych informacji brak.
60. Chołuj Stanisław

ur. 1900 r.

 

gajowy

 

 

Kolonia Majdan Jezierski

Przebraże

Gmina Trościaniec

Powiat Łuck

?

 

 

Syn Jana. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Marią i dziećmi (Konstanty, Jadwiga, Danuta) przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
61. Chomicki Korneliusz

ur. 1891 r.

 

gajowy

 

Nowosiółki

Powiat Dubno

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu wycieńczony dotarł z częścią rodziny do Teheranu. Dalszych informacji brak.
62. Chomicz Tadeusz Konrad

ur. 1910 r.

 

inż. leśnik

 

L Niesuchoiże

Gmina Niesuchoiże

Powiat Kowel

1940

 

Syn Bolesława. Absolwent studiów leśnych na UP. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
63. Chorążewski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Woronucha

Gmina Międzyrzecz

Powiat Równe

?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak. Część rodziny przedostała się do Teheranu.
64. Chorążyczewski Jan

ur. 1904 r.

 

leśniczy

 

Trojanówka

Gmina Maniewicze

Powiat Kowel

?

 

Syn Gracjana, brat Marcina. Deportowany wraz z żoną Walerią i dziećmi (Krzysztof, Klara,)  w 1940 r. przez Sowietów na Sybir, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
65. Chorążyczewski Marcin

 

gajowy

 

Trojanówka

Gmina Maniewicze

Powiat Kowel

?

 

Syn Gracjana, brat Jana. Deportowany w 1940 r. przez Sowietów na Sybir (Tomsk). Dalszych informacji brak.
66. Chruszczewski (imię nieznane) gajowy

 

Kąty

Gmina Szumsk

Powiat Krzemieniec

?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak. Żona przedostała się do Teheranu.
67. Chrzanowski Jerzy

ur. 1914 r.

 

leśniczy

 

N Śmidyń-Wyżwowskie Kolonia Siomaki

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

 

23/24 III 1943

(V 1942 ?)

 

Zamordowany z żoną Krystyną po napadzie zgrai 11 upowców na leśniczówkę i zadaniu tortur (przypiekanie ogniem, wyrwanie paznokci)
68. Chrzanowski (imię nieznane)

lat 30

nadleśniczy

 

Kolonia Siomaki

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

1 IX 1943

 

Zamordowany przez UPA
69. Chwalibugowski (imię nieznane)

lat 42

urzędnik nadleśnictwa NP Joanów

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

25 IV 19 43

 

Mieszkał w Wólce Kotowskiej. Zamordowany podczas napadu UPA na siedzibę nadleśnictwa w I dzień Wielkanocy.
70. Ciesielski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Kolonia Półbieda

Gromada Majdan

Gmina Stydyń

Powiat Kostopol

30 III 1943

 

Zamordowany z całą rodziną przez Ukraińców w czasie pogromu wsi
71. Cybulski Józef

ur. 1890 r.

 

leśniczy

 

Buhryń

Gmina Buhryń

Powiat Równe

?

 

Syn Jana. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Zwolniony ze specposiołka 6 IX 1941 r. Dalszych informacji brak.
72. Czereniuk (imię nieznane)

 

gajowy

 

Wołczak

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

VII lub VIII 1943

 

Zamordowany wraz z rodziną przez UPA. Pogrzebano ich przy gajówce, gdzie nad wykopanym dołem po torturach dobijano siekierami innych złapanych Polaków.
73. Czeraniuk Włodzimierz

ur. 1904 r.

 

gajowy

 

Domonopol

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

XI 1943

 

Syn Michała. Pracował w Lesie Świnarzyńskim. Zamordowany przez UPA razem z żoną Marią i 3 córkami (Felicja, Kazimiera, Zuzanna).
74. Czermak Jerzy

lat 20

praktykant leśny

 

Tynne

Gmina Niemowicze

Powiat Sarny

VIII 1943

 

Zamordowany w gajówce przez bojówkę bulbowską
75. Czubalski Jan

ur. 1891 r.

 

inż. leśnik

 

Urząd Wojewódzki

Łuck

 

1940

 

Syn Bronisława. Absolwent studiów leśnych na SGGW. Kpt. piech. rez. WP. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r.. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
76. Czyżewski (imię nieznane)

 

 

gajowy

 

 

Lasy ks. Radziwiłła. Ostrów nad Stochodem

Powiat Kowel

 

Wiosna 1940

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów na Sybir. W trzecim tygodniu pracy przy wyrębie lasu, zginął w wypadku przywalony spadającym drzewem. Zmarł z upływu krwi nim dowieźli go z lasu do pasiołka.
77. Dabiński Zbigniew

 

„leśnik”

 

L Łokacze

Gmnia Chorów

Powiat Horochów

1940

 

Ppor. piech. rez. WP. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r.. Więzień Sarobielska, ofiara zbrodni katyńskiej,
78. Dawidowicz Anastazy

ur. 1900 r.

 

gajowy

 

Kolonia Perespa

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

 

1942

 

Syn Mikołaja. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Bronisławą i 3 dzieci Zofia, Ludwik, Piotr)  przez Sowietów na Sybir, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia. Część rodziny po wojnie osiadła w Miliczu.
79. Dawidowicz Paweł

 

 

 

urzędnik

leśnictwa

 

 

 

L Perełysianka

Gmina Derażne

Powiat Kostopol

 

 

 

Wiosna 1942

 

 

 

Wywleczony z ks. rzym.-kat. Piotrem Dąbrowskim u którego przebywał i poddany okrutnym torturom przez bandę Ukraińców kierowaną przez Adama Jachymecia. Po pobiciu i skrępowaniu rąk i nóg rozcięto im brzuchy, a wydostające się wnętrzności posypano mąką, aby przypędzane świnie wyżerały je.
80. Dąbrowski Jan

ur. 1886 r.

 

gajowy

 

Lasy dóbr ks. Radziwiłła

Mutwica

Gmina Stydań

Powiat Kostopol

1941

 

Syn Władysława. Deportowany z synem w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Umarł na zesłaniu z głodu, chorób i wycieńczenia.
81. Dembiński Jan

Ur. 1878 r.

„leśnik”

 

Kowel

Powiat Kowel

1940

 

Syn Waleriana. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
82. Denis Stanisław

ur. 1911 r.

„leśnik”

 

Urząd Wojewódzki

Łuck

1940

 

Syn Antoniego. Kpr. pchor. piech. rez. WP. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
83. Długosz Mieczysław

ur. 1910 r.

 

kierownik tartaku

(inż. leśnik)

Tartak Lasów Państwowych w Ostrogu n/Horyniem

Powiat Zdołbunów

1940

 

Syn Konstantego. Absolwent Wydz. Leśnego SGGW (1934). Ppor. rez. WP. Zmobilizowany w 1939 r., walczył w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany przez Sowietów w Katyniu.
84. Dobrzański Bronisław

ur. 1882 r.

 

 

gajowy

 

 

Hucisko

Gmina Nowomalin

Powiat Zdołbunów

 

 

1948

 

 

Syn Feliksa. Zatrudniony w Lasach Państwowych. Zajmował gajówkę Zalesie. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną przez Sowietów na Sybir (Siczenka). Zmarł po dotarciu do kraju w Pomiłowie mocno schorowany i wycieńczony syberyjskim zesłaniem, pochowany w Sławnie.
85. Dołmat Jerzy

ur. 1913 r.

 

 

leśniczy

 

 

L Lachów

Gmina Poryck

Powiat Włodzimierz Wołyński

 

 

18/19 III 1943 lub 20 III 1943

 

 

Syn Kazimierza i Ewy z Piotrkowskich. Por. rez. WP. Zastrzelony we wsi Lachów razem z zarządcą majątku Piotrem Berhrtem, po wywleczeniu z domu skatowaniu przez dezerterów posterunku policji ukraińskiej w Porycku, którzy udawali się zaciągnąć do UPA. Pochowany w Porycku. Uratował się tylko syn Stanisław.
86. Domaradzki (imię nieznane)

 

gajowy

 

Kolonia Brzezina

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

1943

 

Mieszkał z rodziną w gajówce Dubina. Zamordowany z żoną i córką przez UPA.
87. Dominiak (imię nieznane)

 

gajowy

 

NP Czartorysk

Powiat Łuck

 

1942

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu i tułaczce zmarł z wycieńczenia na terenie Indii. Żona wróciła do Polski.
88. Drobnik Zygmunt

ur. 1896 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Szack

Gmina Szack

Powiat Luboml

18 IX 1939 (1941 ?) Absolwent Wydz. Leśnego UP. Uprowadzony i zamordowany przez milicję ukraińską za zgodą sowietów.
89. Drozdowski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Chołopecze

Gmina Kisielin

Powiat Dubno

koniec III 1943

 

Zamordowany z rodziną przez OUN-UPA
90. Drzewicki Antoni

lat 60

„leśnik”

 

Kamienna Góra

Gmina Kostopol

Powiat Kostopol

V 1943

 

Zamordowany wraz z żoną Marią (lat 60) podczas napadu bojówki UPA na leśniczówkę. Córka Zofia (lat 25) prawdopodobnie przeżyła.
91. Dziekoński Franciszek

ur. 1893 r.

gajowy

 

Zyłża

Gmina Deraźne

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany z rodziną w 1940 r. przez NKWD w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
92. Dziekoński Stanisław

ur. 1898 r.

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

Lasy dóbr Ordynacji Ołyckiej ks. Janusza Radziwiłła w Lisiczynie

Gmina Ołyka

Powiat Łuck

1940

 

Syn Kazimierza. Absolwent studiów leśnych na PL. Kpt. piech. rez. WP. Żołnierz września 1939 r. Wzięty do niewoli sowieckiej, więziony w obozie w Starobielsku, zamordowany trybem katyńskim w Charkowie.
93. Dziwiński Kazimierz

ur. 1902 r.

inż. leśnik

 

NP Strzelsk

Gmina Lubikowicze

Powiat Sarny

?

 

Syn Jana, ppor. rez. WP. Aresztowany przez NKWD w 1940 r., dalszych informacji brak.
94. Emme Zygmunt

ur. 1890 r.

 

gajowy

 

Smidyń

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

1 IX 1943

 

Zamordowany z matką Bronisławą, żoną Olgą i synem Dionizym przez Ukraińców Niewirkowskich. Zostali tego dnia zakopani przy stodole przez miejscowych chłopów.
95. Fekner Józef

ur. 1900 r.

gajowy

 

Dąbrowa

Gmina Turzysk

Powiat Kowel

1940

 

Syn Stefana, pochodził ze wsi Hołoby. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Pochowany w Bykowni.
96. Figa Karol

lat 55

robotnik leśny

 

Kolonia Dmitrówka

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

22 VII 1943

 

Zastrzelony przez bojówkę UPA. Żonę Jadwigę lat 50 i córkę Anielę lat 25 zakłuli bagnetami.
97. Foina (imię nieznane)

 

gajowy

 

Tartak

Gmina Sudobicze

Powiat Dubno

V 1943

 

Zamordowany przez UPA.
98. Gadzina Leopold

ur. 1908 r.

leśniczy NP Mokwin

Powiat Kostopol

Koniec 1941 Uwięziony i zamordowany przez Sowietów we Włodzimierzu Wołyńskim
99. Galabarda Jan

 

„leśnik”

 

Siniowce

Gmina Łanowce

Powiat Krzemieniec

VIII 1943

 

Zamordowany przez OUN-UPA. Jego żonę Julię i córkę Paulinę zamordowali w wigilię 24 XII 1944 r.
100. Garbowski (Longin ?)

 

gajowy

 

Budki Borowskie

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

?

 

Deportowany 10 II 1040 r. przez Sowietów w głąb ZSRR wraz z żoną i synami. Dalszych informacji brak.
101. Garbowski Stanisław

 

gajowy

 

Butejki

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Zwolniony z łagru w 1941 r., przedostał się do miejsca formowania armii gen. Andersa. Dalszych informacji brak.
102. Garbowski Władysław

ur. 1906 r.

gajowy

 

NP Karpiłówka

Powiat Sarny

1940

 

Syn Ignacego. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Pochowany w Bykowni.
103. Gąsiorowski Władysław Stanisław

ur. 1902 r.

 

inż. leśnik

 

 

Lasy dóbr Ordynacji Ołyckiej ks. Janusza Radziwiła

Gmina Ołyka

Powiat Łuck

1940

 

 

Syn Władysława. Absolwent studiów leśnych na UP. Por. piech. rez. WP. Żołnierz września 1939 r. Wzięty do niewoli sowieckiej, dostał się do obozu w Starobielsku, a następnie zamordowany trybem katyńskim w Charkowie.
104. Gąszcz Franciszek urzędnik leśny Starostwo Powiatowe

Kowel

1940 Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
105. Giełbuda Józef

 

gajowy

 

Mokrzec

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

1943

 

Zginął z żoną Marią i częścią rodziny w czasie czystek i rzezi wołyńskiej dokonanej przez Ukraińców
106. Gilewski Bolesław

 

wykładowca

szkoły leśnej

 

Średnia Szkoła Rolniczo-Leśna w Białokrynicy

Powiat Krzemieniec

?

 

Wywieziony w 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR, gdzie ślad po nim zaginął.
107. Globowski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Podhajce

Gmina Jarosławicze

Powiat Dubno

koniec 1942 lub początek 1943 Zamordowany przez Ukraińców
108. Gniatiuk Paweł

ur. 1896 r.

 

gajowy

 

Lasy hr. Stanisława Sumińskiego z Tumina

Kolonia Kisielówka

Powiat Horochów

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów w głąb ZSRR, zwolniony z specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
109. Gołota Wacław

ur. 1917 r.

gajowy

 

Karasin

Gmina Maniewicze

Powiat Kowel

?

 

Syn Adama. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną i córką przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
110. Gorzkowski Adam

ur. 1901 r.

 

leśniczy

 

 

L Bór

NP Ostróg n/Horyniem

Powiat Zdołbunów

 

3 III 1940

 

 

Syn Jana. Żołnierz września 1939 r. w stopniu wachmistrza. W dniu 3.03.1940 r. władze sowieckie wezwały go na naradę, po której ślad po nim zaginął. Ofiara zbrodni katyńskiej z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej. Spoczywa w Bykowi. Rodzinę wywieziono do Kazachstanu.
111. Goworowski (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Pulmo

Gmina Pulemiec

Powiat Luboml

27 IX 1939

 

Zamordowany przez bandę Ukraińców wraz z właścicielem majątku Pulmo – Władysławem Filipowiczem.
112. Górajewski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Futor Biały Brzeg (Białobrzegi)

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

??

 

Na skutek donosów aktywistów ukraińskich nacjonalistów został z rodziną deportowany

10 II 1940 r. w głąb ZSRR, gdzie ślad po nim zaginął.

113. Górajewski Wincenty

ur. 1887 r.

 

gajowy

 

Biały Brzeg

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

?

 

Syn Marcelego. Deportowany z żoną oraz 4 córkami i 2 synami 10 II 1940 r. na Sybir przez Sowietów. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
114. Górecki Kazimierz

lat 40

 

leśniczy

 

Białogródka (Białohorodka)

Gmina Werba

Powiat Dubno

22 IV 1943

(Wielki Czwartek)

Został zamordowany przez upowców (w Wielki Czwartek) razem z żoną Anną lat 35 oraz ich córką Ireną lat 5 i teściową, podczas napadu na nadleśnictwo i polskie gospodarstwa
115. Górecki Stefan

 

leśniczy

 

Lasy Liceum Krzemienieckiego

Powiat Krzemieniec

1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
116. Grabka Feliks

ur. 1906 r.

„leśnik” Kostopol

Powiat Kostopol

1940 Plut. rez. w służ. pomoc. PP. Więzień obozu w Ostaszkowie. Zamordowany w Miednoje.
117. Grabowski Józef

lat 30

„leśnik”

 

Klepaczów

Gmina Kiwerce

Powiat Łuck

VI 1942

 

Zamordowany z synem Antonim przez Ukraińców. Jeden z nich był członkiem ZWZ.
118. Grabowski Władysław

ur. 1906 r.

gajowy

 

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

1940

 

Syn Ignacego. Aresztowany przez NKWD. Ofiara zbrodni katyńskiej.
119. Gradowski Ignacy

ur. 1909 r.

 

gajowy

 

 

Cepcewicze Wielkie

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

 

?

 

 

Syn Narcyza. Deportowany z żoną Julią i 4 dzieci (Bronisława, Jan, Tadeusz, Franciszek). 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dnia 31 VIII 1941 r. zwolnieni z posiołka. Dalszych informacji brak.
120. Grajewski Ignacy

 

 

gajowy

 

 

Jezierce

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

 

15/16 XII 1942

 

 

Mieszkał w gajówce Klin. Zamordowany z żoną Józefą córką Stanisławą i jej narodzonym noworodkiem, w czasie pacyfikacji wsi (po dokonanej prowokacji) dokonanej przez Ukraińców pod dowództwem Niemców.
121. Grajewski Rudolf

lat 34

gajowy

 

Snowidowicze

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

Koniec XI 1942

 

Syn Franciszka. Zamordowany przez bojówkę bulbowską pomiędzy gajówką Jaźwiniec a stacją kolejową Ostki.
122. Grędziak Andrzej

ur. 1890 r.

 

pracownik leśny

 

Podczapki

Gmnia Buderaż

Powiat Zdołbunów

15 VI 1941

 

Syn Andrzeja. Deportowany wraz z żoną Krystyną i dziećmi (Marian, Henryk, Stanisława) 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
123. Grinberg (imię nieznane)

 

 właściciel składu drewna Hołoby

Gmina Hołoby

Powiat Kowel

Wiosna 1943

 

Pochodzenia żydowskiego. Wraz z rodziną ukrywał się w lesie do wiosny 1943 r. Wytropieni i zamordowani przez Ukraińców.
124. Grochowski Cezary

Ur. 1881 r.

gajowy

 

Ołyczka

Gmina Silno

Powiat Łuck

28 II 1940

 

Syn Adama. Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Zmarł w podróży na zesłanie archangielskiej obłasti (posiołek Jol).
125. Grudnicki Marian

 

inż. leśnik

 

Hały

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

1941

 

Zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
126. Grygorczuk Iwan

 

 

 

 

gajowy

 

 

 

 

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

 

 

 

 

Koniec 1941

 

 

 

 

Z pochodzenia Ukrainiec. Pracował w lasach na terenie Gminy Kisorycze. Obaj z synem Adamem zesłani w 1940 r. w głąb ZSRR, po amnestii wracali piechotą do rodzinnej wsi Rudnia Lwa.  Zamordowany z synem przez gromadę chłopów ukraińskich. Na związanych drutem „psów panów polskich” chłopi lżąc i poniżając słownie oddawali mocz, a jedna z młodych Ukrainek „załatwiła się”. Następnie ofiary wrzucono do rozpalonego wielkiego ogniska. Nieletni chłopcy otoczyli stos i rzucali w palonych śnieżkami.
127. Gut Kazimierz

ur. 1876 r.

brakarz drewna

 

Klesów

Gmina Klesów

Powiat Sarny

5 V 1944

 

Syn Michała. Pochodził z Kamienia pow. Nisko. Zamordowany przez bandę ukraińską.
128. Hołdowaniecki (imię nieznane) urzędnik nadleśnictwa Powiat Horochów 11 VII 1943 W jednym z nadleśnictw porąbany na części przez upowców
129. Horoszkiewicz Feliks

ur. 1911 r.

gajowy

 

Kolonia Hały

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

?

 

Syn Jana. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną (żoną i 2 córki) przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
130. Horoszkiewicz Jan

ur. 1902 r.

leśnik Równe 1940 Syn Jana. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
131. Hrycajuk (imię nieznane) gajowy Powiat Krzemieniec 1943 Zamordowany przez UPA.
132. Insiński Jan leśniczy NP Sarny

Powiat Sarny

? Aresztowany przez sowietów i deportowany z rodziną w na Sybir. Dalszych informacji brak
133. Iwańków Cyryl leśniczy Włodzimierz Wołyński 1940 Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
134. Jabłoński (imię nieznane)

 

leśniczy

 

L Pisarzowa Wola

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

28/29 VIII 1943

 

Zamordowany wraz z córkami Lolą lat 11 i drugą lat 2 przez UPA w miejscu zamieszkania w kolonii Szury. Żona została zamordowana w niedługim czasie po tym wydarzeniu.
135. Jabłoński Stanisław

lat 38

urzędnik leśnictwa Chryniki

Gmina Boremel

Powiat Dubno

19 V 1943

 

Zamordowany przez bandę OUN-UPA
136. Jadrzyk Bolesław

 

 

 

„leśnik”

 

 

 

Polesie Wołyńskie

 

 

 

15 V 1944

 

 

 

Absolwent Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Białokrynicy. Przed 1939 r. pracował na Polesiu Wołyńskim. W 1940 r. wywieziony w głąb ZSRR. Żołnierz II Korpusu gen. Andersa w randze plutonowego podchorążego w pułku pancernym. Poległ w bitwie pod Monte Cassino we Włoszech.
137. Jagodziński Józef leśniczy Powiat Kostopol ? Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Zamordowany w więzieniu w Równem
138. Jakubowski Aleksander

lat 47

 

gajowy

 

Futor Dębina k/ wsi Wesołówka

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

pocz. IV 1943

 

Zamordowany przez UPA razem z innym 24-letnim Polakiem.
139. Jakubowski Stefan

ur. 1902 r.

inż. leśnik

 

Równe

Powiat Równe

1940

 

Syn Edwarda. Ppor. rez. WP. Absolwent leśnictwa na SGGW. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
140. Janczak Paweł

 

gajowy

 

Twerdynie

Gmina Kisielin

Powiat Horochów

12 VII 1943

 

Pracował w lasach majątku Tadeusza Martynowskiego. Zamordowany z żoną i dwójką dzieci podczas pogromu wsi dokonanej przez uzbrojonych miejscowych Ukraińców.
141. Janaczek Stanisław

 

gajowy

 

N Śmidyń-Wyżwowskie Siomaki

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

1 IX 1943

 

Mieszkał w gajówce w Rudni. Zamordowany z synem w czasie pogromu wsi dokonanej przez Ukraińców. Żona Bronisława i syn Henryk zostali ciężko okaleczeni.
142. Jankiewicz Bolesław

 

pracownik biura leśnictwa Kolonia Choromce

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Syn. Franciszka. Deportowany z żoną Antoniną i dwoma synami oraz teściami w 1941 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
143. Jankiewicz Grzegorz

ur. 1897 r.

gajowy

 

Kolonia Krzeszów

Gmina Berezne

Powiat Kostolpol

9 VI 1941

 

Syn Feliksa. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Antoniną i dziećmi (Ignacy, Genowefa) przez Sowietów na Sybir. Zmarł na zesłaniu.
144. Jankiewicz Józef

 

gajowy

 

Kolonia Choromce

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

6 VII 1944

 

Syn Jana. Po aresztowaniu zesłany z rodziną na roboty do Niemiec, gdzie zmarł. Część rodziny wyjechała do USA.
145. Jankowski Stefan

ur. 1896 r.

 

gajowy

 

Kolonia Przerytka

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

?

 

Syn Feliksa. Deportowany z żoną Józefą i 4 dzieci (Helena, Zygmunt, Bolesław, Henryk) przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
146. Jakubowski Stefan

ur. 1902 r.

 

inż. leśnik

 

Równe

 

1940

 

Absolwent studiów leśnych na SGGW. Ppor. rez. WP. Walczył w 44 pp. Wzięty do niewoli przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
147. Jarmulski Kamil

ur. 1884 r.

 

 

leśnik

 

 

Osada Antonin

Gmina Dąbrowica

Powiat Sarny

 

 

17 X 1939

 

 

Przed wojną został burmistrzem Dąbrowicy. W miesiąc po wkroczeniu Sowietów, zabrany z domu pod pretekstem odbycia konferencji, nawet nie kazali żegnać się z rodziną. Wszelki ślad po nim zaginął. Pozostałe osoby z rodziny (żona i 2 dzieci) zostały wywiezione 10 II 1040 r. na Sybir.
148. Jarocki Wiktor

ur. 1900 r.

„leśnik”

 

Ostróg n/ Horyniem

Powiat Zdołbunów

1940

 

Syn Arseniusza. Por. art. rez. WP. D-ca plutonu 13 bat. art. plot. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie
149. Jernaś Ignacy Henryk

ur. 1897 r.

 

“leśnik-drzewiarz”

 

Powiat Równe

 

1940

 

Syn Jana. Por. rez. WP. Uczestnik I wojny światowej i wojny 1920 r. We wrześniu 1939 r. walczył w 45 pp.  Kierownik tartaku w powiecie Równe. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
150. Jordan-Tokarzewski Jan

ur. 1865 r.

leśniczy

 

Zamłynie

Gmina Bereżce

Powiat Luboml

22 VIII 1941

 

W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR do miejscowości Krasny Okoń w rejon Karpogóry. Zmarł tam z głodu i wycieńczenia.
151. Józefko Władysław

ur. 1910 r.

 

gajowy

 

Półhany

Gmina Brany

Powiat Horochów

?

 

Syn Franciszka. Deportowany w 1940 r. z żoną Antoniną i córką Krystyną przez NKWD na Sybir. Po amnestii 1941 r. dotarł do Buzułuku. Dalszych informacji brak.
152. Juchniewicz Karol

ur. 1890 r.

 

 

gajowy

 

 

 

NP Łuck

z/s w Bogolubach

Ulaniki

Gmina Kniahininek

Powiat Łuck

 

1941-1942 (?)

 

 

 

Syn Michała. Deportowany wraz z żoną Pauliną i synami Zbigniewem i Tadeuszem 08.03.1940 r. przez NKWD na Sybir w rejon Archangielska. Zmarł po zwolnieniu 11.09.1941 r. z głodu i wycieńczenia w drodze do armii gen. Andersa. Zmarli też synowie, natomiast na miejsce formowania armii gen. Andersa dotarła jedynie żona gajowego.
153. Juchniewicz Kazimierz

ur. 1917 r.

 

 

gajowy

 

 

NP Łuck

z/s w Bogolubach

Ozdeniż

Gmina Kniahininek

Powiat Łuck

1939

 

 

W 1939 r. wcielony do jednostki macierzystej 50 pułku piechoty Kowel. Zginął w kampanii wrześniowej, prawdopodobnie w czasie walk pod Świaktowem lub potem w Borach Tucholskich i został pochowany w jakiejś zbiorowej mogile na Pomorzu.
154. Jurkowski Władysław

ur. 1901 r.

 

gajowy

 

 

Butejki

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

 

?

 

 

Syn Józefa. Mieszkał w gajówce Jasionek. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną oraz 2 synami i 2 córkami przez Sowietów na Sybir. Po aresztowaniu 16 VII 1941 r. przeniesiony z specposiołka do łagru. Zwolniony z łagru we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
155. Juszczyk Kazimierz

ur. 1894 r.

 

gajowy

 

L Skulin

NP Kowel

Powiat Kowel

 

1940

 

Syn Bartłomieja. Ppor. rez. WP w 82 pp. Na krótko przed wybuchem wojny zamieszkał w Warszawie. Zmobilizowany, walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej, a później zamordowany w Katyniu.
156. Kabziński Jan

ur. 1909 r.

 

inż. rol.-leśnik

 

Lasy majątku Turzysk

Powiat Kowel

 

1940

 

Syn Mariana. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
157. Kacperowski Zygmunt

Ur. 1901 r.

 

„leśnik”

 

 

Łuck

 

 

1940

 

 

Syn Antoniego. Plut. rez. WP. 13 Dywizja Piechoty. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
158. Kalinowski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Rudnia Bobrowska

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

?

 

Mieszkał w gajówce „Cheminy-Ostrówki”. Deportowany w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
159. Kałamarz Józef

 

 

 

gajowy

 

 

 

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

 

 

17 IX 1939

 

 

 

Banda kilkunastu chłopów ukraińskich pod wodzą Wasyla Romanowa napadła na gajówkę. Po wybiciu szyb najpierw postrzelili gajowego, następnie rannego przywiązali powrozem do ławy i przerżnęli w poprzek brzucha. Żonę Otylię zawlekli do stodoły, gdzie po zbiorowym gwałcie zabili, a po podpaleniu gajówki wrzucili w ogień trójkę małych dzieci.
160. Kamiński (imię nieznane)

 

gajowy

 

Kłobuczyn

Gmina Silno

Powiat Łuck

1943

 

Zamordowany razem z rodziną (7 osób) przez Ukraińców.
161. Kamiński Marceli

ur. 1899 r.

 

 

gajowy

 

 

Kolonia Majdan Pustomycki

Gmina Tuczyn

Powiat Równe

 

1944

 

 

Syn Eustachego. Pracował w lasach majątku Piotra hr. Pruszyńskiego. Deportowany z rodziną w 1940 r. przez Sowietów na Sybir – do Witegry, posiółek Dziesiatok. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Później przewieziony do kołchozu koło Kujbyszewa. Poszedł z Armią gen. Andersa. Zginął w walce pod Bari we Włoszech.
162. Kamiński Mikołaj

 

 

gajowy

 

 

Kolonia Janin Bór (kolonia Stawki)

Gmina Olesk

Powiat Włodzimierz Wołyński

V 1943

 

 

Został uprowadzony przez upowców i policjantów ukraińskich z posterunku we wsi Stawki i ślad po nim zaginął. Zamordowano jego dzieci Jerzego lat 7 i Dominika lat 5.
163. Kamiński Piotr

 

 

leśniczy

 

 

L Poczapy

NP Luboml

Powiat Luboml

 

29 IX 1939

 

 

Syn Stanisława. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Po wkroczeniu Sowietów w 1939 r. na skutek fałszywego donosu ukraińskich chłopów aresztowany i zastrzelony w lesie koło Poczap.
164. Kamiński Piotr

 

leśniczy

 

L Poczapy

NP Luboml

Powiat Luboml

poł. X 1943

 

Syn Stanisława, zastrzelony przez ukraińskiego policjanta z Maciejowa
165. Kamiński Stanisław

 

 

 

gajowy

 

 

 

L Grobelki

Gmina Ołyka

Powiat Łuck

 

 

VIII 1943

 

 

 

Zastrzelony w czasie napadu ok. 30 Ukraińców ze wsi Dubiszcze pod wodzą Waśki Lebiedia  na leśniczówkę Grobelki zamieszkała przez leśniczego Władysława Krepskiego z rodziną.  Córkę gajowego zasztyletowano. Mieszkańców leśniczówki i gości wymordowano, ciężko ranny leśniczy Krepski, zdołał ujść z życiem.
166. Kampioni Konstanty

ur. 1906 r.

 

 

leśniczy

 

 

NP Luboml

Powiat Luboml

 

 

1940

 

 

Syn Konstantego. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Po Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Kąskiego. III Kurs 1928-29. Ppor. rez. WP. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
167. Karpiński Kazimierz

ur. 1886 r.

 

leśniczy

 

L Czarne Łozy Lubomirsk

Gmina Aleksandria

Powiat Równe

?

 

Pracował w lasach dóbr księcia Lubomirskiego. W 1940 r. wywieziony z całą rodziną przez Sowietów w okolice Anchangielska, gdzie wszyscy zmarli z zimna, głodu i wycieńczenia.
168. Kirkow Filip

ur. 1897 r.

 

leśniczy

 

L Nemowica

Tynne

Gmina Niemowicze

Powiat Sarny

?

 

Syn Michała. Deportowany z żoną Lubą i dziećmi (Ariena, Trofim, Szymon, Jan, Weronika) w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
169. Kitajewski Jan

ur. 1898 r.

 

 

 

leśniczy

 

 

 

Kolonia Adamów

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

 

 

 

15 IV 1950

 

 

 

Syn Franciszka. Deportowany wraz z żoną 1 IV 1940 r. przez NKWD na Sybir w okolice Archangielska. Tam powołany został do formującej się I dywizji Kościuszkowskiej. Przeszedł z nią cały szlak bojowy do Berlina. Był sześciokrotnie ranny, podupadł na zdrowiu i sprawności ruchowej. Po wojnie osiadł na Pomorzu, gdzie sprowadził część rodziny. Mimo próby leczenia zmarł po kilku latach.
170. Kleszczyński (imię nieznane) leśniczy Wołyń ? W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR. Dalszych informacji o nim brak.
171. Klimaszewski (imię nieznane) leśnik

 

Kolonia Lubliniec

Gmina Stare Koszary

Powiat Kowel

?

 

Aresztowany przez Sowietów. Dalszych informacji brak.
172. Klimowicz Zygmunt

 

gajowy

 

Mikulicze Szlacheckie

Gmina Mikulicze

Powiat Włodzimierz Wołyński

1944

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR. Wstąpił do Armii gen. W. Andersa. Uczestnik bitwy pod Monte Cassino, zginął niedługo później we Włoszech.
173. Kloc Jan

lat 21

 

leśniczy

 

Ostrówki

Gmina Huszcza

Powiat Luboml

30 VIII 1943

 

Syn Antoniego. Zamordowany z matką   podczas napadu okolicznych chłopów ukraińskich i bojówek UPA, dowodzonych przez Iwana Kłymczaka „Łysego”.
174. Klonowski Tadeusz

 

urzędnik nadleśnictwa Klewań

Gmina Klewań

Powiat Równe

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir wraz z żoną Heleną i synem Leopoldem. Dalszych informacji brak.
175. Kobylarz Czesław

lat 35

 

leśniczy

 

Ziemlica

Gmina Korytnica

Powiat Włodzimierz Wołyński

9 V 1942

 

Syn Andrzeja. Zamordowany przez policjantów ukraińskich.
176. Kochmański Cyryl

ur. 1890 r.

leśniczy

 

Buszcza

Gmina Buderaż

Powiat Zdołbunów

25 IV 1943

 

Syn Piotra. Zamordowany przy leśniczówce w sadzie przez bandę UPA, żonę i dwójka dzieci zamordowano w domu.
177. Koguciuk Jan

 

leśniczy

 

Wola Ostrowiecka

Gmina Huszcza

Powiat Luboml

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
178. Kołek Stefan

ur. 1896 r.

gajowy

 

Kisielin

Gmina Kisielin

Powiat Horochów

11 VII 1943

 

Pracował też krótko jako policjant. Zginął w kościele wraz z żoną i dziećmi w czasie rzezi mieszkańców miasteczka dokonanej przez UPA
179. Kołodyński Józef

ur. 1880 r.

 

gajowy

 

 

Romejki

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

 

19 VI 1940

 

 

Syn Piotra. Deportowany z żoną Walentyną i synem Aleksandrem 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Zmarł w czasie pracy w lesie niedługo po przybyciu na miejsce. Był śmiertelnie pogryziony przez meszki.
180. Kominowski Maksymilian

ur. 1912 r.

„leśnik”

urzędnik nadleśnictwa

NP Joanów

Gmina Poddębice

Powiat Łuck

1943

 

Mieszkał z rodziną w budynku nadleśnictwa. Zamordowany przez UPA.
181. Konefał Władysław

ur. 1892 r.

 

gajowy

 

Dermanka

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

?

 

Syn Adama. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z  rodziną przez Sowietów w głąb ZSRR, do Diedowki, Powiat Gajnski, Mołotowska Obłast. Dalszych informacji brak.
182. Konarzewski Mirosław

ur. 1887 r.

 

inż. leśnik

 

Lasy majątku Rusinowe Beresteczko

Powiat Dubno

1940

 

Syn Gustawa. Absolwent studiów leśnych na PL. Aresztowany przez NKWD. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
183. Korzeniowski Bohdan

ur. 1892 r. lub 1909 r.

 

 

nadleśniczy

(inż. rol.-leśnik)

 

 

NP Klewań

Gmina Klewań

Powiat Równe

 

 

1940

 

 

Służbę wojskową odbył w 44 pp. i 19 pp., kończąc jako ppor. piech. rez. WP. Mieszkał w wynajmowanym przez Nadleśnictwo Klewań domu Olgi i Henryka Niczke. Dostał się do niewoli sowieckiej, więzień obozu w Starobielsku, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie.
184. Kopacz Adam

 

gajowy

 

Jaźwiniki

Gmina Niemowicze

Powiat Sarny

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
185. Kopij Feliks

 

 

gajowy

 

 

L Łopateń

Kłobuczyn

Gmina Silno

Powiat Łuck

 

?

 

 

Syn Bolesława. Uprowadzony i wywieziony przez Ukraińców kolejką szynową pod pretekstem pomocy w  przewozie drewna w kierunku Cumania. Pomimo poszukiwań ślad po nim zaginął. Rodzina zostawiając dobytek uciekła za Bug w kierunku Chełma.
186. Kopij Marian (Marceli)

ur.1880 r.

gajowy

 

Kolonia Zacisze

Gmina Silno

Powiat Łuck

?

 

Syn Franciszka. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z całą rodziną przez Sowietów w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
187. Kościarz Jan

ur. 1905 r.

 

gajowy

 

Porada

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Syn Jana. Deportowany w 1940 r. wraz z żoną Heleną i dziećmi (Mieczysława, Tadeusz) przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
188. Kot Michał

ur. 1902 r.

 

gajowy

 

 

Rudnia Bobrowska

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

 

?

 

 

Syn Kazimierza. Mieszkał w gajówce „Bereźnica”. Deportowany z żoną Antoniną i dziećmi (Jadwiga, Jan, Stanisław, Józef, Tadeusz, Czesław) przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka w sierpniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
189. Koteluk Fedor

ur. 1901 r.

 

gajowy

 

Kazimierka

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

 

?

 

Syn Wasyla. Deportowany w 1940 r. wraz z żoną Marią i dziećmi (Ewa, Piotr, Halina, Stefan) przez Sowietów w głąb ZSRR. Zwolniony ze specposiołka w sierpniu 1941 r. Dalszych informacji brak
190. Kominowski Maksymilian

ur. 1912 r.

pracownik biura nadleśnictwa N Joanów (Johanów)

Gmina Poddębice

Powiat Łuck

1943

 

Zamordowany przez UPA
191. Konefał Władysław

ur. 1892 r.

gajowy

 

Kolonia Bolarka

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

?

 

Syn Stanisława. Deportowany w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
192. Kossek Bolesław

ur. 1913 r.

gajowy

 

Kolonia Dobryń

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Syn Stanisława. Deportowany w 1940 r. przez Sowietów na Sybir.
193. Kościarz Jan

ur. 1905 r.

 

gajowy

 

Kolonia Poroda

Gmina Włodzmierzec

Powiat Sarny

?

 

Syn Jana. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Heleną i dziećmi (Mieczysława, Tadeusz) przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
194. Kowalczyk (imię nieznane)

 

gajowy

 

Smoligów

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

XII 1942

 

Bestialsko zamordowany przez Ukraińców w obecności dzieci i rodziców.
195. Kowalczyk (imię nieznane)

 

 

leśniczy

 

 

Kolonia Pustomyty

Gmina Świniuchy

Powiat Horochów

 

Pocz. 1943

 

 

W okresie zagrożenia ze strony kręcących się po lesie grup uzbrojonych Ukraińców poszedł do pracy do lasu i już nie wrócił. Wszelki słuch po nim zaginął. Jego dzieci zamordowano w czasie lipcowej rzezi Polaków z tej wsi.
196. Kowalczyk Józef

lat 70

robotnik leśny

 

Katerynówka

Gmina Rożyszcze

Powiat Łuck

7/8 V 1943

 

Zamordowany po nocnym napadzie bojówki UPA i uzbrojonych Ukraińców ze wsi Rudnia, Swoz i Bodiaczów.
197. Kowalczyk Kazimierz

lat 40

gajowy

 

Sadów

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

16 I 1943

lub 5 I 1943

Syn Grzegorza, zastrzelony w lesie przez Ukraińców z innym gajowym. Ich ciała wrzucono do studni.
198. Kowalewski Stanisław

ur. 1894 r.

 

leśniczy

 

Trojanówka

Gmina Maniewicze

Powiat Kowel

 

?

 

Syn Marka. Deportowany wraz z żoną Sabiną i dziećmi (Antoni, Antonina, Rozalia, Jadwiga) w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
199. Kowalski Stefan

ur. 1898 r.

leśniczy

 

Lasy Ordynacji Nieświeskiej w Ołyce

Powiat Łuck

1940

 

Aresztowany przez NKWD. Ofiara zbrodni katyńskiej.
200. Kownacki Antoni

 

gajowy

 

Kolonia Peretoki

Gmina Ołyka

PowiatŁuck

1939

 

Uczestnik kampanii wrześniowej, zginął na wojnie.
201. Kozak Michał

 

  leśniczy

(emerytowany)

Pawłówka

Gmina Poryck

Powiat Włodzimierz

1943

 

Zajmował leśniczówkę Marysin. Zamordowany z II żoną (powieszona na drzewie) i dziećmi przez Ukraińców.
202. Kozakiewicz Leon gajowy Powiat Kowel 1940 Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
203. Kozłowski Oktawian

 

„leśnik”

 

Włodzimierz Wołyński

 

1940

 

Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
204. Krepski (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Gródek

Gmina Równe

Powiat Równe

10 VI 1943

 

Zamordowany wraz z żoną (?) i dziećmi (Janina, Stefan) w leśniczówce Moszczanica k/ Moszczanicy Małej przez UPA
205. Krepski Władysław

ur. 1914 r.

leśniczy Ołyka

Powiat Łuck

? Deportowany wraz z rodziną w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
206. Król Mikołaj

 

gajowy

 

Kolonia Janówka

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany wraz z rodziną w 1940 r. przez Sowietów na Sybir w okolice Archangielska. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
207. Krucewicz (imię nieznane)

 

gajowy

 

Bykowce

Gmina Dederkały

Powiat Krzemieniec

1943

 

Zamordowany wraz z żoną i córkami Jadwigą i Anną przez UPA
208. Kruk Franciszek

ur. 1899 r.

 

leśniczy

 

 

Wola Ostrowiecka

Gmina Huszcza

Powiat Luboml

 

?

 

 

Syn Michała. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Jadwigą i dziećmi (Helena, Agnieszka, Edward, Ryszard, Zdzisław) przez Sowietów w głąb ZSRR. Zwolniony ze spocposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
209. Krzemiński Bronisław

 

urzędnik tartaku

 

Werba

Gmina Werba

Powiat Dubno

I 1943 –

VIII 1943

Na skutek donosu Ukraińca Iwanowa został przez Niemców aresztowany i stracony
210. Kubryn Andrzej

ur. 1888 r.

 

nadleśniczy

 

 

Kolonia Zaturce

Gmina Kisielin

Powiat Horochów

 

4 VII 1943

 

 

Został zamordowany w swojej kancelarii w czasie napadu uzbrojonych Ukraińców na leśniczówkę, żonę Anastazję zamordowano w ogrodzie, dzieci (Bolesława, Ryszard) zamordowano w czasie próby ucieczki.
211. Kubryn (imię nieznane)

lat 50

nadleśniczy

 

Wólka Kotowska

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

4/5 VII 1943

 

Zamordowany w nocy przez bojówkę UPA po zadaniu ciosów ostrymi narzędziami
212. Kucharski Władysław

 

gajowy

 

Kolonia Aleksandrówka

Gmina Chorów

Powiat Horochów

?

 

Deportowany z żoną Anną (zmarła z zesłaniu) i synem Bronisławem przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu (Markssztadt) z łagru we wrześniu 1941 r. zaginął bez wieści.
213. Kuczyński Dominik

 

gajowy

 

L Dermanówka

Gmina Dermanka

Powiat Kostopol

1940

 

Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. w 45 pp. Wzięty do niewoli przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
214. Kuriatka (imię nieznane)

 

 

leśniczy objazdowy

 

Rudnia Borowska

Gmnia Berezne

Powiat Kostopol

 

?

 

 

Mieszkał z żoną Antoniną w gajówce „Chłopaczew”. Deportowani 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir (Darowatka). Po zwolnieniu dotarł do miejsca formowania armii gen Andersa. Dalszych informacji brak.
215. Kuriata Antoni

ur. 1902 r.

 

 

gajowy

 

 

Myszakowa

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

 

1942

 

 

Syn Józefa. Deportowany z rodziną w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Po amnestii mimo choroby i wycieńczenia wstąpił do wojsk gen. Andersa. Zmarł w 1942 r. w Aszchobadzie, pochowany tam na Polskim Cmentarzu Wojskowym, grób nr 22.
216. Kuriata Antoni

 

gajowy

 

Kolonia Berezówka

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

jesień 1943

 

Zamordowany w czasie napadu UPA na Hutę Starą.
217. Kwatra (Kwater ?)

 

gajowy

 

Kolonia Aleksandrówka

Gmina Kisielin

Powiat Dubno

IV 1943

 

Zamordowany z rodziną przez OUN-UPA
218. Kwiatkowski Łucjan

 

gajowy

 

Kolonia Bolarka

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

?

 

Deportowany z rodziną w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
219. Laskowski Bronisław

ur. 1911 r.

 

gajowy

 

Kolonia Mielnica Mała

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

?

 

Syn Wincentego. Deportowany przez Sowietów w 1940r. na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
220. Lech Kazimierz

 

 

 

gajowy

 

 

 

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

 

 

koniec IX 1939

 

 

 

Powieszony na drzewie przez Ukraińców. Jego rodzinę wymordowano nieco wcześniej. Chłopi ukraińscy, trzymając za nóżki, roztrzaskali główki o ścianę dwojgu jego małych dzieci, a żonę Wandę przybili gwoździami do wrót stodoły. Następnie podpalono gajówkę, a od niej zapaliły się zabudowania gospodarcze, w tym stodoła. Przbita żona spłonęła żywcem.
221. Lemański Stanisław

 

gajowy

 

Kolonia Borówka

Gmina Derażne

Powiat Kostopol

18 III 1943

 

Zamordowany przez oddział bulbowców pod wodzą Leonida Aleksandruka i Andreja Szejdy w czasie napadu na kolonię Borówka.
222. Leszczyński Włodzimierz Aleksander Gwidon

ur. 1887 r.

 

inspektor Lasów Państwowych (inż. leśnik)

 

DLP-Łuck

Powiat Łuck

 

1940

 

Syn Aleksandra. Absolwent studiów leśnych na PL. Kpt. art. rez. WP. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
223. Leszczyński (imię nieznane)

 

urzędnik leśny

 

Futor i N Malinów

Gmina Szumsk

Powiat Krzemieniec

I kw. 1943

 

Zamordowany przez UPA wraz z 7 członkami jego rodziny
224. Leszkiewicz Wojciech

ur. 1905 r.

 

gajowy

 

Klepaczów

Gmina Kiwerce

Powiat Łuck

?

 

Syn Jana. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Marią przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu z zesłania we wrześniu 1941 r. wszelki ślad po nim zaginął.
225. Leśniewski (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Lasy Liceum Krzemienieckiego

Powiat Krzemieniec

1943

 

Zamordowany wraz z rodziną przez Ukraińców.
226. Liberowicz Ignacy

ur. 1892 r.

 

dyrektor

 

Państwowa Spółka Drzewna w Łucku

Powiat Łuck

1940

 

Por. sap. rez. WP. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w 2 bat. manewr. sap. Wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
227. Lipiński Józef

 

 

nadleśniczy

 

 

Kolonia Smolijów

Gmina Deraźne

Powiat Kostopol

 

?

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Anielą, synami Bolesławem i Władysławem oraz córkami Janiną i Władysławą przez Sowietów na Sybir. Tylko synowie wstąpili do Armii gen Andersa i po wojnie osiedli w Anglii.
228. Lipiński Stefan

ur. 1895 r.

leśniczy

 

NP Czartorysk

Gm. Nowy Czartorysk

Powiat Łuck

1940

 

Zamordowany przez Sowietów.
229. Lipiński Stefan

ur. 1894 r.

 

 

 

 

nadleśniczy

 

 

 

 

Świnarzyn

Gmina Kupiczów

Powiat Kowel

 

 

 

 

16 VII 1943

 

 

 

 

Syn Karola (leśnika). Brał udział w walkach o Lwów, był też w armii gen. Hallera. Jako kawalerzysta z 6 PSK poszedł na Kijów. Po wojnie leśniczy w leśnictwie „Burjany” (Nadleśnictwo Czartorysk). Przedwojenny podłowczy dla powiatu Łuck (woj. wołyńskie), w czasie II wojny światowej członek ZWZ-AK. Po kłótni małżeńskiej i donosie gospodyni Okseni do UPA o ukrywaniu się w gajówce Rutkowskiego uciekinierów Polaków, zostali ujęci i zamordowani przez bojówkę ukraińską. Zmasakrowany i podstrzelony w czasie ucieczki syn Zbigniew (lat 23) , przeżył, był leczony w szpitalu w Kowlu.
230. Lipski Tadeusz

ur. 1909 r.

 

inż. leśnik

 

NP Kowel

Powiat Kowel

 

1940

 

Syn Edmunda. Absolwent studiów leśnych na SGGW. Ppor. piech. rez. WP. Walczył w 50 pp. Wzięty do niewoli sowieckiej. Zamordowany w Katyniu.
231. Maciórkowski Bronisław

 

 

gajowy

 

 

Kolonia Luwówka-Węgierszczyzna

Kupowalce

Gmina Brany

Powiat Horochów

?

 

 

Pracował w lasach Marii hr. Ledóchowskiej. Deportowany w 1940 r. wraz z żoną Franciszką i dziećmi (Mikołaj, Ewelina) przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
232. Maczuba Jan gajowy Lasy na terenie

DLP-Łuck (Wołyń)

1942 Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
233. Majewski (imię nieznane)

 

„leśnik”

 

Werba

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

I 1944

 

Zastrzelony wraz z siostrą przez upowców w mundurach niemieckich. Córce Leokadii Martynów (żona gajowego) udało się zbiec.
234. Maksajdowski Feliks

ur. 1905 r. (1893 r. ?)

 

leśniczy

 

NP Równe

Powiat Równe

 

1940

 

Syn Szczepana. Żołnierz września 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej (obóz w Ostaszkowie). Zamordowany trybem katyńskim. Spoczywa w Miednoje.
235. Malec (imię nieznane)

 

leśnik

 

Osadzie leśna Małuszka

Powiat Kostopol

 

1 II 1943

 

Zarąbany siekierami w gajówce przez Ukraińców razem z żoną i dziećmi (1-roczna Janina Helena, 4-letni Antoni, 6-letnia Teresa, 7-letnia Genowefa, 8-letni Czesław)
236. Malinowski Bolesław

lat 53

leśniczy

 

Rudniki

Gmina Kołki

Powiat Łuck

16 III 1943

 

W majątku Charłupy zamordowany z córką Ireną lat 19 i pracownicą nadleśnictwa przez ukraińskich policjantów
237. Maliszewski Henryk

 

 

leśniczy

 

 

L Smolna

Gmina Górniki

Powiat Kostopol

 

VIII 1943

 

 

Zamordowany z innymi mieszkańcami leśniczówki przez uzbrojonych Ukraińców (grupa UPA). Ofiarą był także syn, któremu przed śmiercią wydłubano oczy i zrobiono „krawat” z języka.
238. Małecki Jan

ur. 1911 r.

 

mierniczy przysięgły

 

DLP w Łuck

Powiat Łuck

 

1940

 

Syn Józefa. Zatrudniony w Lasach Państwowych (DLP-Łuck). Ppor. art. rez. WP. Żołnierz września 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej (obóz w Starobielsku). Zamordowany trybem katyńskim, Charków.
239. Mamczyc Witold Piotr

ur. 1897 r.

urzędnik leśny

(inż. agronom)

Wydział Leśny

Urząd Wojewódzki

w Łucku

1940

 

Syn Adolfa. Por. piech. rez. WP. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
240. Mankiewicz lub Markiewicz (imię nieznane) leśniczy

 

Kolonia Borówka

Gmina Derażne

Powiat Kostopol

18 III 1943

 

Z pochodzenia Ukrainiec. Zamordowany przez bulbowców pod wodzą Leonida Aleksandruka i Andreja Szejdy.
241.  

Marcinko Jan

 

 

 

gajowy

 

 

 Okopy

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

 po 17 IX 1939

 

 

 Zamordowany po wkroczeniu sowietów w czasie wspólnej akcji na „pańskie sobaki” przeprowadzonej przez żołnierzy sowieckich wraz z miejscowymi Ukraińcami. Zakłuty bagnetami konał w męczarniach przez kilka godzin.
242. Martuk Jan gajowy NP Kowel

Powiat Kowel

1940 Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
243. Martynowski Witold

ur. 1890 r.

 

 

 

gajowy

 

 

 

Hucisko

Gmina Nowomalin

Powiat Zdołbunów

 

 

 

1943

 

 

 

Syn Franciszka. Pracował w lasach Karola hr. Dowgiałło. Deportowany w 1940 r. z żoną Marceliną i dziećmi (Joanna, Jan, Franciszek, Bronisław, Regina) do posiołka Siczenka Wołogodzkaja, Obłast Szujski Rejon, od 1941 r. wieś Czeremszanka, kołchoz „Wiernyj Put”, Omskaja Obłast, Iszymski Rejon. Zmarł w iszymskim więzieniu w bliżej nieznanych okolicznościach.
244. Maruda Stanisław

lat 40

 

gajowy

 

Tumin

Gmina Kisielin

Powiat Horochów

1943

 

Zamordowany w gajówce razem z dziećmi: 9-letnim Ryszardem, 12-letnią Danutą i 16-letnią Krystyną przez sąsiadów Ukraińców z bojówki UPA, używających siekier, wideł i łopat.
245. Masłocha Jan

ur. 1893 r.

gajowy

 

Soszniki

Gmina Rafałówka

Powiat Sarny

?

 

Aresztowany i deportowany na Sybir przez NKWD. Dalszych informacji brak.
246. Masłowski Mikołaj

 

 

kierownik tartaku

 

Boremel

Gmina Boremrl

Powiat Dubno

 

28 II 1943

 

 

Uprowadzony wraz z kierownikiem młyna Stanisławem Jabłońskim przez Ukraińców, podających się za policjantów z Dubna. Kilka tygodni później ich ciała powiązane drutem kolczastym wyłowiono ze Styru.
247. Masłowski Marian

ur. 1893 r.

gajowy

 

Zapust Kisieliński

Gmina Kisielin

Powiat Horochów

11 VII 1943

 

Zamordowany przez Ukraińców po Mszy św. podczas napadu na kościół w Kisielinie.
248. Matuszak (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Kolonia Romaszkowo

Gmina Stydyń

Powiat Kostopol

 

7 X 1943

(VII 1943 ?)

 

 Zamordowany wraz z żoną Weroniką i trójką małych dzieci przez banderowców. Przed śmiercią bestialsko torturowani, ciała wrzucono do wspólnego dołu, a na nie wrzucono ich zabitego psa.
249. Mazurek Nikifor

ur. 1887 r.

gajowy

 

Klecka Mała

Gmina Międzyrzec

Powiat Równe

?

 

Syn Błażeja. Deportowany z żoną Julią i dziećmi (Jerzy, Tamara) przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
250. Mazurek Stanisław

lat 56

 

leśniczy

 

Osada leśna Małuszka (Małyszka)

Gmina Berezne

Powiat Horochów

1 II 1943

 

Podczas napadu na kolonię zarąbany siekierami przez Ukraińców wraz z żoną Stanisławą z Łozińskich lat 45, ich córką Leokadią lat 19 i drugą córką zamężną Genowefą Rębisz lat 24.
251. Mazurek (imię nieznane)

 

gajowy

 

Kolonia Karaczan

Gmina Berezie

Powiat Kostopol

?

 

Zamordowany w gajówce z częścią rodziny.
252. Mazurkiewicz-Dubieński Ignacy

ur. 1900 r.

leśniczy

 

Włodzimierzec

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

VIII 1943

 

Poniósł śmierć z rąk UPA-OUN.
253. Mazurkiewicz Włodzimierz

 

leśniczy

 

Futor Dubieński

Gmina Sijańce

Powiat Zdołbunów

1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
254. Mąkiewicz Władysław

ur. 1895 r.

leśniczy

 

 Kolonia Dworzec

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

?

 

Syn Cypriana. Deportowany z żoną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
255. Michalak Ignacy

ur. 1904 r.

„leśnik”

 

Kostopol

Powiat Kostopol

1940

 

Zmobilizowany do służb pomoc. PP. Aresztowany przez Sowietów, zamordowany trybem katyńskim, spoczywa w Miednoje.
256. Midura (imię nieznane)

 

gajowy

 

Osada Łabędzianka

Gmina Dubna

Powiat Dubno

jesień 1943

 

Zamordowany przez UPA, po uprzednich torturach, znęcaniu się. Zamordowano również dzieci i żonę po zbiorowym gwałcie żony i 12-letniej córki.
257. Miedziński Józef

lat 46

leśniczy

 

Temne

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną (6 osób) przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
258. Mielczarek Leon

 

gajowy

 

Kolonia Zastawie

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

1943

 

Syn Józefa. Zamordowany przez oprawców z UPA Ukraińców.
259. Miller Józef

ur. 1897 r.

 

gajowy

 

Karasin

Gmina Maniewicze

Powiat Kowel

?

 

Deportowany z żoną Anną i córką Alfredą 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir (Kamczugskij lesopunkt). Mimo zwolnienia 4 IX 1941 r. barak  danych o jego dalszym losie.
260. Miniewicz Szymon

ur. 1879 r.

gajowy

 

Łopateń

Gmina Silno

Powiat Łuck

?

 

Syn Piotra. Deportowany z żoną i dziećmi 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
261. Minkowski Franciszek

ur. 1890 r.

 

„leśnik”

 

Stożek

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

?

 

Syn Antoniego. Deportowany z żoną Marią i dziećmi ( Wiktor, Emilia) przez NKWD na Sybir (Witegorsk). Po zwolnieniu we wrześniu 1941 r. ślad po nich zaginął.
262. Misiewicz Michał

 

gajowy

 

Niemilja

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

26/27 V 1943

 

Syn Bernardyna. Zamordowany w czasie pogromu wsi razem z żoną Marianną i dziećmi (Anna lat 22, Zbigniew lat 12, Teresa-Irena lat 9), dokonanego przez banderowców z UPA.
263. Miszałowski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Białoszówka

Gmina Berezie

Powiat Kostopol

?

 

Mieszkał w gajówce Rażków. Wywieziony 10 II 1940 r. przez Sowietów do Darowatki (Kostrom). Tam aresztowany za zamiar ucieczki. Dalszy los nieznany.
264. Młynarczyk (imię nieznane)

lat ok. 56

gajowy

 

Kolonia Siomaki

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

1 IX 1943

 

Zamordowany przez grupę upowców wraz z żoną lat ok. 48 i ich czworgiem dzieci.
265. Modzelowski Stefan

ur. 1893 r.

 

 

dyrektor

(inż. leśnik)

 

 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku

Powiat Łuck

 

 

27 II 1943

 

 

 

Absolwent Wydz. Rolno-Leśnego UP (1924). Od 1934 r. do wybuchu wojny dyrektor DLP-Łuck. Wcześniej pracował w DLP-Białowieża. Aresztowany w połowie X 1939 r. przez NKWD i wywieziony do gułagu na Sybir koło Archangielska. Chory i wycieńczony zmarł w szpitalu w Jemiecku.
266. Moroz (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Kołki

Gmina Kołki

Powiat Łuck

po 13 VI 1943

 

Spalony w kościele po napadzie Ukraińców na miasteczko
267. Mroczkowski Zenon

ur. 1880 r.

 

leśniczy

 

Kolonia Porada

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Syn Emeryka. Deportowany 10 II 1940 r. z domownikami przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Ślad po nim zaginął.
268. Mrozicki Adam

 

pracownik

nadleśnictwa

N Johanów

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

1943

 

Upieczony przez banderowców w gorącym żużlu smolarni przy nadleśnictwie
269. Muszyński (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Lasy Liceum Krzemienieckiego

Powiat Krzemieniec

1943

 

Zamordowany przez Ukraińców po znęcaniu się i zadanych torturach.
270. Myssak Józef

ur. 1911 r.

 

inż. leśnik

 

 

Zarząd Lasów Ordynacji Ołyckiej Radziwiłłów

w Cumaniu

Gmina Ołyka

Powiat Łuck

1940

 

 

Syn Franciszka. Pochodził z Rakoniewic (Wielkopolska). Absolwent Wydz. Leśnego UP w Poznaniu (1939). Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, ppor. rez. WP. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
271. Najman Zygmunt

ur. 1901 r.

 

gajowy

 

Porada

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Syn Juliana. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Magdaleną i dziećmi (Genowefa, Józef) przez Sowietów na Sybir, zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak
272. Niemiec (imię nieznane)

lat 45

urzędnik leśny

 

Siestratyn

Gmina Krupiec

Powiat Dubno

II 1943

 

Zamordowany w czasie powrotu z pracy.
273. N. N.

 

leśniczy

 

Podhorodno

Gmina Luboml

Powiat Luboml

IX 1939

 

Zastrzelony przez miejscowych Ukraińców
274. N. N.

 

leśniczy

 

Pulmo

Gmina Pulemiec

Powiat Luboml

1939

 

Zamordowany przez Ukraińców razem z rodziną właściciela majątku Filipowiczem
275. N. N.

 

nadleśniczy

 

NP Szack

Gmina Szack

Powiat Luboml

1941

 

Aresztowany i zamordowany w ZSRR przez sowietów po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej
276. N. N.

 

leśniczy

 

NP Szack

Gmina Szack

Powiat Luboml

18 IX 1939

 

Zamordowany wraz z żoną i córką lat 20 przez miejscową milicję ukraińską
277. N. N.

 

gajowy

 

Szack

Gmina Szack

Powiat Luboml

1 X 1939

 

Zamordowany przez miejscowych Ukraińców
278. N. N. (dwóch leśników)

 

gajowy

 

Kolonia Zarzeczyca

Gmina Dąbrowica

Powiat Sarny

?

 

Z powodu donosu miejscowych Ukraińców, zostało deportowanych w 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR dwóch gajowych wraz z rodzinami. Dalszych informacji brak.
279. N. N.

 

gajowy

 

Dołhań

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

?

 

Wywieziony przez Sowietów na Sybir, gdzie zmarł. Pozostałą rodzinę rozstrzelano później za przechowywanie Żydów.
280. N. N.

 

leśniczy

 

Chryniki

Gmina Boremal

Powiat Dubno

lato 1942

 

Pracował w lesie chrynickim, zaginął bez wieści wraz ze swym gajowym
281. N. N.

 

gajowy

 

Chryniki

Gmina Boremal

Powiat Dubno

lato 1942

 

Pracował w lesie chrynickim, zaginął bez wieści wraz ze swym leśniczym
282. N. N.

 

gajowy

 

Chryniki

Gmina Boremal

Powiat Dubno

19 V 1943

 

Pracował w lesie chrynickim zatrudniony niedługo po wcześniej zamordowanym gajowym, został zamordowany przez UPA (m. in. Piotra Olejnika).
283. N. N.

 

leśniczy

 

Wierzchów (Wierzchnów)

Gmina Chorów

Powiat Zdołbunów

XI 1942

 

Zamordowany przez miejscowych Ukraińców
284. N. N.

 

leśniczy

 

Kryczylsk

Gmina Stepań

Powiat Horochów

XII 1942

 

Zamordowany przez uzbrojoną bojówkę ukraińską UPA
285. N. N.

 

leśniczy

 

Podhajce

Gmina Jarosławicze

Powiat Dubno

1942/1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
286. N. N.

 

gajowy

 

L Spasów

Gmina Mizocz

Powiat Zdołbunów

18 III 1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
287. N. N.

 

leśniczy

 

Antonówka

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

20 III 1943

 

Zamordowany ze swoim gajowym i jego żoną przez UPA
288. N. N. leśniczy Podhajce

Powiat Dubno

1943 Zamordowany przez Ukraińców
289. N. N.

 

gajowy

 

Karaczun

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

1943

 

W gajówce został zamordowany przez Ukraińców gajowy Polak z całą rodziną.
290. N. N.

 

leśniczy

 

Smordwa

Gmina Młynów

Powiat Dubno

1943

 

Zamordowany przez Ukraińców. Rozpoznano, że, kurtkę leśniczego nosił później Iwan Pribisz.
291. N. N.

 

gajowy

 

Stożek

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

Wiosna 1943

 

Zamordowany razem z kilkoma Niemcami po zasadzce i ataku upowców na samochód, którym jechali
292. N. N.

 

gajowy

 

Gończy Bród (Gończybród)

Gmina Hołoby

Powiat Kostopol

1943

 

Zamordowany wraz z rodziną przez UPA
293. N. N.

 

gajowy

 

Sadów

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

16 I 1943

lub 5 I 1943

Zastrzelony przez Ukraińców
294. N. N.

 

leśniczy

 

L Orżew

Gmina Klewań

Powiat Równe

III 1943

 

Po napadzie upowców na leśniczówkę, zamordowany razem z całą kilkuosobową rodziną
295. N. N.

(wiele osób)

 

 

leśnicy

 

 

 

 

N Łopateń

(z osadą leśną)

Gmina Silno

Powiat Łuck

 

 

3 III 1943

 

 

 

W tej miejscowości letniskowej znajdował się pałacyk siedziby nadleśnictwa ks. Radziwiłła (nadleśniczy Wiśniewski) i kilka zabudowań osady leśnej. Pośród leśników zamieszkałych w osadzie aż 5 było gajowymi. Po napadzie Ukraińców zginęło ok. 30 osób, większość to urzędnicy nadleśnictwa, służba leśna i członkowie ich rodzin.
296. N. N.

 

gajowy

 

Stożek

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

IV 1943

 

Mieszkał i pracował w Antonówce k/Stożka. Zamordowany przez UPA
297. N. N. (4 osoby)

 

pracownicy leśni

 

L Tartak k/ Uroczyska Zamakowiszcze

Gmina Kołki

Powiat Łuck

7 IV 1943

 

Zamordowani przez policjantów ukraińskich, którzy porzucili służbę na posterunku w Kołkach
298. N. N.

 

gajowy

 

Eliaszówka

Gmina Nowomalin

Powiat Zdołbunów

IV 1943

 

Zamordowany wraz z żoną i 2 dziećmi przez Ukraińców na krótko po sprowadzeniu się do wsi Eliaszówki.
299. N. N.

 

leśniczy

 

Majątek Szpikołosy

Gmina Bereżce

Powiat Krzemieniec

II 1943

 

Zamordowany przez policjantów ukraińskich
300. N. N.

 

nadleśniczy

 

Antonowce

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

20 III 1943

 

Był pochodzenia ukraińskiego, syn duchownego prawosławnego, zamordowany przez UPA
301. N. N.

 

gajowy

 

Antonowce

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

IV 1943

 

Zamordowany koło Wsi Stożek przez UPA.
302. N. N.

 

gajowy

 

Ulaniki

Gmina Kniahininek

Powiat Łuck

V 1943

 

Zamordowany przez UPA w zbiorowym mordzie kilkunastu osób
303. N. N.

 

nadleśniczy

 

Dąbrówka

Gmina Wielick

Powiat Kowel

Lato 1943

 

Płk WP i właściciel młyna. Zamordowany przez Ukraińców w czasie powrotu z Kamienia Korzyckiego do Kowla.
304. N. N.

 

gajowy

 

Kolonia Chinocze

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

 VI 1943

 

Zamordowany razem z żoną przez UPA. Przerżnięto ich piłą. 4-letni syn Romek, któremu upowcy obcięli nóżki był leczony w szpitalu w Sarnach
305. Nowacki Józef

 

leśniczy

 

Sadów

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

16 I 1943

lub 5 I 1943

Zastrzelony późnym wieczorem przez Ukraińców razem z dwoma jego gajowymi koło budynku leśnictwa
306.  Nowakowski Józef

 

 leśniczy

 

Okolice Łucka

Gmina Łuck

Powiat Łuck

I 1943

 

Zamordowany przez Ukraińców.
307. Nowaliński Zdzisław

 

leśniczy

 

NP Klewań

Gmina Klewań

Powiat Równe

III 1943

 

Uprowadzony wraz z żoną jej dwoma siostrami, teściem, który był nadleśniczym oraz szwagrem do lasu przez UPA i tam wszyscy zostali bestialsko zamordowani.
308. Nowodworski Bronisław

 

p. o. wójt gminy „leśnik”

 

Hołowno

Gmina Hołowno

Powiat Luboml

1940

 

Z wykształcenia leśnik. Ppor. piech. rez. WP. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskie.
309. Nowosielski (imię nieznane)

 

leśniczy

 

L Tajkury

Gmina Zdołbica

Powiat Zdołbunów

Koniec 1942

 

Zamordowany przez Ukraińców. Jego żonę zamordowano 1 V 1943 r.
310. Oczko Jan

ur. 1892 r.

 

geometra

przysięgły

„leśnik”

 

Zarząd Lasów w Dubnie

Powiat Dubno

 

1940

 

Syn Michała. Por. piech. rez. WP. W czasie I wojny światowej walczył w armii carskiej. Po wojnie służył w WP. Pracował w Zarządzie Lasów Państwowych w Dubnie. We wrześniu 1939 r. walczył w 45 pp. Po wzięciu do niewoli więziony w obozie w Starobielsku, zamordowany trybem katyńskim w Charkowie.
311. Odziemyk Bolesław „leśnik” Kostopol

Powiat Kostopol

1940 Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
312. Olszewski Bolesław

ur. 1904 r.

Gajowy Chwoszczowata

Gmina Niemowicze

Powiat Sarny

1943 Syn Wincentego. Zamordowany z rodziną przez UPA.
313. Orliński Stanisław

ur. 1903 r.

leśniczy

 

Perełysianka

Gmina Derażne

Powiat Kostopol

1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
314. Orliński Władysław

 

gajowy

 

Kolonia Huta Stepangrodzka

Gmina Włodzimierzec

PowiatSarny

?

 

Deportowany przez Sowietów w 1940 r. w głąb ZSRR, dalszych informacji brak.
315. Osiejewski Antoni

ur. 1898 r.

 

gajowy

 

Kolonia Ludwikówka

Gmina Młynów

Powiat Dubno

 

?

 

Syn Grzegorza. Deportowany w 1940 r. z żoną (zmarła w 1941 r.) i dziećmi (Włodzimierz, Helena, Józef, Franciszek). Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
316. Ostrowski Bronisław

lat 35

urzędnik leśnictwa Kolonia Borówka

Gmina Derażne

Powiat Horochów

18 III 1943

 

Zamordowany wraz z synem przez bulbowców
317. Ostrowski Stanisław Marian

ur. 1901 r.

inż. leśnik

 

Wołyń

 

1940

 

Syn Jana. Absolwent Wydział Leśnego UP (1928). Ppor. rez. WP. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Ofiara zbrodni katyńskiej (Charków).
318. Ostrowski Tomasz

 

leśniczy

 

L Zarzecze

NP Czartorysk

Powiat Łuck

1940

 

Absolwent PSzdL w Białowieży. Mieszkał w leśniczówce „Burjany”. Został pod pretekstem odbycia kursu wysłany na szkolenie do Kijowa i tam przez NKWD rozstrzelany.
319. Ostruszkiewicz (imię nieznane) zarządca leśny

 

Niweck

Gmina Dąbrowica

Powiat Sarny

?

 

Dozorował olbrzymie zasoby leśne hrabiego Plattera. Zaginął bez wieści.
320. Paczela Jan

ur. 1883 r.

 

leśniczy

 

L Nemowica

Tynne

Gmina Niemowicze

Powiat Sarny

?

 

Syn Romana. Deportowany z żoną Maryną i córką Ksenią w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
321. Paprocki Józef

ur. 1865 r.

 

gajowy

(emerytowany)

 

Marysin

Gmina Poryck

Powiat Włodzimierz

?

 

Syn Stanisława. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Kazimierą i synami (Jan oraz Michał z rodziną) przez NKWD na Sybir (specposiołek Suchona). Dalszych informacji brak.
322. Paszkowski Jan

lat 33

gajowy

 

Kolonia Dobra

NP Rafałówka

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

8 IV 1943

 

Syn Faustyna. Zamordowany z bratem Tadeuszem przez banderowców.
323. Pawicki Cezary

ur. 1889 r.

gajowy

 

Huta Bystrzecka

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

?

 

Syn Antoniego. Deportowany z żoną przez Sowietów w głąb ZSRR (posiołek Tiesowaja). Dalszych informacji brak.
324. Pawlak Sylwester

ur. 1896 r.

 

gajowy

 

Kolonia Zastawie

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

 

?

 

Syn Józefa. Deportowany z żoną Franciszką i dziećmi przez Sowietów na Sybir. W jego domu zamieszkali krewni. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
325.          P Pawluk Leon

ur. 1915 r.

gajowy

 

Podrałówka

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

?

 

Syn Teodora. Deportowany wraz z rodziną w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
326. Pęski Roman

ur. 1898 r.

inż. leśnik

 

Połonne

Gmina Rafałówka

Powiat Sarny

1940

 

Syn Leona. Absolwent Wydz. Leśnego UP. Ofiara zbrodni katyńskiej (Charków).
327. Pielenkiewicz Edward

lat 42

gajowy

 

L Ruda Krasna

Gmina Klewań

Powiat Równe

17 V 1943

 

Syn Piotra, zamordowany przez upowców po wtargnięciu do leśniczówki.
328. Pietruc Jan

ur. 1893 r.

 

urzędnik leśny

 

NP Kowel

Powiat Kowel

 

1940

 

Syn Józefa. Po przejściu na emeryturę (służba w PP), pracował w Nadleśnictwie Kowel. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni  katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa na cment. w Bykowni.
329. Pilichowaski Feliks

 

leśniczy

 

Ossa

Gmina Turzysk

Powiat Kowel

1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
330. Piński (imię nieznane)

 

gajowy

 

Turia

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
331. Piotrowski Feliks

ur. 1918 r.

 

gajowy

 

NP Śmidyń-Wyżwa Kolonia Siomaki

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

15 X 1942

(VIII 1943 ?)

 

Syn Antoniego (gajowy). Mieszkał w gajówce „Cyganka”. Rozstrzelany z matką Stanisławą (l. 50), bratem Edwardem i rodziną innego gajowego przez gestapo w lesie skomackim, po niesłusznym oskarżeniu przez policję ukraińską
332. Piotrowski Antoni

 

gajowy

 

NP Śmidyń-Wyżwa Kolonia Siomaki

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

VIII 1943

 

Zamordowany wraz z rodziną przez Ukraińców po napadzie na gajówkę. Oprócz gajowego zginęli: Piotrowska lat 50, syn Feliks lat 25 z żoną Eugenią lat 20 i ich roczne dziecko oraz drugi syn Edward lat 17.
333. Piotrowski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Myzowo/Sekoń

Gmina Siedliszcze

Powiat Kowel

1943

 

Zamordowany wraz z żoną i dwiema córkami oraz ukrywającym się u nich lejtnantem sowieckim przez bojówkę ukraińską pod wodzą Pasiuka.
334. Piotrowski Kajetan

lat 60

 

gajowy

 

Podhajce k/Targowicy nad Ikwą

Powiat Dubno

lato 1943

 

Pod nieobecność jego syna leśniczego Leona Piotrowskiego, został zamordowany z synową i wnukiem w czasie napadu Ukraińców (UPA) na gajówkę, którą spalono.
335. Pióro Józef

lat ok. 41

kierownik biura (urzędnik leśny) Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku 1943 (?) Zaginął w nieznanych i niewyjaśnionych okolicznościach
336. Piśmienny Stefan

Ur. 1885 r.

 

„leśnik”

 

L Zarzyna

Powiat Równe

 

1940

 

Syn Dymitra. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni  katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
337. Pittera lub Piłtora (imię nieznane) leśniczy

 

L Chiczawka

Gmina Sudobicze

Powiat Dubno

III 1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
338. Podhorecki Adolf

lat 38

 

 

leśniczy

 

 

Kolonia Małyńsk

Gmina Berezne

Powiat Horochów

 

28 I 1943

 

 

Syn Mikołaja i Anieli z Pukińskich. Zarąbany siekierami przez uzbrojoną bojówkę ukraińską. Ofiarami byli również jego żona Janina lat 37 c. Wincentego i Jadwigi z/d Tkaczyków, ich dzieci: Zbigniew lat 12, Teresa lat 10, Danuta i Jadwiga lat 9.
339. Pokrywka Stefan

ur. 1900 r.

„leśnik”

 

Hrywiatki

Gmina Powursk

Powiat Kowel

1940

 

Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni  katyńskiej.
340. Polanko Aleksander

 

leśniczy

 

Powiat Kostopol

 

26 VI 1941

 

Szef łączności okręgu ZWZ ps. „Kalist”. Aresztowany przez NKWD, więziony w Mińsku. Po napaści Niemiec na ZSRR zamordowany w „marszu śmierci” więźniów na trasie Mińsk – Czerwień.
341. Poleszak (Polesiak ?) Leon

ur. 1899 r.

 

gajowy

 

Kolonia Janowo

Gmina Tuczyn

Powiat Równe

1941

 

Syn Józefa. Deportowany 10 II 1940 r. razem z żoną Stefania i dziećmi (Antoni, Józef, Anna, Maria, Jan) i siostrą żony Florentyną przez Sowietów na Sybir, gdzie zmarł.
342.  

Pomorski Andrzej

ur. 1908 r.

 

administrator majątku

(inż. leśnik)

Majątek leśny Nowy Dwór (Lwów ?)

Powiat Łuck

1940

 

Syn Wacława. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni  katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
343. Pona Józef

 

leśniczy

 

Lipniki

Gmina Lipniki

Powiat Kostopol

1941

 

Był piłsudczykiem osiadłym na Wołyniu. Rozstrzelany przez Niemców.
344. Poskurnicki Roman

ur. 1906 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Jelno

Gmina Klesów

Powiat Sarny

1940

 

Żołnierz września 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej, po czym zamordowany trybem katyńskim w Katyniu.
345. Postolko Tadeusz

 

 

adiunkt leśny

 

 

NP Kowel

Powiat Kowel

 

 

1941

 

 

Tuż przed wojną przeniósł się z Nadleśnictwa Państwowego Zamszany (powiat Kowel), gdzie pracował wcześniej. Deportowany z żoną, synem i córką 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir (rejon Nowosybirska), gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
346. Proniewicz Piotr

ur. 1888 r.

 

gajowy

 

 

Kąty

 

 

?

 

 

Syn Klemensa. Deportowany przez Sowietów do archangielskiej obłsti, po wcześniejszym zesłaniu tam rodziny. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak
347. Proskurnicki Roman

ur. 1906 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Jelno

Gmina Klesów

Powiat Sarny

1940

 

Żołnierz września 1939 r., wzięty do niewoli sowieckiej. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
348. Prus (imię nieznane)

 

gajowy

 

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

koniec IX 1939

 

Po schwytaniu gajowego Ukraińcy odrąbali mu siekierą głowę i wrzucili do bagna
349. Pruszyński Łukasz Jan

ur. 1897 r.

 

leśniczy

 

 

L Pustomyty – Tuczyn NP Równe

Powiat Równe

 

1940

 

 

Syn Feliksa. Por. rez. WP. Żołnierz Armii „Prusy” WP we wrześniu 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej, więzień obozu w Kozielsku, został zamordowany trybem katyńskim w Katyniu.
350. Przewłocki Józef

 

 

leśniczy

 

 

Nowomalin

Gmina Nowomalin

Powiat Zdołbunów

 

1921

 

 

Walczył w armii gen. Hallera. Kiedy wracali z żoną Marią bryczką z wizyty u rodziny w drodze do Nowomalina w pobliżu wsi Chiniówka, zostali napadnięci i zabici przez Ukraińców.
351. Przybyło Stefan

 

gajowy

 

Trościaniec

Gmina Rożyszcze

Powiat Łuck

ok. 20 IX 1939

 

Zadenuncjowany przez Ukraińca Wariona Rudiuka, został rozstrzelany przez sowietów w Rożyszczach.
352. Puchniarski Władysław

ur. 1880 r.

 

mechanik tartaku

 

Cumań

Gmina Silno

Powiat Łuck

 

VI 1941

 

Pracował w tartaku ks. Radziwiłłów. Rozstrzelany przez Niemców za odmowę wykonania rozkazu natychmiastowego uruchomienia dla potrzeb Wermachtu elektrowni przytartacznej, unieruchomionej w czasie walk i przechodzenia frontu wojennego.
353. Rafalik Stanisław

 

 

leśniczy

 

 

Kolonia Przebraże

Gmina Trościaniec

Powiat Łuck

 

?

 

 

Syn Jana. Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir, do posiołka Jol (Obłast Archangielska, Powiat Leński), skąd 14 X 1940 r. udało mu się uciec. Ujęty w 1941 r. na terenie ZSRR trafił do więzienia, dalszych informacji brak.
354. Rakowski Józef

ur. 1909 r.

 

 

gajowy

 

 

Smolarnia Nowa

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

 

 

1953

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów na Sybir (Katromskij miechlesopunkt). Mocno schorowany i wyczerpany, w wyniku powojennej repatriacji wrócił do kraju i mimo podjętego leczenia nie odzyskawszy zdrowia, zmarł po kilku latach.
355. Rakowski Ludwik

ur. 1887 r.

podleśniczy

 

NP Uściług

Powiat Włodzimierz Wołyński

1942

 

Wywieziony 10 II 1940 r. przez Sowietów na Syberię, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
356. Rej Janusz

ur. 1898 r.

 

 

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

 

 

NP Korytnica

Gmina Świniuchy

Powiat Horochów

 

 

 

7-21 VIII 1944

 

 

 

Wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR. Żołnierz II Korpusu gen. Andersa. Członek eskorty włoskich jeńców wojennych na statku Laconia, który zatonął na Atlantyku 12.09.1942 r. po storpedowaniu przez niemiecki okręt wojenny. Po uratowaniu się, wcielony do I Dywizji Pancerna gen. Maczka. Poległ w bitwie pod Falaise (Francja).
357. Remaszewski (imię nieznane) gajowy

 

Kolonia Suchy Róg

Gmina Międzyrzec

Powiat Równe

?

 

Wywieziony 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak.
358. Rochmankowski Antoni

ur. 1897 r.

leśniczy

 

NP Kowel

Powiat Kowel

1941

 

Wywieziony przez Sowietów na Syberię do miejscowości Makaria, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
359. Rodak Jan (+ 25 innych nieustalonych pracowników nadleśnictwa)

 

pracownik biura nadleśnictwa

 

N Grobelki

Gmina Nowy Czartorysk

Powiat Łuck

IV 1943

 

Zamordowani po napadzie upowców na siedzibę nadleśnictwa. Zwłoki spłonęły w podpalonym budynku nadleśnictwa. W trakcie walki udało się zbiec dwom braciom Koperskim (leśniczy + sekretarz leśnictwa)
360. Rodziewicz Hipolit „leśnik” Wołyń 1939 Absolwent Państwowej Szkoły Leśnej w Żyrowicach. Zamordowany przez Ukraińców.
361. Rodziewicz Jarosław leśniczy Gmina Ołyka

Powiat Łuck

1943 Zamordowany przez Ukraińców
362. Rodziewicz Stanisław

 

leśniczy

 

L Korytnica

Gmina Korytnica

Powiat Włodzimierz Wołyński

3 VII 1943

 

Po napadzie upowców na dom w Skurczu (powiat Łuck), obrabowany i uprowadzony. Wszelki ślad po nim zaginął
363. Rojewski Konstanty

ur. 1900 r.

 

gajowy

 

L Poczapy

NP Luboml

Gmina Luboml

Powiat Luboml

6 X 1939

 

Syn Józefa. Postrzelony przez bandytów ukraińskich, zmarł w szpitalu w Maciejowie.
364. Rokitnicki Julian

ur. 1893 r.

gajowy

 

Baszkowce

Gmina Uhorsk

Powiat Krzemieniec

?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
365. Rolko (imię nieznane)

 

gajowy

 

Podhajce

Gmina Jarosławicze

Powiat Dubno

Początek 1943

 

Zamordowany przez Ukraińców
366. Rolko Walerian

ur. 1904 r.

 

gajowy

 

 

Nowa Dąbrowa

Gmina Hołoby

Powiat Kowel

 

1943

 

 

Podoficer rezerwy WP, komendant Związku Strzeleckiego. Zamordowany z żoną Marią i córką Danutą w czasie napadu dokonanego przez UPA na gajówkę. Zamordowano 3 inne osoby krewne i nauczycielkę, mieszkające w gajówce.
367. Rosołow Danił

ur. 1905 r.

 

„leśnik”

 

Tomaszgród

Gmina Klesów

Powiat Sarny

?

 

Syn Sysojewicza. Deportowany wraz z żoną i 3 córkami w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
368. Rozensztejn Mordka Majer

ur. 1902 r.

brakarz drzewny Nowy Dwór

 

?

 

Deportowany przez NKWD w głąb ZSRR. Po zwolnieniu z zesłania dotarł do Teheranu. Dalszych informacji brak.
369. Rudnicki Franciszek

 

gajowy

 

Prurwa

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Pracował w lasach dóbr hr. Poniatowskich. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
370. Rudnicki Jan

ur. 1907 r.

gajowy

 

Porada

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

?

 

Syn Władysława. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Weroniką i synem Romanem przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak.
371. Rudnicki Józef

ur. 1870 r.

 

gajowy

 

 

Rudnia Lwa

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

 

?

 

 

Syn Michała. Deportowany z żoną Julią i dziećmi (Stanisław, Franciszek, Janina, Jadwiga) 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir (Czeboksary). Po zwolnieniu we wrześniu 1941 r. ślad po nich zaginął.
372. Rudnicki Walery

ur. 1892 r.

 

gajowy

 

Ciepcewicze

Wielkie-Obołonie

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

1944

 

Syn Marcina. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów na Sybir (Kołbanie). Zmarł na Wschodzie, po zwolnieniu z zesłania wycieńczony głodem i chorobami.
373. Rutkowski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Swinarzyn

Gmina Kupiczów

Powiat Kowel

16 VII 1943

 

Zamordowany córką Stanisławą i innymi osobami przez Ukraińców sprowadzonych po małżeńskiej sprzeczce sprowokowanej przez żonę Ukrainkę
374. Rybacki (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Okopy

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

1943

 

Zamordowany przez aktywistów OUN-UPA
375. Rybicki-Załużny Paweł

 

„leśnik”

 

Hołownica

Gmina Korzec

Powiat Równe

1940

 

Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
376. Rydzewski Władysław

 

 

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

 

 

Sarny

Powiat Sarny

 

 

 

1945

 

 

 

 Komendant Obwodu AK „Sarny” ps. „Kobus”, „Inżynier”. Aresztowany wraz z 11 innymi żołnierzami AK przez NKWD w 1944 r. po przejściu frontu wojennego. Przytrzymywany w więzieniu w Równem. Po  okrutnym śledztwie NKWD skazany na 20 lat,  zamęczony w sowieckim więzieniu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
377. Ryłko Tadeusz

 

leśniczy

 

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

IX 1939

 

Zmobilizowany do Wojska Polskiego, walczył i poległ w kampanii wrześniowej.
378. Ryszkiewicz Stanisław

lat 45

 

gajowy

 

Ostrówki

Gmina Huszcza

Powiat Luboml

30 VIII 1943

 

Zamordowany z żoną Katarzyną i dziećmi (Jan, Zofia, Wacław i Andrzej) podczas napadu chłopów ukraińskich i bojówek UPA, pod dowództwem Iwana Kłymczaka „Łysego”.
379. Rzepa Józef

ur. 1908 r.

 

 

leśniczy

(technik leśnik)

 

 

NP Jelno

Gmina Klesów

Powiat Sarny

 

 

1940

 

 

Syn Nikodema. Ppor. rez. WP., pochodził z Przeworska. Absolwent Wydziału Leśnego Państwowej Szkoły Rolniczej w Białokrynicy (1931). Ppor. int. rez. WP. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w  obozie w Starobielsku, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie.
380. Sadowski Adolf

ur.1892 r.

leśniczy

 

Hały

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

1942

 

Zamieszkały w Romejkach. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez sowietów na Sybir, gdzie zmarł. Ocalał jedynie syn Paweł.
381. Safron (imię nieznane)

 

gajowy

 

Buszcza

Gmina Buderaż

Powiat Zdołbunów

?

 

Wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Żona zamordowana w pogromie wsi dokonanym w 1943 przez UPA. Z pogromu uratował się syn.
382. Sawicki Józef

 

gajowy

 

Rudnia Bobrowska

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany w 1940 r. wraz z żoną i 2 dzieci przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
383. Sawicki Józef

lat 45

gajowy

 

Ulaniki II

Gmina Kniahininek

Powiat Łuck

28 II 1943

 

Wyprowadzony z gajówki na podwórko i zastrzelony przez dwóch Ukraińców
384. Sawicki Piotr

 

gajowy

 

Kolonia Chołopiny

Gromada Przebraże

Gmina Trościaniec

Powiat Łuck

?

 

Deportowany w 1940 r. wraz z żoną i dziećmi przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
385. Sawicki Stanisław

ur. 1906 r.

 

urzędnik leśny

 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku

Powiat Łuck

 

1940

 

Syn Kazimierza. Na kilka lat przed wojną przeszedł do służby w policji w charakterze biuralisty w Komendzie Wojewódzkiej w Łucku. Aresztowany przez Sowietów, Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Miednoje.
386. Sawicki Szczepan

 

gajowy

 

Kolonia Krzeszów

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną i 2 dzieci przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
387. Sawicki Wacław

ur. 1897 r.

 

leśniczy

 

NP Klewań

Gmina Klewań

Powiat Równe

?

 

Syn Faustyna. Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
388. Senda Józef

 

pracownik nadleśnictwa NP Joanów

Powiat Łuck

25 IV 1943

 

Został upieczony w gorącej szlace podczas mordu 36 pracowników nadleśnictwa i członków ich rodzin dokonanego przez UPA.
389. Serbuł (Serbow) Władysław

 

leśniczy

 

Serchów

Gmina Bielska Wola

Powiat Sarny

Po 17 IX 1939

 

Pracował w majątku Serchowo. Zaraz po wkroczeniu wojsk sowieckich, zamordowany przez Ukraińców.
390. Serediuk Jan

 

leśniczy

 

Stepań

Gmina Stepań

Powiat Horochów

Koniec I 1942

 

W 1941 r. powrócił z sowieckiego więzienia (mieszkał u Leszka Korby). Dopadnięty nad brzegiem rzeki Horyń przez miejscowych Ukraińców został śmiertelnie pobity.
391. Sewruk Józef

ur. 1906 r.

 

gajowy

 

 

Pyszny Bór

Gmina Poddębce

Powiat Łuck

 

20 V 1944

 

 

Pochodził z Jagiellonowa. Pracował w lasach dóbr ks. Radziwiłła. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną przez Sowietów na Sybir. Poległ pod Monte Cassino. Z jego rodziny Antoni Sewruk ur. 1914 r. również poległ w dniu 02 VI 1944 r.
392. Sidorczuk (imię nieznane)

 

gajowy

 

NP Szack

Gmina Szack

Powiat Luboml

1 X 1939

 

Zamordowany w gajówce przez Ukraińców.
393. Sieczko Kalikst

ur. 1895 r.

nadleśniczy Majątek Czerniszcze

Kresy Wschodnie

1940 Syn Rafała. Aresztowany przez NKWD. Ofiara zbrodni katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
394. Siedlecki Zygmunt/Franciszek

lat 75

gajowy

 

Wólka Sadowska

Gmina Kisielin

Powiat Horochów

12 VII 1943

 

Zginął z żoną Kamilą podczas napadu na wieś oddziału UPA. Upowcy odrąbali lub odpiłowali mu głowę.
395. Siennicki Wiktor

 

inż. leśnik

 

Kowel

 

1940

 

Absolwent studiów leśnych na PL. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
396. Siewierski lub Siwerski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Mokrzec

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

1943

 

Zamordowany z rodziną przez Ukraińców. Ciała wrzucono do studni.
397. Skibiński Antoni

ur. 1899 r.

 

gajowy

 

Wola Ostrowiecka

Gmina Huszcza

Powiat Luboml

?

 

Syn Józefa. Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
398. Skowroński Julian Józef

ur. 1901 r.

urzędnik leśny

 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku 1940

 

Syn Józefa. Plut. rez. WP. Ofiara zbrodni katyńskiej. Figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
399. Sobolewski (imię nieznane) leśniczy Równe 18 XI 1943 Żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Rejon Równe. Zginął pod Równem.
400. Socha Jan

ur. 1894 r.

 

gajowy

 

Rudnia Bobrowska

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

 

?

 

Syn Ignacego. Deportowany wraz z żoną Antoniną i dziećmi (Stefan, Wacław, Stanisława, Antoni) w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
401. Sobotnicki Konstanty

1895 r.

gajowy

 

Kiryłówka

Gmina Sudobicze

Powiat Dubno

?

 

Syn Mikołaja. Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu dotarli do Buzułuka. Dalszych informacji brak.
402. Sodoma (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Kolonia Czarne Łozy

Gmina Szczurzyn

Powiat Łuck

?

 

W wyniku donosów Ukraińców deportowany z rodziną w 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
403. Sokołowski Stanisław

 

gajowy

 

Iwanówka

Gmina Młynów

Powiat Dubno

1943

 

Gajowy w Młynówce. Zginął z rąk UPA
404. Soszyński Władysław

ur. 1896 r.

gajowy

 

Kopaczówka

Gmina Rożyszcze

Powiat Łuck

1940

 

Zginął w czasie wojny.
405. Spaniły Zdzisław Mikołaj

ur. 1910 r.

inż. leśnik Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku 1940 Syn Adolfa. Aresztowany przez NKWD. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy charkowskiej
406. Stachowski Roman

ur. 1885 r.

 

gajowy

 

Jakubówka Wielka

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

 

1942

 

Syn Jana. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną(żona i 4 dzieci) przez Sowietów na Sybir. On i syn zmarli z wycieńczenia w czasie postoju w Dżambule w Kazachstanie w drodze do organizowanej Armii Polskiej w ZSRR.
407. Stanejko Włodzimierz

ur. 1902 r.

 

gajowy

 

 

Spasów

Gmina Mizocz

Powiat Zdołbunów

 

?

 

 

Syn Bolesława. Deportowany z żoną Zofią i dziećmi (Alfred, Antoni, Tadeusz, Jadwiga, Irena) przez NKWD na Sybir (Obil). Po zwolnieniu we wrześniu 1941 r. ślad po nich zaginął.
408. Stańczyk Lucjan

 

 

inż. leśnik

 

 

Biuro DLP-Łuck

Powiat Łuck

 

 

?

 

 

Syn Walentego. Absolwent Wydz. Leśnego SGGW. Pracował jako „urządzeniowiec” w biurze Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 – Pułk Artylerii Ciężkiej w Równem. Po rozgromieniu pułku dostał się do sowieckiej niewoli i wszelki ślad po nim zaginął.
409. Stasiuk (imię nieznane)

 

 

gajowy

 

 

NP Czartorysk

Powiat Łuck

 

1926

 

 

Po podpaleniu gajówki przez ukraińskich bojówkarzy nastawionych wrogo do władzy polskiej, udało mu się wydostać z płonącego budynku. Uciekał boso w mroźną noc po śniegu okryty tylko kocem, przez co rozchorował się i zmarł na zapalenie płuc.
410. Stelmach Stanisław

ur. 1900 r.

 

gajowy

 

Kolonia Suchy Róg

Gmnia Międzyrzec

Powiat Równe

 

?

 

Syn Antoniego. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Janiną i dziećmi (Kazimierz, Janina, Stanisława, Antoni) przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka w sierpniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
411. Stencel Adam

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

Dobra Liceum Krzemienieckiego

NP Klewań (Miłostów)

Gmina Klewań

Powiat Równe

6/7 III 1943

(VI 1943 ?)

 

Uprowadzony nocą wraz z trzema córkami i dwoma zięciami przez UPA do lasu i tam wszyscy zostali bestialsko zamordowani.
412. Stencel Antoni leśniczy L Adamów

Powiat Łuck

1940 Podoficer rez. SG. Wzięty do niewoli sowieckiej. Ofiara zbrodni katyńskiej.
413. Stenzel (imię nieznane)

 

leśniczy

(inż. leśnik)

L Miłostów

Gmina Klewań

Powiat Równe

VI 1943

 

Pracował w lasach Liceum Krzemienieckiego. Zamordowany przez UPA razem z 3 córkami, z których jedna to Krystyna.
414. Stępniewski Wacław

ur. 1898 r.

 

gajowy

 

Kolonia Jasnobór

Gmina Kostopol

Powiat Kostopol

 

1941 (?)

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir do wołogodzkiej obłasti. Aresztowany  12 X 1940 r. i przeniesiony ze specposiołka do łagru. Wyrok skazujący wydano 15 III 1941 r. Dalszych informacji brak.
415. Strzyżykowski Henryk

 

gajowy

 

Półbieda

Gmina Stydyń

Powiat Kostopol

1942/1943

 

Zamordowany na oczach żony po napadzie rabunkowym przez zgraję miejscowych Ukraińców.
416. Studziński Adam

ur. 1912 r.

gajowy

 

Horodło (futor)

Gmina Buderaż

Powiat Zdołbunów

19 V 1943

 

Syn Jana. Zamordowany na drodze przez UPA niedaleko domu
417. Studziński Jan leśniczy

 

Mosty

Gmina Buderaż

Powiat Zdołbunów

1942

 

Zmarł z nieznanych przyczyn i w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Po śmierci Jane rodzina przeniosła się do Budek.
418. Suchodolski Adam

 

 

praktykant leśny

 

 

Lasy prywatne na Wołyniu.

 

 

1949

 

 

Syn Stefana spod Łucka. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir do wsi Lesuskoje w okolice Archangielska. Żołnierz I Dywizji im. T. Kościuszki. Przeszedł cały szlak bojowy. Na froncie nabawił się gruźlicy i zmarł w Bydgoszczy.
419. Suchodolski Stefan

ur. 1881 r.

 

gajowy

 

Lasy dóbr Podhorodeńskich w okolicach Łucka

 

1942

 

W 1940 r. wywieziony wraz z rodziną przez Sowietów na Sybir do miejscowości Lesuskoje koła Archangielska. Żona zmarła wcześniej, a on zmarł z głodu i wycieńczenia w czasie transportu do innej miejscowości.
420. Suchodolski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Białogródka

Gmina Werba

Powiat Dubno

22 IV 1943

 

Zamordowany przez Ukraińców w Wielki Czwartek podczas napadu na nadleśnictwo i polskie gospodarstwa we wsi.
421. Suchodolski Zenon (lub Zenobiusz)

ur. 1896 r.

gajowy

 

Aleksandrówka

Gmina Kniahininek

Powiat Łuck

?

 

Syn Izydora. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną 2 synami i 2 córkami przez Sowietów w głąb ZSRR. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
422. Suchodolski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Kolonia Przebraże

Gmina Trościaniec

Powiat Łuck

?

 

Deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD w głąb ZSRR, dalszych informacji brak.
423. Suprowicz Witold

 

nadleśniczy

 

Kamienna Góra

Gmina Aleksandria

Powiat Równe

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Teklą przez Sowietów w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
424. Syrzyński Władysław leśniczy Gmina Łuck

Powiat Łuck

7 X 1942 Zamordowany przez bandę Ukraińców
425. Szanowski (imię nieznane)

lat 30.

nadleśniczy

 

Kolonia Siomaki

Gmina Maciejów

Powiat Kowel

1 IX 1943

 

Zamordowany podczas ataku ukraińskich chłopów na kolonię.
426. Szarabara Stefan

 

„leśnik”

 

Kolonia Hały

Gmina Antonówka

Powiat Sarny

18 VII 1943

(16 VII 1943 ?)

Zamordowany z żona i dwójką dzieci przez bandę UPA
427. Szelaskowski (imię nieznane) gajowy

 

Wola Ostrowiecka

Gmina Huszcza

Powiat Luboml

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
428. Szemioth Stanisław

ur. 1887 r.

„leśnik”

 

Kresy Wschodnie

 

1940

 

Mjr rez. WP. Aresztowany przez NKWD. Ofiara zbrodni katyńskiej. Figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
429. Szkoda (imię nieznane)

 

gajowy

 

NP Czartorysk

Powiat Łuck

?

 

Deportowany z żoną i 3 dzieci 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
430. Sztiftel Adolf

 

„leśnik”

 

Krzemieniec

Powiat Krzemieniec

1940

 

Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
431. Szuprowicz Witold

 

 

nadleśniczy

 

 

Lasy majątku ks. Lubomirskiego Majdańska Huta

Gmina Buderaż

Powiat Zdołbunów

?

 

 

Deportowany z żoną Teklą i dziećmi (Helena, Eugeniusz) 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak.
432. Szuprowicz (imię nieznane)

 

gajowy

 

Lubomirka

Gmona Sudobicze

Powiat Dubno

?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, skąd nie wrócił
433. Szymaniak Stanisław

ur. 1907 r.

 

„leśnik”

 

Jaślików

Powiat Równe

 

1940

 

Syn Pawła. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
434. Szymański (imię nieznane)

 

gajowy

 

Turia

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
435. Szyszkowski Henryk

 

gajowy

 

Kolonia Półbieda

Gmina Stydyń

Powiat Kostopol

1942/1943

 

Na oczach żony zamordowany w napadzie rabunkowym grupy Ukraińców
436. Śmiech Wiktor

 

księgowy nadleśnictwa N Malinów

Gmina Szumsk

Powiat Krzemieniec

1943

 

Zastrzelony przez oprawców z UPA.
437. Tabakowski Aleksander

ur. 1887 r.

 

„leśnik”

 

Tomaszgród

Gmina Klesów

Powiat Sarny

?

 

Syn Maksyma. Deportowany wraz z rodziną w 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
438. Tatara Franciszek

 

leśniczy

 

Dubeczno

Gmina Krymno

Powiat Kowel

28 IX 1945

 

W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w okolice Irkucka, a potem do Kazachstanu, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
439. Tatarow Dymitr

ur. 1897 r.

 

 

nadleśniczy

 

 

Zamłynie

Gmina Bereżce

Powiat Luboml

 

 

1959

 

 

Syn Aleksandra. Aresztowany przez Sowietów i wywieziony z rodziną w okolice Archangielska, gdzie był więziony i torturowany. Skazany na 10 lat łagru. Z powodu gruźlicy i wycieńczenia wypuszczony w 1955 r., powrócił do kraju. Mimo leczenia zmarł w Jeleniej Górze.
440. Terlecki Bogusław

 

leśniczy

 

Dominopol

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

11 VII 1943

 

Zamordowany w okrutny sposób wraz żoną Teofilą z/d Zającówna i ich dwojgiem dzieci, w tym dwuletnim synem Leszkiem przez rezunów UPA w czasie napadu na wieś.
441. Tomaszewski Franciszek

 

„leśnik”

 

Kowel

 

1940

 

Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
442. Tronow (imię nieznane)

 

gajowy

 

Mogilno

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

11/12 VII 1943

 

Zamordowany przez UPA w czasie nocnej napaści na dom gajowego.
443. Trusiuk Józef

 

gajowy

 

Ostrówki

Gmina Huszcza

Powiat Luboml

30 VIII 1943

 

Zamordowany w czasie pogromu wsi dokonanego przez UPA.
444. Trybulewicz Edward

ur. 1918 r.

 

robotnik leśny

 

Kolonia Dmitrówka

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

 

22 VII 1943

 

Zamordowany wraz z bratem Eugeniuszem przez uzbrojoną grupę upowców, podczas napadu w lesie koło Wólki Sadowskiej, kiedy przewozili przydzielony pracownikom leśnym deputat drewna opałowego.
445. Trybulewicz Eugeniusz

ur. 1923 r.

 

robotnik leśny

 

Kolonia Dmitrówka

Gmina Torczyn

Powiat Łuck

 

22 VII 1943

 

Zamordowany wraz z bratem Edwardem przez uzbrojoną grupę upowców, podczas napadu w lesie koło Wólki Sadowskiej, kiedy przewozili przydzielony pracownikom leśnym deputat drewna opałowego.
446. Tryll Antoni

ur. 1896 r.

 

„leśnik”

 

L Kraśnica

Powiat Dubno

 

1940

 

Syn Szymona. Aresztowany przez Sowietów. Osadnik wojskowy, por. rez. WP. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
447. Trzciński (imię nieznane)

 

pracownik tartaku Werba

Gmina Werba

Powiat Dubno

I 1943 –

VIII 1943

Na skutek donosu Ukraińca Iwanowa został przez Niemców aresztowany i stracony
448. Turkiewicz Jan Henryk

ur. 1887 r.

zarządca dóbr licealnych

(inż. leśnik)

Krzemieniec

Gmina Krzemieniec

Powiat Krzemieniec

1940

 

W okresie okupacji sowieckiej zginął tragicznie wraz z żoną Marią Jadwigą z rąk sowieckich.
449. Turowski Jan

 

leśniczy

 

Dominopol

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

XI 1943

 

Zamordowany z żoną Stefanią będącą w ciąży w czasie rzezi wsi dokonanej przez Ukraińców
450. Turowski Jerzy

 

leśniczy

 

 Huta Stepangrodzka

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

1943

 

Syn Hilarego. Zamordowany przez UPA.
451. Turowski Mikołaj

lat ok. 40

 

gajowy

 

Dominopol

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

 

XI 1943

 

Gajowy w Lesie Świnarzyńskim. Zamordowany w czasie rzezi dokonanej przez Ukraińców (ok. 220 Polaków) razem z rodzicami (Adolf, Maria), żoną Dominiką i ich trójką dzieci.
452. Tymoszczuk Filip

ur. 1884 r.

leśniczy

 

Kręta Słoboda

Gmina Klesów

Powiat Sarny

?

 

Syn Bazylego. Deportowany w 1940 r. z żoną Natalią i dziećmi (Mikołaj, Marek) przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak.
453. Umajło Wasyl

ur. 1904 r.

gajowy

 

Kresy Wschodnie

 

1940

 

Syn Toniego. Aresztowany przez sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
454. Umański (imię nieznane)

ur.1893 r.

kierownik

tartaku

Kolonia Ludmiłpol

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz

1943

 

Pracował w tartaku u Kaca. Zamordowany wraz z żoną i 3 dzieci przez UPA.
455. Wachnowski Wacław

 

„leśnik”

 

Zapole

Powiat Luboml

 

1940

 

Por. piech. posp. rusz. WP. Osadnik wojskowy. Wzięty do niewoli przez Sowietów. Ofiara zbrodnii katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
456. Wagner Paweł

ur. 1905 r.

 

gajowy

 

Koniuchy

Gmina Świniuchy

Powiat Horochów

 

13 VII 1943

 

Syn Jakuba. Pracował w lasach Tadeusza hr. Czackiego. Przed pogromem UPA schronił się u rodziny w Białopolu. Został podstępnie wywołany z domu i zamordowany przez banderowców. Pochowany w Koniuchach.
457. Walawko Józef

lat 44

 

 

leśniczy

 

 

L Bielin

Gmina Werba

Powiat Włodzimierz Wołyński

 

6 I 1943

 

 

Syn Hipolita i Anny z Mańkiewiczów. Przed wojną był gajowym w Leśnictwie Pisarzowa Wola, w okresie okupacji był leśniczym w Leśnictwie Bielin. Członek ZWZ-AK. Przechowywał  w podziemnym schronie w lesie dwa żydowskie małżeństwa.  Zamordowany przez UPA blisko Bielina.
458. Warnawski Aleksander

 

nadleśniczy

 

Hurby

Gmina Buderaż

Powiat Zdołbunów

2 VI 1943

 

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, zbiegł z niemieckiej niewoli w 1942 r. Zabity w czasie masakry Polaków ze wsi, dokonanej przez zbieraninę 1000 Ukraińców z okolicznych wsi.
459. Wasilewski Kazimierz

ur. 1875 r.

leśniczy

 

Szczekiczyn

Gmnia Międzyrzec

Powiat Równe

1950

 

W 1940 r. wywieziony przez Sowietów do Kazachstanu. Schorowany wrócił do Polski w 1946 r. Mimo leczenia zmarł w Radkowie.
460. Wawrzynowicz Mikołaj

ur. 1902 r.

 

gajowy

 

Tur

Gmina Rafałówka

Powiat Sarny

 

1940

 

Syn Jana. Pracował w lasach własności Musztowicza. Wywieziony 10 II 1940 r. z żoną i 2 córkami przez Sowietów na Sybir, gdzie niedługo zmarł. Żona i 1 córka wróciły do kraju po wojnie.
461. Wawrzynowicz Mikołaj

ur. 1897 r.

gajowy

 

Tur

Gmina Rafałówka

Powiat Sarny

?

 

Syn Piotra. Zesłany 10 II 1940 r. z żoną i 2 córkami przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
462. Wąsowski Sylwester

ur. 1907 r.

 

gajowy

 

Kolonia Sobótka

Gmina Tuczyn

Powiat Równe

?

 

Syn Adama. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną i 4 dzieci przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r. Dalszych informacji brak.
463. Wereszczaka Antoni

ur. 1904 r.

 

 

leśniczy

 

 

Lasy zakonu Sióstr Urszulanek w

Rudni Łęczyńskiej

N Michalin

Powiat Kostopol

1942

 

 

Absolwent Liceum Krzemienieckiego i szkoły leśnej w Warszawie. W 1940 r. wywieziony wraz z rodziną przez Sowietów do Dorowatki koło Gorki. W 1942 r. wstąpił do II Korpusu gen. Andersa, lecz wkrótce zmarł z wycieńczenia przed ewakuacją do Iranu.
464. Wieczorkiewicz Alicja

lat 45

pracownica biura nadleśnictwa Rudniki

Gmina Kołki

Powiat Łuck

16 III 1943

 

Zamordowana przez policjantów ukraińskich
465. Wiewiórowski Olgierd

ur. 1912 r.

gajowy

 

Iławka

Gmina Sudobicze

Powiat Dubno

?

 

Pracował w lasach Liceum Krzemienieckiego. Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
466. Więckowski Janusz

ur. 1908 r.

 

inż. leśnik

 

NP. Krzemieniec

Powiat Krzemieniec

 

1940

 

Absolwent studiów leśnych na PL. Ppor. piech. rez. WP. Walczył w 74 pp. Wzięty do niewoli przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie.
467. Witkowski Franciszek

ur. 1894 r.

 

 

urzędnik lasów prywatnych

 

 

Horochów

Powiat Horochów

 

 

1940

 

 

Syn Jana. Po zakończonej służbie w PP i przejście na emeryturę, pracował jako urzędnik leśny w Horochowie. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Pochowany na cmentarzu w Bykowni.
468. Witkowski Józef

ur. 1891 r.

gajowy

 

L Spasów

Gmina Mizocz

Powiat Zdołbunów

18 III 1943

(8 III 1943 ?)

Syn Antoniego. Zamordowany przez Ukraińców
469. Włóczko Włodzimierz

 

gajowy

 

Podsielecze

Gmina Stydyń

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany w 1940 r. wraz żoną Heleną przez Sowietów w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
470. Wolański Piotr „leśnik” Dubno

Powiat Dubno

1940 Repatriant – Jenisjejsk. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
471. Wolański Tadeusz

 

inż. leśnik

 

L Wierzchów

NP Ostróg n/Horyniem

Powiat Zdołbunów

1940

 

Absolwent studiów leśnych na SGGW. Ppor. kaw. rez. WP. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej.
472. Wolski Tadeusz

ur. 1897 r.

leśniczy

 

L Wierzchów

NP Rafałówka

Powiat Sarny

1940

 

Syn Feliksa. Aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
473. Wolski Władysław

ur. 1889 r.

 

gajowy

 

Stójło

Gmina Nowomalin

Powiat Zdołbunów

?

 

Syn Bazylego. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Antoniną i dziećmi (Irena, Józefa, Stanisław) przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu w 1941 r. ślad po nich zaginął.
474. Wołoch Aleksander

ur. 1900 r.

 

leśniczy

 

 

Lasy Liceum Krzemienieckiego

Radziwiłłów k/ Brodów

Powiat Dubno

1942 ?

 

 

Syn Józefa. Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir w rejon Archangielska. Następnie w Guzarze (Uzbekistan) wstąpił do tworzonego Wojska Polskiego i wszelki ślad po nim zaginął.
475. Woronkiewicz (imię nieznane)

ur. 1891 r.

leśniczy

 

Huta Stepańska

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

?

 

W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w okolice Wołogdy i wszelki ślad po nim zaginął.
476. Woźniak Bronisław

ur. 1879 r.

„leśnik”

 

Brzezina

Powiat Sarny

2 III 1941

 

Syn Michała. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w okolice Wołogdy, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
477. Woźniak Jan

ur. 1904 r.

 

gajowy

 

Brzezina

Powiat Sarny

 

1944

 

Syn Bronisława. W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r., aby wydostać się ze ZSRR wstąpił do I Dywizji im. T. Kościuszki. Poległ w walkach na froncie.
478. Wójcik Stanisław

ur. ok. 1885 r.

 

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

 

Wydział Leśny

Urząd Wojewódzki

Łuck

 

 

 

 

1940

 

 

 

 

Syn Jana, ur. w Brodach. Absolwent studiów leśnych na SGGW w Warszawie. W lalach 1909-18 (?) asystent lasowy w C.K. Galicyjskiej Dyrekcji   Lasów i Dóbr Państwowych we Lwowie. W latach 1918-37 nadleśniczy w Kałuszu, później pracował w Łucku. Aresztowany w styczniu 1940 r. przez Sowietów we Lwowie (gdzie mieszkała jego żona i córka). Przetrzymywany w obozie w Charkowie. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
479. Wypustek Stefan

ur. 1893 r.

 

urzędnik leśny

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Okręg Łuck

Powiat Łuck

1940

 

Syn Andrzeja. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
480. Wysocki Walenty

 

gajowy

 

Wilcze

Gmina Silno

Powiat Łuck

?

 

Deportowany z 3 dzieci w 1940 r. przez Sowietów na Sybir, gdzie ślad po nim zaginął.
481. Wyszyński Adam

ur. 1900 r.

 

 

gajowy

 

 

Lewacze

(później Bystrzyce)

Gmina Ludwipol

Powiat Kostopol

 

1940

 

 

Syn Józefa. Ochotnik Legionów Marszałka Piłsudskiego. W czerwcu 1939 r. powołany do policji we wsi Moczulanka. Po rozbiciu posterunku aresztowany przez sowietów. Przebywał w obozie w Ostaszkowie, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Kalininie.
482. Zalewa (imię nieznane)

lat 33

gajowy

 

Butejki

Gmina Stepań

Powiat Kostopol

1943

 

Był gajowym w Werbaczem. Zamordowany IV 1943 r. przez UPA. Żonę zamordowano później 30 VII 1943 r.
483. Zalewski Stanisław

 

leśniczy

 

 Okopy

NP Karpiłówka

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

 Po 17 IX 1939

 

 Zamordowany w czasie wspólnej akcji na „pańskie sobaki” przeprowadzonej przez żołnierzy sowieckich wraz z miejscowymi Ukraińcami
484. Zaleski Wincenty

ur. 1909 r.

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

 Lasy państwowe

koło Włodzimierza Wołyńskiego

1940

 

Syn Alojzego. Absolwent Wydz. Leśnego SGGW (1937). Por. piech. rez. WP. Żołnierz września 1939 r. Dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany w Katyniu.
485. Zaniewski Wiktor

ur. 1896 r.

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

Klepaczów

Gmina Kiwerce

Powiat Łuck

?

 

Syn Krzysztofa. Deportowany 10 II 1040 r. przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu z zesłania we wrześniu 1941 r. wszelki ślad po nim zaginął.
486. Zaremba Jan

ur. 1911 r.

 

leśniczy

(technik leśnik)

 

Osada Smyga

Dubno

Powiat Dubno

1940

 

Syn Konstantyna. Absolwent szkoła leśnej. Ppor. rez. WP. Żołnierz września 1939 r., przydzielony do 35 pp. Dostał się do niewoli sowieckiej, został zamordowany w Katyniu.
487. Zaremba Paweł

ur. 1907 r.

 

gajowy

 

Silno

Gmina Silno

Powiat Łuck

 

1947

 

Syn Polikarpa. Mieszkał w gajówce Koroszcza. Zesłany w kwietniu 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Schorowany razem weteranami Armii gen. Andersa, przedostał się do W. Brytanii, gdzie niedługo zmarł w Huntington.
488. Zarucki Kazimierz

ur. 1894 r.

 

„leśnik”

 

Buhryń

Gmina Buhryń

Powiat Równe

?

 

Syn Edwarda. Deportowany z żoną i córką 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir. Zwolniony ze specposiołka we wrześniu 1941 r.  Dalszych informacji brak.
489. Zerygiewicz Stanisław Zygmunt

ur. 1903 r.

leśniczy

(inż. leśnik)

NP Korytnica

Gmina Świniuchy

Powiat Horochów

26 II 1943

 

Pochodził z miejscowości Burty k/ Horożanki. Uwięziony i zamordowany w KL Auschwitz
490. Zimny (imię nieznane)

 

gajowy

 

Kolonia Przebraże

Gmina Trościaniec

Powiat Łuck

?

 

Deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD w głąb ZSRR, dalszych informacji brak.
491. Zychler (imię nieznane)

 

gajowy

 

Rudnia Bobrowska

Gmina Berezne

Powiat Kostopol

?

 

Deportowany w 1939 r. wraz z rodziną przez Sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
492. Zygadło Władysław

ur. 1912 r.

leśniczy Kostopol

Powiat Kostopol

IX 1939 Syn Teofila. Zginął w czasie walk kampanii wrześniowej 1939 r. pod Tuchowem.
493. Żarczyński Józef

ur. 1912 r.

 

leśniczy

 

L Cukry

Silno

Gmina Silno

Powiat Łuck

31 I 1941

 

Syn Konstantego. Wywieziony w 1940 r. z żoną Zofią przez Sowietów na Sybir. Zmarł na zesłaniu z głodu i wycieńczenia.
494. Żarczyński Zygmunt

ur. 1903 r.

leśniczy

 

Majdan Mokwiński

Gmina Berazne

Powiat Kostopol

1943

 

Zamordowany przez UPA
495. Żelazko (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Kolonia Czarne Łozy

Gmina Szczurzyn

Powiat Łuck

?

 

W wyniku donosów Ukraińców deportowany z rodziną w 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
496. Żmuda Ignacy

ur. 1900 r.

 

 

 

adiunkt leśny

(inż. leśnik)

 

 

 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Łucku

Powiat Łuck

 

 

 

14 VI 1942

 

 

 

Pochodził z Tarnowa. Urzędnik leśny DLP-Łuck na stanowisku adiunkta. W czasie wojny wrócił do Tarnowa i tam mieszkał. Członek ZWZ. W jego domu była drukarnia prasy podziemnej. Aresztowany 18 X 1940 r. przez Niemców wraz ze szwagrem i trzema braćmi trafił najpierw do więzień w Krakowie i Tarnowie, a następnie  5.04.1941 r. do KL Auschwitz (nr obozowy 11436), gdzie zginął.
497. Żołędziejewski Aleksander

 

gajowy

 

Kolonia Dobryń

Gmina Włodzimierzec

Powiat Sarny

1943

 

Wraz z liczną rodziną wypędzony przez UPA na początku 1943 (zima) ze swego majątku. Zmarł po zachorowaniu w okolicach Brześcia w czasie ucieczki przez Polesie.
498. Żołnowski Mariusz

 

gajowy

 

Kisorycze

Gmina Kisorycze

Powiat Sarny

22 IV 1943

 

Zamordowany przez uduszenie sznurem przez upowców. Zgładzono także żonę Leontyną i ich dziecko. Dom został obrabowany. Ciała wrzucono do studni.
499. Żukowski Wacław

ur. 1894 r.

 

gajowy

 

Tynne

Gmina Niemowicze

Powiat Sarny

13 VI 1941

 

Syn Bolesława. Deportowany w 1940 r. wraz z żoną Antonina i dziećmi (Anastazja, Zygmunt, Weronika, Józef) przez Sowietów na Sybir. Zmarł na zesłaniu z głodu i wycieńczenia.
500. Żuławiński Józef

ur. 1910 r.

 

„leśnik”

 

Łuck

Powiat Łuck

 

1940

 

Ppor. Piech. rez. WP. We wrześniu 1939 r. walczył w 24 pp. Wzięty do niewoli sowieckiej. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie.

 

 

Sporządził:  Edward  Orłowski

 

Komańcza,  styczeń 2021 rok

 

 

W A Ż N I E J S Z E   Ź R Ó D Ł A

 

– Maciej Borczyński – „Almanach Polskich Leśników kombatantów” – Poznań 1997 r.

– Józef Broda (red.) – „Wśród śniegów i bagien tajgi” – Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego – Poznań 2004 r.  

– Stanisław Dłuski – Fragment wielkiej zbrodni, Część I, Rok 1939-1941, Cześć II, Wołyń 1939-1943, Część III, Tarnopolskie 1942-1944, Część IV, Stanisławowskie 1943-1944, Część V, Złoczowsko-Brodzkie 1943-1944, Część VI, Powiat Lwów 1943-1944. [w:] Czasopismo: Las Polski nr 9,10,11,12,13-14 z 1991 r.

– „Chłopcy z lasu” – Cz. III-IV – Wspomnienia leśników-kombatantów – Warszawa 1998-1999 r.

– „KSIĘGA PAMIĄTKOWA ŻYROWIAKÓW”- Absolwentów i Wychowanków Wydziału Leśnego i Nauczycieli byłej Państwowej  Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach k. Słonima – Tom III – Wyd. Ośrodek Kultury Leśnej – Gołuchów 1999 r.

– Grzegorz Motyka – „Ukraińska partyzantka 1942 – 1960.  Działalność organizacji ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii”, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM  – Warszawa 2006 r.

– Z. A. J. Peszkowski, S. Z. M. Zdrojewski – „Leśnicy w grobach Katynia” – Wyd. Print-Extra – Warszawa-Łódź-Orchard Lake – 2001 r.

– Praca zbiorowa – „Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej” – Wyd. PWRiL – Warszawa 1967 r.

– Praca zbiorowa – „Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004.  Tom 2 „Lata wojny i okupacji” wyd. CILP  Warszawa  2006 r.

– Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk – „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich leśnikach w latach 1938-1948” – Wyd. NORTOM Wrocław 2008 r.

– Józef Wyspiański – „Zbrodnie OUN-UPA”, Lublin 2012 r.

http://wolyn.ovh.org/  („Strony o Wołyniu”)

www.stankiewicze.com/ludobojstwo

– Zbigniew Zieliński – „Leśnicy na frontach II wojny światowej” – Wyd. APOSTOLICUM – Ząbki 2007 r.

– Stanisław Żurek – „Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach w Polsce południowo-wschodniej w latach 1939-1948”. Wrocław  2013 r.

1 Responses to Cz.II Martyrologium leśników Małopolski Wschodniej 1938-1949

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)