Cz.I Martyrologium leśników Małopolski Wschodniej 1938-1949

„Niech polskie knieje szumią ku ich pamięci”

LEŚNICY, którzy ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie Małopolski Wschodniej i powojennej Rzeszowszczyzny

(teren przedwojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Lwowskiego we Lwowie i powojennej Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego z/s w Rzeszowie / Tarnowie)

 

Sporządził:  Edward ORŁOWSKI  (po aktualizacji wg stanu na dzień 01.01.2021 r.)

 

Lp. Nazwisko i imię,

wiek lub rok urodzenia

Stanowisko pracy – funkcja Przydział służbowy lub miejsce pobytu Data śmierci lub zaginięcia Udział w wojnie i konspiracji,

 okoliczności śmierci lub zaginięcia

1. Adamczyk Michał

 

gajowy

 

Powiat Podhajce

 

1940

 

Zmobilizowany do służby pomocniczej PP, więzień obozu w Ostaszkowie, zamordowany w trybie katyńskim przez NKWD
2. Agopsowicz Kazimierz

ur. 1907 r.

 

inż. leśnik

oraz dr praw

 

Majątek leśny Tułuków

Powiat Śniatyń

 

1940

 

Syn Jakuba. Ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu  katyńskiego, umieszczony na liście obozów z Ukrainy (Kijów-Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
3. Andrychowicz Antoni Donat „leśnik”

 

Lasy na terenie

Województwa Stanisławów

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r. inst.. ZHP, więzień obozu w Starobielsku, ofiara mordu katyńskiego
4. Ansion Mieczysław

ur. 1907 r.

 

pracownik  nadzoru lasów

(inż. leśnik)

 

Inspekcja Leśna

Sanok

 

15 VI 1942

 

Absolwent Politechniki Lwowskiej. Żołnierz września 1939 r., wzięty do niewoli przez Niemców, Oflag II B ARNSWALDE. Aresztowany przez gestapo, skierowany do KL Auschwitz (nr obozowy 27079) i tam zginął.
5. Asłanowicz Ludwik dyrektor lasów

 

Grabowa

Gmina Busk

Powiat Kamionka Strumiłowa

?

 

Deportowany z rodziną w lutym 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
6. Augustyniak Józef

ur. 1882 r.

 

gajowy

 

Łoszniów

Powiat Trembowla

 

1940

 

Syn Jacentego. Zaginął jeszcze w okresie działań wojennych w 1939 r., ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy, figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej
7. Augustynowicz Henryk

ur. 1898 r.

 

 

 

leśniczy

 

 

 

Niwiska

N Kolbuszowa

Powiat Kolbuszowa

 

 

 

1961

 

 

 

Członek AK ps. „Rafał”, „Pelikan”, uczestnik akcji wywiadowczej, dotyczącej zbierania informacji o pociskach rakietowych V-2, aresztowany wraz z rodziną 25 lipca 1944 r. oraz innymi osobami przez Niemców i początkowo osadzony w obozie pracy przymusowej w Pustkowie, potem w obozie KL Sachsenhausen (1944—1945), natomiast rodzinę skierowano do KL Ravensbruck. Po powrocie do kraju mimo podjętego leczenia, nigdy nie doszedł do zdrowia i zmarł w 1961 r.
8. Babczyszyn Adam

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

Krowica Hołodowska

Powiat Lubaczów

?

 

Członek AK Rawa Ruska. Aresztowany w Lubaczowie, gdzie mieszkał i uwięziony przez gestapo, dalszych informacji brak
9. Bagiński Zygmunt Kazimierz student  leśnictwa

 

Wydz. Rolno-Lasowy

Politechnika Lwowska

1940

 

Pochodzący z woj. stanisławowskiego, ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r., ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
10. Bajak Karol (Stanisław ?)

ur.1899 r.

prac. tartaczny (brakarz) Nisko

Powiat Nisko

1943 Rozstrzelany przez Niemców (gestapo)
11. Bajewicz Julian (Hipolit ?)

lat 32 (77 ?)

gajowy

 

Podkamień

Powiat Brody

12-16 III 1944

 

Uprowadzony razem z innym Polakiem do lasu przez Ukraińców i tam rozsiekani szablami
12. Balcer Mieczysław

ur. 1889 r.

leśniczy

 

Kalaharówka

Powiat Skałat

?

 

Syn Bronisława. Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir (Komi ASRR). Dalszych informacji brak.
13. Balik Ludwik

 

 

 

 

 

gajowy

 

 

 

 

 

Lasy dóbr Augusta hr. Krasickiego z Leska

Rewir Sukowate

L Kalnica k/Baligrodu

Powiat Lesko

 

 

 

 

12 VII 1946

 

 

 

 

 

Z pochodzenia Rusin. Mieszkał w gajówce w Sukowatem. Był także właścicielem tartaku i młyna. W czasie I wojny światowej walczył w armii gen. Hallera. Na przełomie lat 20. i 30. ufundował kapliczkę „Na Rozdilach” pod Gawganiem przy cudownym źródle. Jego rodzina jako jedyna uniknęła deportacji jesienią 1945 r. na Wschód. Niesłusznie podejrzewany o sprzyjanie UPA. Po najściu na gajówkę przez żołnierzy WP, został skatowany po zakończonym bez efektu wymuszonym szukaniu bunkrów w lesie. Po uprowadzeniu do Kalnicy został zastrzelony ok. 300 m od zabudowań wsi. Pochowany w Sukowatem. Wdowę i syna w ramach akcji „Wisła” wysiedlono do Siecia w rejon Smołdzina.
14. Baluszek Michał

ur. 1879 r.

 

gajowy

 

Cyków

Powiat Mościska

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD w głąb ZSRR, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia. Żonie Marii udało przedostać się do Teheranu.
15. Bała Jan

 

 

 

leśniczy

 

 

 

Podhorki

Powiat Kałusz

 

 

 

?

 

 

 

Działał w konspiracji AK, jego leśniczówka Podhorki była miejscem schronienia dla członków ruchu oporu. Aresztowany w leśniczówce 12 X 1946 r. z córkami Heleną i Jadwigą oraz dwójką żołnierzy AK przez sowieckie służby MWD. Przeszedł więzienia Stanisławów, Lwów, by ostatecznie zostać zesłanym na wiele lat łagrów. Dalszych informacji brak.
16. Bałajewicz (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Rzyczki

Powiat Rawa Ruska

 

?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir (osada Arszan, rejon Tułum, obwód Irkuck). Pracował przy wyrębie lasu. W 1943 r. powołany do wojska. Dalszych informacji brak.
17. Banaś Konstanty

ur. 1899 r.

gajowy

 

Ruda Różaniecka

N Narol

Powiat Lubaczów

18 VI 1944

 

Zabity przez Niemców podczas akcji zbrojnej „Sturmwind II” przeciwko partyzantom
18. Bandura Jan

 

„leśnik”

 

 Podhajce

Powiat Podhajce

1940

 

Zmobilizowany do służby pomoc. PP, ujęty przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego, z listy obozu w Ostaszkowie
19. Baran Franciszek gajowy N Brzozów 3 X 1944 Prawdopodobnie zamordowany przez UPA
20. Baran Kazimierz Leon

ur. 1902 r.

 

v-ce dyrektor

(inż. leśnik)

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów

 

 

12 V 1940

 

Syn Stanisława, pochodzący z Przemyśla, aresztowany 11 I 1940 r. przez NKWD, wywieziony 23 III 1940  do Kijowa, gdzie został zamordowany, ofiara zbrodni katyńskiej, spoczywa na cmentarzu w Bykowni.
21. Baraniuk Bronisław gajowy

 

Horodnica

Powiat Kopyczńce

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i wywieziony wraz z rodziną na Sybir, dalszych informacji brak
22. Barański Eustachy Juliusz

ur. 1906 r.

 

 

inż. leśnik

 

 

 

Majątek leśny

Łukawica Niżnia

Powiat Stryj

 

 

1940

 

 

 

Syn Włodzimierza. Ziemianin, ukończył leśnictwo na Wydz. Rolniczo-Lasowym PL. Wytrawny myśliwy i znakomity strzelec w konkurencjach myśliwskich. Aresztowany przez NKWD w październiku 1939 r. w czasie  odwiedzin chorej matki (Lwów), więziony we Lwowie (ul. Kazimierzowska), ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej, spoczywa w Bykowni.
23. Barański Włodzimierz Walery Tadeusz

ur. 1894 lub 1911 r.

inż. leśnik

 

Maj. leśny Siemiginów. Żulin, Rozhurcze

Powiat Stryj

 

1940

 

Syn Włodzimierza. Ziemianin, aresztowany w majątku Siemiginów w październiku 1939 r. przez NKWD, więziony w Stryju a następnie w Drohobyczu, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej, spoczywa w Bykowni.
24. Baras Dawid Leon „leśnik” Tarnopol 1940 Aresztowany przez NKWD, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
25. Bartnicki Jan

lat 40

gajowy

 

Bolanowice

Gmina Husaków

Powiat Mościska

22 XII 1944

 

Pochodził z Pnikuta, zamordowany z rodziną przez UPA
26.  

Bassara Jan

ur. 1902 r.

 

 

 

gajowy

 

 

 

Wybranówka

Powiat Bóbrka

 

 

 

1944

 

 

 

żołnierz AK, zagrożony ze strony UPA opuścił Kresy Wsch. i wrócił z rodziną w lutym 1944 r do rodzinnej Dąbrowy k/Rzeszowa, gdzie był prześladowany i niesłusznie zastrzelony na wiejskiej drodze przez NKWD, jego zwłoki przeniesiono pod magazyn broni, przez plecy przewieszono broń, a w kieszenie ubrania włożono granaty i rozgłoszono o jego próbie  kradzieży broni, pochowany w Trzcianie
27. Basznia Jan leśniczy Płużniki

Powiat Buczacz

13 II 1944 zamordowany w czasie rzezi Polaków we wsi dokonanej przez banderowców
28. Bąk Franciszek

 

 

leśniczy

 

L Wygoda k/Uhnowa

Gmina Tartaków

Powiat Sokal

27/28 I 1944

 

Zamordowany z rodziną (7 osób) przez UPA
29. Bedryjowski Jan

ur. 1902 r.

 

leśniczy

 

 

L Strusów

Powiat Trembowla

 

1940

 

 

Syn Piotra. Aresztowany przez Sowietów, po zmobilizowaniu wachmistrz plutonu żandarmerii w Tarnopolu. Ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
30. Bełz Franciszek gajowy N Mazury

Powiat Kolbuszowa

6 VI 1944

(10 VI 1944 ?)

Zamordowany przez Niemców
31. Bełza (imię nieznane)

 

 

gajowy

 

 

Lasy majątku Stanisława Politalskiego w Hucisku

Gmina Głogów Młp.

Powiat Rzeszów

1943

 

 

Po zabraniu gajowemu karabinu i dubeltówki, zamordowany podczas napadu rabunkowego na gajówkę, dokonanego przez grupę komunistyczną Gwardii Ludowej „Iskry” ze Stobiernej.
32. Bender (Bauder ?) Marian

ur. 1925 r.

robotnik leśny Lubaczów

Powiat Lubaczów

9 X 1945 Zamordowany przez UPA
33. Berda (Berdy ?) Wojciech

ur. 1892 r.

leśniczy

 

L Bystre

N Baligród

Powiat Lesko

6 VIII 1944

 

Zamordowany w czasie zbiorowego mordu dokonanego przez UPA (sotnia „Burłaki” i „Łysa”) w Baligrodzie
34. Bereźnik Stefan sekretarz n-ctwa N Biecz

Powiat Jasło

? Oficer AK, ppor. rez., poległ w czasie akcji zbrojnej pod Tuchowem
35. Bezucha Zygmunt August „leśnik”

(tech. leśnictwa)

Sanok

Powiat Sanok

1940

 

Zmobilizowany do służby w SG w Sanoku, aspirant SG, aresztowany przez NKWD, ofiara mordu katyńskiego z listy kozielskiej
36. Białęski Henryk nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Jaremcze

Powiat Nadwórna

luty 1942 Zamordowany w okrutny sposób przez Ukraińców razem z żoną i dwiema córeczkami
37. Białokryta Maria telefonistka biura n-ctwa Broszniów-Osada k/Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie, dokonany przez UPA
38. Białowąs Michał Józef

lat 37

 

gajowy

 

 

NP Krowica w Lubaczowie

L Wielkie Oczy

Powiat Lubaczów

 

30 XII 1944

 

 

Zajmował gajówkę Kamieńsk. Zamordowany strzałem w głowę przez UPA w Skolinie-Czaplakach, zwłoki znaleziono 12 III 1945 r. przy czyszczeniu studni. Pochowany w Wielkich Oczach.
39. Biderian (Biderman ?) Jan leśniczy L Łopuszna

Powiat Bóbrka

22/23 II 1944 Zamordowany przez UPA razem z 8 osobami przebywającymi w Leśnictwie Łopuszna
40. Bielec Alfred

ur. 1903 r.

wykładowca szkoły leśnej

(inż. leśnik)

Państwowa Szkoła Leśna

w Bolechowie

Powiat Dolina

wiosna 1940

 

Syn Jana, żołnierz września 1939 r., ppor. rez. WP, wzięty do niewoli sowieckiej zamordowany przez NKWD w Charkowie
41. Bieliński Rafał Witold urzędnik leśny

(inż. leśnik)

Starostwo Zbaraż

Powiat Zbaraż

1940 aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
42. Bienieski (imię nieznane) leśniczy

 

Świrz

Powiat Przemyślany

?

 

Uciekinier ze Lwowa, aresztowany 11 XI 1940 r. i wywieziony z żoną i dzieckiem przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
43. Biernakiewicz Tadeusz „leśnik” L Gródek Jagielloński

Powiat Gródek Jagiell.

1940 Aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
44. Biernakiewicz Zdzisław „leśnik” L Gródek Jagielloński

Powiat Gródek Jagiell.

1940 Aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
45. Biesiadecki Jan Bronisław

ur. 1898 r.

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

Hanaczówka

Powiat Przemyślany

 

1940

 

 

Syn Władysława. Leśniczy w Romanowie, powiat Bóbrka, żołnierz września 1939 r. por. rez. WP, wzięty do niewoli, zamordowany przez NKWD w Charkowie (SŚ -17/14), ofiara zbrodni katyńskiej. Żona i 2 dzieci deportowane 10 II 1940 r. na Sybir.
46. Biliński-Słotyłło Bogdan Dobrosław

ur. 1897 r.

 

 

dyrektor lasów prywatnych

(inż. leśnik)

 

 

Majątek leśny Ożomla

Powiat Jaworów

 

 

1940

 

 

 

Syn Piotra. Po wcieleniu do armii austriackiej brał udział w I wojnie światowej. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Ukończył Wydz. Rolniczo-Lasowy PL. Ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r.  aresztowany 25 X 1939 r. przez NKWD, więziony w Jaworowie a następnie we Lwowie, ofiara mordu katyńskiego z Ukraińskiej Listy Katyńskiej (Bykownia).
47. Biłas Paweł

ur. 1906 r.

leśniczy

 

 

L Stebnik

Powiat Drohobycz

1940

 

Aresztowany i wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, gdzie ślad po nim zaginął
48. Bisikiewicz Józef

 

„leśnik”

 

Delatyń

Powiat Nadwórna

1940

 

Strażnik SG, zmobilizowany do służby w SG, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
49. Biskup Franciszek

ur. 1892 r

gajowy

 

Krościenko k/Ustrzyk Dol.

NP Starzawa

Powiat Dobromil

Początek 1940

 

Syn Antoniego. W latach 1914-18 był żołnierzem austriackim, później piłsudczyk i legionista. Zamordowany przez sowietów.
50. Błaszczyk Kazimierz

ur. 1901 r.

leśniczy

 

Powiat Złoczów

 

1942

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez sowietów na Sybir, gdzie po zwolnieniu w sierpniu 1941 r., zmarł w czasie tułaczki z Syberii i powrotu do kraju
51. Błażejewicz lub Błażejewski (imię nieznane) nadleśniczy

 

Niżborg Szlachecki

Powiat Husiatyn

?

 

Pasjonat koni, deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
52. Błażewicz Bolesław

ur. 1889 r.

 

inż. leśnik

 

 

Lwów

 

 

1940

 

 

Syn Aleksandra, kpt. rez. WP, pracował w administracji LP, aresztowany przez Sowietów we Lwowie, Przebywał w więzieniach w Stanisławowie i Czernichowie, ofiara zbrodni katyńskiej, tzw. Ukraińska Lista Katyńska, zamordowany w Bykowni
53. Błoński Tadeusz

ur. 1907 r. lub 1896 r. lub 1905 r.

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

NP Damienice

D.L.P. – Lwów

Powiat Bochnia

 

 

 

1940

 

 

 

Ur. w Leżajsku, syn Stanisława (leśnika), po studiach leśnych, odbył praktykę leśną na terenie DLP-Poznań. Od 1933 r. pracował w państwowym Nadleśnictwie Damienice. Po klęsce kampanii wrześniowej (walczył w 155 pp jako ppor. rez. WP), zamierzał przejść na Węgry. Aresztowany w październiku 1939 r. w rejonie Doliny, więziony w Drohobyczu, skąd został wywieziony w kwietniu 1940 r. i zamordowany w Bykowni pod Kijowem.
54. Błoński Wawrzyniec

ur. 1864 r.

leśniczy

 

Hołobutów

Powiat Stryj

 

1943

 

Pochodzący z Harty, deportowany w 1940 r. przez Sowietów na Syberię do miejscowości Kamieniuszka, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
55. Bochdanek Zygmunt nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Jaremcze

Powiat Nadwórna

? Zamordowany przez Sowietów
56. Bodnar Piotr

 

 

gajowy

 

 

Majdan Górny

Powiat Nadwórna

 

?

 

 

Z zamiłowania bartnik. Deportowany 10 II 1940 r. z synem i córką przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak. Zsyłki uniknęli żona i najstarszy syn, których w chwili aresztowania nie było w domu.
57. Bogacz Wojciech

 

leśniczy

 

Jaryna

Gmina Janów

Powiat Jaworów

 

?

 

Mieszkał w leśniczówce Jaryna w Puszczy Janowskiej. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Władysławą i 4 dzieci przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu pojechał do Moskwy po wizy i ślad po nim zaginął.
58. Bogdanowicz Karol Feliks (hrabia)

ur. 1877 r.

inż. leśnik

oraz dr praw

 

Lwów

 

1940

 

Syn Stanisława. Ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej, spoczywa w Bykowni.
59. Borek (imię nieznane) gajowy Żuków k/Buszcza

Powiat Brzeżany

VI 1938 Zamordowany w lesie przez miejscowych bojówkarzy OUN
60. Borek-Prek Lucjan

ur. 1872 r.

 

zarządca majątku leśnego

 

Majątek leśny

Kalnica k/Cisnej

Powiat Lesko

 

 

(1941 ?)

 

Członek Galicyjskiego a następnie Polskiego Towarzystwa Łowieckiego. Aresztowany przez gestapo w dniu 5 IV 1940 r., za ułatwianie przechodz. granicy, po krótkim śledztwie 22 V 1940 r. odesłany do Dachau, nr obozowy 18874.
61. Borek–Prek Zygmunt

ur. 1915 r.

adiunkt leśny

 

 Kalnica k/ Wetliny

N Wetlina

Powiat Lesko

6 VIII 1944

 

Zamordowany w czasie zbiorowego mordu dokonanego przez UPA (sotnia „Burłaki” i „Łysa”) w Baligrodzie
62. Borkowski (imię nieznane) zarządca majątku leśnego Uhrynów k/Nowicy

Powiat Kałusz

23 II 1944 Zamordowany przez UPA
63. Borkowy Jan

 

gajowy

 

Dobra rawskie księcia Sapiehy w Siedliskach

Powiat Rawa Ruska

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i wywieziony z rodziną na Sybir, dalszych informacji brak
64. Borowiec Łukasz Józef

ur. 1902 r. lub 1887 r.

„leśnik”

(tech. agr.-leśn.)

 

Majątek Torhanowice

Powiat Sambor

 

1940

 

Syn Jana. Aresztowany przez Sowietów, więziony w Drohobyczu. Ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej, spoczywa w Bykowni.
65. Borowski (imię nieznane)

 

leśniczy

 

 

Pleników

Gmina Dunajów

Powiat Przemyślany

 

IV 1943

 

 

Ukrainiec ożeniony z Polką. Zamordowany z żoną przez banderowców za udzielanie noclegu i schronienia znajomym Polakom, zagrożonym napadem ze strony UPA. Ich zwłoki spłonęły w podpalonej leśniczówce.
66. Bott Stefan manipulant leśny N Rafajłowa

Powiat Nadwórna

1944 Zamordowany z rodziną przez UPA
67. Borzemski Zenon Kornel

ur. 1892 r.

leśniczy

 

Czernelica n/ Dniestrem

Powiat Horodenka

 

¾ VIII 1943

 

Syn Adama, pochodził z rodziny szlacheckiej h. Jelita, zamordowany z innymi osobami na oczach żony i dzieci przez grupę bojówkarzy OUN. Pochowany w Czernelicy.
68. Bożemski Konrad „leśnik” Okno k/Czerniatyna

Powiat Horodenka

20 VII 1943 Zamordowany wraz z rodziną przez UPA
69. Bratek Ignacy

 

gajowy

 

L Sieniawka

Powiat Lubaczów

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną i 3 dzieci przez NKWD na Sybir. Gajowy zmarł z głodu i wycieńczenia na zesłaniu.
70. Braszynowicz Kazimierz

 

leśniczy

 

Glinka n/Dniestrem

Powiat Buczacz

15 VIII 1943

 

Zastrzelony dwoma strzałami przez banderowca, zmasakrowana żona przeżyła, spoczywa na cmentarzu w Buczaczu
71. Brenes Nachman

ur. 1878 r.

właścic. tartaku (techn. leśnik) Turka n/Stryjem

Powiat Turka

1940 Kupiec drewna, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
72. Bronhardt Filip

ur. 1912 r.

gajowy

 

Kobylica Ruska

k/Wielkich Oczu

N Krowica (Lubaczów)

15 V 1945

 

Uprowadzony w IV 1945 r. i zamordowany przez UPA, pochowany na cmentarzu w Wielkich Oczach
73. Bruno (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Horodnica

Powiat Kopyczyńce

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i wywieziony wraz z rodziną na Sybir, dalszych informacji brak
74. Brynkus Andrzej

lat 29

gajowy

 

L-ctwo Jawornik Polski

NP Hadle Szklarskie

Powiat Przeworsk

1945

 

Zamordowany przez bandy
75. Bryk Kazimierz

ur. 1916 r.

gajowy

 

Smerek

NP Wetlina

Powiat Lesko

10 I 1945

 

W źródłach historycznych często mylnie podawane nazwisko Brzęk. Porwany na drodze ze Smreka do Wetliny i zamordowany przez UPA, ciała nie odnaleziono.
76. Brzeziński Adam Roman

ur. 1912 r.

student leśnictwa

 

Lwów

 

1940

 

Syn Romana. Student Wydziału Leśnego na SGGW. Ppor. rez. WP, przydzielony do 30 pp. Dostał się do niewoli sowieckiej. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Katyniu.
77. Brzozowski Józef

ur. 1913 r.

leśniczy

 

Lasy na Kresach Wschodnich

 

1942

 

Żołnierz września 1939 r., wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
78. Brzozowski Józef

 

urzędnik leśny

(inż. geodeta)

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów 1940

 

Por. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy starobielskiej
79. Bucheld Jan

lat 27

leśniczy Biecz

Powiat Gorlice

1943 Zamordowany przez SS-manów w nieustalonych okolicznościach
80. Buchowski Roman leśniczy Ożydów k/Sokołówki

Powiat Złoczów

20 X 1943 Zginął wraz z innym leśniczym w obronie leśniczówki, po napadzie UPA
81. Buchwak Andrij

 

 

 

gajowy

 

 

 

Berechy Górne

Gmina Stuposiany

Powiat Lesko

 

 

1945

 

 

 

Pochodził ze znanej z rodziny kamieniarzy, która osiadła tu w II poł. XIX w. Z pochodzenia Rusin. Do wybuchu wojny pracował w lasach majątku Serwatowskich ze Lwowa. Lojalny wobec Polaków. Przepadł bez wieści. Domniemana działalność UPA. Rodzina opuściła te strony.
82. Buczek Marian

lat 35

leśniczy NP Hołubla

Powiat Przemyśl

III 1945 Zamordowany przez UPA w Maćkowicach
83. Buczek Stanisław

ur. 1906 r.

gajowy Wola Maćkowska

NP Przemyśl

2 III 1945 Zamordowany w przez UPA w rejonie Ujkowic
84. Budka Stanisław

ur. 1899 r.

strażnik leśny

 

Lasy na Kresach Wsch.

 

1940

 

Syn Pawła. Uczestnik wojny 1920 r. aresztowany przez NKWD, ofiara mordu katyńskiego, zamordowany w Miednoje
85. Budziński Wilhelm gajowy N Sieniawa

Powiat Przeworsk

IX 1941 Zabity przez nieznanych sprawców
86. Budzyński (imię nieznane) leśniczy Czerwona Buda-Miłków

Gmina Stary Dzików

1944 Aresztowany przez policję ukraińską 1943 r. i przekazany na gestapo, stracony w Oświęcimiu
87. Bukowski Stanisław „leśnik” Kołomyja

Powiat Kołomyja

1940 Strażnik SG, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
88. Bulski (imię nieznane) „leśnik” Lasy na Kresach Wschodnich ? Aresztowany i wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
89. Bułhak Edward

 

„leśnik”

 

Lwów

 

1940

 

Zmobilizowany do służby pomocniczej PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy obozu w Ostaszkowie
90. Bundyra Jan robotnik leśny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

25 VI 1944 Zamordowany w czasie napadu i pogromu wsi dokonanego przez „własowców”
91. Buzyn Jan

 

„leśnik”

 

Gródek Jagielloński

Powiat Gródek Jagiel.

1940

 

Zmobilizowany do służby pomocniczej PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy białoruskiej (Berezwecz)
92. Byczek Józef

 

gajowy

 

L Jadachy

N Buda Stalowowolska

k/ Nowej Dęby

VIII 1945

 

Zabity przez nieznanych sprawców
93.    Celiński – pseudonim leśniczy

 

powiat jarosławski

 

1946

 

Żołnierz AK, zamordowany w lesie bachorskim przez bojówkę UPA, składającą się z Leona Krzywonos, Michała Horajskiego
94.    Cencora Maciej robotnik leśny Dachnów

Powiat Lubaczów

11 XI 1939 Zastrzelony przez policjantów ukraińskich
95.    Chciuk Kazimierz Tadeusz

ur. 1897 r.

„leśnik”

(techn. melior.)

 

Urząd Wodno-Leśny

Starostwo Sambor

 

1940

 

Syn Józefa. Członek organizacji konspiracyjnej w Samborze. Aresztowany 11 V 1940 r. przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej. Spoczywa w Bykowni.
96. Chlan (imię nieznane)

 

gajowy

 

Podemszczyzna

Powiat Lubaczów

Nieznana

 

Po aresztowaniu przez Sowietów, wywieziony 10 II 1940 r. z żoną, synem i córką na Sybir, gdzie zmarł
97. Chlebko (imię nieznane) gajowy

 

NP Krowica

L Wielkie Oczy

Powiat Lubaczów

1945

 

Uprowadzony przez UPA, przepadł bez wieści
98. Chłodny Franciszek robotnik leśny

 

Kruszyna

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

29 IX 1942

 

Zamordowany przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi
99. Chłodny Józef

 

robotnik leśny

 

Kruszyna

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

29 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi
100. Chłodny Michał

 

robotnik leśny

 

Kruszyna

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

29 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi
101. Chmiel (imię nieznane) gajowy Komarów k/ Tartaków Miasto (Powiat Sokal) 11 IV 1944 Zamordowany przez UPA
102. Chmielar Teodor leśniczy Leszniów

Powiat Brody

? Deportowany w 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
103. Chmielewski Józef

 

robotnik leśny

 

Kruszyna

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

29 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi
104. Chmyś (imię nieznane)

 

gajowy

 

Dalnicz k/Kłodna Wielkiego

Powiat Żółkiew

 

27 I 1944

 

Zamordowany z żoną przez UPA (miejscowi chłopi), zmasakrowana i ciężko ranna córka przeżyła, zamordowano też innego gajowego z żoną
105. Chowaniak Stanisław pracownik nadleśnictwa N Zagórzany

Powiat Gorlice

1943 Zamordowany w KL Auschwitz (Oświęcim)
106. Chrzanowski Adam

ur. 1910 r.

 

leśniczy

 

 

L Wisłok Wielki

N Komańcza

Powiat Sanok

 

22-24 VII 1944

 

Absolwent szkoły leśnej w Bolechowie (1932). Przed wojną leśniczy L-ctwa Jełowe, Nadleśnictwo Słotwina Mizuńska, podczas okupacji przeniósł się do Wisłoka Wielkiego, zamordowany wraz ze służącą przez UPA
107. Chuchla Józef

lat 42

gajowy

 

L Sołonka

NP Błażowa

Powiat Rzeszów

1945

 

Zamordowany w lesie przez nieznanych sprawców
108. Chuderski Tadeusz

ur. 1897 r.

 

inż. leśnik

 

Placówka Gran. KOP

w Zaleszczykach

Powiat Zaleszczyki

1940

 

Syn Aleksandra. kpt. żnad. sł. st. aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
109. Chudzik (imię nieznane) gajowy

 

Nakwasza

k/Podkarmienia

Powiat Brody

XI 1942

 

Zamordowany przez bojówkę ukraińską OUN, jesienią 1945 r.  podobny los spotkał syna
110. Chwostyk Mikołaj

 

leśniczy

 

L Krzeczkowa

N Krasiczyn

Powiat Przemyśl

4 XII 1944

 

Zamordowany przez UPA
111. Ciechanowicz Witold

ur. 1907 r.

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

N Nowy Żmigród

Powiat Jasło

 

26 VIII 1944

 

 

Absolwent Wydz. Rol.-Lasowego na PL. Po rewizji przeprow. w lipcu 1944 r. w domu Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu listy zakonspirowanych członków AK, aresztowany i zamordowany w więzieniu w Jaśle przez gestapo, pochowany w zbiorowym grobie na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie
112. Ciernik Ludwik

 

leśniczy

 

Lwów

 

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r.   aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy starobielskiej
113. Cieślik Piotr „leśnik” Wołowe

Powiat Bóbrka

1940 Aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy kijowskiej
114. Cisiński Wacław

ur. 1914 r.

„leśnik”

urzędnik leśny

Jaryczów

Powiat Lwów

27 II 1944

 

Urzędnik leśny nadleśnictwa lub DLP we Lwowie, zamordowany przez UPA w czasie pogromu Polaków koło wsi Cepuchy
115. Cybulski Kazimierz nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Szeparowce

Powiat Kołomyja

8 III 1944

(1940 ?)

Zamordowany w Peczeniżynie przez grupę nacjonalistów ukraińskich
116. Cymbał Józef

 

„leśnik”

 

Nowa Uszyca

Obwód Chmielnicki (Podole)

 

?

 

Polak żyjący na Ukrainie Radzieckiej przy granicy z Polską, zmarł z głodu i wycieńczenia pod koniec „Wielkiego Głodu” na Ukrainie, spowodowanego represjami stalinowskimi
117. Cyranowicz (imię nieznane) leśniczy Biłka Szlachecka

Powiat Lwów

? Wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, gdzie ślad po nim zaginął
118. Cywnyr Jan

 

gajowy

 

N Nadwórna

Powiat Nadwórna (Gorgany)

?

 

Wywieziony z matką na Syberię, wstąpił do I Dyw. Kościuszkowskiej LWP, dalszych informacji brak
119. Czacki Mieczysław adiunkt leśny N Szewsko

Powiat Jarosław

8 XII 1941 Zamordowany przez Gestapo
120. Czajkowski Jan

ur. 1895 r.

 

 

leśniczy

 

 

Lasy majątku Chaima Sterna

Tokarnia

Gmina Bukowsko

Powiat Sanok

 

25 V 1942

 

 

Pochodził z Bachórzca k/Dubiecka. Po aresztowaniu przez gestapo trafił najpierw do krakowskiego więzienia na Montelupich, a po śledztwie 23.03.1942 r. przewieziony został do KL Auschwitz (nr obozowy 27091), gdzie został zamordowany
121. Czajkowski Zachariasz urzędnik n-ctwa

(płatnik)

Broszniów-Osada k/Doliny 7 X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
122. Czapor Michał leśniczy Połowce

Powiat Czortów

16/17 I 1945 Zamordowany z rodziną i innymi osobami (32) po uprowadzeniu przez UPA
123. Czarnecki Tomasz gajowy  Jasionów k/Podhorców

Powiat Brody

? Zamordowany na Gajach Roztockich przez UPA
124. Czarny Franciszek leśniczy N Dukla

Powiat Krosno

IX 1943 Członek AK, rozstrzelany przez Niemców w Jaśle
125. Czarny Stefan gajowy Leśnictwo Werchrata

k/Horyńca

III 1945 Zamordowany wraz z żoną i synem przez UPA
126. Czekotowski Eugeniusz „leśnik” Stawczany

Powiat Gródek Jagiel.

1940 Aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy białoruskiej (Berezwecz)
127. Czerny Henryk

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Nadwórna

Powiat Nadwórna

?

 

Mieszkał w Zielonej, deportowany (?) wraz z żoną nauczycielką przez NKWD w 1940 r. w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
128. Czeroba (imię nieznane) gajowy NP Zarzecze

Powiat Stalowa Wola

II 1945 Zaginął bez wieści
129. Czuba Franciszek gajowy Chatowa

Powiat Pilzno

1943 Żołnierz AK na placówce Pilzno, zginął w akcji partyzanckiej
130. Czwaczka Edward Karol

ur. 1898 r.

 

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

 

Jarosław

Powiat Jarosław

 

 

 

 

1954

 

 

 

 

Syn Józefa. Przed wojną pracował w lasach na Wileńszczyźnie. Por. rez. WP. Po kampanii wrześniowej 1939 przeniósł się w strony rodzinne żony do Sambora. Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Z Armią gen. Andersa przeszedł cały jej szlak bojowy. W 1948 r. przyjechał z Anglii do żony w Jarosławiu. Poczynania UB przeciwko niemu skutkowały tym że, nie mógł znaleźć stałej pracy. Szykanowany, został doprowadzony do przedwczesnej śmierci.
131. Czyż (imię nieznane) gajowy Mościska k/Przemyśla

Powiat Mościska

IV 1944 Zamordowany przez bojówkę UPA
132. Czyż Aleksander

ur. 1905 r.

leśniczy

 

Święcany

Powiat Jasło

?

 

Aresztowany we wrześniu 1939 r. przez Sowietów i zesłany do Kotłasu (Sybir), dalszych informacji brak
133. Dancewicz Stanisław leśniczy

 

L Zaleszczyki

Powiat Zaleszczyki

1940

 

Zmobiliz. do służby pomoc. PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
134. Daraż Wojciech gajowy L Lipnik

NP Kańczuga

18 X 1944 Zamordowany podczas pełnienia służby przez nieznanych sprawców
135. Daraż Michał

ur. 1893 r.

 

leśniczy

 

 

L Śliwnica

N Kańczuga

Powiat Przeworsk

7 VI 1947

 

Członek ruchu oporu i przewodnik oddziału partyzan., po dostaniu się do niewoli UPA zamordowany w czasie zbiorowego zabójstwa, jego imię nosi Szkoła Podstawowa w Śliwnicy
136. Daszyński Jan

 

adiunkt leśny

(inż. leśnik)

N Mikuliczyn

Powiat Nadwórna

X 1939

 

Syn Ignacego Daszyńskiego, przewodnik ułatwiający przejścia graniczne przez Karpaty, po powrocie z trasy zapadł na gruźlicę i zmarł
137. Dąbrowski Albin strażnik leśny Kołtów

Powiat Złoczów

26 I 1944 Pochodzący z Tarnopola, zamordowany przez UPA
138. Dąbrowski Mieczysław inż. leśnik

 

L Janówka Słone

Powiat Borszczów

1940

 

Por. bron. panc. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy starobielskiej
139. Dąbrowski Tadeusz

 

 

pracownik tartaczny

 

 

Smolnik k/Lutowisk

Powiat Lesko

 

 

?

 

 

Mieszkał w Lutowiskach, wyjechał do Krakowa z powodu zagrożenia życia. Wpadł w ulicznej łapance na moście na Wiśle i z innymi w odwecie rozstrzelany za śmierć dwóch gestapowców zlikwidowanych przez ruch oporu.
140. Dec Jan leśniczy (Hadle Szklarskie ?)

Powiat Przeworsk

XII 1942 Zamordowany przez Niemców
141. Decowski Stanisław

ur. 1912 r.

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

Lasy dóbr ks. Czartoryskich w Puławach

L Wernejówka

Powiat Sanok

 

 

 

 

15 XII 1942

 

 

 

 

Syn Józefa i Bronisławy. Niesłusznie oskarżony o kłusownictwo, choć podczas rewizji w zabudowaniach leśniczówki znaleziono podarowane mięso i ukrytą dubeltówkę, pamiątkę po ojcu też leśniczym. Okazało się, że rewizję przeprowadzono w efekcie donosu Rusina Chamerskiego sołtysa wsi. Rozstrzelany za wsią przez hitlerowców z placówki w Jaśliskach razem z sąsiadem Stanisławem Pakoszem, który przyniósł mięso. Pochowany na cmentarzu w Besku.
142. Demarko (imię nieznane)

 

pracownik

tartaczny

 

Tartak na „Beskidzie”

w Smereku k/Cisnej

Powiat Lesko

I 1945

 

Potomek włoskiego kamieniarza budującego przed laty kolejkę leśną w Bieszczadach, zamordowany z synem przez UPA na tzw. „Beskidzie”, przynależnym do wsi Smerek
143. Demczuk (imię nieznane) gajowy Skorodyńce

Powiat Czortków

4/5 XI 1943 Zastrzelony w mieszkaniu przez grupę UPA
144. Demus Stanisław

 

gajowy

 

Borowa Góra

L Sieniawka-Stelmachy

Powiat Lubaczów

24 VII 1942

 

Deportowany 10 II 1940 r. z żoną przez Sowietów na Syberię; zmarł z wycieńczenia w Guzarze (Uzbekistan), gdzie tworzona była Armia Andersa
145. Diakiewicz Stanisław

ur. 1914 r.

leśniczy

(inż. leśnik)

 

N Leżajsk

Powiat Leżajsk

 

25 III 1945

 

Pracował w lasach Kuryłówki. Oficer AK, zamordowany przez NKWD w Brzyskiej Woli podczas pacyfikacji wsi, pochowany w Tarnowcu
146. Dierga (imię nieznane) gajowy L Zmysłówka

N Łańcut

nieznana Zamordowany przez Gestapo za przechowywanie zbiegłych jeńców radzieckich
147. Dobosz Jan

 

inż. leśnik

 

Tarnopol

 

1940

 

Por. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy starobielskiej
148. Dobrowolski Jan

 

robotnik leśny

 

Witków Nowy

Powiat Radziechów

I-III 1944

 

Złapany przez banderowców podczas wykonywania prac leśnych, oblany smołą i spalony żywcem
149. Dobrowolski Lesław praktykant leśny N Oleszyce

Powiat Lubaczów

15 VII 1942 Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich
150. Dobrzański Władysław

ur. 1900 r.

nadleśniczy

 

Salowa

Powiat Zaleszczyki

 

?

 

Syn Andrzeja. Aresztowany przez NKWD, najpierw więziony w Drohobyczu, później zasłany do łagru na Sybir (Workutłag), gdzie ślad po nim zaginął.
151. Domagalski Władysław Piotr technolog drew.

(inż. chemik)

Fabryka Papieru „Klucze” – Lwów 1940

 

Ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy starobielskiej
152. Domański St. leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich 1941 Wywieziony w 1940 r. do Archangielska przez Sowietów, gdzie zmarł wycieńczony pracą
153. Domaszewski Adam inż. leśnik Majątek leśny Seredne

Powiat Kałusz

1940 Ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej
154. Dominikiewicz Andrzej „leśnik” N Kałusz

Powiat Kałusz

1940 Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej
155. Dorecki (imię nieznane) nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Wetlina

Powiat Lesko

1944 Zabity pod Dynowem krótko po przejściu frontu wojny
156. Drausowski Józef Michał nadleśniczy Łojowa

Powiat Nadwórna

1942 Zamordowany za ujawnienie i głoszenie prawdy o Katyniu
157. Drobik (imię nieznane) leśniczy

 

Horyniec

Powiat Lubaczów

25 IX 1939

 

Zabity koło pałacu Karłowskich podczas wycofywania się z Horyńca oddziałów Wojska Polskiego
158. Drwota (Drewota) Tadeusz

lat 45

leśniczy

(inż. leśnik)

Kuty n/Czeremoszem

Powiat Kosów Huculski

27/28 III 1944 Zamordowany przez UPA, pochowany na miejscowym cmentarzu w Kutach
159. Dubiński Jakub „leśnik” Wola Arlamowska

k/Mościsk

1940 Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej
160. Duda Aleksander

 

urzędnik leśny

 

Urząd Ochrony Lasów

Sanok

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do służb pomoc. PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy Ostaszkowa
161. Duda Antoni gajowy N Rafajłowa

Powiat Nadwórna

1944 Zamordowany wraz z żoną przez UPA
162. Duda Jan

 

„leśnik”

 

Sanok

Powiat Sanok

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz)
163. Duda Jan gajowy Broszniów-Osada k/Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
164. Dudik Karol

ur. 1877 r.

 

dyrektor lasów prywatnych

(inż. leśnik)

Komarno

Powiat Rudki

 

1940

 

Syn Hilarego. Zarządzał lasami dóbr Lanckorońskich w Komarnie. Aresztowany 25 III 1940 r. przez sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, pochowany w Bykowni k/ Kijowa.
165. Dudrak Stanisław

ur. 1911 r.

inż. leśnik

 

N Śniatyn

Powiat Śniatyn

19 III 1943

(6-14 XI 1942 ?)

Aresztowany 6-14 XI 1942 r. przez gestapo na skutek donosu policji ukraińskiej, zginął w obozie na Majdanku k/Lublina
166. Dudziński Kazimierz

 

leśniczy

 

Ożydów

Sokołówka Hetmańska

Powiat Złoczów

20 X 1943

 

Zginął razem z innym leśniczym w obronie leśniczówki, w czasie napadu UPA
167. Dunin-Horkawicz Bohdan

 

nadleśniczy

 

Powiat Święcany

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Jadwigą przez Sowietów do obłasti Semipałatyńsk w Kazachstanie, dalszych informacji brak
168. Dunin Roman

ur. 1890 r.

 

 

 

 

inż. leśnik

(wiceprezydent Lwowa)

 

 

 

 

Lwów

 

 

 

 

1940

 

 

 

 

Syn Ludwika. Ukończył Akademię Ziemiańską w Wiedniu z tytułem inż. leśnika. Przed wojną komendant oddziału Polskich Drużyn Strzelców, po wybuchu wojny w Legionach Polskich. Po wojnie w stopniu majora pozostał w wojsku (Lwów). W po przejściu w stan spoczynku był radnym miasta a następnie wiceprezydentem Lwowa. Po 17 września aresztowany przez Sowietów. Ofiara zbrodni katyńskiej z tzw. Ukraińskiej Listy Kijowskiej (Kijów-Bykownia).
169. Dunin-Markiewicz Jan

ur. 1891 lub 1894 r.

dyrektor

(inż. leśnik)

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów

 

1940

 

Syn Jana. Absolwent Wydz. Leśnego Uniwersytetu w Petersburgu, od stycznia 1939 r. na stanowisku dyrektora D.L.P. we Lwowie, aresztowany przez Sowietów w lutym 1940 r. , ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na ULK. Spoczywa w Bykowni.
170. Dunin-Szpot Bogdan

ur. 1888 r.

inż. leśnik

 

Maj. leśny Komarówka

Powiat Buczacz

1940

 

Syn Ludwika. Kpt. piech. st. sp. WP, ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej, spocz. w Bykowni.
171. Durnota Wasyl

 

 

gajowy

 

 

L Opaka

N Podbuż

Lasy „Godulla” S.A.

Powiat Drohobycz

zima 1943/1944

 

Z pochodzenia Ukrainiec. Po obławie na dom, wyłamaniu drzwi i próbie ucieczki gajowego boso po chropowatym śniegu, został wyprowadzony w las i zabity przez banderowców. Ciało przykryto gałęziami.
172. Duszyński Paweł

ur. 1890 r.

nadleśniczy

 

Lasy księcia Sapiehy

k/Rawy Ruskiej

?

 

W 1940 r. wywieziony przez Sowietów do łagru na Syberię (Irkuck), gdzie pracował przy wyrębie lasu i zmarł z głodu i wycieńczenia
173. Dwernicki Józef

ur. 1891 r.

 

inż. leśnik

 

Majątki:

1) Obarzyn k/Brzozowa

2) Równia k/Ustrzyk Dolnych

1940

 

Syn Włodzimierza. Ppor. kaw. rez. WP, żołnierz września 1939 r. ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej, spoczywa w Bykowni.
174. Dworak Adam

lat 45

 

 

gajowy

 

 

Lasy majątku Stanisława Politalskiego w Hucisku Gmina Głogów Młp.

Powiat Rzeszów

 

7 XI 1943

 

 

Zabity w Hucisku przez grupę niedobitków z komunistycznego oddziału GL „Iskry” ze Stobiernej. Gwardziści niesłusznie uroili sobie, że przyczyną obławy niemieckiej na miejsce pobytu ich oddziału i jego rozbicie był donos któregoś z miejscowych leśników
175. Dworzak Emil Frydelin

ur. 1871 r.

 

 

 

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

 

 

 

NP Dobromil

Powiat Dobromil

 

 

 

 

 

 

 

 

(28 II 1944 ?)

 

 

 

 

 

 

 

Pochodził z rodziny czeskiej z okolic Pilzna i był wnukiem znanego kompozytora Antoniego Dworzaka.Absolwent (1889 r.) szkoły leśnej w Bolechowie. Będąc leśniczym w Dobromilu przeszedł w 1932 r. na emeryturę i przeniósł się do Zimnej Wody pod Lwowem. W latach 1941-43, zamieszkał z żoną Wiktorią i córką Heleną na plebanii u księdza Wiśniowskiego w Sokołówce Hetmańskiej. Przy napadzie w dniu 28 II 1944 r. na plebanię, banderowcy darowali mu życie i puścili wolno, tylko ze względu na czeskie pochodzenie. W tej tragicznej chwili poszedł w kierunku pobliskiego lasu i nikt go już więcej nie ujrzał. Ciała nie odnaleziono. Jego imię i nazwisko wnuk Jerzy Hubicki umieścił na płycie rodzinnego grobu na opolskim cmentarzu na Półwsi, gdzie spoczęły jego żona i córka.
176. Dydziak Wawrzyniec

ur. 1894 r.

leśniczy

 

Rychcice

Powiat Drohobycz

?

 

W 1940 r. wywieziony w głąb ZSRR przez Sowietów, gdzie ślad po nim zaginął
177. Dygdalewicz Julian

 

leśniczy

 

L Sieniawka

Huta Kryształowa k/Horyńca Zdroju

1939

(1919 ?)

Zabity w lesie koło osady Tymosze podczas II wojny światowej
178. Dynowski (Roman ?-imię nieznane) leśniczy

 

Lasy na Kresach Wschodnich ?

 

Ppor. rez. WP, aresztowany przez Sowietów w 1940 r. i wywieziony w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
179. Dziadosz (imię nieznane) leśniczy

 

Tartaków

Powiat Sokal

27/28 I 1944

 

Zamordowany przez UPA, jego rodzinę (9 osób) wymordowano 27 I 1944 w pobliskiej wsi Ksawerówka
180. Dziadura Karol

 

robotnik leśny

 

Kruszyna

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

29 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany z synem Stanisławem przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi
181. Dzidek (imię nieznane) nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Suchodół

Powiat Dolina

19/20 X 1943 Po splądrowaniu biura nadleśnictwa uprowadzony przez UPA, zaginął bez wieści
182. Dzidek Władysław płatnik Broszniów-Osada k/Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
183. Dziendziński Roman pracownik leśnictwa

(leśniczy ?)

L Czeremosznia

Powiat Złoczów

15 IX 1943

 

Zamordowany z 3 innymi osobami przez UPA w czasie napadu na siedzibę leśnictwa
184. Dzierga Władysław

lat 50

gajowy N Dąbrówki

Powiat Łańcut

1945 Zamordowany przez nieznanych sprawców
185. Dzierga Władysław

 

gajowy

 

L Zmysłówka

Powiat Leżajsk

 

26 VII 1943

 

Współpracownik AK, po napadzie na gajówkę,  gestapowcy przesłuchując zmaltretowali gajowego i jego syna, a następnie zawlekli ich do lasy, gdzie na oczach syna gajowego zabito
186. Dziewoński Tadeusz

ur. 1909 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

Lasy na Kresach Wschodnich

 

1942

 

Deportowany na Wschód przez Sowietów w 1940 r., gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
187. Dzik (imię nieznane)

 

inż. leśnik

 

NP Suchodół

Powiat Dolina

19 X 1943

 

Uprowadzony i zamordowany przez UPA, po wcześniejszym obrabowaniu urzędu i urzędników nadleśnictwa
188. Dziuk Józef

ur. 1892 r.

pracownik leśnictwa

(stróż i goniec)

N Podbuż

L Zubrzyca k/Zawadki

Powiat Turka

29 IX 1943

 

Spalony żywcem z rodziną i innymi osobami w leśniczówce w czasie napadu dokonanego przez UPA
189. Dziura Józef

ur. 1915 r.

 

 

gajowy

 

 

 

Opaleniska

L Budy Łańcuckie

N Dąbrówki

Powiat Łańcut

 

 

1946

 

 

 

Syn Szymona. Pracował w lasach Przeworskiej Ordynacji Lubomirskich, żołnierz AK placówki nr 5 obwodu Łańcut, w jego gajówce drukowano gazetę „Czyn”, po obławie aresztowany przez NKWD dn. 29 X 1944 r., po pobycie w obozie w Bakończycach wywieziony do łagrów Magadanu (Syberia) do katorżniczej pracy w kopalni metali kolorowych, gdzie ślad po nim zaginął
190. Dziurzyński Władysław leśniczy

 

Wygoda-Kolonia k/Doliny

 

26 VI 1944

 

Absolwent szkoły leśnej w Bolechowie. Uprowadzony i zamordowany w lesie przez UPA
191. Dziwota Ignacy Antoni

ur. 1899 r.

 

budowniczy tartaków

(mgr archit.)

 

Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie, Urząd Dyrekcji Lasów – Leżajsk 1940

 

Syn Władysława. Specjalista ds. budowy tartaków w DLP we Lwowie. Służył w 43 pp., aresztowany 13 XI 1939 r. przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z ukraińskiej listy kijowskiej, pochowany w Bykowni k/Kijowa.
192. Dżawała Józef

lat 25

leśniczy

(gajowy ?)

Dąbrowa k/Przemyślan

Powiat Przemyślany

XI 1943 Brat Kazimierza, zamordowany przez bojówkę UPA w Uniowie
193. Dżawała Kazimierz gajowy Przemyślany

Powiat Przemyślany

1943 Brat Józefa, zamordowany przez bojówkę UPA
194. Eminowicz Juliusz

ur. 1899 r.

 

 

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

 

 

NP Michowa

Powiat Dobromil

 

 

 

26 VII 1942

 

 

 

Syn Stanisława, pochodził z Krakowa z rodziny ormiańskiej. Walczył w obronie Lwowa, w załodze pociągu pancernego „Śmiały”. Absolwent Wydz. Leśnego SGGW (1923 r.), długoletni nadleśniczy Nadleśnictwa Michowa k/Chyrowa, krótko przed wojną przeniesiony do Nadleśnictwa Stary Sącz. Aresztowany przez gestapo, więzień nr 41626 obozu KL Auschwitz-Birkenau, zamordowany po miesięcznym pobycie.
195. Erman (imię nieznane)

 

nadleśniczy

 

Osowce

Powiat Buczacz

 

?

 

Aresztowany przez NKWD i deportowany wraz z rodziną w głąb ZSRR. O jego losach dalszych informacji brak. Córki przedostały się do Teheranu.
196. Fedkowicz Michał

ur. 1889 r.

gajowy Borysławka

N Nowe Sady

IV 1945 Z pochodzenia Ukrainiec, starszy brat Teodora, zamordowany przez UPA
197. Fedkowicz Teodor

ur. 1892 r.

 

gajowy

 

Borysławka

NP Nowe Sady

Powiat Przemyśl

26 II 1945

 

Brat Michała, zabity we własnym domu przez UPA pięcioma strzałami, za rzekome ujawnienie ich miejsca pobytu, pochowany w Borysławce
198. Fedorowicz Andrzej „Druś”

ur. 1904 r.

 

 

zarządca dóbr leśnych

(inż. mechanik)

 

 

Lasy majątku leśnego

Antoniego Kraińskiego

w Maniowie

Gmina Wola Michowa

Powiat Lesko

 

4 IX 1942

 

 

 

Współpracownik AK, jego odnalezione zwłoki z głową w potoku i ich ułożenie wskazywały na zabójstwo z zaskoczenia po próbie obrony ze strony ofiary, wg podejrzeń mieszkańców wsi był to mord dokonany skrytobójczo przez bojówkę ukraińską, choć według ustaleń miejscowego posterunku policji ukraińskiej, było to utonięcie. Pochowany w Maniowie.
199. Ferliński Stanisław

 

 

kierownik tartaku

 

 

Huwniki

NP Nowe Sady

Powiat Dobromil

 

pocz. V 1947

 

 

Uprowadzony do wsi Koniusza w nocy

29/30 IV 1947 r. po napadzie na wieś Huwniki i rabunku dobytku dokonanego przez 20-osobową bojówkę SB-OUN ubraną w mundury WP; przetrzymywany kilka dni przez oprawców, a następnie zamordowany

200. Fesio (Feś) Piotr

 

gajowy

 

Szczerbanówka

Gmina Wola Michowa

Powiat Lesko

7 VII 1945

 

Z pochodzenia Rusin, zamordowany za lojalność wobec Polaków przez UPA razem z Polakiem Marcinem Kozickim
201. Fichtel Zofia

 

sekretarka leśnictwa Topolnica

Gmina Strzyłki

Powiat Turka

29 IX 1943

 

Zamordowana przez UPA
202. Filar Władysław

ur. 1911 r.

 

student leśnictwa

 

Wydział Lasowy

Politechnika Lwowska ?

 

1940

 

Syn Stefana, urodzony w Winnicy (dziś Ukraina Środkowa), ppor. piech. rez. WP, wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
203. Fijoł Jan gajowy N Dąbrowa 22 X 1942 ?
204. Flisak Jan

lat 65

gajowy Świrz

Powiat Przemyślany

15 IV 1944 Zamordowany przez UPA w Moloczawach
205. Frączek Stanisław

 

gajowy

 

L Sieniawka

Powiat Lubaczów

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną i synem przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
206. Fuliński Benedykt

ur. 1881 r.

 

 

 

kierownik katedry, wykładowca, prof. dr zoologii i anatomii zwierząt

 

Katedra Zoologii i Anatomii Zwierząt, Wydz. Rolniczo-Lasowy Politechnika Lwowska

we Lwowie

 

2 III 1942

 

 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego, naukowiec wykładowca zoologii i entymologii na Politechnice Lwowskiej i Uniwersytecie Jana Kazimierza, miał też wykłady dla studentów leśnictwa, w okresie okupacji niemieckiej brał udział w tajnym nauczaniu, będący pod obserwacją zmarł po silnej depresji wywołanej warunkami okupacji i konspiracji
207. Frankiewicz Stefan

lat 42

nadleśniczy N Mosty Wielkie

Powiat Żółkiew

27 I 1944 Zamordowany w nadleśnictwie wraz z żoną Erazmą lat 40, przez OUN-UPA, dzieci mimo torturowania i ciężkiego okaleczenia przeżyły
208. Frankowicz (imię nieznane) woźnica

 

Nadleśnictwo Lutowiska

Powiat Lesko

?

 

Powoził zaprzęgiem konnym w dyspozycji nadleśniczego, aresztowany podczas pracy w 1943 r. przez gestapo, zginął w KL Auschwitz
209. Frichtel Zofia sekretarka leśnictwa Borynia

Powiat Turka

28/29 IX 1943 zamordowana w czasie nocnego napadu przez UPA
210. Friedel Józef leśniczy Trembowla

Powiat Trembowla

1945 Zamordowany w nieustalonych okolicznościach przez Ukraińców
211. Fronz (imię nieznane) urzędnik nadleśnictwa Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

8 III 1944 Zamordowany przez UPA
212. Fross Jan

 

„leśnik”

 

Podwołoczyska

Powiat Skałat

1940

 

St. sierż. sł. st. KOP, żołnierz września 1939 r, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej
213.  

Gabcych (imię nieznane)

 

sekretarz nadleśnictwa

 

N Sokoliki Górskie

Powiat Turka

 

16 VIII 1944

 

 

Wraz z żoną i dwiema córkami ukrywał się w okresie przechodzenia frontu w leśniczówce u leśniczego Franciszka Króla. Wraz z 17 osobami  zamordowany w debrach Mucznego przez UPA w lipcu lub sierpniu 1944 r.
214. Gaj Jan

 

gajowy

 

L Góra

N Zawadówka k/ Bełza

Powiat Sokal

II 1944

 

Członek AK, rozstrzelany przez Niemców na targowicy w Chełmie Lubelskim
215. Gajewski (imię nieznane) leśniczy Bucniów

Powiat Tarnopol

½ IX 1943 Pobity i zamordowany przez bojówkę ukraińską
216. Gajewski Romuald leśniczy

 

L. Sieniawka

Powiat Lubaczów

?

 

Deportowany wraz z żoną i synem 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Wstąpił do Armii gen. Andersa, gdzie ślad się urywa.
217. Gal (imię nieznane)

 

gajowy

 

Krowinka k/Strusowa

Powiat Trembowla

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. i zesłany wraz z rodziną przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
218. Gala Józef

 

gajowy

 

NP Żmigród

Powiat Jasło

 

1945 lub 1946

 

Pochodził spod Przemyśla. Zamordowany w okolicach Józefowa prawdopodobnie przez miejscowych bandytów z powodu zemsty lub z chęci ograbienia
219. Galasiewicz(imię nieznane) leśniczy

 

Wólka Mazowiecka

Gmina Hulcze

Powiat Rawa Ruska

I 1944

 

Zamordowany z żoną przez UPA
220. Gałęzowski (imię nieznane) leśniczy Stara Huta

Powiat Złoczów

? Aresztowany 10 II 1940 r. i zesłany przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
221. Garlicki Marian sekretarz nadleśnictwa Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

8 III 1944 Zamordowany przez UPA
222. Garlicki Tadeusz

ur. 1886 r.

 

 

dzierżawca majątku leśnego

(inż. leśnik)

 

Nowinki

Powiat Zbaraż

 

 

?

 

 

Syn Jana. Aresztowany 6 XI 1939 r. przez NKWD, więziony we Lwowie. Następnie zesłany do łagru w Kazachstanie. Po zwolnieniu podjął próbę dotarcia do miejsca formowania Armii gen. Andersa (Buzułuk), gdzie ślad po nim zaginął.
223. Garnowski (imię nieznane)

 

leśnik

 

Tołszczów

Gmina Milatycze

Powiat Lwów

1944

 

Torturowany i zamordowany w okrutny sposób przez UPA wraz z 17-letnią córką oraz z przybyłą w odwiedziny z Milatycz żoną z pozostałą dwójką dzieci.
224. Gawęda Franciszek

ur. 1897 r.

 

gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

 

?

 

Deportowany jesienią 1940 r. wraz z żoną Marią i dwojgiem dzieci oraz innym urzędnikiem nadleśnictwa żoną  przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak.
225. Gawlicki Michał

lat 62

gajowy Majdan Stary

Powiat Radziechów

23 IX 1944 Zamordowany przez UPA
226. Gawliński Mieczysław Jan

ur. 1900 r.

urzędnik leśny

 

L Berezów k/Kołomyji

Obertyn k/Horodecki

1940

 

Syn Ludwika. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej, spoczywa w Bykowni.
227. Gawron (imię nieznane) gajowy Budyłówka-Kuropatniki

Powiat Brzeżany

? Deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
228. Gawron (imię nieznane) leśniczy Rohaczyn-Wieś

Powiat Brzeżany

1939 Zamordowany przed wybuchem wojny przez grupę Ukraińców
229. Gawryluk Kazimierz gajowy Bużek k/Białego Kamienia

Powiat Zborów

5 II 1943 Zamordowany przez UPA
230. Gendźwiłł Stanisław inż. leśnik

 

Brzeżany

Powiat Brzeżany

1940

 

Ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kozielskiej
231. Gergowicz Bogumił naczelnik wydział

(urzędnik leśny)

Wydział Rolno-Lasowy Urząd Wojewódzki

w Tarnopolu

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy kijowskiej
232. Geritz Bohdan Antoni student leśnictwa

 

Wydział Lasowy

Politechnika Lwowska

1940

 

Pchor. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej
233. Gierula Władysław „leśnik” Dynów

Powiat Rzeszów

1940 Kpr. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej
234. Gilowski(imię nieznane) leśniczy Mościska k/Przemyśla IV 1944 Zamordowany przez bojówkę UPA
235. Glajcher (imię nieznane) leśniczy Lasy w Bieszczadach w okolicach Turki ? W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię, skąd nie wrócił
236. Golczewski Stanisław

ur. 1873 r.

 

nadleśniczy (emeryt)

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

 

?

 

 

Aresztowany z żoną Zofią 22 V 1941 r. przez NKWD i prawdopodobnie zesłani do Kazachstanu. Dalszy ich los jest nieznany. Ich syn Władysław (ur. 1903 r.) został aresztowany wcześniej w sierpniu 1940 r.,  wyrok śmierci dostał 14 II 1941 r.
237. Goleń Kazimierz

lat 45

 

leśniczy

 

 

Pniatyń

Powiat Przemyślany

 

1941

 

 

Biegły sądowy z dziedziny leśnictwa, deportowany z rodziną II 1940 r. przez Rosjan na Sybir, zmarł z wycieńczenia tuż po przyjeździe do Teheranu, miejsca stacjonowania I Korpusu WP
238. Goliński Stanisław Wiktor inż. leśnik

 

Lwów

 

1940

 

Kpt. br. panc. rez. WP, żołnierz września 1939 r., ofiara zbrodni katyńskiej z obozu Starobielsk
239. Goliszewski (imię nieznane) gajowy Biłka Szlachecka

Powiat Lwów

? wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
240. Gołasiewicz (imię nieznane) leśniczy Wolka Mazowiecka

Powiat Rawa Ruska

1944 Zamordowany z żoną przez UPA.
241. Gołębiowski Kazimierz

ur. 1923 r.

leśniczy

 

Leśnictwo Cisowa

NP Krasiczyn

Powiat Przemyśl

28 IX 1944

 

Zamordowany przez UPA w czasie powrotu z Olszan do miejscowości Brylińce, ciała nigdy nie odnaleziono, symboliczny grób w Zawadce
242. Gołębiowski Władysław

ur. 1890 r.

nadleśniczy

 

Pukaczów

Powiat Radziechów

?

 

Syn Stanisława. Aresztowany w 1940 r. przez NKWD. Dalszych informacji brak.
243. Gonet Stanisław

ur. 1891 r.

 

zarządca lasów (inż. leśnik)

 

Lasy Potockich Wypyski k/Przemyślan

Powiat Przemyślany

 

1942

 

 

Przed wojną nadleśniczy Nadleśnictwa Ciemierzyńce, aresztowany w Hanaczówce, deportowany z żoną Heleną lat 40 i córką Zofią lat 13 10 II 1940 r. w głąb ZSRR (Irkuck),  zmarł z głodu i wyczerpania w Kazachstanie
244. Gontowski Wiktor

ur. 1884 r.

 

 

leśniczy

 

 

 

Powiat Tarnopol

 

 

10 I 1941

 

 

Syn Jana. Do wojny pracował we wsi Stożek, powiat Krzemieniec. Deportowany 10 II 1940 r. z żoną Emilią oraz córkami Reginą i Danutą przez sowietów za Ural do miejscowości Wietka w Obłasti Wytiegorskiej, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia.
245. Gostyński Wacław

 

 

leśniczy

 

 

Siaberka

Obwód Żytomierz

(przygraniczny teren ZSRR)

 

28 IX 1938

 

 

W okresie terroru sowieckiego aresztowany razem z 129 osobami (Polakami) z okolicznych miejscowości i oskarżony o prowadzenie kontrrewolucyjnej agitacji antysowieckiej, skazany przez „trójkę” w Żytomierzu na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano.
246. Górecki Sławomir

 

 

gajowy

(zatrudnienie dla potrzeb ruchu oporu)

 

L Sokole  k/Blizny

N Tuszyma

Powiat Mielec

 

?

 

 

Przybyły z Warszawy, na rozkaz dowództwa AK prowadził intensywną działalność wywiadowczą dotyczącą prób z rakietami V-2, po wojnie niespodziewanie wyjechał na Ziemie Odzyskane, gdzie w tajemniczych okolicznościach został zamordowany
247. Górski (imię nieznane) gajowy

 

Horodnica

Powiat Kopyczyńce

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i wywieziony wraz z rodziną na Sybir, dalszych informacji brak
248. Górski Wiesław Tymoteusz

ur. 1910 r. lub 1915 r.

urzędnik leśny

 

Starostwo Powiatowe

w Bóbrce

Wydz. Leśny

Powiat Bóbrka

1940

 

Syn Władysława. Plut. pchor. rez. WP, zmobilizowany do służb pomoc. PP, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów-Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
249. Gregorczyk Adam gajowy Radziechów (miasto) 1 XII 1943 Zamordowany przez UPA
250. Greiner Julian

ur. 1887 r.

gajowy

 

NP Mikuliczyn

Powiat Nadwórna

1 X 1943

(VIII 1943 ?)

Zamordowany bestialsko w leśniczówce z rodziną i innymi Polakami przez UPA w czasie napadu na polskie domostwa i mordu Polaków
251. Grendus Leon

 

leśniczy

 

Sople

Gmina Wielkie Oczy

Powiat Lubaczów

?

 

Deportowany wraz z rodziną 10 II 1040 r. przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak.
252. Grochal Bronisław leśniczy Korczmin

Powiat Rawa Ruska

po 22 II 1944 zamordowany przez UPA, pochowany w Korczminie
253. Grochowski Witold

 

 

 

komisarz ochrony lasów (inż. leśnik)

 

 

Obwód Inspekcji K.O.L. z siedzibą w Starostwie Powiatowym w

Samborze

 

 

24 VIII 1942

 

 

Więziony najpierw w Drohobyczu, 20 maja przewieziony do więzienia gestapo w Czortkowie, zakatowany na śmierć w więzieniu lub rozstrzelany w lesie „Basiówka” pod Czortkowem przez Niemców (gestapo) za przynależność do AK, o jego śmierci żona dostała powiadomienie 24 VIII 1942 r.
254. Grodziński Wojciech

ur. 1902 r.

 

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

 

Lasy Przemyskiego Biskupstwa Rzym.-Kat.  k/Jaślisk

Powiat Krosno

 

1942

 

 

Żołnierz września 1939 r., uciekł z niewoli niemieckiej, ułatwiał przechodzenie granicy na trasie kurierskiej przez Przeł. Beskid nad Czeremchą, aresztowany powtórnie przez Niemców za działalność konspiracyjną; zmarł w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu
255. Groetschel Artur nadleśniczy Rachiń

Powiat Dolina

? Przepadł bez wieści
256. Groszek Konstanty gajowy N Błażowa

Powiat Rzeszów

? Zabity we wsi Lecka k/Błażowej
257. Grotowski Marian

ur. 1898 r.

inż. leśnik Lasy prywatne na Kresach Wschodnich 1940 Zamordowany przez grupę Ukraińców
258. Gruczkan Władysław

lat ok. 35

leśnik

 

Tuchla k/Sławska

Powiat Stryj

3 XI 1943

 

Zamordowany przez UPA
259. Gruszczyński Jan

 

Pracownik biura (urzędnik) Firma leśna „Forstamt” Wola Ociecka

Powiat Mielec

1944

 

Śpiewak operowy, w okresie okupacji zatrudniony w branży leśnej, żołnierz AK, zmarł na skutek nabytej ciężkiej choroby
260. Grygiel Józef gajowy N Kołaczyce

Powiat Jasło

5 IX 1944 Zastrzelony przez Niemców
261. Grygorski-Polo Leopold manipulant leśny NP Rafajłowa

Powiat Nadwórna

1944  

Zamordowany przez UPA

262. Grygurz Franciszek

 

„leśnik”

 

Sambor

Powiat Sambor

1940

 

Zmobilizowany do służb pomocniczych PP, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów, Tarnopol)
263. Gryko Piotr leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich ? Aresztowany i wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
264. Gryniewicz Antoni

 

gajowy

 

Sople

Gmina Wielkie Oczy

Powiat Lubaczów

?

 

aresztowany i wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
265. Grzaśko Franciszek gajowy N Leżajsk

Powiat Leżajsk

1 IV 1945 Sprawcy nieznani
266. Grzeszczuk Leon

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

Olejów

Powiat Zborów

 

4 III 1944

 

Komendant placówki AK w Olejowie, uprowadzony z domu razem z innymi osobami i bestialsko zamordowani przez UPA w lesie pod Manajowem, ciał nie odnaleziono
267. Grzybowski Adam

ur. 1893 r. lub 1879 r.

inż. leśnik

 

N Wały Małe

Powiat Brody

 

1940

 

Syn Edwarda. kpt. piech. posp. rusz. WP, aresztowany w 1939 r. przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
268. Grzywacz Wojciech

lat 32

gajowy

 

N Głogów Małopolski

Powiat Rzeszów

23 IX 1943

 

Zabity w Budach Głogowskich, sprawcy nieznani
269. Guliński Bonifacy

ur. 1892 r.

 

leśniczy

 

Konstantynówka

Powiat Melitopol

Gubernia Tawryjska

(Krym)

1938

 

Syn Jana (Polak), aresztowany przez NKWD w 1938 r., skazany wyrokiem Trybunału Wojennego na rozstrzelanie za popełnienie przestępstwa nieobecności …. w pracy (!). Rehabilitowany w 1958 r.
270. Guzik (imię nieznane) leśniczy N Mosty Wielkie

Powiat Żółkiew

III 1944 Zamordowany z żoną przez UPA, córkę i syna zamordowano wcześniej (styczeń 1944 r.)
271. Gwoździkowski (imię nieznane) gajowy N Lipa

Powiat Stalowa Wola

1942 Członek AK, rozstrzelany wraz z żoną przez Niemców za współpracę z AK
272. Hadyński Izydor

ur. 1901 r.

 

 

leśniczy

 

 

N Nowy Żmigród

Powiat Jasło

 

 

26 VIII 1944

 

 

Wysiedlony z Wielkopolski, aresztowany i zamordowany w więzieniu w Jaśle przez Gestapo, po rewizji przeprowadzonej w lipcu 1944 r. w domu Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu listy zakonspirowanych członków AK, pochowany w zbiorowym grobie na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie.
273. Hagel (Nagel) Kalikat leśniczy Kadobna k/Wierzchni

Powiat Kałusz

23 I 1944

(IV 1944 ?)

Porwany i zamordowany przez banderowców UPA
274. Hahn Antoni

 

inż. leśnik

 

Majątek leśny Brzuchowice

Powiat Przemyślany

1940

 

ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
275. Haimann Jan

ur. 1913 r.

 

 

inż. leśnik

(urzędnik tartaczny)

 

Wisła

Powiat Cieszyn

 

 

1940

 

 

Syn Antoniego. Ppor. art. rez. WP, 7 pac., pochodzący z Grybowa k/Gorlic, absolwent Wydz. Leśnego UP, tuż przed wojną urzędnik tartaku w Wiśle, uczestnik obrony Lwowa, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej (Charków), w 2010 roku ku pamięci posadzono mu „Dąb Pamięci” w Grybowie
276. Haleczek Franciszek

ur. 1910 r.

sekretarz tartaku

 

Mikuliczyn

Powiat Nadwórna

1944

 

Zamordowany przez UPA
277. Hanas Jan

lat 35

gajowy N Kańczuga

Powiat Przeworsk

1944 Zamordowany przez Gestapo
278. Hankus Kazimierz

 

 

 

 

 

 

gajowy

 

 

 

 

 

 

Nasiczne

Gmina Stuposiany

Powiat Lesko

 

 

 

 

 

1944

(1946 ?)

 

 

 

 

 

 

Brat Franciszka zarządcy majątku leśnego Wł. Sewatowskiego w Berehach Górnych. Mieszkał w gajówce na Jalinie. Kazimierz chorował na nogi, nie mógł chodzić, rzadko wstawał z łóżka. Wg naocznego świadka morderstwa, którym była 14-letnia córka Walerii i Franciszka Hankusa (przyprowadzona przez bojówkę UPA), gajowy został zamordowany razem z żoną, zwłoki wywleczono nad pobliski strumyk, a gajówkę i zabudowania gospodarcze spalono. Ocalał tylko syn, który w tym czasie służył w wojsku. W. Krygowski w książce p.t. „Góry mojego życia” przedstawia go jako Gębalę.
279. Hawranek Wiktor

ur. 1906 r.

leśniczy

(inż. leśnik)

„Godulla”S.A z Chebzia

N Podbuż

L Zubrzyca k/ Turki

29 IX 1943

 

Z pochodzenia Niemiec, spalony żywcem wraz z rodziną i w leśniczówce przez UPA
280. Hawranek Kazimierz leśniczy Kropiwnik k/Hołynia

Powiat Kałusz

27 I 1944 Zamordowany przez UPA
281. Hawrylak (imię nieznane) gajowy

 

Podemszczyzna

Powiat Lubaczów

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z żoną, synem i córką przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
282. Heler (imię nieznane) „leśnik” Lasy na Kresach Wschodnich ? Aresztowany i wywieziony przez Sowietów w 1940 r. w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
283. Heppe Adam Karol Tadeusz

ur. 1902 r.

 

inż. leśnik

 

 

Stanisławów

 

 

1940

 

 

Syn Tadeusza. Ppor. piech. rez. WP, 2 Pułk Strzelców Podhalańskich z Sanoka. Aresztowany przez Sowietów w grudniu 1939 r., ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
284. Heydel Franciszek

 

„leśnik”

 

Lwów

 

1940

 

Ziemianin – właściciel majątku leśnego pod Lwowem, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Białorusi (Berezwecz + Mińsk)
285. Hitoraj (imię nieznane) dozorca tartaku

 

Tartak Lasów Państwowych w Mikuliczynie

Powiat Nadwórna

VIII 1943

 

Zamordowany z innymi osobami w czasie napadu oddziału UPA na polskie domostwa we wsi Mikuliczyn
286. Hłudnik (Hludnik ?) Jerzy gajowy N Radomyśl n/Sanem

Powiat Tarnobrzeg

1943 Członek AK, zamordowany w akcji represyjnej przez Niemców
287.  Hłuszko Hryń gajowy Broszniów-Osada k/Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie, dokonany przez UPA
288. Hnacik (Hnatyk) Paweł

 

gajowy

 

L Jasienica

N Bircza

Powiat Dobromil

jesień 1943

 

Do wojny gajowy w dobrach hr. Tarnawskiej, zamordowany w Uluczu przez sowiecka partyzantkę, zwłoki znalezione w marcu 1944 r., miejsce pochówku nieznane
289. Hőflich Bronisław gajowy N Kołaczyce

Powiat Jasło

5 IX 1944 Zginął podczas walk frontowych od wybuchu pocisku artyleryjskiego
290. Holeczek Franciszek

lat ok. 40

sekretarz tartaku

 

Tartak w Mikuliczynie

Powiat Nadwórna

 

30 IX 1943  (lub 1944)

 

Zamordowany (20 ran kłutych) przez Ukraińców, gdzie w czasie napadu na tartak raniono, uprowadzono i zamordowano 13 Polaków
291. Hołubasz Walerian

 

„leśnik”

 

N Mikuliczyn

Powiat Nadwórna

1940

 

Plut. sł. st. KOP, zmobilizowany do KOP-u, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
292. Horodyński Kornel

 

„leśnik”

 

Trybuchowice

Powiat Buczacz

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
293. Horodyński Zbigniew Bogusław Wincenty Justyn

ur. 1888 r.

 

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

 

 

Zbydniów

Powiat Tarnobrzeg

 

 

 

 

 

24 VI 1943

 

 

 

 

 

Oficer austriacki i uczestnik walk I woj. świat., ziemianin, dziedzic majątków Zbydniowa i Wiazynia (Powiat Wilejka) o dużym udziale lasów, ukończył studia rolne na PL w Dublanach i leśne na wiedeńskiej Akademii Ziemiańskiej (Hochschule für Bodenkultur), osobiście zarządzał tartakami i kierował swoją służbą leśną, zabity podczas rzezi rodziny dokonanej w trakcie uroczystości weselnej w noc świętojańską  przez grenadierów SS pod dowództwem Haupsturmführera Ehlersa, pochowany w zbiorowej mogile (19 osób) obok dworu
294. Horoszkiewicz Jan

ur. 1902 r.

„leśnik”

 

Kresy Wsch.

 

1940

 

Syn Józefa. Aresztowany przez NKWD. Ofiara zbrodni katyńskiej. Zamordowany w Kijowie. Spoczywa na cmentarzu w Bykowni.
295. Howaniak Stanisław gajowy N Gorlice

Powiat Gorlice

6 XII 1943 Rozstrzelany przez Niemców w lesie
296. Hryniak (imię nieznane) leśniczy Tarnawa Niżna

Powiat Turka

VIII 1944 Zamordowany wraz z rodziną przez UPA, ciała wrzucono do studni
297. Hryń Hłuszko

 

gajowy

 

Broszniów-Osada

Gmina BroszniówPowiat Dolina

X 1943 Zamordowany razem z innymi Polakami przez UPA.
298. Hubicki Stanisław

 

kierownik katedry,

prof. dr inż.  inżynierii leśnej

Katedra Inżynierii Lasowej, Wydziału Rolniczo-Lasowego, Politechniki Lwowskiej (1939-44 ?)

 

Wykładowca i nauczyciel wielu roczników absolwentów leśnictwa, poniósł śmierć w czasie okupacji w nieznanych okolicznościach
299. Hucał Józef

 

 

gajowy

 

 

Liczkowce

Gmina Husiatyn

Powiat Kopyczyńce

 

1942

 

 

Deportowany z żoną Anną i 3 dzieci 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir k/Nowosybirska. Po zwolnieniu wstąpił do Armii gen. Andersa. Jednak mocno wycieńczony i schorowany niedługo zmarł w Teheranie.
300. Huciński Adam

 

„leśnik”

 

Leśnictwo Żółtańce

Gmina Kłodno Wielkie

Powiat Żółkiew

24 XII 1941

 

Zamordowany w Wigilię wraz z Antonim przez zmówioną grupę miejscowych Ukraińców
301. Huciński Antoni

 

„leśnik”

 

Leśnictwo Żółtańce

Gmina Kłodno Wielkie

Powiat Żółkiew

24 XII 1941

 

Zamordowany w Wigilię wraz z Adamem przez zmówioną grupę miejscowych Ukraińców
302. Huciński Stanisław

 

leśniczy

 

Leśnictwo Żółtańce

Gmina Kłodno Wielkie

Powiat Żółkiew

25 XII 1943

 

Zamordowany w leśniczówce w Boże Narodzenie przez grupę Ukraińców
303. Huciński Zdzisław praktykant leśny Butyny k/Żółkwi 31 I 1944 Mieszkaniec Żółkwi, zamordowany przez UPA
304. Huk Tadeusz gajowy Leśnictwo Cisowa

N Krasiczyn

31 XII 1944 Prawdopodobnie zamordowany przez UPA
305. Humaniecki (imię nieznane) gajowy

 

L Koropiec

N Monasterzyska

Powiat Buczacz

15 VIII 1943

 

Po otoczeniu budynku nadleśnictwa uprowadzony z narady i zamordowany przez UPA
306. Husiatyński (imię nieznane) nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Kosów

Powiat Kosów Huculski

29/30 III 1943 Zamordowany wraz z żoną przez UPA
307. Hyrtner Marian

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

Żółkiew

Powiat Żółkiew

1940

 

Kpt. piech. st. sp. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Sarobielsku
308. Ilnicki M. M. gajowy Radycz

Powiat Turka

? Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną na Sybir przez NKWD, dalszych informacji brak
309. Isterewicz (Isarewicz)  Bogdan leśniczy

(gajowy ?)

L Czeremosznia

Powiat Złoczów

12 (13) X 1943 Obrabowany z dobytku i uprowadzony z drugą osobą i zamordowany przez UPA, ciała nie odnaleziono
310. Iwanyszyn (imię nieznane) gajowy

 

Żażanna

N Podbuż

Powiat Drohobycz

zima 1943/1944 Zabity w Żażannej przez upowców razem z bratem, pracownikiem biura leśnictwa Smolna
311. Iwanyszyn (imię nieznane) pracownik biura

 

L Smolna

N Podbuż

Powiat Drohobycz

zima 1943/1944 Zabity w Żażannej przez upowców razem z bratem, gajowym w Żażannej
312. Jach (imię nieznane)

 

 

 

 

gajowy

 

 

 

L Szykmany

NP Hryniawa

Powiat Kosów Huculski

 

 

 

I kw. 1944

 

 

 

 

Ostrzeżony przez miejscowego Hucuła uniknął aresztowania przez Niemców. Nocą zbiegł z rodziną, przekraczając saniami granicę węgierską. Niestety na Węgrzech został rozpoznany przez jednego z członków UPA i rozstrzelany na oczach żony i syna. Jachowej z dzieckiem udało się z Węgier przez Austrię dotrzeć do Przeworska, gdzie mieszkała po wojnie. Zmarła w styczniu 1982 r.
313. Jacheć Stanisław

lat 30

 

sekretarz nadleśnictwa

(inż. mechanik)

 

N Błażowa

Powiat Rzeszów

 

28 VII 1944

 

 

Przed wojną asystent Katedry Maszyn Kolejowych Politechniki Lwowskiej, oficer oddziału AK p.s. „Jarosław”, ranny w walce w obronie partyzanckiego szpitala na Wilczaku pod Błażową, (zastrzelony przez Gestapo)
314. Jaksz Stefan

ur. 1913 r.

leśniczy L Łaniawa

NP Bolechów

IX 1939 Absolwent szkoły leśnej w Bolechowie (1933). Zamordowany przez bojówkę ukraińską
315. Jakubowicz Jakub

ur. 1912 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Drohobycz

Powiat Drohobycz

? Syn Samuela. Aresztowany w 1940 r. przez NKWD. Dalszych informacji brak.
316. Jakubowski Aleksander (Olivier Ritter)

ur.1917 r.

 

 

leśniczy

 

 

Nisko

Powiat Nisko

 

1944

(I 1945 ?)

 

Pochodził z Niska. Aresztowany przez gestapo, po śledztwie przebywał w krakowskim więzieniu na Montelupich, a od 20.06.1940 r. w KL Auschwitz. Nr więźniarski 998. Zginął podczas ewakuacji obozu.
317. Jakubowski Stanisław „leśnik”

 

Iwonicz

Powiat Krosno

 

1940

 

Zmobilizowany do Policji Państwowej, st. post. PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
318. Jakutowicz Piotr

lat 42

leśniczy NP Kosów

Powiat Kosów Huculski

X 1944 Bestialsko zamordowany przez Ukraińców
319. Janszczysyn Jan

lat 45

gajowy Las grabowiecki

Powiat Borszczów

2 X 1942 Zamordowany przez nacjonalistyczną bojówkę ukraińską
320. Janczyszyn Jan

lat 37

gajowy

 

Piłatkowce

Powiat Borszczów

3 X 1943

 

Uprowadzony nocą przez grupę UPA, po torturach zamordowany i przywalony kłodami drewna, zwłoki odkryto po jakimś czasie
321. Janik Jan

lat 50

gajowy

 

Cygany k/Gusztyna

Powiat Borszczów

III 1944

 

Zamordowany przez policję ukraińską w leśniczówce wraz z ukrywaną 5-osobową rodziną żydowską
322. Janiszewski Władysław

ur. 1889 r.

leśniczy

 

N Grabowa k/Kamionki Strumiłowej

Powiat Kamionka Strumiłowa

23 IV 1943

 

Syn Józefa, walczył w I wojnie światowej a armii austrowęgierskiej i Legionach Polskich. Zamordowany z żoną i 3 dzieci przez UPA w Pobużanach (Parafia Wolica Derewleńska)
323. Jankowski (imię nieznane)

lat 45

gajowy

 

Tatarynów k/Rudek

Gmina Podzwierzyniec

III 1944

 

Zabity wraz z rodziną przez UPA
324. Janowski Piotr gajowy N Baligród

Powiat Lesko

3 VIII 1944 Zamordowany przez UPA
325. Jantas Wojciech

 

leśniczy

 

Nowosiółki k/Baligrodu

Powiat Lesko

7 VI 1945

 

Zginął na posesji swojego domu wraz z synem Janem, po eksplozji granatu rzuconego na podwórze przez członka bojówki ukraińskiej
326. Januszczak Jan

 

gajowy

 

L Kuźmina

N Bircza

Powiat Dobromil

14 VII 1944

 

Zamordowany z synem w lesie przez UPA
327. Janszczysyn Jan

lat 45

gajowy Las grabowicki

Powiat Borszczów

2 X 1942 Zamordowany przez Ukraińców
328. Januszkiewicz Stanisław Bolesław

ur. 1912 r.

 

 

inż. leśnik

 

 

 

?

 

 

 

?

 

 

 

Pochodzący z Jarosławia, absolwent leśnictwa Politechniki Lwowskiej (1938 r.), założyciel Silvanii, a po jej rozwiązaniu członek Polskiej Korporacji Akademickiej Gaskonia we Lwowie, w latach wojny zaangażowany w ZWZ i AK na terenie Małopolski, aresztowany przez Gestapo i zamordowany w więzieniu
329. Januszkiewicz W.

lat 71

 

leśniczy

 

 

Przylasek-Studzianka k/Hermanowej

Gmina Tyczyn

Powiat Rzeszów

 

1945

 

 

Por. AK podinsp. WSOP-Obwód Rzeszów-Płd po rewizji w leśniczówce aresztowany przez NKWD w VIII 1944 r. i zesłany na Sybir, gdzie z powodu ciężkiej pracy i wycieńczenia mocno podupadł na zdrowiu, zwolniony, dotarł do kraju i mimo leczenia zmarł po roku
330. Jańczak Jan

 

 

 

leśniczy

 

 

 

Lipa k/ Zaklikowa

Powiat Tarnobrzeg

 

 

 

12 VII 1945

 

 

 

Aresztowany z przechowywanym w leśniczówce, rannym oficerem oddziału AK mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i sanitariuszką Anielą Życzyńską ps. „Ania”, po obławie dokonanej przez „pozorowany” oddział partyzancki złożony z funkcjonariuszy UB. Zostali bez sądu rozstrzelani w publicznej egzekucji pokazowej w Lipie, na którą spędzono mieszkańców wsi.
331. Jarecki Stanisław

ur. 1890 r.

 

gajowy

 

Burdiakowce

Gmina Gusztyn

Powiat Borszczów

 

2 XI 1943

(1944 ?)

 

Uprowadzony z gajówki i zakatowany przez banderowców, dla zatarcia śladów zakopano go w lesie skałeckim pod Gursztynem, w połowie drogi z  Łosiacza do Burdiakowic. Również zamordowano dwie inne osoby z rodziny.
332. Jarosz Aleksander Rudolf

ur. 1903 r.

dyr. sanatorium (inż. leśnik)

 

Sanatorium „Zdroje” w Truskawcu

Powiat Drohobycz

1940

 

Pochodził z Drohobycza, ppor. piech. rez. WP, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Starobielsku
333. Jarosz Władysław gajowy N Tarnobrzeg wiosna 1943 Zamordowany przez gestapo
334. Jasiewicz (imię nieznane)

 

student leśnictwa

 

Anielówka

Powiat Zaleszczyki

 

5 VIII 1943

 

Napadnięty i uprowadzony z miejscowym nauczycielem przez bojówkę UPA, dom obrabowano, straszliwie okaleczone ciała znaleziono w polu kukurydzy w Nyrkowie
335. Jasionowski Karol pracownik leśny Komarno

Powiat Rudki

II 1943 Zamordowany przez UPA
336. Jasłowski Władysław

 

 

 

gajowy

 

 

 

Smorze

Powiat Stryj

 

 

 

1944

 

 

 

Syn Mikołaja. Wiele lat zarobkował na emigracji w Bostonie. Później pracował w lasach Fundacji St. hr. Skarbka. Został deportowany przez NKWD do Kazachstanu, skąd uciekł. zamordowany w bestialski sposób przez UPA, po spętaniu drutem kolczastym, zadaniu wielu tortur, wydłubaniu oczy, wyrwaniu języka, skonał w męczarniach, żonie z dziećmi udało się zbiec przez Karpaty, zamieszkali w Czechach.
337. Jastrzębski Bolesław

ur. 1908 r.

„leśnik”

 

?

 

1940

 

Żołnierz września 1939 r., ppor. kaw. WP, dostał się do niewoli sowieckiej na Kresach Płd.-Wsch., zamordowany w Katyniu
338. Jaszczyszyn Jan

lat 37

gajowy

 

Piłatkowce k/Jezierzan

Powiat Borszczów

3 X 1943

 

Uprowadzony nocą, torturowany i zamordowany przez UPA, zwłoki odnaleziono po pewnym czasie ukryte pod kłodami drewna
339. Jaszczyszyn Jan gajowy Grabów

Powiat Brzeżany

2 X 1943 Zamordowany przez Ukraińców
340. Jaworski Jan

 

gajowy

 

Myczków

Gmina Wołkowyja

Powiat Lesko

IX 1946

 

W czasie nocnego napadu dokonanego przez Ukraińców z sąsiednich wiosek, powieszony po bestialskim pobiciu i wydłubaniu oczu, zabito też brata Piotra i Wiktora Szlamę.
341. Jaworski Stanisław

ur. 1894 r.

 

gajowy

 

Niestanice

Powiat Radziechów

 

?

 

Syn Adama. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Mocno wycieńczony po zwolnieniu dotarł do Teheranu. Dalszych informacji brak.
342. Jaworski W. M. gajowy Radycz

Powiat Turka

? Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną na Sybir przez NKWD, dalszych informacji brak
343. Jedliczka Aleksander

 

pracownik

nadleśnictwa

 

NP Berehy Dolne

k/Ustrzyk Dolnych

Powiat Lesko

?

 

Do Berehów przeszedł z NP Nahujowice, gdzie był leśniczym, w lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony z całą rodziną na Syberię, dalszych informacji brak
344. Jedłowiecki Stefan

ur. 1914 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Śniatyń-Kołomyja

Powiat Śniatyn

1943 Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich
345. Jernaś Ignacy Henryk

ur. 1897 r.

kierownik tartaku Kresy Wschodnie

 

1940

 

Syn Jana, ppor. rez. WP, żołnierz września 1939 r. wzięty do niewoli Sowieckiej, stracony w Katyniu
346. Jeśmian Krzysztof

lat 22

 

praktykant leśny

 

 

Majątek Horodyńskich w Zbydniowie k/Stalowej Woli

 

24 VI 1943

 

 

Zabity podczas rzezi rodziny Horodyńskich dokonanej przez grenadierów SS w trakcie uroczystości weselnej w noc świętojańską, pochowany w zbiorowej mogile (19 osób) obok dworu
347. Jezierska Agnieszka księgowa tartaku Podmichale k/Kałusza

Powiat Kałusz

8 II 1944 Zamordowana z innymi Polakami pracownikami tartaku w Zawoi przez UPA
348. Jordan-Rozwadowski Bartłomiej Stanisław Marian

 

inż. leśnik

 

 

L Nowostawy

Powiat Halicz

 

1940

 

 

Ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Białorusi (Berezwecz + Mińsk)
349. Josse (imię nieznane) pracownik tartaku Tartak w Mikuliczynie

Powiat Nadwórna

30 IX/ 1 X 1943 Bestialsko zamordowany z rodziną w czasie napadu UPA na polskie domostwa we wsi
350. Joszt Jerzy

 

urzędnik nadleśnictwa

 

Borynia

Powiat Turka

 

29/30 IX 1943

 

Zginął w czasie ataku UPA na budynki nadleśnictwa. Mężczyzna bronił się pomimo ostrzału kaemów i obrzucania granatami ręcznymi.
351. Junak Władysław

ur. 1894 r.

 

leśniczy

 

Powiat Zborów

Woj. Tarnopol

 

?

 

Syn Józefa. Aresztowany i uwięziony przez NKWD w 1940 r. Wszelki ślad po nim zaginął. Pozostałą rodzinę deportowano 10 II 1940 r. na Sybir.
352. Jung Kazimierz

lat 32

 

leśniczy

 

L Wola Malawska

N Żohatyn

Powiat Dobromil

 

28 IV 1944

 

Absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Bolechowie (1929). Powieszony w lesie przez UPA na pętli z drutu kolczastego, po wcześniejszym zmasakrowaniu (wydłubane oczy, ucięty język)
353. Jurczak Józef

lat 55

gajowy Tarnawa Niżna

Powiat Turka

1944 Zamordowany na podwórzu swej gajówki przez UPA
354. Jurczyszyn Leon

 

leśniczy

 

Żywaczów

Powiat Horodenka

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Białorusi (Berezwecz + Mińsk)
355. Jurysta Józef

ur. 1919 r.

 

 

 

manipulant drewna

w tartaku

 

 

Kalwaria Pacławska

N Nowe Sady

 

 

6 V 1944

 

 

Syn Henryka, pochodził z Pacławia. Przed wojną i w latach okupacji pracował jako manipulant w tartaku w Dobromilu. Członek AK, dowódca drużyny w Podliskach. Uprowadzony z miejsca pracy w lesie przez bojówkę SB-OUN, po przesłuchaniu zamordowany.
356. Kaczmar (imię nieznane)

ur. 1902 r.

gajowy

 

Jagielnica

Powiat Czortków

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD w głąb ZSRR. Po zwolnieniu mocno wycieńczony dotarł z częścią rodziny do Teheranu, dalszych informacji brak.
357. Kaczmarski (imię nieznane) gajowy Trybuchowce

Powiat Buczacz

VI 1939 Zamordowany przez bojówkarzy OUN
358. Kaliba Rudolf

 

leśniczy

 

NP Zielona

Powiat Nadwórna

6 IX 1943

 

Zamordowany przy próbie uprowadzenia przez bojówkę OUN w niemieckich mundurach, ciężko raniono jego żonę i dziecko
359. Kalinowski Antoni

ur. 1898 r.

gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Anną i córką Zofią przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
360. Kalinowski (Jan ?-imię nieznane) gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

?

 

Aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na Sybir, dalszych informacji brak
361. Kamiński (Hausner) Jan kierownik tartaku Podmichale

k/Kałusza

8 II 1944 Zamordowany przez UPA
362. Kamiński Kazimierz

lat 30

nadleśniczy (inż. leśnik)

 

N Grabowa

Powiat Kamionka Strumiłowa

II 1944

 

Zamordowany wraz z innymi pracownikami w czasie nocnego napadu na budynek n-ctwa  bojówki SB-OUN dowodzonej przez Kupiaka
363. Kamiński Teodor

 

 

leśniczy

 

 

Malmanstal

Powiat Drohobycz

 

 

?

 

 

Współpracował z „białymi kurierami”, którymi były również jego dzieci, a jego leśniczówka stała się miejscem kontaktowym w przerzutach na Węgry. Aresztowany styczniu 1940 r. przez NKWD, z początku uwięziony w więzieniu w Drohobyczu, dalszych informacji brak.
364. Kamiński Władysław gajowy Barysz

Powiat Buczacz

VII 1941 Zamordowany wraz innymi osobami przez Ukraińców
365. Kanarek Józef

ur. 1872 r.

 

 

gajowy

 

 

Janów

Powiat Gródek Jagielloński

 

 

25 XII 1942

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. z synem Józefem i córką Anną przez NKWD na Sybir (Krasnojarski Kraj), gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia. Został pochowany w mundurze leśnika. Udało się wrócić synowi, który jako żołnierz I Dywizji Kościuszkowskiej przeszedł szlak bojowy spod Lenina do Berlina.
366. Kaniecki Stanisław dyrektor Liegenschaftu Biały Kamień

Powiat Zborów

15 IX 1943 Zabity po uprowadzeniu w czasie napadu banderowców na leśniczówkę w Czeremosznii
367. Kapała (imię nieznane) leśniczy

 

Szutromińce k/Uścieczka

Powiat Zaleszczyki

13/14 X 1944

 

Zamordowany wraz z synem i innymi Polakami pod osłoną nocy przez UPA
368. Kapuściński Wincenty

ur. 1890 r.

 

inż. leśnik

 

 

Lwów

 

 

1940

 

 

Syn Michała. Por. piech. rez. WP, kierownik szkoły w Sielcu-Borkowie, działacz Związku Strzelec., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
369. Karakiewicz Tadeusz

ur. 1896 r.

inż. leśnik

 

Jasło

Powiat Jasło

 

1940

 

Syn Klemensa, pochodzący z Dzikowa, absolwent leśnictwa SGGW, kpt. rez. WP, żołnierz września 1939 r., wzięty do niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu
370. Karnia Wojciech

 

 

leśniczy

 

 

L Równe

N Dukla

Powiat Krosno

 

V 1944

(IV 1943 r.?)

 

Członek AK, przewodnik uciekinierów przez granicę słowacką, jego leśniczówka nad Zboiskami była punktem przerzutowym, aresztowany w V 1942 r. przez Gestapo, więziony w Jaśle i Tarnowie, powieszony w obozie koncentracyjnym Oranienburg
371. Kasperek Wiktor

ur. 1898 r.

 

leśniczy

 

Bóbrka

Powiat Bóbrka

 

1940

 

Syn Eugeniusza. Por. piech. posp. rusz. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
372. Kasperski Mieczysław robotnik leśny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

20 VI 1944 Zabity przez Niemców w czasie operacji „Sturmwind II” przeciwko partyzantom
373. Kasprzycki Jan Kazimierz Wojciech „leśnik”

 

Zarząd Lasów – Żółkiew

Powiat Żółkiew

1940

 

Ppor. kaw. rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Starobielsku
374. Kaszuba (Stanisław ?-imię nieznane) leśniczy

 

Lasy na Kresach Wschodnich ?

 

Aresztowany w 1940 r. przez Sowietów, wywieziony w głąb ZSRR (Bieriezówka), dalszych informacji brak
375. Kaszuba Roman

 

robotnik leśny

 

Kielanówka

Powiat Rzeszów

 

1940

 

Ułan rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Białorusi (Berezwecz + Mińsk)
376. Kawałkowski Czesław Edwin

ur. 1914 r.

 

„leśnik”

 

 

Lasy Kresów Wschodnich

w zasięgu DLP-Lwów

 

6 I 1945

 

 

Pochodzący ze Lwowa, absolwent PŚSzR-L w Żyrowicach, ppor. PSZ na Zach., kawaler Krzyża Wojennego Orderu Virtuti Militari, poległ w Bologne (Włochy), pochowany na polskim cmentarzu wojskowym, grób 10-A-6, ekshumowany
377. Kayser Kazimierz asystent leśny Młodiatyn k/ Peczynieżyna

Powiat Kołomyja

6 X 1943 Zabity przez UPA
378. Kazanowski Marian gajowy

 

Dąbrowica

N Sieniawa

Powiat Jarosław

lipiec 1945

 

Żołnierz AK-NOW ps. „Ospały”; zginął w niewyjaśnionych okolicznościach
379. Kazulak Mieczysław

lat 22

leśniczy

 

Niskołyzy

Powiat Buczacz

14 I 1944

 

Zamordowany przez UPA
380. Kedaj (imię nieznane) leśniczy Trembowla ? Deportowany z rodziną przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
381. Kern M.

 

 

przedsiębiorca drzewny

(właściciel tartaków)

 

Tartak parowy w Kulasznem

Gmina Szczawne

Powiat Sanok

 

wiosna 1940

 

 

Pochodzenia żydowskiego. Był też właścicielem drugiego tartaku w Sanoku. Rozstrzelany w Kulasznem z innym  Żydem o nazwisku Symchowicz przez policję niemiecką i funkcjonariuszy SS. Ich rodziny w 1942 r. wywieziono do getta w Bukowsku.
382. Kernberg (imię nieznane)

 

 

„leśnik”

 

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

 

?

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez sowietów do Kazachstanu, w 1942 r. podróż i obóz przejściowy w Pahlevi (Persja). Przebył szlak bojowy z Armią gen. Andersa. Dalsze losy nieznane.
383. Kiestryń Piotr leśniczy N Dąbrowa 7 V 1943 ?
384. Kifiakok (imię nieznane)

lat 30

gajowy

 

Borszczów

Powiat Borszczów

VIII 1944

 

Ukrainiec, zamordowany w mieście przez UPA
385. Kifjak Safron

 

 

gajowy

 

 

Germanówka

Gmina Krzywcze Górne

Powiat Borszczów

 

?

 

 

Ukrainiec, bestialsko zamordowany w gajówce po pastwieniu się banderowców nad ofiarą, za odmowę „własnoręcznego” zabicia swojej żony Polki – Zofii z Konopskich i synka. Zonę po zgwałceniu, zamordowano po nim.
386. Kimak Iwan gajowy N Wetlina

Powiat Lesko

5 I 1945 Z pochodzenia Rusin. Uprowadzony i zamordowany przez UPA w lasach Wetliny
387. Kindrat Wasyl gajowy Wołkowyja

Powiat Lesko

1946 Rusin, zamordowany przez UPA, podejrzany o lojalność wobec władzy państwowej
388. Kisiel Mieczysław

lat 32

praktykant leśnictwa Dzibułki

Powiat Żółkiew

27 I 1944 Zamordowany wraz z żoną i matką przez UPA
389. Klabacha Władysław

 

gajowy

 

L Berdech k/Gumnisk

N Dębica

 

1944

 

Żołnierz oddz. AK „Gumniska” w Obwodzie Dębica, uczestnik akcji „Burza”, poległ w nieznanych okolicznościach, po rozwiązaniu II Zgrupowania w lasach Braciejowej
390. Klapkowski (imię nieznane) gajowy Potok Złoty

Powiat Buczacz

16 I 1945 Uprowadzony przez UPA, zaginął bez wieści
391. Klecor Antoni

lat 40

gajowy Baranówka

Powiat Brzeżany

XII 1943 Pracował wcześniej w lasach majątku hr. Potockiego, zamordowany przez UPA
392. Klepacki Adolf

 

leśniczy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Kozielsku
393. Klimaszewski (Kliszewski) Leon urzędnik lasowy Kosmacz

Powiat Kołomyja

VII 1943 Zamordowany przez UPA
394. Kluczko-Bek (imię nieznane)

 

leśniczy

 

 

N Słowieczańskie (leschoz)

Obwód Żytomierz

 

(1938 ?)

 

 

Polak zamieszkały na Ukrainie sowieckiej. Aresztowany przez NKWD w czasie tzw. operacji polskiej (1937-1938) na Ukrainie. Oskarżony o działalność w wołyńskim POW. Wszelki ślad po nim zaginął.
395. Kłopatyński Michał

 

leśniczy

 

Kolonia Terpin k/ Dmytrowa

Powiat Radziechów

 

?

 

Leśniczy Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Korytnica ?) i oficer rez. WP. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z 12-osobową rodziną przez sowietów na Sybir. Dalszych informacji brak.
396. Kłos Antoni

ur. 1900 r.

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

N Kąty

Powiat Jarocin

 

1939

 

Syn Józefa, ur. w Adamówce, pow. Jarosław, ewakuowany w 1939 r. na Wschód, znalazł się na terenie Małopolski Wsch., gdzie niedługo po ujęciu przez Sowietów został zamordowany
397. Kłosowski Michał Roman

ur. 1907 r.

leśniczy

 

Dublany-Kranzberg

k/Sambora

Powiat Sambor

VIII 1942

 

Aresztowany po obławie na leśniczówkę dokonanej przez gestapo rankiem 12 II 1942 r., więziony w Drohobyczu, zamordowany przy zadawaniu tortur przy przesłuchaniach
398. Kmiecik Jan leśniczy Frysztak

Powiat Krosno

1 V 1943 Zabity
399. Kmieć Michał gajowy Potok k/Kuropatnik Powiat Brzeżany VIII 1939 Odarty z odzienia i zamordowany w lesie przez Ukraińców kilka dni przed wybuchem wojny
400. Knecht Zygmunt

 

leśniczy

 

Budki Nieznanowskie

Gmina Nieznanów

Powiat Kamionka Strumiłowa

IV 1943

 

Zamordowany wraz z żoną Bronisławą i synem Adamem oraz innymi osobami przez grupę UPA. Zabudowania spalono.
401. Knopf Zusel

ur. 1875 r.

 

„leśnik”

 

 

Lwów

 

 

6 IV 1941

 

 

Syn Herca, przez NKWD wysiedlony z rodziną 29 VI 1040 r. i osadzony 19 VII 1940 r. w specposiołku Fiediakowo (rej. solwyczegodzki, obwód archangielski). Surowe syberyjskie warunki i katorżnicza pracy doprowadziły do śmierci.
402. Kobak Michał

ur. 1889 r.

 

gajowy

 

 

L Krzywa

NP Ropa

Powiat Gorlice

 

1 IV 1947

 

 

 Pochodzący z Cisnej, wcześniej zatrudniony jako gajowy w L. Nieznajoma (Lasy Majątku Zagórzany wł.  hr. Sobańskiej), uprowadzony i zamordowany w Czarnem przez UPA, Nadleśnictwo Zagórzany postawiło mu pomnik
403. Kobczak (Kobera ?) Piotr stróż tartaczny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

21 VI 1944 zamordowany przez Niemców w czasie operacji „Sturmwind II” przeciwko partyzantce
404. Kobyliński (imię nieznane)

 

leśniczy

 

N Lubycza Królewska

Powiat Rawa Ruska

?

 

Aresztowany i wywieziony przez Niemców do więzienia, gdzie został zamordowany w nieznanych okolicznościach
405. Kocaj Ludwik August „leśnik”

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

1940

 

Sierż. SG, zmobilizowany do SG, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
406. Kochan (imię nieznane) gajowy

 

Borszów

Powiat Przemyślany

?

 

Deportowany z żoną i 2 dzieci 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
407. Kochan Stanisław leśniczy Ostałowice

Powiat Przemyślany

10 II 1944 Zamordowany przez UPA
408. Kochanowski Cyryl Józef

ur. 1860 r.

 

prof. dr inż. leśnik,

wykładowca użytkowania lasu

 

Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Rolniczo-Lasowy, Politechnika Lwowska

we Lwowie

 

1942

 

 

Wieloletni v-ce prezes Galicyjskiego, a później Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, naukowiec i nauczyciel akademicki wielu roczników absolwentów studiów leśnictwa we Lwowie, zastrzelony w 1942 r., pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim
409. Kochanowski-Krotke Gustaw

ur. 1887 r.

burmistrz miasta

(inż. leśnik)

 

Brody

Powiat Brody

 

1940

 

Syn Franciszka. Por. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
410. Kociubiński (imię nieznane) leśniczy

(inż. leśnik)

Zadwórze

Powiat Przemyślany

27 II 1944

(IV 1944 ?)

Zamordowany przez banderowców UPA
411. Kocki (imię nieznane) leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich ? Aresztowany i wywieziony w 1940 r. przez  Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
412. Koczapski Kazimierz leśniczy

 

Lasy w Hrebennem

k/Lubyczy Królewskiej

Powiat Rawa Ruska

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. i wywieziony przez Sowietów na Sybir, gdzie ślad po nim zaginął
413. Kolano (imię nieznane) leśniczy Łówcza k/Narola

Powiat Lubaczów

? Uwięziony przez Niemców i zamordowany w Zamościu
414. Kolano Józef

 

leśniczy

 

Surmaczówka

Gmina Wiązownica

Powiat Jarosław

?

 

Deportowany w 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
415. Kołodko Maria

lat 36

urzędniczka

nadleśnictwa

N Dzibułki

Powiat Żółkiew

27 I 1944 Zamordowana przez UPA
416. Kołodziej Alfred

ur. 1909 r.

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

L Pustelnia k/Chojna

Powiat Szamotuły

 

 

 

 

1945

 

 

 

 

Pochodził z Trzciańca k/Ustrzyk Dolnych. Absolwent Państwowej Szkoły Leśnej w Margoninie. Bohater walk, ranny w kampanii wrześniowej 1939 r.. Członek ZWZ/AK. Pracując od 1942 r. jako podleśniczy w lasach w okolicach Śmigla (leszczyńska DLP), wdał się w konflikt z miejscowym niemieckim leśniczym. Aresztowany, po śledztwie uwięziony w więzieniu w Rawiczu. Zginął na pocz. 1945 r. przy ewakuacji więzienia.
417. Kołodziej Stanisław „leśnik”

 

L Tyczyn

Powiat Rzeszów

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
418. Kołopelnyk (imię nieznane) gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

?

 

Aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na Sybir, dalszych informacji brak
419. Komar Michał leśniczy Połupanówka

Powiat Skałat

1945 Zwany „Grańczak” syn Macieja, bestialsko zamordowany przez Ukraińców w lesie
420. Koniecki Stanisław

 

dyrektor Liegenschafu „Liegenschaf”

w Białym Kamieniu

Powiat Zborów

12 X 1943

 

Uprowadzony z leśniczówki Czeremosznia, gdzie gościł, zamordowany przez UPA, zwłoki znaleziono po kilku dniach
421. Konowałow Wołodymyr

 

 

leśniczy

(starszy leśny)

 

 

Przysiółek Muczne

wsi Dźwiniacz Górny

Gmina Tarnawa Niżna

Powiat Turka

 

1944-1945

 

 

Z pochodzenia Ukrainiec. Mieszkał z żoną (Polka) i synem o imieniu Danuś w leśniczówce (dwupiętrowa willa letniskowa) w Mucznem. Za to że był lojalny wobec władz polskich, został z rodziną (3 osoby) i sekretarką leśnictwa (N. N.) zamordowany przez UPA, a zwłoki wrzucono do studni na podwórzu.
422. Kopczacki Kazimierz gajowy

 

Dobra rawskie księcia Sapiehy w Siedliskach

Powiat Rawa Ruska

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i wywieziony na Sybir, dalszych informacji brak
423. Kopeć Józef

lat 32

gajowy

 

L Rączyna

N Kańczuga

Powiat Łańcut

I 1944

(1942 ?)

Sprawcy nieznani
424. Kopera (imię nieznane)

 

leśniczy

 

N Lubycza Królewska

Powiat Rawa Ruska

?

 

Aresztowany i wywieziony do więzienia przez Niemców, gdzie został zamordowany w nieznanych okolicznościach
425. Kopucz (imię nieznane)

 

gajowy

 

L Sprynia

N Podbuż

Lasy  „Godulla” S.A.

Powiat Drohobycz

1943

 

Ukrainiec, uprowadzony z domu przez Niemców i powieszony w Drohobyczu za nie zauważenie banderowców w lesie jego rewiru i brak szybkiego zgłoszenia ich pobytu
426. Korasadowicz Stanisław Juliusz

ur. 1897 r.

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

 

Olchowce

Powiat Sanok

 

 

 

 

 

(1944 ?)

 

 

 

 

 

Syn Tadeusza. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., później członek ZWZ. Pracował w lasach hr. Potockich w Brzyskiej Woli. Po przymusowym wysiedleniu z leśniczówki w Brzyskiej Woli, mieszkał w stodole u gajowego, a w 1942 r. przeniósł się do Olchowiec k. Sanoka, gdzie był leśniczym. Po doniesieniu służącej Ukrainki, aresztowany z żoną i synami przez gestapo. Za pomoc udzielaną jeńcom radzieckim, został aresztowany wraz z żoną Heleną przez gestapo. Przebywał w obozie pracy przymusowej w Pustkowie k/ Dębicy, a następnie w KL Oranienburgu, potem w KL Bergien-Belsen, gdzie zginął.
427. Korbecki Jan

ur. 1901 r.

 

gajowy

 

Rybotycze

Powiat Przemyśl

 

20 (27) IV 1944

 

Zamieszkały w Rybotyczach. Zabity podczas mordu dokonanego przez bojówkę OUN na kilkunastu Polakach w lesie Grabnik k/Rybotycz. Pochowany w Rybotyczach.
428. Korbecki Jan

lat 42

gajowy N Błażowa 26 IV 1944 Zamordowany w Posadzie Rybotyckiej, powiat Dobromil (UPA?)
429. Korcelak (imię nieznane) pracownik tartaku Tartak w Mikuliczynie

Powiat Nadwórna

30 IX/ 1 X 1943 Bestialsko zamordowany z rodziną w czasie napadu UPA na polskie domostwa we wsi
430. Korczyński (imię nieznane) robotnik leśny Połowce

Powiat Czortów

X 1944 Zamordowany z rodziną i innymi osobami przez UPA
431. Korczyński Władysław „leśnik”

 

N Grabowa

Powiat Kamionka Strumiłowa

II 1944

 

Zamordowany wraz z innymi pracownikami w czasie nocnego napadu na budynek n-ctwa  bojówki SB-OUN dowodzonej przez Kupiaka
432. Korlicki Mieczysław

lat 50

gajowy

 

Posada Rybotycka

NP Nowe Sady

1943

 

Sprawcy nieznani
433. Kormański Stefan

ur. 1905 r.

 

kancelista

nadleśnictwa

 

N Huta Krzeszowska

Powiat Nisko

 

23 VII 1941

 

Żołnierz ZWZ, aresztowany wraz z bratem Henrykiem przez Niemców na początku 1941 r., i zesłany 6.04.1941 r. do KL Auschwitz (nr 14377) i tam został zamordowany
434. Kornaga Kazimierz leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich ? W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
435. Kornaga Tomasz

 

gajowy

 

 

Lasy  „Godulla” S.A. w Bieszczadach k/Turki

 

?

 

Wywieziony w 1940 r. z rodziną na Syberię, z synem wstąpił do I Dyw. Piech. LWP, prawdopodobnie nie przeżył działań frontowych, dalszych informacji brak
436. Korosadowicz (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Lasy Ordynacji Potockich

Brzyska Wola

Powiat Leżajsk

1939

 

Zamordowany w Przemyślu przez Niemców
437. Kosakowski (imię nieznane)

 

robotnik leśny

 

Goliszowiec

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

30 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany wraz z żoną Marią i córką Genowefą przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi
438. Kosina Jan Józef

ur. 1894 r.

 

 

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

 

 

Sanok, Warszawa

 

 

 

 

 

1940

 

 

 

 

 

 Ppłk dypl. WP. syn wybitnego sanockiego leśnika, taksatora leśnego i wykładowcy inż. Jana Macieja Kosiny, śladem ojca studiował leśnictwo w wiedeńskiej Hochschule fur Budenkultur, od 1915 r. brał udział w I wojnie światowej w wojsku austriackim, później polskim gen. Hallera oraz w wojnie 1920 r., absolwent Wyższej Szkoły Wojennej w W-wie, wykładowca tej uczelni, aresztowany przez Sowietów w Brześciu, więzień obozu w Starobielsku, przewieziony na Łubiankę, ślad urywa się w Mińsku, ofiara zbrodni katyńskiej, Charków, 2007 r. pośmiertnie awans na płk WP
439. Kosina Piotr

ur. 1901 r.

pracownik biura technicz-leśnego

(inż. leśnik)

Sanok

Powiat Sanok

IX 1939

 

Żołnierz września 1939 r., zginął w czasie nalotu bombowego na jedną ze stacji kolejowych na trasie Sanok-Stróże
440. Kosiński Adam Mikołaj

ur. 1901 r.

„leśnik”

 

Żółkiew

Powiat Żółkiew

 

1940

 

Syn Jana. Urzędnik w Kałuszu. Aresztowany przez Sowietów, więziony we Lwowie. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
441. Kosiński Tomasz Witalis

ur. 1903 r.

zarządca dóbr

(inż. leśnik)

 

Krasne – majątek hr. Badenich w Busku

Powiat Kamionka Strumiłowa

1940

 

Syn Andrzeja. Por. uzbr. rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Kozielsku, zamordowany w Katyniu
442. Kostecki (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Dunajów

Powiat Przemyślany

 

IX 1939

 

Zmobilizowany w VIII 1939 r., uczestnik kampanii wrześniowej, z wojny nigdy nie wrócił, natomiast pozostałą rodzinę NKWD deportowało 10 II 1940 r. na Sybir
443. Kostecki Michał

lat 35

leśniczy

 

L Nowe Sioło

k/Cieszanowa

Powiat Lubaczów

IV 1944

 

Zamordowany przez UPA, w czasie wyjazdu służbowego z Nowego Sioła do Horyńca
444. Kostkiewicz (imię nieznane) inż. leśnik Dunajów

Powiat Przemyślany

? Deportowany 10 II 1940 r. przez Sowietów w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
445. Kostrzycki Władysław robotnik leśny

 

Osada Maziarnia

N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

25 VI 1943

 

Złapany przez żandarmów niemieckich i po przewiezieniu do lasu zamordowany razem 18 innymi mężczyznami
446. Kościelecki Franciszek robotnik tartaczny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

21 VI 1944 Zamordowany przez Niemców
447. Kościelski Stefan

 

leśniczy

 

Podusilna

Powiat Przemyślany

?

 

deportowany 13 IV 40 r. wraz z żoną i 2 dzieci przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
448. Kościuk Antoni

 

szofer nadleśnictwa N Śniatyń

Powiat Śniatyń

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
449. Kot Józef gajowy NP Dydnia

Powiat Brzozów

20 VII 1945 Zamordowany przez UPA w Temeszowie
450. Kotowski Leopold „leśnik” Jaremcze

Powiat Nadwórna

1940 Żołnierz września 1939 r., zmarł na skutek odniesionych ran w kampanii wrześniowej
451. Kotula Władysław

ur. 1893 r.

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

Lasy dóbr hr. Dzieduszyckiego

Poturzyce-Zarzecze

 

1940

 

 

Syn Piotra. Absolwent Wydz. Rolniczo-Lasowego PL (1924), rotm. tab. rez. WP, żołnierz września 1939 r., wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, więziony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie
452. Kotwicki Stanisław

 

leśniczy

 

Siaberka

„Marchlewszczyzna”

Obwód Żytomierz

29 IX 1938

 

Aresztowany i rozstrzelany

przez NKWD w czasie Wielkiego Terroru i prześladowania Polaków w ZSRR.

453. Kowal Józef

 

gajowy

 

Lasy dóbr hr. Aleksandra Wodzickiego w Olejowie

Powiat Złoczów

?

 

Zesłany w 1940 r. przez Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
454. Kowalczuk Michał

 

inż. rol.-leśny

 

Majątek leśny Zwierzyniec

Powiat Turka

1940

 

Ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
455. Kowalczuk Mikołaj

ur. 1900 r.

 

inż. rol.-leśny

 

Majątek leśny Zwierzyniec

Powiat Turka

1940

 

Syn Michała. Ziemianin, aresztowany przez Sowietów, więziony w Drohobyczu. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
456. Kowalczyk (imię nieznane)

lat 70

gajowy

 

Gaik

Powiat Brzeżany

 

17 IX 1939

 

Zamordowany wraz z rodziną (żona i 2 synów) przez ukraińskich „ounowców”, otrzymał 5 ran postrzałowych i na koniec cios siekierą w głowę (odrąbano mu część czaszki)
457. Kowalewski Stefan praktykant leśny Młyniska

Powiat Trembowla

XI 1943 Zamordowany przez UPA
458. Kowalewski Stefan

ur. 1895 r.

 

 

leśniczy

 

 

 

Kresy Płd.-Wsch. (?)

 

 

1940

 

 

Syn Marka i Franciszki z Sokołowskich. Pochodzący ze wsi Jaropowce (pow. Skwira k/Kijowa) na Ukrainie, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, ppor. rez. WP, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany przez Sowietów w Katyniu.
459. Kowalski Józef

 

inż. leśnik

 

Lasy na Kresach Wschodnich

 

?

 

Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. w głąb ZSRR, żołnierz II korpusu gen. Andersa w 2 dyw. panc. w stopniu kpr, uczestnik wielu bitew, zmarł na froncie od odniesionych ran
460. Kozak Kazimierz

lat 45

 

gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

 

?

 

Aresztowany przez NKWD w styczniu 1940 r.  Jego żonę Katarzynę, córkę Jankę i służącą Janinę wywieziono 10 II 1940 r. w głąb ZSRR. Spotkali się na Uralu. Dalszych informacji brak.
461. Kozak (Franciszek ?-imię nieznane) gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

?

 

Aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na Sybir, dalszych informacji brak
462. Kozakiewicz Jerzy

ur. 1915 r.

 

student leśnictwa

 

Wydział Rolniczo-Lasowy

Politechnika Lwowska

 

1940

 

Syn Mikołaja. Pchor. piech. rez. WP, pochodzący z Buczacza, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
463. Kozina (imię nieznane) leśniczy Dolina

Powiat Dolina

5 IX 1943 Zamordowany przez UPA
464. Kozioł Czesław

 

praktykant leśny

 

L Opaka

N Podbuż

Powiat Drohobycz

?

 

Syn leśniczego, żołnierz ruchu oporu, w 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Sybir, brak dalszych informacji o jego losach
465. Kozioł Julian

 

leśniczy

 

N Podbuż

Lasy  „Godulla” S.A. w Bieszczadach k/Turki

1944

 

Wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, wstąpił z synem do I Dyw. Piechoty LWP, poległ w 1944 r.
466. Kozioł Teofil

ur. 1900 r.

 

leśniczy

 

 

L Rybnik

N Majdan

Solec k/Skolego

Powiat Drohobycz

22 XII 1944

 

 

Wywieziony w 1940 r. w głąb ZSRR, w 1943 r. wstąpił do I Dyw. im. T. Kościuszki LWP, ogniomistrz WP, został ciężko ranny w czasie ofensywy forsowania Wisły pod Warszawą, zmarł w szpitalu w Lublinie
467. Kozioł Zbigniew

ur. 1923 r.

praktykant leśny

 

L Opaka

N Podbuż

Powiat Drohobycz

?

 

Syn leśniczego, żołnierz ruchu oporu, wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, dalszych informacji o jego losach brak
468. Kozłowiecki Adam (senior) h. Ostoja

ur. 1874 r.

 

 

 

 

 

 

prawnik

(z zamiłowania leśnik, myśliwy)

 

 

 

 

 

 

Huta Komorowska

i Majdan Królewski

z Porębami,

Powiat Kolbuszowa

 

 

 

 

 

 

20 XII 1949

 

 

 

 

 

 

Ziemianin, ur. w Hucie Komorowskiej, syn Czesława. Od 1901 r. członek i działacz Galicyjskiego, a po zmianie nazwy Polskiego Towarzystwa Leśnego. Pisał do czasopism leśnych: „Sylwan”, „Przegląd Leśniczy”. Autor książki pt. „Gawędy leśne”, wyd. w 1933 r. W 1939 r. zorganizował w swoich posiadłościach Okręgowy Zjazd członków PTL. Aresztowany w 1944 r. przez UB, był trzymany w zalanej wodą piwnicy więziennej bez okna, gdzie wkrótce stracił wzrok i podupadł na zdrowiu. Po uwolnieniu w 1945 r., dla podratowania zdrowia za namową dalszych krewnych, przeniósł się z rodziną do Zakopanego, gdzie  nie odzyskawszy zdrowia zmarł. Spoczywa w rodzinnym grobowcu w Majdanie Królewskim.
469. Kozłowski Witold

ur. 1921 r.

 

administrator majątku

(tech. leśnictwa)

Majątek leśny

Kolonia Czerce

Powiat Rohatyn

1940

 

Syn Wincentego. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
470. Krajewski  Władysław

lat 38

leśniczy

 

NP Nowe Sady

Powiat Przemyśl

1945

 

Zamordowany przez Niemców (gestapo)
471. Krasiczyński Kazimierz

 

 

nadleśniczy

 

 

Narajów

Powiat Brzeżany

 

 

25 IV 1942

 

 

Aresztowany przez NKWD i wywieziony 10 II 1940 r. z rodziną na Sybir, schorowany nie wyrabiał normy „liesopowałki”, dlatego zgodnie z zasadą „nie rabotajesz – nie kuszajesz”, od początku skazany był na śmierć głodową, zmarł w Chazanie na Syberii
472. Kraśnicki Kazimierz

lat ok.30

gajowy

 

Cygany k/Gusztyna

Powiat Borszczów

29 VI 1943

 

Ppor. rez. WP, uprowadzony nocą z domu i zamordowany przez UPA
473. Kraśnjak Roman

 

gajowy

 

Lwów

 

1940

 

Działacz ukraiński, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
474. Krawiec Ignacy

ur. 1901 r.

 

tech. leśnictwa

 

Dolina

Powiat Dolina

 

1940

 

Syn Daniela. Zmobilizowany do służb SG w Zaleszczykach, aresztowany 1 X 1939 r. przez Sowietów, przeszedł więzienia w Skolem, Stryju i Drohobyczu. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
475. Krenc Rudolf

 

tech. rol.-leśny

 

Bóbrka

Powiat Bóbrka

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Kozielsku
476. Kreyser (Keiser ?) Kazimierz Karol

ur. 1890 r.

asystent leśny

 

Młodiatyn k/Peczeniżyna

Powiat Kołomyja

 

 

6 X 1943

(3/4 X 1943 ?)

Zamordowany przez UPA, uprowadzono też 3 rodziny (12 Polaków), po których ślad zaginął
477. Król Adam

lat 70

gajowy

 

L Kochany

N Zarzecze w Rzeczycy Długiej k/Stalowej Woli

30 IX 1942

 

Zamordowany przez Niemców (na czele z SS i Gestapo) w czasie rzezi i pacyfikacji wsi podejrzanej o sprzyjanie partyzantom
478. Król Franciszek

lat 54

 

 

leśniczy

 

 

 

L Tarnawa Niżna

N Sokoliki Górskie

Powiat Turka

 

 

15 VIII 1944

(16 VIII 1944 ?)

 

 

Zasłużony sierżant Legionów Polskich, absolwent Szkoły Leśnej w Bolechowie, zabity przez UPA w czasie próby ucieczki przez okno z leśniczówki Brenzberg na Jasieniowie koło Mucznego. Wśród 74  zamordowanych wtedy ofiar, byli też inni niezidentyfikowani leśnicy ukrywający się z rodzinami w leśniczówce
479. Król Władysław

 

inż. rol.-leśny

 

Zagrobelna Małopolska

Województwo Lwowskie

 

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany w Rzeszowie, działacz Małopol. Towarzystwa Roln.-Leśnego, ofiara sowieckiej zbrodni katyńskiej, z listy obozy w Starobielsku
480. Kruk Wacław

ur. 1906 r.

 

inż. leśnik

 

Stanisławów

Powiat Stanisławów

 

1940

 

Syn Stanisława, urodzony w Tarnopolu, studiował leśnictwo na Wydziale Rolniczo-Lasowym PL, ppor. rez. WP, urzędnik Inspektoratu Powiatowego PZUW w Stryju, ofiara sowieckiej zbrodni katyńskiej, Katyń
481. Krupa Franciszek

 

tech. rol.-leśny

 

Tarnopol

ul. Stanisława 14

1940

 

Ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Kozielsku
482. Kruża (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Lasy dóbr Eustachego barona Horocha koło Mostów Wielkich

Powiat Żółkiew

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
483. Krzywicki Jan

 

gajowy

 

Hrycowola

Gmina Pieniaki

Powiat Brody (Podole)

28 I 1944

 

Zamordowany przez UPA
484. Krzywy Józef

ur. 1923 r.

leśniczy

 

Olejów

Powiat Zborów

(Podole)

luty 1944

 

Uprowadzony razem z gajowym Michalickim na drodze Olejów-Załozice i zamordowany przez UPA, zwłok nie odnaleziono
485. Kubaj Edward

 

inż. rol.-leśny

 

Majątek Płotycz

Powiat Tarnopol

1940

 

Ziemianin, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
486. Kubiak Jan

 

„leśnik”

 

Balnica

Gmina Wola Michowa

Powiat Lesko

1940

 

St. str. SG, zmobilizowany do służb w SG, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
487. Kubik August Ignacy

ur. 1896 r.

 

 

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

 

 

L Duszatyn

N Komańcza

Powiat Sanok

 

 

 

 

 

 

18 X 1943

 

 

 

 

 

 

Pochodził z Ptakowic k/Zbrosławic (powiat Tarnowskie Góry na Górnym Śląsku), uczestnik powstania śląskiego. Po klęsce powstania przeniósł się do Rzepedzi i pracował w lasach dóbr Komańczy, należących do Stanisława hr. Potockiego, a od 1938 r. do Fundacji im. Pietruskich. W 1922 r. wziął ślub z Marią Kowalik ur. 1903 r. w Rzepedzi. W latach okupacji zatrudniony w niemieckim Nadleśnictwie Komańcza. Po sprzeczce z policjantem ukraińskim ograbiającym podróżnych przy prowadzonej kontroli dokonywanej w pociągu relacji Zagórz – Łupków, został przez niego zastrzelony po wyjściu z żoną z wagonu na peron przystanku kolejowego w Rzepedzi. Pochowany w rodzinnym grobowcu w Sanoku.
488. Kucieja (Kuciel ?) (imię nieznane)

lat 35

pracownik nadleśnictwa  N Dzibułki

Powiat Żółkiew

IX 1943

(IX 1944 ?)

Zamordowany wraz z żoną i 2 dziećmi oraz kasjerką nadleśnictwa przez bojówkarzy OUN
489. Kuczyński Henryk

lat 40

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

Bogdanówka

Powiał Przemyślany

 

27 II 1944

 

Pochodził ze Lwowa, ul. Słoneczna. Zamordowany z zasadzki przez bojówkę OUN we wsi Gaje (Bogdanówka ?) w czasie wyjazdu podwodą konną na stację kolejową w Zadwórzu, zwłoki zabrano do Lwowa
490. Kudyba Walenty robotnik leśny N Ruda Różaniecka 22 VI 1944 Zamordowany przez UPA
491. Kukiełka Władysław robotnik leśny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

25 VI 1944 Zamordowany w czasie napadu i pogromu wsi dokonanego przez „własowców”
492. Kulczycki Stanisław

ur. 1890 r.

 

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

 

 

Odrzechowa

Powiat Sanok

i

Jasło

Powiat Jasło

 

 

 

13 XI 1943

 

 

 

 

 

Pochodzący ze Stanisławowa, absolwent wiedeńskiej Hochschule für Bodenkultur, w okresie międzywojennym pracujący kolejno w lasach Odrzechowej, Węgierskiej Górki, Jasła. Tuż przed wojną zatrudniony w Cisowie (Augustowskie). Odmówił okupacyjnej władzy sowieckiej przyjęcia „obywatelstwa ZSRR”, co skończyło się więzieniem i zesłaniem wraz z częścią rodziny do katorżniczej pracy na Ural, gdzie zmarł w Kurganie z wycieńczenia i głodu. Grób symboliczny na cmentarzu w Sanoku.
493. Kulmatycki Rudolf

lat 40

gajowy

 

N Krowica – Lubaczów (Gmina Lisie Jamy ?)

Powiat Lubaczów

24 VII 1946

 

Zamordowany z milicjantem w Budomierzu przez UPA
494. Kułakowski Edward leśniczy NP Pruchnik 1 IX 1944 Zabity przez Ukraińców
495. Kuntze Roman

ur. 1902 r.

 

asystent naukowy-wykładowca  „Entomologii Leśnej Katedra Ochrony Lasu i Entomologii – Wydział Rolniczo-Lasowy Politechniki Lwowskiej (także Uniwersytet JK -Lwów i SGGW – W-wa) 21 VIII 1944

 

 

Profesor dr hab. nauk zoologicznych, rozstrzelany przez hitlerowców podczas

Powstania Warszawskiego

 

496. Kunysz Józef

lat 34

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Wojtkowa

Powiat Sanok

30 III 1945 Zamordowany prawdopodobnie przez UPA w lasach Wojtkówki
497. Kupkowski Tadeusz robotnik leśny N Ruda Różaniecka 15 IV 1945 Zamordowany przez UPA
498. Kurpiel (imię nieznane) gajowy N Strzyżów

Powiat Rzeszów

1942 Sprawcy nieznani
499. Kurpiel Stanisław

ur. 1893 r.

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

Lasy majątku Sapiehów we wsi Tarnawce

Leoncin k/Krasiczyna

Powiat Przemyśl

 

 

 

19 VI 1944

 

 

 

 

Przed wojną był zarządcą majątku i folwarku Leoncin. Po donosie miejscowego Ukraińca na posterunek Ukrainische Hilfspolizei, ponad 20 ukraińskich policjantów w dniu 21 V 1944 r. przeprowadziło rewizję w zabudowaniach Kurpielów i ujawniło ponad 24 ukrywanych Żydów, z których 24 na miejscu rozstrzelano, 1 zbiegł. Rodzinę Kurpielów umieszczono w więzieniu w Przemyślu, a następnie przekazano na gestapo. Po śledztwie za ukrywanie Żydów małżeństwo Stanisława i Franciszki Kurpielów zostało rozstrzelane koło fortu w Lipowicy.
500. Kurpisz Władysław

lat 45

leśniczy

 

Korczmin

Gmina Tarnoszyn

Powiat Rawa Ruska

1944

 

Zamordowany przez UPA

 

501. Kustra Władysław „leśnik” Brody

Powiat Brody

12 XI 1943 Zamordowany przez UPA
502. Kwaśnicki Stanisław

lat 22

gajowy

 

Trzcianiec

N Sanok

2/3 IV 1945

 

Pochodzący z Ustrzyk Dolnych, zamordowany przez UPA w Wojtkowej lub Trzciańcu
503. Kyński Zbigniew

 

„leśnik”

 

Rzeszów

 

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Białorusi (Berezwecz + Mińsk)
504. Lachcik Jan leśniczy Sądowa Wisznia

Powiat Mościska

30 I 1944 Zamordowany przez UPA
505. Lachman Gustaw Juliusz

u. 1890 r.

 

„leśnik”

 

 

?

 

 

1940

 

 

Syn Karola. Ukończył także szkołę wojskową w Petersburgu, od 1918 r. oficer Armii Hallera, służył też w 51 pp i 29 pp jako płatnik, od 1934 r. w stanie spoczynku, por. int. st. sp. WP, w 1939 w Dowództwie Obrony Lwowa, ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
506. Lang Szaja

 

faktor drewna

 

Hurtownia Drewna w Kałuszu

Powiat Kałusz

1940

 

Właściciel hurtowni, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
507. Laskowski Kazimierz

ur. 1907 r.

inż. leśnik

 

Kresy Południowo-Wschodnie

 

1940

 

Żołnierz września 1939 r. w 76 pp WP, wzięty do niewoli sowieckiej na terenie Kresów Płd-Wsch., ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
508. Lasota Jan

ur. 1913 r.

 

gajowy

 

 

NP Tustanowice k/Borysławia

Powiat Drohobycz

 

1944

 

 

Aresztowany przez NKWD i deportowany z ciężarną żoną Janiną 10 II 1940 r. na Sybir (obłast Omsk). Po zwolnieniu walczył w Dywizji im. T. Kościuszki, poległ w walkach pod Warszawą. W 1947 r. udało się powrócić córce Janinie.
509. Laszkiewicz Walerian leśniczy NP Berehy Dolne

Powiat Lesko

? W lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony na Sybir, dalszych informacji brak
510. Lauterbach Wiktor

 

leśniczy

 

Karpaty Wschodnie

 

1939

 

Absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Bolechowie (1934). Zmobilizowany do 49. Huculskiego Pułku Strzelców. Zaginął w kampanii wrześniowej.
511. Lazaruk Ludwik

 

urzędnik leśny

 

Wydział Leśny

Urząd Miasta

w Stanisławowie

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
512. Lech Adam

ur. 1896 r.

„leśnik” Lasy koło Tatarynowa

Powiat Rudki

1943 Wywieziony przez Sowietów do Kazachstanu, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
513. Lechki Franciszek

lat 21

 

leśniczy

 

 

Opaka k/Podbuża

Powiat Drohobycz

 

19 I 1945

(17 I 1945 ?)

 

Zamordowany z żoną Zdzisławą (z domu Zawadzką) i dwiema kuzynkami żony w czasie obławy na leśniczówkę dokonanej przez UPA. Ciała wrzucono do studni. Ich pogrzeb odbył się 21 I 1945 r., zostali pochowani w Podbużu.
514. Legenć Józef robotnik leśny N Krasiczyn

Powiat Przemyśl

7 X 1944 Zamordowany przez UPA
515. Legendza (imię nieznane) flisak NP Krasiczyn

Powiat Przemyśl

1944 Zamordowany przez UPA
516. Lemiszka Wanda księgowa tartaku Podmichale k/Kałusza 8 II 1944 Zamordowana przez UPA
517. Lenart Wojciech

ur. 1880 r.

 

gajowy

 

Lasy dóbr hr. Tyszkiewiczów  Werynia

Powiat Kolbuszowa

?

 

21 października 1944 r. został wraz z synami Janem i Stanisławem ps. „Jawor” aresztowani przez NKWD. Wszyscy w niewyjaśnionych do tej pory okolicznościach zostali zamordowani.
518. Lenartowicz Stanisław

 

 

inżynier leśnik,

biegły rzeczoznawca

 

 

Ustrzyki Dolne

Powiat Lesko

 

 

brak danych

 

 

Absolwent leśnictwa (1898 r.) Wyższej Szkoły Ziemiańskiej w Wiedniu, po złożeniu przysięgi w dniu 24 III 1937 r. mianowany został rządowo upoważnionym rzeczoznawcą dla „lasowości” z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, aresztowany w 1939 r. i zamordowany przez Niemców w Dachau
519. Leńczuk Wojciech gajowy N Horyniec

Powiat Lubaczów

28 III 1945 Zamordowany przez UPA
520. Lepianka (Lepionka ?) Adam

ur. 1902 r.

 

 

leśniczy

 

 

 

Wilcza Wola

Powiat Kolbuszowa

 

 

 

16 VI 1946

 

 

 

Syn Andrzeja. Był żołnierzem AK i w czasie wojny pracował dalej jako leśnik w Wilczej Woli. Ukrywał sowieckiego spadochroniarza, który zebrał sporo informacji o tutejszej AK, co było przyczyną wielu aresztowań ze strony Sowietów. Zesłany na Sybir do łagru Borowicze-Jegolak, zmarł z wycieńczenia.
521. Lepianka Józef gajowy N Mazury

Powiat Kolbuszowa

14 VIII 1943 Zamordowany przez Niemców
522. Lipiański Florian

 

urzędnik leśny (inż. leśnik) Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów 1940

 

Zmobilizowany do obrony Lwowa,  aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
523. Lipiński Leon

ur. 1912 r.

 

 

„leśnik”

 

 

Przełęk Duży

Poczta Gródki

Gmina Płośnica

Powiat Działdowo

 

5 VII 1940

 

 

Syn Walentego, złapany 11 IV 1940 r. na granicy węgierskiej, aresztowany i więziony przez Niemców w sanockim więzieniu, rozstrzelany na górze „Gruszka” k/ Tarnawy razem z 112 innymi osobami, za próbę przekroczenia granicy
524. Lipiński Tadeusz

ur. 1897 r.

 

”leśnik” -urzędnik leśny

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów

 

1940

 

Syn Joachima. Mjr piech. sł. st. KOP, powołany do KOP-u we Lwowie, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
525. Lipski Stanisław

 

„leśnik”

 

Kasperowo

Powiat Zaleszczyki

1940

 

Posterunkowy PP, zmobilizowany do PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozu w Ostaszkowie
526. Lis (imię nieznane) pracownik biura nadleśnictwa N Kosów

Powiat Kosów Huculski

29/30 III 1944 Zamordowany wraz z żoną przez UPA
527. Lis Józef

 

 

gajowy

 

 

Toporów

Powiat Mielec

 

 

początek 1943

(sierpień 1942)

 

 

Aresztowany z dwoma nieletnimi synami i dwiema córkami przez gestapo jako zakładnik (chodziło o zmuszenie syna Wojtka, późniejszego dowódcę oddz. partyzanckiego ps. „Mściciel” do ujawnienia się), zostali rozstrzelani na cmentarzu w Ostrowach Tuszowskich pod Mielcem (dziś Os.Borek)
528. Lisowski Edward urzędnik

adm. leśnej

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów 1941 Żołnierz września 1939 r., zginął w niemieckim obozie jenieckim
529. Lisowski Kazimierz leśniczy Lesieczniki

Powiat Zaleszczyki

10 III 1944 Zamordowany przez UPA
530. Litawiński Zygmunt leśniczy N Krosno (Frysztak)

Powiat Krosno

VIII 1944 Sprawcy nieznani
531. Loeffler (imię nieznane) leśniczy

 

Lasy pod Lwowem

 

?

 

Aresztowany w 1940 r. przez Sowietów i wywieziony na Sybir, gdzie ślad po nim zaginął
532. Lorenz Wojciech

ur. 1866 r.

leśniczy

 

Lasy majątku hr. Badeniego w Witkowie Nowym k/Radziechowa ?

 

W 1940 r. wywieziony przez Sowietów w okolice Archangielska, gdzie niedługo zmarł z głodu i wycieńczenia
533. Lubański (imię nieznane) leśniczy

 

Czyszki k/Lwowa

 

?

 

Aresztowany i deportowany wraz z rodziną w lutym 1940 r. przez NKWD na Syberię, dalszych informacji brak
534. Lupa Józef

lat 20

gajowy N Kańczuga

Powiat Łańcut

IX 1942 Zastrzelony we własnym mieszkaniu, sprawcy nieznani
535. Łabęcki (imię nieznane) leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich 1939 Zamordowany przez Sowietów w Czarnej Wsi
536. Łapiak Karol gajowy Puźniki / Koropca

Powiat Buczacz

? w lutym 1940 r. zesłany z rodziną na Syberię przez NKWD, dalszych informacji brak
537. Łazoryszak Grzegorz

 

 gajowy

 

L Balnica

NP Komańcza

Powiat Lesko

6 VIII 1945

 

dotkliwie pobity przez banderowców, a następnie zabrany do lasu, skąd nie wrócił, dom splądrowano i doszczętnie ograbiono
538. Łoboda Michał robotnik leśny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

26 III 1945 Zamordowany przez UPA
539. Łomnicki Jan

 

leśniczy

 

L Warwarynice

Powiat Sambor

1940

 

Kpt. piech. posp. rusz. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
540. Łopacki Kazimierz

ur. 1907 r.

leśniczy

(inż. leśnik)

L Jarocin

N Rudnik n/Sanem

Powiat Nisko

1943

 

Zastrzelony przez Niemców w Rudniku nad Sanem w czasie łapanki
541. Łopadczak Teodor

ur. 1904 r.

 

inż. rol.-leśny

 

Majątek leśny Rudki

Powiat Rudki

 

1940

 

Syn Gabriela. Ziemianin, por. kaw. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, więziony w Drohobyczu. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
542. Łopot (imię nieznane)

 

gajowy

 

Gaik

Powiat Brzeżany

 

18 IX 1939

 

Zamordowany w gajówce wraz z żoną i jednym z synów przez bojówkę ukraińską OUN, córka i czteroletni synek mimo ciężkich ran wyrwali się oprawcom i przeżyli. Zamordowano też kilka osób uciekinierów wojennych z terenów Polski.
543. Łoza Dominik gajowy Olesiów k/Łysieca

Powiat Stanisławów

7 XII 1943 Uprowadzony i zamordowany przez UPA
544. Łuciw W. gajowy Radycz

Powiat Turka

? Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną na Sybir przez NKWD, dalszych informacji brak
545. Łuczka Jerzy

 

 

leśniczy

 

 

Lasy majątku Zgrom. Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo z Rajskiego w Buku

Powiat Lesko

1947

 

 

Z pochodzenia Rusin, prawdopodobnie ofiara niesłusznych podejrzeń o kłusownictwo i współpracę z UPA, represjonowany i aresztowany przez MO, skazany i zamordowany w więzieniu w Barczewie
546. Łuczyk Gabriel gajowy Łopuszka Wielka

N Kańczuga

II 1943 Zamordowany przez strażnika więziennego na Gestapo
547. Łukasiewicz Jan gajowy Grąziowa

Powiat Dobromil

VII 1945 Uprowadzony i powieszony w rejonie Huwnik przez banderowców
548. Łysy Maciej

 

gajowy

 

Powiat Drohobycz

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir (rejon Tobolska n./ Irtyszem). Dalszych informacji brak.
549. Łysy Paweł

ur. 1894 r.

 

gajowy

 

Słońsko

Powiat Drohobycz

 

?

 

Syn Franciszka. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir (Komi ASRR). Po zwolnieniu zaginął. Dalszych informacji brak.
550. Maciejewski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Powiat Stryj

 

1941

 

Deportowany w dniu 10 II 1940 r. z żoną i ośmiorgiem dzieci przez NKWD do Kotłasu na Syberii. Zatrudniony do katorżniczej pracy, zmarł z głodu i wycieńczenia.
551. Mackiewicz Marcin

ur. 1897 r.

leśniczy

 

L Siemianówka

k/Lwowa

 

1940

 

Syn Jana. Aresztowany przez Sowietów, powołany do PP miasta Lwów. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
552. Macko Prokop

zw. „Procio”

ur. 1899 r.

 

 

gajowy

 

 

 

L Duszatyn

N Komańcza

Powiat Sanok

 

 

16 VII 1945 r.

(data odnalezienia zwłok)

 

 

Syn Filipa, z pochodzenia miejscowy Rusin. Jako gajowy zaczął pracować od 1924 r. w lasach hr. St. Potockiego. Uprowadzony z domu 22 VI 1945 r. przez UPA i po torturach powieszony w lesie blisko drogi Duszatyn-Prełuki, niedługo śmierć poniósł także syn Wasyl za złamanie zakazu i pochowanie odnalezionych zwłok ojca na cmentarzu w Duszatynie
553. Macygan Józef

ur. 1881 r.

dyrektor zespołu tartaków LP Wygoda, Mikuliczyn

Powiat Dolina

4 IX 1944

 

Tartacznik, dyrektor kompleksu tartaków LP w Karpatach Wschodnich, zginął z rąk UPA
554. Maćkowski Franciszek gajowy N Majdan

Powiat Kolbuszowa

9 VIII 1942 Zastrzelony w lesie w czasie obchodu, sprawcy nieznani
555. Madejewski Feliks, Emil

ur. 1885 r.

 

leśniczy

 

Lasy dóbr Potockich k/Lwowa

Tołszczów

Gmina Dawidów

Powiat Lwów

?

 

Syn Waleriana. Aresztowany 31.01.1940 r. przez Sowietów i więziony we Lwowie. Wszelki ślad po nim zaginął. Pozostałą rodzinę żonę Stefanię córką Anną, synem Andrzejem oraz bratem Kazimierzem zesłano 10.02.1940 r. na Sybir.
556. Majda Stefan gajowy N Błażowa

Powiat Łancut

8 II 1945 Sprawcy nieznani, prawdopodobnie UPA
557. Makar Zenon

ur. 1906 r.

gajowy

 

Powiat Drohobycz

 

?

 

Syn Stefana. Aresztowany przez NKWD i wysłany w 1940 r. do łagrów na Syberię, gdzie wszelki ślad po nim zaginął.
558. Makoś (imię nieznane) gajowy N Krosno IX 1944 Sprawcy nieznani
559. Makowski (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Durdy

Powiat Tarnobrzeg

 

?

 

Aresztowany 25 II 1944 r. przez żandarmerię niemiecką i oskarżony o prywatną, i samowolną sprzedaż drewna bez wiedzy władz okupacyjnych, dalszych informacji brak
560. Malczewski Stefan

lat 34

leśniczy

 

L Malawa

N Bircza

Powiat Dobromil

2 VII 1944

 

Uprowadzony do lasu i zamordowany przez UPA w okolicach Żohatyna
561. Malewiecki Stanisław

ur. 1908 r.

leśniczy Wańkowa k/Olszanicy

Powiat Lesko

VIII 1944 Zamordowany przez UPA
562. Malinowski Tadeusz

ur. 1906 r.

„leśnik”

 

Lwów

 

1940

 

Syn Andrzeja, ur. we Lwowie, por. rez. WP, zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy w Charkowie, ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej
563. Małek Władysław

 

„leśnik”

 

Sanok

Powiat Sanok

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, z listy obozów na Białorusi (Berezwecz + Mińsk)
564. Małek Wojciech

ur. 1904 r.

 

 

leśniczy

 

 

Stale

Powiat Tarnobrzeg

 

 

 

?

 

 

Syn Michała, pchor. AK ps. „Morus” w oddziale partyzanckim Kazimierza Bogacza „Bławata”. Aresztowany w 1944 r. przez NKWD po zdradzie członka BCH Władysława C. i wywieziony do sowieckich kaźni (łagier Borowicze). Dalszych informacji brak.
565. Mandryk Marian gajowy L Tarnawka

NP Kańczuga

XI 1944  Zabity przez nieznanych sprawców
566. Mandryk Teodor gajowy N Kańczuga

Powiat Łańcut

27 VI 1943 Z pochodzenia Ukrainiec sprawcy nieznani (bojówka ukraińska ?)
567. Manoryk (imię nieznane) gajowy

 

N Worochta

Powiat Nadwórna

?

 

Aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z rodziną koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na Sybir, dalszych informacji brak
568. Mańkowski Ernest Marian

ur. 1899 r.

inż. leśnik

 

Sieniawa

Powiat Jarosław

 

1954

(1953 ?)

 

Syn Aleksandra, oficer AK, więzień okresu represji stalinowskich, po uwięzieniu przez UB zamęczony we Wronkach, pochowany w 1954 roku w grobowcu na cmentarzu w Sieniawie
569. Marcinek Józef urzędnik dyrekcji Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie 1939

 

Dokładne okoliczności śmierci nieznane
570. Marcinow (imię nieznane) gajowy

 

Domażyr

Powiat Gródek Jagielloński

 

X 1944

 

Zamordowany przez upowców przebranych w mundury NKWD
571. Maresch Adam

 

leśniczy

 

Karpaty Wschodnie

 

14 IX 1939

 

Absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Bolechowie (1934). Zmobilizowany do 14. Pułku Piechoty we Lwowie, poległ w kampanii wrześniowej.
572. Martowłos Jakub

lat  50

gajowy

 

Białe

Gmina Dunajów

Powiat Przemyślany

25 III 1944

 

Zamordowany przez UPA w czasie pogromu mieszkańców wsi
573. Marusarz (Władysław ?-imię nieznane) „leśnik”

 

Lasy na Kresach Wschodnich

 

1940

 

Aresztowany i wywieziony przez Sowietów na Syberię (Norylsk), gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
574. Materniak Andrzej

 

gajowy

 

  Nowotaniec

Gmina Bukowsko

Powiat Sanok

 

28 IX 1945

 

Pracował w NP Sanok z/s w Zagórzu. Złapani w lesie Odrzechowa razem z innym gajowym Wacławem Sawką przez banderowców UPA, którzy tego dnia pojawili się w lasach Odrzechowej. Wszelki ślad po nich zaginął.
575. Matusiak Stanisław

ur. 1901 r.

 

brakarz leśny

 

 

Lasy dóbr Władysława hr. Dzieduszyckiego

Małopolska Wschodnia

 

?

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Po układzie Majski-Sikorski został uwolniony i amnestii przedostał się do Buzułuku. Walczył w Armii gen. Andersa. Dalszych informacji brak.
576. Mączka Jan

ur. 1894 r.

gajowy (strażnik leśny?) Czerwona Wola

(przysiółek Słoty)

NP Sieniawa (Glezyna)

28 XI 1944

 

Uprowadzony przez UPA ze wsi Zalesie do lasu i tam zamordowany
577. Medelski Stanisław

lat 43

 

gajowy

 

L Hutniakowa

Huta Pieniacka

Powiat Brody (Zbaraż)

15 XI 1943

(lub 18 XI 1943)

Zwabiony podstępnie przez kolegę gajowego-Ukraińca do leśniczówki w Hucie Pieniackiej w celu złożenia wyjaśnień pożaru gajówki, nigdy nie wrócił, ciała nie odnaleziono
578. Mendelski Stanisław gajowy Podhorce

Powiat Złoczów

7 IV 1944 Zamordowany przez UPA
579. Mendelski Stanisław gajowy Tuchla

Powiat Stryj

7 III 1944 Zamordowany przez UPA
580. Mianowski (imię nieznane) leśniczy NP Jasień n/Łomnicą

Powiat Kałusz

lato 1943

(lato 1944 ?)

Zamordowany bestialsko wraz z rodziną po napadzie grupy UPA-OUN na leśniczówkę
581. Miaskowski Józef

lat 17

woźnica kolaski nadleśniczego Olejów

Powiat Zborów

4 III 1943

 

Uprowadzony z czterema innymi osobami, bestialsko zamordowani przez UPA pod Manajowem, ciał nie odnaleziono
582. Michalewicz Piotr gajowy Szumlany k/Gniłowodów

Powiat Podhajce

18/19 IX 1939 Zamordowany z żoną przez nacjonalistów ukraińskich w Lesie Rakowickim
583. Michalicki (Hieronim ?-imię nieznane) gajowy

 

Bałaszówka

Gmina Olejów

Powiat Zborów

jesień 1944

 

Uprowadzony z leśniczym J. Krzywym w czasie wędrówki drogą z Olejowa do Załoziec i zabity przez UPA, zwłok nie odnaleziono
584. Michalski Stanisław „leśnik”

 

L Kowalówka

Powiat Buczacz

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
585. Michalski Tadeusz

ur. 1908 r. (mylnie podawany 1905 r.)

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

 

Serednie Małe

Gmina Polana

Powiat Lesko

 

 

 

 

27 IV 1945

 

 

 

 

 

Syn Teofila i Marii z/d Uruska. W dniu 10 II 1940 r. wywieziony z żoną Marią z/d Nachman i młodszym synem Florianem przez NKWD na Sybir (pasiołok Krasne Uralskie na wsch. od rzeki Ob). Po amnestii skierowali się do Baszkirii. Leśniczy zaciągnął się do 1 Dyw. WP im. T. Kościuszki gen. Berlinga i z 1 armią WP przeszedł szlak bojowy do Berlina. Zginął w operacji berlińskiej, w walkach koło Pochowany na cmentarzu wojennym 41-CW w Siekierkach- Starych Łysogórkach (kwatera 10, rząd 7 grób 8).
586. Michałkiewicz Jan gajowy L Kuźmina

NP Bircza

19 I 1945 Zamordowany we wsi Kreców (Gmina Tyrawa Wołoska) przez UPA
587. Michałowski (imię nieznane) leśniczy

 

Kobaki

Powiat Kosów Huculski

19 III 1944

 

Zamordowany w okrutny sposób nożami przez banderowców z UPA, był jedną z pierwszych ofiar w tej wsi
588. Miczyszyn (imię nieznane) gajowy

 

Podsosnów

Gmina Podhorodyszcze

Powiat Bóbrka

30/31 III 1944

 

Zamordowany przez UPA, zginęło też 3 członków rodziny gajowego
589. Mielnik Daniel

ur. 1898 r.

 

gajowy

 

L Drohobycz

Powiat Drohobycz

 

1940

 

Syn Timofieja, z pochodzenia Ukrainiec. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
590. Migas Józef

lat 36

gajowy L Budy

N Łańcut (Dąbrówki)

3 IV 1945 Sprawcy nieznani
591. Migocki Władysław

lat 30

gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Marią i synem Jerzym przez NKWD w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
592. Migułka (Mihułka) Józef

ur. 1880 r.

 

urzędnik leśny „leśnik”

 

Rudki

Powiat Rudki

 

1940

 

Syn Karola. Wójt Gminy Komarno, także urzędnik Sejmiku, zmobil. do PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
593. Mika Bronisław

lat 50

gajowy Postołówka-Horodnica k/Kopyczyniec III 1944 Zamordowany przez UPA
594. Milczanowski Franciszek

 

gajowy

 

Jabłonica Ruska

k/Brzozowa

NP Dydnia

14 XI 1944

lub 17 XI 1944

Wyszedł 12 XI 1944 r. z domu do pracy i już nie powrócił. Został zamordowany w Ropience przez UPA. Jego ciało odnaleziono 30 XII 1944 r. na terenie gromady Siedliska.
595. Miraszewski Antoni

ur. 1906 r.

gajowy

 

Polanica

Powiat Dolina

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu z zesłania udało mu się z żoną Heleną przedostać do Teheranu. Dalszych informacji brak.
596. Mirski Hersz leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich ? Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Syberię, gdzie ślad po nim zaginął
597. Moderski (imię nieznane) pracownik nadleśnictwa N Grabowa

Powiat Kamionka Strumiłowa

II 1944

 

Zamordowany wraz z innymi pracownikami w czasie nocnego napadu na budynek n-ctwa  bojówki SB-OUN dowodzonej przez Kupiaka
598. Mogilnicki Antoni

ur. 1893 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Dobrohostów

Powiat Drohobycz

? Aresztowany i uwięziony przez NKWD w 1941 r. Dalszych informacji brak.
599. Mojzesowicz Mikołaj „Kicio”

ur. 1896 r.

 

 

inż. leśnik

 

 

Kuty

Powiat Kosów Huculski

 

 

21 IV 1944

 

 

Syn Bogdana. Pochodzenia ormiańskiego. Absolwent Wydz. Rolniczo-Lasowego PL. Dozorował spław drewna na Czeremoszu. Członek AK. Zastrzelony w szopie, gdzie próbował ukryć się w czasie pogromu bandy UPA w miasteczku. Dom w którym mieszkał spalono.
600. Montekal (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Lasy w okolicach Stanisławowa ?

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD do Kazachstanu, dalszych informacji brak
601. Morajda Andrzej

 

 

gajowy

 

 

Rzepedź k/Komańczy

Powiat Sanok

 

8/9 II 1947

 

 

Pobity i uprowadzony do lasu skąd nie wrócił, podczas akcji UPA przeprowadzonej na kilka osób podejrzanych o sprzyjanie polskiej władzy (wśród nich byli sołtys z Przybyszowa, sołtys z Zawadki Morochowskiej)
602. Możdrzech Józef

ur. 1914 r.

 

 

 

 

gajowy

 

 

 

 

Zarzecze k/ Niska

Powiat Nisko

 

 

 

 

1945

 

 

 

 

Syn Jana. Po maturze (1937 r.), odbył służbę wojskową w 5 pułku strzelców podhalańskich w Przemyślu. Po kampanii wrześniowej 1939, zbiegł z niewoli. W rodzinnych stronach pracował jako gajowy w Rudniku Baranowskim. Zaprzysiężony do AK. Po wejściu sowietów aresztowany w listopadzie 1944 r., był więziony w ziemiankach w Rudniku. Po likwidacji „więzienia” w grudniu 1944 r. wywieziony do Byszówki. Więziony na Zamarstynowie we Lwowie. Zginął w nieznanych okolicznościach.
603. Mroszczuk Leon

lat 45

gajowy Zamulińce k/Matyjowic

Powiat Kołomyja

11/12 IV 1944 Zamordowany z rodziną (7 osób) przez UPA, spaleni razem w gajówce
604. Mucha Kazimierz

 

leśniczy

 

Podusów

Powiat Przemyślany

?

 

Deportowany z żoną i 2 dzieci w lutym 1940 r. przez NKWD na Syberię, dalszych informacji brak
605. Muskus Władysław

ur. 1898 r.

 

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

 

Majątek leśny Hrebenne

Powiat Rawa Ruska

 

 

1940

 

 

Syn Jakuba. Por. rez. piech. WP, pochodzący z Przychojca, pow. Leżajsk, uczestnik wojny pol.-bolszew. 1920 r., wykształcenie-inżynier, studiował leśnictwo i geodezję we Lwowie, ofiara zbrodni katyńskiej dokonanej przez NKWD, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
606. Muszyński (imię nieznane) leśniczy Kłodno Wielkie

Powiat Żółkiew

? Deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Syberię, skąd nie wrócił
607. Muszyński Kazimierz

lat 21

leśniczy

 

Cisowa

N Żohatyn

Powiat Dobromil

25 IV 1944

 

Powieszony w lesie przez UPA na pętli z drutu kolczastego po wcześniejszym zmasakrowaniu (wydłubane oczy, ucięty język)
608. Muzyczak (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Maziarnia Wawrzykowa

Powiat Kamionka Strumiłowa

 

25 III 1944

 

Zamordowany w czasie nocnej rzezi dokonanej przez Ukraińców na Polakach, mieszkańcach wsi. Na koniec zadanych tortur odrąbano mu głowę. Obok jego zwłok leżało ciało jego syna.
609. Mysak Stefan

ur. 1912 r.

 

referent leśny

 

Mościska

Powiat Mościska

 

1940

 

Syn Joachima. Pracownik Starostwa w Rudkach, por. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
610. Myśkow Jan inspektor

(inż. leśnik)

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów 1942 Wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, zginął w nieznanych okolicznościach
611. Myśków Witold Józef

ur. 1899 r.

 

inspektor leśny

(inż. leśnik)

 

Kołomyja

Powiat Kołomyja

 

1940

 

Syn Zygmunta. Komisarz ochrony lasów DLP we Lwowie, kpt. piech. rez. WP. żołnierz września 1939 r. aresztowany 9 XII 1939 r. przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
612. Myśliwski Zdzisław Mieczysław „leśnik”

 

Zarząd Lasów –Złoczów

Powiat Złoczów

1940

 

Ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
613. Nałkiewicz Stanisław „leśnik”

 

Husiatyń

Powiat Husiatyń

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
614. Narożnowski Paweł

lat 45

stróż pałacyku myśliwskiego

 

Kniażyce

NP Krasiczyn

Powiat Przemyśl

¾  XII 1944

 

Zamordowany przez UPA z żoną Katarzyną, synem Janem l. 14 i córką Ireną l. 2. Pochowany w zbiorowym grobie z rodziną na cmentarzu parafialnym w Kniażycach.
615. Nawojski Stefan Mieczysław

ur. 1906 r.

inż. leśnik

 

Stanisławów

 

1940

 

Syn Mieczysława, kpt. rez. WP, pochodzący ze Stanisławowa, gdzie ukończył gimnazjum, absolwent Wydz. Rol.-Lasowego PL, ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
616. Nawrocki Michał

ur. 1897 r.

 

inż. leśnik

 

L Łukawica

Powiat Sambor

 

1940

 

Syn Jana. Ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, więziony w Drohobyczu. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
617. Negrusz Kajetan

ur. 1888 r.

 

dyrektor lasów

 

Lasy Fundacji Skarbka

Bieszczady Wschodnie

 

XII 1939

 

Syn Mikołaja inżyniera agronomii. Wcześniej pracował jako nadleśniczy oraz inspektor lasów. pracował  Zimą 1939 r. został bestialsko zamordowany przez grupę Ukraińców
618. Niedzielski (imię nieznane) urzędnik tartaku

(inż. leśnik)

Broszniów Osada

Powiat Dolina

5 IV 1944 Zamordowany przez UPA
619. Niemiec Wasyl

 

 

leśniczy

 

 

Lasy dworskie majątku  Witolda Kostyrkiewicza w Tarnawie Wyżnej

Gmina Tarnawa Niżna

Powiat Turka

I połowa 1946

 

 

Z pochodzenia Ukrainiec, lojalny wobec właściciela majątku dr Witolda Kostyrkiewicza (Kosturkiewicza ?), który prowadził biuro notarialne w Samborze. Nastawiony przyjaźnie do Polaków. Mieszkał na uboczu wsi na tzw. Czerteżu. Zamordowany przez UPA.
620. Niesiewicz Józef

 

 

gajowy

 

 

Dobra Szlachecka

N Sanok

Powiat Sanok

 

1 V 1945

 

 

Już wcześniej 21 I 1945 r. odnotowano napad banderowców na gajowego i dotkliwe pobicie. Po kilku miesiącach powieszony wraz z żoną w czasie zbiorowego mordu dokonanego przez UPA
621. Nisiewicz Władysław gajowy N Żohatyn

Powiat Dobromil

15 III 1945 Zamordowany przez UPA
622. N. N.

(kilka osób)

pracownicy leśnictwa Dołpotów

Powiat Kałusz

jesień 1939

 

Wymordowanie polskich leśników i ich rodzin było celem przeprowadzonego ataku zgrai miejscowych Ukraińców na leśniczówkę
623. N. N.

(kilka osób)

pracownicy leśnictwa Podhorki

Powiat Kałusz

jesień 1939

 

Wymordowanie polskich leśników i ich rodzin było celem przeprowadzonego ataku zgrai miejscowych Ukraińców na leśniczówkę
624. N. N.

(kilka osób)

pracownicy leśnictwa Toporów

Powiat Radziechów

jesień 1939

 

Wymordowanie polskich leśników i ich rodzin było celem przeprowadzonego ataku zgrai miejscowych Ukraińców na leśniczówkę
625. N. N. gajowy Dobrzanka k/Birczy 1945 Zamordowany przez UPA
626. N. N.

 

 

leśniczy

 

 

NP Śnietnica

Powiat Gorlice

 

 

1940

 

 

Pracował w lasach państwowych, w czasie wojny przeprowadzał ludzi przez granicę. Złapany na granicy przez Grenzschutz Polizei, przekazany do gestapo w Nowym Sączu. W śledztwie nikogo nie wydał, podczas tortur został zamęczony na śmierć.
627. N. N.

 

 

leśniczy

 

 

Leszczyny

Gmina Fredropol

Powiat Przemyśl

 

?

 

 

Aresztowany w 1941 r. przez policję ukraińską, jako podejrzany o współpracę z polskim ruchem oporu. Po torturach i przesłuchaniu, przekazany na gestapo, skąd został wywieziony do KL Auschwitz, skąd nie wrócił.
628. N. N. gajowy Hucisko Brodzkie

Powiat Brody

13 II  1944 Był wśród 57 ofiar zamordowanych we wsi przez UPA
629. N. N. leśniczy Sądowa Wisznia

Powiat Mościska

VII 1943 Zamordowany z żoną przez UPA
630. N. N. leśniczy Pnikut

Powiat Mościska

? Zamordowany przez OUN-UPA
631. N. N. pracownik nadleśnictwa Żabie

Powiat Kosów Huculski

30 VII 1943 Zamordowany przez bojówkę UPA
632. N. N. księgowy leśnictwa Mikołajów

Powiat Żydaczów

18 VIII 1943 Zamordowany przez UPA
633. N. N. leśniczy Czernelica

Powiat Horodenka

VIII 1943 Zamordowany przez Ukraińców
634. N. N. gajowy Hołowsko

Powiat Turka

29 IX 1943 Ukraińcy zamordowali polskiego gajowego
635. N. N. „leśnik” Rohatyn

Powiat Rohatyn

21 X 1943 Zamordowany w mieście przez banderowców z UPA
636. N. N.

 

gajowy

 

Laski k/Brzozdowiec

Powiat Bóbrka

 

XI 1943

 

Banderowcy zamordowali gajowego w lesie, w nocy przyszli do jego domu i zamordowali żonę i córkę oraz 3 pracowników leśnych, leśniczówkę spalili
637. N. N.

 

leśniczy

 

Lasy majątku Zagórzany

L Nieznajoma

Powiat Gorlice

1939

 

Żołnierz września 1939 r., nigdy nie wrócił z kampanii wrześniowej, po nim funkcję przejął Józef Jagoda przysłany przez hr. Sobańską
638. N. N.

 

leśniczy

 

L Huta k/Tucholki

Powiat Stryj

1943

 

Zamordowany z rodziną w leśniczówce Huta w czasie nocnej obławy i paleń okolicznych leśniczówek dokonywanych przez UPA
639. N. N.

 

gajowy

 

Rosochacz

Powiat Turka

1943

 

Zamordowany przez Ukraińców wraz z żoną i ich 3-miesięcznym dzieckiem oraz siostrą gajowego.
640. N. N. leśniczy Miłków

Powiat Lubaczów

1943 Policjanci ukraińscy aresztowali Polaka, leśniczego, który zginął w KL Auschwitz
641. N. N.

(11 mężczyzn)

wozacy-zrywkarze Lubliniec Nowy

Powiat Lubaczów

XI 1943 Furmani zastrzeleni przez UPA podczas pracy w lesie przy zrywce drewna
642. N. N. leśniczy (gajowy ?) Zaciemne

Powiat Przemyślany

koniec XI 1943 Zamordowany przez UPA
643. N. N. leśniczy Rybotycze

Powiat Dobromil

20 IV 1944 Miejscowy leśnik zabity w czasie wkroczenia oddziału UPA do wsi
644. N. N. leśniczy Janów

Powiat Trembowla

1944-1945 ? Zamordowany przez UPA
645. N. N.

 

praktykant leśny

 

Boratycze

Gmina Miżyniec

Powiat Przemyśl

1944

 

Uprowadzony z leśniczówki przez kilku banderowców i miejscowych Ukraińców, zaginął bez wieści
646. N. N. „leśnik” Grabów

Powiat Dolina

1944 Polak, zamordowany przez banderowców z UPA
647. N. N. „leśnik” Kałusz

Powiat Kałusz

23 I 1944 Zamordowany w mieście przez banderowców z UPA
648. N. N. „leśnik” Horodenka

Powiat Horodenka

1944 Pojmany w mieście i zabity przez grupę UPA
649. N. N.

 

gajowy

 

Łuka

Powiat Złoczów

5 I 1944

 

Zginął wraz z innym mężczyzną czasie napadu i podpalenia gajówki dokonanego przez UPA, wśród ciężko rannych była też żona gajowego
650. N. N. leśniczy Nowiny

Powiat Jaworów

pocz. III 1944 Zamordowany z 3-osobową rodziną i kilku innymi Polakami, ich domy spalono
651. N. N.

(17 polskich rodzin)

 

personel biura i leśnej administracji terenowej nadleśnictwa NP Mikuliczyn

Powiat Nadwórna

(Huculszczyzna)

 

lato 1944

 

 

Pod osłoną nocy sotnia UPA wymordowała 17 polskich rodzin, pracowników Nadleśnictwa Państwowego Mikuliczyn, mieszkających w służbowych mieszkaniach koło miejscowego tartaku, spalono również zabudowania
652. N. N.

(dwóch leśników)

leśniczy

+ gajowy

Budniki

Powiat Kałusz

21 II 1944 Zamordowani przez UPA
653. N. N.

(trzech leśników)

leśniczy

+ gajowi

Błudniki

Powiat Kałusz

22 II 1944  Trzy zamordowane przez UPA osoby były leśnikami
654. N. N. leśniczy Pustka /wsi Maleniska

Powiat Brody

13 III 1944 Upowcy wymordowali rodzinę i domowników leśniczówki (8 osób)
655. N. N.

 

leśniczy

 

Doroszów Wielki

Gmina Nadycze

Powiat Żółkiew

III-IV 1944

 

Ukraińcy wymordowali 3-osobową rodzinę leśniczego i 7 innych Polaków
656. N. N. leśniczy Ciemierzyńce

Powiat Przemyślany

IV 1944 Zamordowany przez Ukraińców razem z kilkoma innymi Polakami
657. N. N. gajowy Wielkie Oczy

Powiat Jaworów

IV 1944 Zamordowany przez banderowców z UPA
658. N. N.

 

gajowy

 

Cucyłów

Powiat Nadwórna

11/12 IV 1944

 

Banderowcy obrabowali i zamordowali 15 Polaków w tym 6-osobową rodzinę gajowego, gospodarstwa polskie spalono
659. N. N.

 

pracownik tartaku Sielec-Bieńków

Powiat Kamionka Strumiłowa

V 1944

 

Zakłuty nożami przez Ukraińców
660. N. N. leśniczy Wygoda

Powiat Dolina

VI 1944 Zamordowany razem z 9 innymi Polakami przez banderowców z UPA
661. N. N.

 

 

gajowy

 

 

Jasień

Gmina Ustrzyki Dolne

Powiat Lesko

 

wiosna 1944

 

 

Wobec zagrożenia ze strony grup UPA, jeszcze przed nadejściem frontu wojennego wyjechał ze wsi, pozostawiając w domu starego ojca. Po jakimś czasie wrócił odwiedzić ojca. Został u niego na noc. Wtedy do okna zapukało dwóch cywilów (Ukraińców), kiedy podszedł do okna, padł strzał i gajowy zginął na miejscu.
662. N. N.

lat 35

gajowy Przybyłów

Powiat Tłumacz

wiosna 1944 Zamordowany przez UPA
663. N. N.

 

gajowy

 

Majątek leśny

dr Feiwela Adlersberga

w Zatwarnicy

Powiat Lesko

10 XI 1944

(11 X 1944 ?)

 

Śmiertelnie ranny w czasie obławy milicjantów z Posterunku MO w Zatwarnicy pod komendą Stanisława Śliwy, na wskazany przez gajowego magazyn broni UPA w Hulskiem
664. N. N.

(pięć leśników)

pracownicy leśnictwa Uherce Zapiełyńskie

Gmina Sambor

I poł. 1944 Zamordowani przez UPA w lasach monastyrskich
665. N. N. pracownicy służby leśnej N Grabowa k/Kamionki Strumiłowej II 1944 2 osoby, pracownicy leśni narodowości polskiej, zamordowani przez UPA
666. N. N. pracownik leśnej kolejki wąskotorowej Bolechów

Powiat Dolina

8 VII 1944 Zamordowany przez banderowców
667. N. N.

(ok. 15 Polaków)

pracownicy tartaku Borynia

Powiat Turka

II 1944 Wymordowani w czasie napadu i rzezi mieszkańców osady dokonanej przez UPA
668. N. N. gajowy Wołowe

Powiat Bóbrka

2 II 1944 Zamordowany przez oddział UPA
669. N. N.

(pięciu leśników)

pracownicy

prywatnego nadleśnictwa

Grabów k/Toporowa

Powiat Radziechów

I 1944

 

Zamordowani przez UPA, po przeprowadzonej obławie na pracowników Służby Leśnej i siedzibę nadleśnictwa
670. N. N.

(trzech Polaków)

pracownicy leśnictwa Stawczany

Powiat Gródek Jagielloński

III 1944

 

Zamordowani w czasie napadu bandy UPA na wieś Ferdynandówka
671. N. N. leśniczy Lesieczniki

Powiat Zaleszczyki

10 III 1944 Zamordowany przez bojówkę UPA
672. N. N. „leśnik” Błażów

Powiat Sambor

1944 Zamordowany z rodziną w czasie obławy na leśniczówkę przeprowadzonej przez UPA
673. N. N. leśniczy Tyśmienica

Powiat Tłumacz

1944 Zamordowany przez UPA
674. N. N. leśniczy Poznanka Hetmańska

Powiat Husiatyn

1944 Uprowadzony przez upowców, wszelki ślad po nim zaginął
675. N. N. leśniczy Sokołówka

Powiat Złoczów

12 I 1944 Uprowadzony z rodziną (4 osoby) przez UPA, zaginęli bez wieści
676. N. N.

 

pracownicy leśni, tartaku i kolejki leśnej Majdan k/Cisnej

Powiat Lesko

VIII 1944

 

Czota UPA wymordowała ok. 20 mieszkańców N. N. osiedla tartaczno-leśnego Majdan k/Cisnej
677. N. N. leśniczy Ćwitowa k/Tomaszowic

Powiat Kałusz

31 III 1944 Po okrutnych torturach zamordowany z rodziną przez UPA
678. N. N. robotnik leśny Czyszki

Gmina Rajterowice

23 IV 1944 Zamordowany przez UPA
679. N. N. leśniczy Koropuż

Powiat Sambor

koniec V 1944 Zamordowany przez UPA
680. N. N.

(dwóch leśników)

„leśnicy” Ożydów k/Oleska

Powiat Zborów

2 X 1944 W czasie ataku UPA na leśniczówkę zginęło ze składu obrony dwóch leśników, atak odparto
681. N. N. gajowy Żurawce

Powiat Rawa Ruska

23 XI 1944 Zamordowany przez banderowców z UPA
682. N. N. gajowy Czaplaki

Powiat Jaworów

30 XII 1944 Zastrzelony przez banderowców z UPA
683. N. N.

lat ok.35

kasjerka nadleśnictwa N Dzibułki

Powiat Żółkiew

IX 1943 Zamordowana przez bojówkę OUN wraz z innymi pracownikami nadleśnictwa
684. N. N. gajowy Łapajówka

Powiat Jarosław

II 1945 Zamordowany przez grupę UPA
685.          N N. N. leśniczy Kańczuga

Powiat Przeworsk

II poł 1944 Zamordowany przez UPA
686. N. N.

(10 osób)

robotnicy leśni

(drwale)

Jeziorzany

Powiat Borszczów

koniec II 1945

 

Bojówka UPA pod wodzą Olgi Wadowskiej zamordowała grupę drwali (Polaków) pracujących przy wyrębie lasu
687. N. N.

lat 26

leśniczy

 

Leśniczówka Kuzie

Stara Bircza

Powiat Przemyśl

19 XI 1945

 

Zamordowany przez UPA
688. N. N.

lat 24

leśniczy Dzików Stary

Powiat Lubaczów

1946 Zamordowany wraz z innymi 12 osobami przez UPA
689. N. N.

 

leśnik

 

Aksmanice

Powiat Przemyśl

 

1947

 

5 listopada 1947 r. w banderowskim bunkrze odnaleziono zmasakrowane w wyniku przesłuchań zwłoki dwóch osób, będące w zaawansowanym rozkładzie. Jeden z denatów miał na sobie mundur lasów państwowych.
690. N. N. gajowy Cichoborz

Powiat Lubaczów

8 IV 1948 Torturowany i zabity przez grupę „ukraińskich partyzantów”, jego córkę zgwałcono
691. Nosal Jan

ur. 1895 r.

gajowy

 

Foreszczenka

NP Worochta

Powiat Nadwórna

(Czarnohora)

?

 

Aresztowany w II 1940 r. i wywieziony z żoną i czworgiem dzieci, koleją w wagonach-„tiepłuszkach” na Sybir, dalszych informacji brak
692. Nowak Emil (Emilian ?)

ur. 1903 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

NP Zielenica

Powiat Nadwórna (Gorgany)

 

1940

 

Syn Jana. Żołnierz września 1939 r. ppor. sap. rez. WP, wzięty do niewoli sowieckiej, więzień obozu w Kozielsku, ofiara zbrodni katyńskiej z listy ULK, spoczywa w Bykowni.
693. Nowak Roman

 

 

 

urzędnik nadleśnictwa

(„leśnik”)

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

 

?

 

 

Po denucjacji ze strony Ukraińców został aresztowany przez NKWD wraz z żoną Michaliną (Heleną ?), prowadzącą zakład krawiecki. Zostali zamordowani w więzieniu w Stanisławowie.
694. Nowakowski Jan „leśnik” Lasy na Kresach Wschodnich ? Wywieziony w 1940 r. przez Sowietów w okolice Kujbyszewa, dalszych informacji brak
695. Nowosielski Antoni

ur. 1897 r.

inż. leśnik

 

Składnica mater. itend. nr 9

DLP- Lwów

1940

 

Syn Wawrzyńca. Aresztowany we wrześniu 1939 r. i więziony we Lwowie. Ofiara zbrodni katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
696. Ochocki Jerzy

ur. 1895 r.

leśniczy Brzozów

Powiat Brzozów

1945 Spalony żywcem przez oprawców z UPA
697. Ochocki Zygmunt

lat 46

leśniczy

 

Leśnictwo Borownica

NP Dydnia

Powiat Brzozów

20 IV 1945

 

Zamordowany przez UPA
698. Ochrymowicz Adam praktykant leśny Ożydów /Sokołówki

Powiat Złoczów

20 X 1943 Zamordowany przez UPA
699. Ohanowicz Kazimierz Grzegorz

ur. 1900 r.

 

inż. leśnik

 

 

NP Kosów

Powiat Kosów Huculski

 

 

1940/41

 

 

Syn Jana, pochodził z Drohobycza z rodziny ormiańskiej, zaangażowany w przerzuty graniczne do Rumunii. Aresztowany przez NKWD w lipcu 1940 r., nie przeżył  więzienia w Stanisławowie, zamączony w 1940/41 r., prawdopodobnie żywcem zamurowany.
700. Ojak Jan Kazimierz

 

inż. geodezji rolno-leśnej

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów

 

1940

 

Kpt. int. rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
701. Ojak Zdzisław

 

leśniczy

 

NP Tatarów

Powiat Nadwórna

?

 

Deportowany z żoną Julią z/d Orłowska w dniu 10 II 1940 r. przez NKWD na Syberię, dalszych informacji brak
702. Okruch Jan gajowy L Kadłubiska / Narola

Powiat Lubaczów

1946 Mieszkał w gajówce „Grabina” pod Chyżami. Zastrzelony przez Ukraińców.
703. Olbracht (imię nieznane) gajowy

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z siostrą, żoną i dzieckiem przez NKWD w głąb ZSRR. Dalszych informacji brak.
704. Olejowska Maria

ur. 1909 r.

urzędniczka leśnictwa L Zubrzyca k/Zawadki

Powiat Turka

29 IX 1943 Spłonęła w leśniczówce podpalonej w czasie obławy dokonanej na 3 leśniczówki przez UPA
705. Ölender Jan

ur. 1902 r.

leśniczy

 

Wisłok Wielki

Gmina Komańcza

Powiat Sanok

27 VII 1942

 

Pochodził z Tarnopola. Po aresztowaniu przez gestapo trafił 16.04.1942 r. do KL Auschwitz (nr obozowy 29738), gdzie został zamordowany
706. Olszanicki Michał

 

 

p.o. gajowy ?

 

Żernica Wyżna

NP Baligród

Powiat Lesko

6 III 1947

 

Uprowadzony 14 II 1947 z bratem Piotrem i sołtysem wsi  przez bezpiekę sotni UPA „Chrinia”, wszelki ślad po nich zaginął
707. Olszański Stefan

ur. 1911 r.

 

pracownik kolejki leśnej

 

Ładownia drewna przy stacyjce kolejki leśnej

w Balnicy

Powiat Lesko

brak danych

 

Syn Józefa, ożeniony z Anną Stachurą. przewodnik trasy kurierskiej, zatrzymany w III 1940 r. za przekraczanie granicy, przekazany do gestapo i prawdopodobnie zamordowany w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz
708. Onuszczak Józef

 

dozorca leśny

 

Lasy Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego

Żołnówka

Powiat Brzeżany

26 XII 1937

 

Wielki społecznik i pracownik ISL w Żołnówce, zamordowany w drugi dzień świąt przez terrorystyczną bojówkę OUN, manifestacyjny pograb odbył się w Litiatynie.
709. Opłaka Zbigniew

 

leśniczy

 

L Budy Łańcuckie

N Dąbrówki

Powiat Łańcut

1944

 

Żołnierz AK placówki nr 5 obwodu Łańcut, aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię, dalszych informacji o nim brak
710. Orlewski Stanisław Józef

ur. 1902 r.

inż. leśnik

 

G Kozielniki

Powiat Lwów

 

1940

 

Syn Piotra. Ppor. art. rez. WP w 24 pułk. Art. Lekkiej. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
711. Orlik Julian

 

pracownik kolejki leśnej Kruszyna

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

29 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany przez Niemców w czasie odwetowej pacyfikacji wsi
712. Orzech Józef

lat 35

gajowy Bratkowice

N Kolbuszowa

2 VIII 1944 Zamordowany przez Niemców (gestapo)
713. Orzechowski Jan

 

leśniczy

 

N Grabowa

Różanka k/Kamionki Strumiłowej

  25 I 1944

 

Zamordowany przez UPA z rodziną i innymi pracownikami personelu nadleśnictwa
714. Orzechowski Stanisław

lat ok. 50

pracownik biura nadleśnictwa

 

N Grabowa k/Buska

Powiat Kamionka Strumiłowa

 

25 I 1944

(II 1944 ?)

 

Zamordowany wraz z żoną, dwojgiem dzieci i innymi pracownikami nadleśnictwa w czasie nocnego napadu na budynek n-ctwa bojówki SB-OUN dowodzonej przez Kupiaka
715. Osiniak (imię nieznane) leśniczy N Zielona

Powiat Nadwórna

6 IX 1943 Bity, a później utopiony z żoną i dziećmi przez UPA w cembrowanej studni przy leśniczówce
716. Ossoria-Bukowski Roman

lat 39

inż. leśnik

 

L Sokołówka

N Brody

Powiat Brody

12 X 1943

(20 X 1943?)

Zamordowany przez UPA
717. Ostrowski Marian gajowy NP Rafajłowa

Powiat Nadwórna

1944 Zamordowany przez UPA
718. Oszczep (imię nieznane)

 

 

gajowy

 

 

Majątek leśny Felicji hr. Skarbek w Jabłonkach k/Baligrodu

Powiat Lesko

 

(1944-46 ?)

 

 

Zatrudniony w lasach Kołonic k/Baligrodu, zamordowany w lesie przez UPA po wyjściu do pracy, za doniesienie o kradzieży drewna dokonanego przez miejscowych Ukraińców, odnalezione po kilku dniach zwłoki, pochowano na cmentarzu w Kołonicach
719. Ościak Stanisław

 

„leśnik”

 

Zarząd Lasów Państwowych – Śniatyń

Powiat Śniatyń

1940

 

Żołnierz rezerwy WP, aresztowany przez Sowietów, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
720. Otocki (imię nieznane) gajowy

 

N Podbuż

Lasy „Godulla” S.A. w Bieszczadach k/Turki

1942

 

W 1940 r. wywieziony przez Sowietów na Syberię, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
721. Ożarowski Kazimierz

 

leśniczy

 

Huciska

Powiat Bóbrka

?

 

Aresztowany i deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, dalszych informacji brak
722. Pachla Bronisław

ur. 1904 r.

gajowy L Zubrzyca

Powiat Turka

29 IX 1943 Syn Michała, zamordowany wraz z rodziną przez UPA
723. Pachla Stanisław

ur. 1879 r.

 

gajowy

 

Malmanstal

Powiat Drohobycz

 

1952

 

Aresztowany i deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Sybir, po wojnie schorowany powrócił z rodziną do kraju i po osiedleniu się w Ścinawie Nyskiej, niedługo zmarł
724. Pachowicz (imię nieznane) leśniczy Duliby k/Buczacza 2 VIII 1943 Zamordowany przez UPA
725. Pałamarczuk Klemens gajowy N Babule

Powiat Mielec

wiosna 1944 Sprawcy nieznani
726. Pałasiewicz Jakub

ur. 1895 r.

 

leśniczy

 

Lasy majątku leśnego

Antoniego Kraińskiego

w Maniowie

Gmina Wola Michowa

Powiat Lesko

5 III 1941

 

Przewodnik trasy przerzutowej ZWZ-AK „Las”, przyłapany na przekraczaniu granicy w 1940 r., zesłany 08.10.1940 r. do KL Auschwitz (nr więziniarski 5759), zamordowany w obozie koncentracyjnym.
727. Pałasiewicz Jan

ur. 1890 r.

 

pracownik torowy

 

Kolejka Leśna

Majdan-Nowy Łupków

Powiat Lesko

 

8 IX 1939

 

 

Długoletni pracownik torowy leśnej kolejki wąskotorowej. Na kilka lat przed wojną przeszedł do pracy węźle zagórskim PKP. Zginął w czasie ewakuacji Zagórza na trasie między stacjami Głęboką a Biskowicami.
728. Pałka Bolesław Jan

ur. 1911 r.

 

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

 

Lasy SS Niepokalanek w Lesienicach

Powiat Lwów

 

1940

 

 

Syn Stanisława. Absolwent Wydz. Rolniczo-Lasowego PL. Żołnierz września 1939 r., ppor. rez. WP, walczył w 19 p. p. Dostał się do niewoli sowieckiej, przebywał w obozie w Starobielsku. Ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie, spoczywa w Piatichatkach.
729. Pałka Bronisław Jan inż. leśnik

 

Zarząd Lasów Państwowych

we Lwowie

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
730. Pałka Stanisław

ur. 1881 r.

 

inż. leśnik

 

Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie

Powiat Lwów

1940

 

Syn Józefa. Mjr. piech. st. sp. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
731. Pamer Józef (Karol ?) maszynista tartaku N Szówsko

Powiat Jarosław

19 V 1945 Zamieszkały w Surochowie, uprowadzony i zamordowany przez UPA
732. Pandura Józef

 

 

leśniczy

 

 

NP Turza Wielka

Powiat Dolina

 

po 17 IX 1939

 

 

W dniach wkraczania Armii Sowieckiej do Polski uprowadzony do lasu i tam zastrzelony przez  miejscową grupę nieustalonych bojówkarzy. Odnalezione po miesiącu ciało pochowano na cmentarzu we wsi Bołochów.
733. Panek Aleksander

ur. 1890 r.

inż. leśnik Rzeszów 1944 Okoliczności i sprawcy nieznani
734. Panek Stanisław

lat 38

gajowy L Zmysłówka

N Łańcut (Dąbrówki)

25 II 1945 Sprawcy nieznani
735. Parylewicz Stanisław Ignacy Tytus technolog leśny

(mgr prawa)

Lwów

 

1940

 

Działacz Tow. Kredyt. Ziemsk., ppor. int. rez. WP, żołnierz września 1939 r. dostał się do niewoli Sowieckiej, zamordow. w Starobielsku
736. Pasików vel Pańków Jan gajowy

 

Potonice

Gmina Zadwórze

Powiat Przemyślany

6/7 IV 1944

 

Ukrainiec mąż Polki, zamordowany nocą w Bogdanówce przez UPA
737. Pasowicz Antoni gajowy N Tarnobrzeg XII 1942 Zamordowany przez SS-manów
738. Paszkiewicz Marcin gajowy

 

Leśnictwo Zagórz

NP Sanok z/s w Zagórzu

Powiat Sanok

25 IX 1945

 

Sierż. WP, d-ca plutonu AK-Zagórz ps.„Pleśń”, zamordowany w Wielopolu przez UPA, żona i dzieci uciekły do Zagórza, gajówkę spalono
739. Pawelec (imię nieznane) księgowy Majdan k/ Kropiwnicka

Powiat Drohobycz

29/30 IX 1943 Zbiorowy mord (12 Polaków) w czasie napadu na leśniczówkę dokonany przez UPA
740. Pawelski Stanisław

lat 35

gajowy

 

N Mosty Wielkie

Powiat Żółkiew

27 I 1944

 

Zamordowany wraz z rodziną i innymi nieustalonymi rodzinami leśniczych i gajowych  w czasie napadu UPA na budynek nadleśnictwa
741. Pawluk Krystyna urzędnik nadleśnictwa Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

8 III 1944 Zamordowana przez UPA
742. Pawluk Wacław

ur. 1911 r.

„leśnik”

 

Czyszki

Powiat Sambor

1940

 

Syn Jakuba, ur. w Rudniku, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
743. Pawłowski Antoni

ur. 1897 r.

 

„leśnik”

 

L Jabłonków

Powiat Kołomyja

DLP-Lwów

1940

 

Syn Antoniego. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
744. Pelc Paweł gajowy Kańczuga

Powiat Przeworsk

28 VII 1944 Zamordowany na drodze w pobliżu miejscowości przez bojówkarzy z UPA
745. Pelc Wawrzyniec gajowy Hadle Szklarskie

NP Kańczuga

27 XII 1944 Zabity przez UPA
746. Pełek Józef „leśnik” L Czeremosznia

Powiat Zborów

15 IX 1943 Ciężko ranny w czasie napadu UPA na siedzibę leśnictwa, zmarł po przewiezieniu do szpitala
747. Pełka Maciej leśniczy (emeryt) Tarnówka

Powiat Radziechów

? Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
748. Peszyński Zbigniew

 

 

zarządca leśny (inż. leśnik)

 

 

Lasy Fundacji Jakuba Potockiego

Koniuchy

Powiat Brzeżany

 

?

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Krystyną z Tetmajerów, 2 córkami i teściową Anną Tetmajerową przez NKWD na Syberię nad Birusę koło Irkucka, gdzie zmarł z chorób i wycieńczenia. Zesłania nie przeżyły też córki, do kraju w 1948 r. wróciła żona z teściową
749. Petrow Teodor

 

leśniczy

 

Krakowiec

Powiat Jaworów

12 IX 1942

 

Aresztowany wraz z rodziną nocą 20/21 maja 1941 r. przez NKWD i wywieziony na Sybir i tam w Parabieli zmarł z głodu i wycieńczenia
750. Petruk (imię nieznane) pracownik kolejki leśnej Wygoda-Kolonia

k/Doliny

VI 1944 Zamordowany przez UPA
751. Petrurczuk zw. „Petrula” (imię nieznane) gajowy

 

Bednarówka-Majdan Śr.

NP Nadwórna

VI 1944

 

Oskarżony o współpracę z Polakami, zamordowany z trzema synami przez UPA
752. Pfeiffer (imię nieznane)

 

robotnik leśny

 

 

NP Jaremcze

Powiat Nadwórna

 

?

 

 

Przed wojną był policjantem w Stanisławowie, aby uniknąć zsyłki na Sybir zaczął ukrywać się i pracował jako robotnik w lasach k/Jaremcza, gdzie pod koniec wojny zaginął bez wieści, podejrzenie padło na działania UPA
753. Piasecki Kazimierz Stefan leśniczy

(inż. leśnik)

Stratyn Miasto k/Rohatyna

Powiat Rohatyn

20-21 X 1943

 

Uprowadzony z drogi podczas służbowego przejazdu furmanką z Rohatyna do Stratynia, zamordowany przez UPA
754. Piątek Walenty

 

„leśnik”

 

Rozwadów

k/Stalowej Woli

Powiat Tarnobrzeg

1940

 

St. post. PP (rez.), zmobilizowany do PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Ostaszkowie
755. Piątkowski (Michał, ur. 1925 lub Jan, ur. 1876) robotnik leśny Wólka Żmijewska

Gmina Wielkie Oczy

31 III 1944 Zamordowany przez UPA
756. Pichor Franciszek leśniczy Broszniów-Osada k/Doliny

Powiat Dolina

X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
757. Pieczanowicz Kazimierz (Pleszanowski lub Pleszynowicz ?) leśniczy

 

Bereniany

Powiat Buczacz

 

2 VIII 1943

 

Pochodzący spod Buczacza leśniczy ze wsi Duliby, zamordowany w czasie spływu-wycieczki po Dniestrze, przez ukraińskich policjantów i grupę UPA pod dow. Wytrykuza
758. Pieczeniewicz (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Beremiany

Powiat Zaleszczyki

 

2 VIII 1943

 

Zamordowany z zaskoczenia na drodze w czasie powrotu z odpustu w Beremianach, Zmasakrowana i ciężko ranna żona przeżyła tylko dlatego, gdyż oprawcy sądzili że nie żyje
759. Pieczko Mikołaj

ur. 1878 r.

 

 

 

gajowy

 

 

 

Turzańsk

NP Komańcza

Powiat Sanok

 

 

 

5 VI 1945

 

 

 

Syn Feliksa, pochodził z Drohobycza. Po przybyciu w te strony, pracował przed wojną jako gajowy w lasach Turzańska własności M. Hauptmanna. Były to lasy górnej zlewni potoku Kołodzialny. Mieszkał w gajówce blisko wsi Prełuki nad potokiem Kołodzialnym. Od 1944 r. pracował w NP Komańcza. Po wcześniejszym ograbieniu domostwa i zabraniu krowy przez bojówkę UPA, został przez nich powieszony.
760. Piekło (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Lasy dóbr Augusta hr. Krasickiego z Leska

L Kalnica k/Baligrodu

Powiat Lesko

1939

 

Mieszkał w „Dworze Szumnym” w Kalnicy. Zmobilizowany do wojska, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., z wojny już nie wrócił.
761. Piekło Władysław

ur. 1908 r.

„leśnik”

 

Powiat Drohobycz

 

1944

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD zesłany na Sybir. Walczył w Armii gen. W. Andersa. Zginął pod Monte Cassino.
762. Pierzchlewska Anna sekretarka dyrektora Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów 1942 Rozstrzelana przez Niemców za przynależność do oddziału AK i udział w partyzantce
763. Pieszczoch Józef

ur. 1905 r.

 

leśniczy

 

Lasy majątku Leona    hr. Szumskiego

Delawa

Powiat Drohobycz

?

 

Syn Wincentego, zmobilizowany przed wybuchem wojny. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., z której nie wrócił i  wszelki ślad po nim zaginął.
764. Pietruch Józef p.o. leśniczy N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

9 X 1944 Zamordowany przez UPA
765. Pigoń Jan

 

robotnik leśny

 

Kombornia

Powiat Krosno

 

1940

 

Podoficer rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
766. Pilinger (imię nieznane) leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich ? Wywieziony przez Sowietów w 1940 r. na Syberię, gdzie wszelki ślad po nim zaginął
767. Pinczakowski (imię nieznane) leśniczy Rudnik n/Sanem

Powiat Nisko

1943 Należał do miejscowej komórki AK, aresztowany i zabity przez gestapo
768. Piotrowski (imię nieznane) leśniczy

 

N Dzikowiec

Powiat Kolbuszowa

8 X 1941

 

Wysiedlony z Pomorza. Zastrzelony strzałem z tyłu przez niemieckiego żołnierza w Głogowie Młp. Osierocił żonę i dziecko.
769. Pipczyński Bronisław

ur. 1907 r.

 

urzędnik planowania w biurze nadleśnictwa

 

Nadleśnictwo Lutowiska

Powiat Lesko

 

 

1945 ?

 

 

Kpt. lotnictwa, przybył z Czortkowa, ukrywał swoją przeszłość wojskową, zadenuncjowany przez ukraińskiego pracownika, został przez gestapo aresztowany podczas pracy w 1943 r., skierowany do obozu KL Auschwitz (nr więźniarski 117792), a w 1944 r. do obozu KL Buchenwald. Nie przeżył końca wojny.
770. Pittner Jan

ur. 1868 r.

podleśniczy

 

L Zubrzyca

N Majdan k/Kropiwnika

Powiat Drohobycz

28/29 IX 1943

 

Zbiorowy mord rodzin leśników dokonany przez UPA w czasie napadu na 3 leśniczówki w tej wsi
771. Pleczeniewicz (imię nieznane) leśniczy

 

Burakówka k/Koszyłowic

Powiat Zaleszczyki

2 VIII 1943

 

Zatrzymany na drodze i uprowadzony przez bojówkę OUN-UPA, przepadł bez wieści
772. Pleszynowicz Kazimierz

 

 

leśniczy

 

 

Beremiany n/Dniestrem

Powiat Buczacz

 

 

2 VIII 1943

 

 

Leśniczy w Dulibach, oficer rez. WP, z rodziną i znajomymi brał udział w spływie wioślarskim w trakcie którego przycumował do brzegu i wysiadł z żoną na ląd, gdzie po rozpoznaniu przez banderowców w mundurach ukraińskich policjantów, przy próbie ucieczki został zastrzelony przez Ukraińca Wytrykusza, zmasakrowana żona w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Buczaczu
773. Pluchawka Jerzy

lat 60

gajowy Śródpolce

Powiat Radziechów

25 X 1944 Zamordowany przez UPA
774. Początek Józef

lat 23

robotnik leśny Jasienica

N Bircza

II 1943 Zginął w walce z UPA
775. Podlacha Franciszek

ur. 1891 r.

leśniczy

 

Wapowce

L Celinów

N Krasiczyn

27 X 1945

 

Zamordowany wraz z synem Zdzisławem i inną osobą przez UPA, w czasie nocnego napadu na leśniczówkę Leśnictwa Celinów, którą spalono, ciało leśnika wrzucono do ognia
776. Podlisnyj (imię nieznane) gajowy

 

Leszczańce

Gmina Zubrzec

Powiat Buczacz

?

 

Zamordowany przez UPA za ratowanie ofiar bestialskich tortur i publiczne krytykowanie rzezi Polaków
777. Podnieszczański Marian

ur. 1899 r.

gajowy

 

Liczkowce

Powiat Husiatyń

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Po zwolnieniu dotarł z żoną do Teheranu, walczył w Armii gen. Andersa, dalszych informacji brak.
778. Podolak (imię nieznane) leśniczy

 

Bendiuchy

Gmina Krystynopol

Powiat Sokal

17 I 1944

 

Zamordowany przez UPA
779. Podolak (imię nieznane) leśniczy

 

Batiatycze

Powiat Kamionka Strumiłowa

27/28 I 1944 Zamordowany przez UPA
780. Podsielski ( lub Podzialski ?) Kazimierz

 

gajowy

 

 

Stare Sioło k/Oleszyc

Powiat Lubaczów

 

 

15 VII 1942

 

 

 W czasie wojny potajemnie działał na rzecz konspiracji. Został aresztowany przez gestapo razem z 19 innymi Polakami na podstawie list proskrypcyjnych, sporządzonych przez Ukraińców. Po przewiezieniu do Oleszyc, a następnie do Lubaczowa, został stracony
781. Polak Józef

ur. 1894 r.

leśniczy

 

N Rafajłowa

Powiat Nadwórna

(Gorgany)

1944

 

Aresztowany na krótko w 1940 r. przez Sowietów, po wypuszczeniu został zamordowany w Rafajłowej przez UPA
782. Polański Antoni

 

leśniczy

 

L Bandrów

N Berehy Dolne

Powiat Lesko

1944

 

Zamordowany przez UPA
783. Polański Kazimierz Mieczysław leśniczy

(gajowy ?)

NP Delatyń

Powiat Nadwórna

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Starobielsku
784. Polański Stanisław gajowy NP Krasiczyn

Powiat Przemyśl

V 1945 Zamordowany prawdopodobnie przez UPA
785. Polański Stanisław leśniczy Janów Lwowski

Powiat Gródek Jagielloński

1940 Aresztowany i uwięziony przez NKWD. Wszelki ślad po nim zaginął.
786. Polański (imię nieznane) gajowy

 

Jamelna, Gm. Domażyr

Powiat Gródek Jagielloński

III 1944

 

Uprowadzony przez UPA do lasu i ślad po nim zaginął, w leśniczówce zamordowano także córkę, syna i synową
787. Polusz (imię nieznane) leśniczy Lasy majątku Słomnickiej

Powiat Tarnopol

IX 1939 Zamordowany przez miejscowych nacjonalistycznych bojówkach ukraińskich.
788. Pomajda (imię nieznane)

lat 35

gajowy Leśnictwo Prałkowce

Powiat Przemyśl

1941 Zamordowany w więzieniu przez gestapo
789. Popiel Adam kierownik tartaku Jabłonów

Powiat Kołomyja

2/3 X 1943 Zamordowany wraz z żoną Anielą i córką Marią przez UPA
790. Popiel Michał (Mikołaj?) gajowy Leśnictwo Bircza

N Bircza

23 IV 1945 Postrzelony przez UPA w Leszczawie Górnej, ciężko ranny zmarł w szpitalu w Przemyślu
791. Popowski Zdzisław leśniczy Skałat

Powiat Skałat

28 VII 1943 Zamordowany przez bojówkę OUN-UPA
792. Prohazka Gwidon

 

leśniczy

 

L Hutiakowska

Gaje Smoleńskie

Powiat Brody

15/16 XI 1943

lub

22 XI 1943

Mieszkał w leśniczówce „Żuków”. Po torturach i zmasakrowaniu zamordowany przez UPA w leśniczówce Hutniakowa, pochowany na cmentarzu w Brodach
793. Prokopiw Antoni gajowy Broszniów-Osada

k/Doliny

X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
794. Protasiewicz Mikołaj

lat 41

gajowy

 

NP Starzawa

Powiat Dobromil

V 1943

 

Bliższe okoliczności zamordowania nieznane
795. Pruc (imię nieznane) leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich ? Aresztowany i wywieziony przez Sowietów na Syberię, gdzie wszelki ślad po nim zaginął
796. Przednowek Ludwik Wilhem

ur. 1902 r.

 

inż. leśnik

 

 

Lwów

 

 

1940

 

 

Syn Michała, ur. we Lwowie, absolwent Wydziału Rolno-Lasowego PL (1937 r.), ppor. piech. rez. WP, wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej zamordowany w Charkowie
797. Przączak Władysław urzędnik leśny

 

Zarząd Lasów Państw. we Stanisławowie 1940

 

Zmobilizowany do pomoc. PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Ostaszkowie
798. Przepióra Andrzej (lub Antoni ?)

lat 42

gajowy

 

L Bircza

N Bircza

Powiat Przemyśl

lipiec 1944

 

Zamordowany w swojej osadzie w Leszczawie Górnej przez UPA
799. Przepióra Stanisław

ur. 1898 r.

 

inż. leśnik

 

Bugaj

Powiat Gorlice

 

1940

 

Syn Andrzeja, absolwent Wydziału Rolno-Lasowego PL (1936 r.), ppor. tab. rez. WP, wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej zamordowany w Charkowie
800. Przybyło Karol

ur. 1898 r.

leśniczy Lasy na Kresach Płd.-Wsch. 1940 Syn Wojciecha. Ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na ULK. Spoczywa w Bykowni.
801. Przybyłowski Bronisław

ur. 1906 r.

 

stróż budynku siedziby nadleśnictwa

 

N Nowy Żmigród

Powiat Jasło

 

26 VIII 1944

 

Aresztowany i zamordowany w więzieniu przez Gestapo, po rewizji przeprowadzonej w lipcu 1944 r. w domu Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu listy zakonspirowanych członków AK, pochowany w zbiorowym grobie na cmentarzu parafialnym w Nowym Żmigrodzie.
802. Przybyłowski Jan

lat 48

 

sekretarz

 

Leśnictwo Toki

N Nowy Żmigród

Powiat Jasło

26 VIII 1944

 

Aresztowany i zamordowany w więzieniu przez Gestapo, po rewizji przeprow. w lipcu 1944 r. w domu Midorów w Żmigrodzie i znalezieniu listy zakonspirowanych członków AK
803. Przybyszewski Stanisław sekretarz nadleśnictwa N Lipa

Powiat Stalowa Wola

1943 Członek AK, zamordowany przez Niemców w czasie prowadzenia odwetowej pacyfikacji
804. Przyszlakowski Mikołaj gajowy N Przemyślany

Powiat Przemyślany

? Mieszkał na ul. Szkolnej w Przymyślanach, zamordowany przez banderowców OUN-UPA
805. Ptak (imię nieznane)

 

gajowy

 

L Kalna

N Cerkowna-Łużki

Powiat Dolina

?

 

Aresztowany i deportowany wraz z rodziną na Sybir przez NKWD, nie wrócili
806. Ptyczyn Michał

 

maszynista leśnej kolejki wąskotorowej NP Worochta

Powiat Nadwórna

1944/1945

noc sylwestrowa

Zamordowany wraz żoną Teresą i córeczką Elżbietą w czasie pogromu Polaków mieszkańców wsi, dokonanego przez UPA.
807. Pucat Jan gajowy Brody (Podole) 1943-1945 Zamordowany przez UPA
808. Puchalski Henryk

 

kierownik tartaku

 

Iwonicz-Zdrój

Powiat Krosno

1944

 

Pochodzący z Klimkówki, por. AK ps. „Ryś” komendant obwodu AK Krosno, 30 VI 1944 r. aresztowany przez Gestapo i wkrótce stracony
809. Puchalski Kazimierz

lat 48

gajowy

 

Stare Sioło

Gmina Oleszyce

Powiat Lubaczów

15 VII 1942

 

Zamordowany przez hitlerowców razem z siedmioma innymi ujętymi Polakami.
810. Purgal Michał

ur. 1917 r.

gajowy Miłków

NP Oleszyce

7 X 1944

(11 X 1944 ?)

Syn Mikołaja. Uprowadzony i zamordowany przez UPA
811. Puszka Florian „leśnik” L Magierów

Powiat Rawa Ruska

1940 Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku
812. Rachwalski Andrzej gajowy NP Zarzecze

Powiat Stalowa Wola

15 XII 1944 Uprowadzony przez nieznanych sprawców, zaginął bez wieści
813. Radzieniecki Wit

 

inż. leśnik

 

Lwów

 

1940

 

Por. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
814. Raganowicz Czesław

 

dyrektor lasów

(inż. leśnik)

Majątek leśny

dóbr prywatnych

w Siedliskach

?

 

W latach 30. XX w. pracował jako komisarz ochrony lasu, wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, gdzie ślad po nim zaginął
815. Reizer Kazimierz

lat 54

asystent lasowy Mołodyłów

Powiat Tłumacz

3 X 1943 Zamordowany przez UPA
816. Rajchert Józef

 

„leśnik”

 

?

 

?

 

Absolwent Szkoły Leśnej w Żydowicach, rozstrzelany przez Sowietów na Kresach Polski Płd-Wsch. w czasie ewakuacji ludności polskiej w głąb ZSRR
817. Rączek (imię nieznane) gajowy Brzegi Górne k/Lutowisk

Powiat Lesko

X 1942 Zamordowany z bratem geologiem przez bojówkę SB-OUN, dom ograbiono i spalono
818. Rąpała Karol

 

leśniczy

 

Szutromińce

Gmina Ucieczko

Powiat Zaleszczyki

14/15 XII 1943 Zamordowany przez UPA wraz z bratankiem i towarzyszącymi mu w pracy pomocnikami
819. Rebizant Maciej

 

robotnik leśny

 

Osada Maziarnia

N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

25 VI 1943

 

Złapany przez żandarmów niemieckich i po przewiezieniu do lasu zamordowany razem 18 innymi mężczyznami
820. Rebizant Mikołaj

lat 31

 

gajowy

 

Rebizanty (Huta Szumy)

Powiat Lubaczów

 

24 XI 1942

 

Syn Jana. Ożeniony z Bronisławą Babiarz. Mieszkał w gajówce na Skibowej Osadzie obok Borowca. Po ujęciu rannego gajowego, Niemcy zabili go w Suścu, gdzie został pochowany.
821. Rerutko Jan

ur. 1918 r.

 

 

gajowy

(zatrudnienie fikcyjne na potrzeby ruchu oporu)

 

Kalnica k/Baligrodu

Powiat Lesko

 

 

6 XI 1943

 

 

Dowódca placówki w Baligrodzie i organizator tras kurierskich por. AK ps.„Drzazga”, później dowódca OP „Łuna” na Wołyniu, uczestnik bohaterskiej obrony Przebraża, podstępnie zgładzony w Rafałówce przez sowieckich partyzantów oddziału płk Nikołaja Prokopiuka
822. Reubenbauer Jan

ur. 1921 r.

 

p.o. leśniczy

 

L Opaka

N Krowica (Lubaczów)

Powiat Lubaczów

1 I 1945

 

Przypadkowa ofiara zamachu na szefa UB w Lubaczowie Mikołaja Hasiuka, w czasie ostrzelania samochodu przez grupę dywersyjną AK
823. Riepko (imię nieznane)

 

„leśnik”

 

Baniłów Ruski

Rejon Storożyniec

Obwód Czerniowce

1947

 

Leśnik w lasach Bukowiny, zamordowany wraz z innymi osobami przez grupę UPA Prisniażuka i Germana
824. Ritter Jan

ur. 1868 r.

podleśniczy L Zubrzyca k/Zawadki

Powiat Turka

29 IX 1943 Zamordowany wraz z rodziną przez UPA
825. Rodzeń Adam

ur. 1901 r.

 

robotnik leśny

 

Krasiczyn

Powiat Przemyśl

 

5 VII 1945

 

Syn Józefa. Po tzw. „wyzwoleniu” w obliczu zagrożenia wsi jako ochotnik wstąpił do obsady miejscowego posterunku MO. Uprowadzony i zamordowany przez UPA.
826. Rogalski (imię nieznane) leśniczy

 

Chlewczany

Gmina Bruckenthal

Powiat Rawa Ruska

pod koniec 1942 Zamordowany wraz z córką oraz gajowym i jego żoną i 2 córkami, przez bandę nacjonalistów ukraińskich z okolicznych wsi
827. Rogoziński (imię nieznane) leśniczy Lasy na Kresach Wschodnich ? Aresztowany i wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, dalszych informacji brak
828. Rogulski (imię nieznane) księgowy tartaku

 

Tartak Braci Gröedel w Skolem

Powiat Stryj

?

 

Zamordowany przez Ukraińców
829. Rokosz (imię nieznane)

ur. 1904 r.

leśniczy

 

Nowa Grobla k/Lubaczowa

 

II poł. IX 1939 Zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich
830. Romaniec Andrzej

 

gajowy

 

Wola Mołodycka

Powiat Jarosław

 

III/IV 1945

 

Zginął z kilkoma innymi mieszkańcami wsi w odwecie dokonanym przez uzbrojoną grupę Polaków, za zabicie przez UPA wielu miejscowych rodaków w okolicznych wsiach.
831. Romaniszyn Julian

 

„leśnik”

 

Dąbrówka Polska

Powiat Sanok

1940

 

Zmobilizowany do służb pomoc. PP, aresztow. przez Sowietów, ofiara mordu katyńskiego z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
832. Romaniuk Józef

lat 41

gajowy Śródpolce

Powiat Radziechów

25 X 1944 Zamordowany przez UPA
833. Romanów Włodzimierz Sergiusz

ur. 1902 r.

 

inż. leśnik

 

 

Lwów

 

 

8 IX 1939

 

 

Syn Grzegorza. Ppor. rez. artylerii WP, żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r. Walczył w 2 Dywizjonie Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego Wołyńskiej BK ze składu Armii Łódź. Poległ pod Wolą Cyrusową, gdzie na cmentarzu mariawickim został pochowany.
834. Romcio Jan inż. leśnik Uście Gorlickie

Powiat Gorlice

1943 Zamordowany przez nieustalonych sprawców
835. Rompach Karol leśniczy Czerwonogród

Powiat Zaleszczyki

13 XII 1943 Zamordowany przez UPA
836. Rończak Wojciech robotnik leśny N Lipa

Powiat Stalowa Wola

30 IX 1942 Zamordowany wraz z żoną Franciszką przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi Goliszowiec.
837. von Ronnie (imię nieznane) dyrektor lasów

 

N Podbuż

Spółka „Godulla” S.A.

Powiat Drohobycz

1944 lub 1945

 

Zamordowany z żoną i córką przez banderowców
838. Rończak Wojciech

 

robotnik leśny

 

Goliszowiec

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

30 IX 1942

 

Zamordowany wraz z żoną Franciszką przez Niemców w czasie odwetowej pacyfikacji wsi
839. Rosiak Władysław

 

„leśnik”

 

L Podzameczek

Powiat Brzeżany

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do KOP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Ostaszkowie
840. Rowiński Stefan

lat 35

gajowy Hubice

Powiat Dobromil

1944 Zamordowany przez UPA
841. Rowiński Jan

ur. 1912 r.

gajowy Łętownia

Gmina Kuńkowce

20 VI 1944 Komendant „Strzelca”. Zamordowany (zarąbany) w Dobromilu przez UPA
842. Rozdołowski Władysław leśniczy Lwów 1940 Ppor. piech. rez. WP, areszt. przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku
843. Rozner Jan robotnik leśny N Ruda Różaniecka 18 VI 1944 Zamordowany przez Niemców
844. Rozner Jan II robotnik leśny N Ruda Różaniecka 20 VI 1944 zamordowany przez Niemców
845. Rozner Józef gajowy NP Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

14 XII 1945 Uprowadzony przez grupę UPA ok. 3 XII 45 r. Zwłoki odnaleziono 14 XII 1945 r.
846. Rożejowski Bronisław zarządca lasów Lasy A. Krasińskiego w Stratynie k/Rohatyna 1940 Zamordowany przez bojówkę ukraińską
847. Rożek Emil

ur. 1900 r.

leśniczy

 

L Rudawka

NP Starzawa

Powiat Dobromil

 II poł. IX 1943

 

Brat Karola. Absolwent szkoły leśnej w Bolechowie (1934). Zamordowany w Starzawie przez UPA, pochowany w Krościenku
848. Rożek Karol gajowy L Rudawka

N Starzawa

II poł. IX 1943 Brat Emila, zamordowany w Starzawie przez UPA, pochowany w Krościenku
849. Rożek Tadeusz

ur. 1912 r.

 

 

gajowy

 

 

Lasy majątku Jerzego hr. Tyszkiewicza w okolicach Kolbuszowej

Powiat Kolbuszowa

 

3 X 1944

 

 

Przed wojną podoficer WP, członek ZWZ-AK ps. „Sawa”, aktywny dowódca oddziału dywersyjnego, ciężko ranny w czasie obławy funkcjonariuszy PUBP-Kolbuszowa na dom Rychnów w Kolbuszowej Dolnej, zmarł po przewiezieniu do szpitalu
850. Rożek Zdzisław

lat 34

manipulant drewna N Sieniawa

Powiat Jarosław

1943 Zamordowany przez UPA w Starzawie
851. Róg (imię nieznane)

 

gajowy

 

NP Tustanowice k/Borysławia

Powiat Drohobycz

?

 

Aresztowany przez NKWD i deportowany z rodziną 10 II 1940 r. do Kazachstanu, dalszy los nieznany
852. Rübenbauer Jan

 

p.o. leśniczy

 

L Opaka

NP Krowica

Powiat Lubaczów

1 X 1945

 

Zabity przez UPA
853. Rudko (imię nieznane) leśniczy

(inż. leśnik)

Hanaczów

Powiat Przemyślany

18 IV 1944 Z pochodzenia Ukrainiec, po napadzie na dom zamordowany przez Ukraińców
854. Rudnicki (imię nieznane) leśniczy Koziowa k/Tucholki

Powiat Stryj

1943 Zamordowany z żoną w czasie nocnego napadu i podpalenia leśniczówki przez banderowców
855. Rudnicki Kazimierz inż. leśnik

 

Nisko

Powiat Nisko

1940

 

Ppor. łączn. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
856. Rumak Stanisław

lat 39

 

 

leśniczy

 

 

Lasy majątku Stanisława Politalskiego w Hucisku Gmina Głogów Młp.

Powiat Rzeszów

 

7 XI 1943

 

 

Zabity w Hucisku przez grupę niedobitków z komunistycznego oddziału GL „Iskry” ze Stobiernej. Gwardziści niesłusznie uroili sobie, że przyczyną obławy niemieckiej na miejsce pobytu ich oddziału i jego rozbicie był donos któregoś z miejscowych leśników
857. Rybotycki (imię nieznane)

 

robotnik leśny

 

Majdan /Kropiwnika

Nowego

Powiat Drohobycz

I 1944

 

Zabity przez UPA

 

858. Rycerz Roman

lat 24

 

urzędnik firmy leśnej

 

Puków

Powiat Rohatyn

 

1 X 1943

 

Po ograbieniu mieszkania, uprowadzony z kolegą przez bojówkarzy UPA do lasu i po rozebraniu, pobiciu i okaleczeniu zamordowany w lesie. Jego kolega ciężko ranny, mimo utraty dużej ilości krwi, przeżył.
859. Rygiel Jan

 

leśniczy

 

Posada Dolna k/Rymanowa

Powiat Sanok

 

1940

 

Żand. rez., zmobilizowany do Przemyśla, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
860. Rylski-Ścibor Julian Marian

ur. 1910 r.

 

inż. leśnik

 

Maj. leśny Czarnołoźce

Powiat Tłumacz

 

1940

 

Syn Adama. Ziemianin, administrator majątku leśnego. Ppor. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
861. Rymaszewicz Antoni

 

student leśnictwa Wydział Lasowy

Politechnika Lwowska

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
862. Rząd Paweł robotnik leśny N Lipa

Powiat Stalowa Wola

? Zginął w czasie wojny
863. Rzepa Piotr

lat 41

leśniczy Liczkowce

Powiat Kopyczyńce

1944 Wywołany podstępnie przez grupę bojówkarzy OUN z wesela na podwórze i zamordowany
864. Rżewski Edward

ur. 1915 r.

 

leśniczy

 

 

L Kochany

N Zarzecze

w Rzeczycy Długiej

k/Stalowej Woli

30 IX 1942

(lub X 1943)

 

Absolwent szkoły leśnej w Żyrowicach, rozstrzelany z żoną i rodzicami gajowego Jana Króla przez Niemców (na czele z SS i gestapo) w czasie rzezi i pacyfikacji wsi, podejrzanej o sprzyjanie partyzantom
865. Sadecki Franciszek

lat 40

pracownik nadleśnictwa N Mosty Wielkie

Powiat Żółkiew

27 I 1944 Zamordowany z córką w czasie napadu UPA na siedzibę nadleśnictwa
866. Sakiewicz Jerzy

lat 20

praktykant leśny Borynia (lub Topolnica)

Powiat Turka

28/29 IX 1943 Zamordowany w czasie nocnego napadu przez UPA
867. Salach Walenty

ur. 1900 r.

leśniczy

 

Leszniów-Leśniczówka

Powiat Brody

1946

 

W 1940 r. wywieziony głąb ZSRR do ciężkich robót, zwolniony po utracie zdrowia powrócił do kraju, zmarł niedługo mimo leczenia
868. Salwach Józef

 

gajowy

 

Surmaczówka

Gmina Wiązownica

NP Szówsko

Powiat Jarosław

18 XII 1944

 

Mieszkał na Szczybiwołkach, zamordowany przez UPA
869. Sankowski (imię nieznane) leśniczy Lubeczka k/Cokołówki

Powiat Bóbrka

IV 1944 Zamordowany przez UPA
870. Sarnecki Jan

 

gajowy

 

NP Wetlina

Powiat Lesko

2 IV 1945

 

Zamordowany przez UPA wraz z żoną i synem Romanem lat 14 oraz 2-letnią wnuczką nadzianą na sztachetę płotu
871. Satrocha Józef gajowy NP Szówsko (Zapałów)

Powiat Jarosław

18 XII 1944 Zamordowany przez UPA
872. Sawicki Władysław

 

urzędnik leśny

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów 1942

 

W 1940 r. deportowany w głąb ZSRR, zmarł z wycieńczenia zaraz po dotarciu na miejsce formowania II Korpusu Armii gen. W. Andersa
873. Sawicz Marian

 

leśniczy

 

Kuropatniki-Seńków

Powiat Brzeżany

?

 

Aresztowany przez NKWD i deportowany

10 II 1940 r. wraz z rodziną na Sybir, dalszych informacji brak

874. Sawka Wacław

 

gajowy

 

Nowotaniec

Gmina Bukowsko

Powiat Sanok

 

28 IX 1945

 

Pracował w NP Sanok z/s w Zagórzu. Złapani w lesie Odrzechowa razem z innym gajowym Andrzejem Materniakiem przez banderowców UPA, którzy tego dnia pojawili się w lasach Odrzechowej. Wszelki ślad po nich zaginął.
875. Schnorich Karol prac. kancelar. nadleśnictwa Broszniów-Osada k/Doliny

Powiat Dolina

X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
876. Schwetz Tadeusz

ur.1894 r.

 

Kierownik Wydziału Użytków Ubocznych

(inż. leśnik)

 

Dyrekcja Lasów Państwowych

we Lwowie

 

1940

(XI 1941 ?)

 

Syn Władysława. Absolwent leśnictwa PL, kpt. piech. rez. WP, 5 pułk art. lekkiej. Aresztowany 9.12.1939 r. przez Sowietów i więziony w Brygidkach we Lwowie, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Kijowie.
877. Semkulewicz Jerzy gajowy Broszniów-Osada k/Doliny

Powiat Dolina

X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
878. Serafin Józef

ur. 1877 r.

gajowy

(rybak)

Polanka k/Nowej Grobli

N Szówsko

Powiat Jarosław

15 VII 1944

 

Uprowadzony przez UPA i zamordowany z dwoma synami w lesie koło Kozaków, pochowany w Laszkach
879. Serafin Łukasz gajowy Zapałów k/ Laszek

Powiat Jarosław

2 IV 1945 Zamordowany z synami przez UPA w czasie przeprowadzonej obławy na dom gajowego
880. Serwatowski Władysław Józef Ignacy h. Jastrzębiec

ur. 1873 r.

inż. leśnik,

mgr praw

 

 

Majątek leśny Berehy Górne z Nasicznem

Powiat Lesko

oraz majatek leśny Bucniów

Powiat Tarnopol

1940

 

 

Syn Teodora. Por. kaw. posp. rusz. WP, poseł CK Austr.-Węgier i RP, ziemianin. Aresztowany 11 IV 1940 r. przez Sowietów, więziony we Lwowie. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
881. Sędzimir Aleksander

ur. 1884 r.

 

 

 

 

 

gajowy

(zatrudnienie fikcyjne na potrzeby ruchu oporu)

 

 

 

 

 

 

Majątek dworski w Dwerniku k/Lutowisk

Powiat Lesko

 

 

 

 

 

1945

 

 

 

 

 

Syn Stanisława, ożeniony z właścicielką majątku  Gertrudą Elżbietą Neufeld (1938). W 1914 jako oficer wstąpił do pułku huzarów w Mławie i walczył przeciwko Niemcom, później w latach 1918-21 w Legionie Puławskim (I Pułk Ułan. Krechowieckich) walczył w polskich formacjach. W 1921 r. zdemobilizowany w stopniu majora. W czasie II wojny światowej współpracownik AK w głębi Bieszczadów (kontakt konspirac. przez A. Marniaka ps. „Ala” z Leska). W 1944 r. walczył w 8. kompanii batalionu „Kilińskiego” w Powstaniu Warszawskim. Prawdopodobnie został uwięziony i zamordowany przez NKWD lub UB.
882. Sęk Jan

ur. 1888 r.

 

„leśnik”

 

Ruda Siedlecka

Powiat Kamionka Strumiłowa

 

19 X 1940

 

Syn Michała, wysiedlony 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD  i osadzony 7 III 1940 r. w specposiołku Rieczuszka (rej. czerewkowski, obw. Archangielski). Zmarł z  głodu i wycieńczenia katorżniczą pracą.
883. Siedmiograj Witold Marian nadleśniczy

(inż. leśnik)

Kolbuszowa; Stryj

Powiat Stryj

1940 Por. art. rez. WP, aresztowany przez Sowietów

ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku

884. Sielicki Stanisław

 

leśniczy

 

Lasy na Kresach Wschodnich

 

?

 

Wywieziony przez Sowietów w okolice Świerdłowska do miejscowości Czarnuszka, gdzie ślad po nim zaginął
885. Sikorski (imię nieznane) „leśnik” Lasy na Kresach Wschodnich ? Wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR do kraju Ałtajskiego, gdzie ślad po nim zaginął
886. Sikorski Zygmunt

ur. 1900 r.

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

(Kuryłówka)

L Brzyska Wola

N Leżajsk (Rudka)

 

1 VIII 1943

 

 

Syn Eugeniusza. Ukończył studia leśne na PL. Wcześniej zarządzał lasami Ordynacji Potockich w Brzyskiej Woli, ppor. AK, zamordowany przez SS. Pochowany na cmentarzu w Kuryłówce, parafia Tarnowiec
887. Siwiec Stefan

 

leśniczy

 

Złoczów Twierdza

Powiat Złoczów

1940

 

Ppor. piech. sł. st. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Kozielsku
888. Skalecki Jan

 

„leśnik”

 

Prykordonna Ułaszanka

Powiat Sławuta

(Ukraina Sowiecka)

1943-46

 

Uprowadzony z bratem Stanisławem bestialsko maltretowani, obdarci z odzieży, zamordowani przez grupę UPA na składzie drewna
889. Skalecki Stanisław

 

„leśnik”

 

Prykordonna Ułaszanka

Powiat Sławuta

(Ukraina Sowiecka)

1943-46

 

Uprowadzony z bratem Janem, bestialsko maltretowani, obdarci z odzieży, zamordowani przez grupę UPA na składzie drewna
890. Skarżyński (imię nieznane) pracownik nadleśnictwa N Lubycza Królewska

Powiat Rawa Ruska

1943 Członek AK, aresztowany przez Niemców i zamordowany w więzieniu w Zamościu
891. Skawiński Grzegorz leśniczy Kamionka Strumiłowa 23 I 1944 Zamordowany przez UPA
892. Skawiński Jerzy

 

leśniczy

(inż. leśnik)

L Żelechów Wielki k/ Kamionki Strumiłowej 10 XII 1944

 

Uprowadzony z żoną i 2 dzieci po ograbieniu i spaleniu leśniczówki, zamordowani przez SB-OUN
893. Skibicki Bronisław Paweł

ur. 1904 r.

leśniczy

(inż. leśnik)

Ludwikówka

Powiat Dolina

?

 

Syn Stanisława. Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Anną i córką Franciszką przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
894. Skibicz Włodzimierz (płatnik)

faktor drzewny

Broszniów-Osada k.Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
895. Skowron (imię nieznane)

 

„leśnik”

 

Lwowskie

 

 

 

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez Sowietów w głąb ZSRR do posiołku w obw. Irkuck, gdzie pracował w tajdze przy wyrębie lasu. Dalszych informacji brak.
896. Skóra Antoni

 

„leśnik”

(inż. rolnik)

L Polany

Powiat Żółkiew

1940

 

Por. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Starobielsku
897. Skórecki Stanisław

 

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

NP Polanica

k/Bolechowa

Powiat Dolina

 

IX 1943

 

 

Przez dwie doby leśniczówkę oblegali i szturmowali uzbrojeni Ukraińcy (większość to dawniej karanych za kłusownictwo i kradzież drewna), kiedy leśniczemu i bohaterskiemu 10-letniemu synowi brakło amunicji, wtargnęli do środka, mordując domowników
898. Skórski (imię nieznane) gajowy

 

Chlewczany

Gmina Bruckenthal

Powiat Rawa Ruska

1942

 

Zamordowany wraz z żoną i córkami przez grupę nacjonalistów ukraińskich z okolicznych wsi
899. Skrętkowski Józef

lat 40

robotnik leśny Leszczawa Górna

N Bircza

IX 1944

lub 1 I 1946

Zamordowany w czasie przejazdu przez UPA
900. Skriwan Mieczysław Stanisław

ur. 1907 r.

leśniczy

 

 

Siekierno k/Kielc

 

 

21 II 1943

 

 

Pochodzący z Ustrzyk Dolnych, tuż przed wybuchem wojny pracował na Kielecczyźnie  w Lasach Państwowych, więzień obozu koncentracyjnego KL Auschwitz o nr 63716, zmarł zamęczony nie doczekawszy wolności
901. Skrzetuski Zygmunt

h. Jastrzębiec

ur. 1883 r.

 

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

 

Szelpaki i Baranówka

Powiat Zbaraż

 

 

 

 

1940

 

 

 

 

Syn Antoniego (leśniczego w Ordynacji Zamoyskiej), absolwent leśnictwa na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu w Kijowie. Dzierżawił wieś Szelpaki, właściciel maj. Baranówka pod Zbarażem. Aresztowany przez NKWD we wsi Batiatycze k/Kamionki Strumiłowej w 1940 r., przewieziony do więzienia na Brygidkach we Lwowie i tam zamordowany. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Żona Eleonora i córka Ewa zesłane do Kazachstanu. Żona zmarła 1942 r., córka wróciła do kraju w 1944.
902. Skrzypek Daniel

 

robotnik leśny

 

Goliszowiec

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

30 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany z matką Katarzyną przez Niemców w czasie odwetowej pacyfikacji wsi
903. Skrzypek Jan

lat 57

 

 

leśniczy

i kierownik kompleksu stawów rybnych

 

L Poręby Kupieńskie

N Brotkowice

Powiat Kolbuszowa

 

 

6 III 1945

 

 

 

Jako leśnik pracował od 1913 r. Członek AK obwodu „Kefir”, po aresztowaniu przez UB jego syna Jana oficera AK i ucieczce z transportu na Sybir, leśniczówka Skrzypków była pod obserwacją, 6 III 45 r. uprowadzony z  domu nocą został zamordowany przez ubeków, odnalezione w lesie przez gajowego Jana Deca ciało leśniczego pochowano dopiero 19 IV 45r.
904. Skrzypek Jan

lat 37

leśniczy Bratkowice

Powiat Rzeszów

1944 Zamordowany przez Gestapo
905. Skurski Piotr

ur. 1893 r.

gajowy

 

L Zielona Machnowska k/Bełza

Powiat Rawa Ruska

25 I 1944

 

Po napaści na budynki leśnictwa, zamordowany z żoną i synem przez UPA
906. Skwarc Ignacy

ur. 1886 r.

 

 

 

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

 

 

 

Lasy Zagórza i Poraża, należące do dóbr leskich Augusta hr. Krasickiego z Leska

Powiat Sanok

 

 

 

 

 

 

1946

(na grobie podana data śmierci – 1948)

 

 

 

 

 

 

 

Pochodził z Radomia, tam rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Szydłowiec. W latach 30-tych przeniósł się do Zagórza. Zakonspirowany członek AK, jego leśniczówka „Skwarcówka” koło zameczku barona Gubrynowicza w Porażu była punktem kontaktowym dla „turystów gen. Sikorskiego” i częstym miejscem postoju partyzantów AK. Jego syn Władysław żołnierz SBO NSZ „Zuch” został pojmany przez UB, skazany na śmierć i powieszony na stadionie „Wierchy” w Sanoku. Mimo zastosowania w dniu egzekucji aresztu domowego wobec rodziny, leśniczemu I. Skwarcowi, udało się dotrzeć w pobliże stadionu, gdzie postawiono szubienicę. W czasie egzekucji syna zemdlał, później kompletnie załamany dramatem rodzinnym, inwigilowany i prześladowany przez UB. Na skutek przeżyć,  mocno podupadł na zdrowiu. Zmarł kilka miesięcy po śmierci syna, pochowany  na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.
907. Skwarek-Skwarczyński Stanisław technolog

leśno-drzewny

 

Lipa/Rozwadów

Powiat Tarnobrzeg

 

1940

 

Kierownik Zakładu Nasyc. Podkładów Kolejowych, ppor. sap. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Kozielsku
908. Slama Jan

ur. 1920 r.

 

praktykant leśnictwa

 

L Zubrzyca k/Zawadki

N Majdan k/Drohobycza

 

 

28/29 IX 1943

 

Był synem Jerzego, nadleśniczego zesłanego na Sybir, w 1941 r., zmobilizowany w 1939 r., uciekł z sowieckiej niewoli, przez UPA zakłuty nożami wraz z żoną i synową
909. Slama Jerzy

ur. 1881 r.

 

 

 

nadleśniczy

 

 

 

Jasionka Masiowa

N Majdan

Powiat/Turka

 

 

1952

 

 

 

Aresztowany z większością rodziny 10 II 1940 r. przez NKWD i wywieziony z rodziną na Sybir, mocno schorowany powrócił z rodziną w 1946 r. do kraju i zamieszkał w Nowej Rudzie. Mimo podjętego leczenia zmarł po kilku latach.  Wywózki uniknął syn Jan, który po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł przedostając się w rodzinne strony
910. Slama Jan

ur. 1920 r.

 

gajowy

 

L Zubrzyca

N Majdan

Powiat Drohobycz

1943

 

Syn Jerzego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, uciekł w 1941 r. z sowieckiej niewoli. Podjął pracę w nadleśnictwie. Zamordowany przez UPA.
911. Słoboda Jan

lat 50

gajowy Krosienko

Powiat Przemyślany

? Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez Sowietów na Syberię, dalszych informacji brak
912. Słoma Jan

 

leśniczy

 

Majdan

Powiat Drohobycz

 

20 VIII 1943

 

Zakłuty bagnetami wraz z rodziną swoją i rodziną sąsiada leśnika (13 osób) przez UPA, spalono leśniczówkę i podleśniczówkę
913. Słomski Karol

 

strażnik leśny

 

Dobra rawskie księcia Sapiehy w Siedliskach

Powiat Rawa Ruska

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i wywieziony z rodziną na Sybir, dalszych informacji brak
914. Smędowski Władysław

ur. 1905 r.

gajowy

 

Sękowa

Powiat Gorlice

 

17 VI 1942

(19 VI 1942 ?)

Po aresztowaniu przez gestapo, więziony w Jaśle i Tarnowie, a po śledztwie skierowany 15.04.1942 r. do KL Auschwitz (nr obozowy 29684), gdzie niedługo został rozstrzelany.
915. Smolak (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Majdan

Powiat Drohobycz

 

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez NKWD i wywieziony z rodziną na Sybir, o dalszych jego losach informacji brak, żonie z dwójką dzieci po wojnie udało się wrócić do kraju.
916. Smolański Jan

 

„leśnik”

 

Zarząd Lasów

w Samborze

Powiat Sambor

1940

 

Por. piech. st. sp. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
917. Smoliński (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Wisłok Wielki

N Komańcza

Powiat Sanok

(24 I 1946 ?)

 

Zamordowany z żoną przez UPA, po rozpruciu brzucha wysoko ciężarnej żonie, wsadzono płód  do otwartej jamy brzusznej leśniczego, skonali w okrutnych męczarniach
918. Smoliński (imię nieznane) maszynista tartaku Synowódzko Wyżne

Powiat Stryj

1943-1944 Zamordowany przez UPA
919. Smoliński Jan

 

 

leśniczy

 

 

Urmań

Gmina Buszcze

Powiat Brzeżany

 

IX 1939

 

 

Po spaleniu leśniczówki grupa miejscowych Ukraińców po schwytaniu leśniczego, odebraniu broni i zadaniu wielu ciosów nożem, przez długi czas aż do uśmiercenia pastwiła się na nim, żoną Natalią i 8-letnim synem Leonem
920. Smyrski Antoni

ur. 1872 r.

podleśniczy

 

Dobra hr. Tyszkiewicza Lelechówka

k/Janowa Lwowskiego

7 IV 1944

 

Zamordowany w folwarku przez UPA pomimo, darowania życia poprzedniego dnia dzięki wstawieniu Ukraińca, gajowego Pasławskiego
921. Smyrski Stanisław

ur. 1883 (1898 ?)

 

 

podleśniczy

 

 

Lasy rewiru Świerczów- Nowa Wieś własności Jana Paska Błotnickiego

Powiat Kolbuszowski

 

3 III 1945

 

 

Syn Antoniego. Najpierw pracował jako strażnik leśny w majątku Jerzego hr. Tyszkiewicza. Mieszkał w gajówce, blisko Nowej Wsi. Jesienią 1944 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony do łagru Borowicze-Jegolsk, gdzie zmarł z wycieńczenia.
922. Sobota Zdzisław Mieczysław

ur. 1891 r.

 

inż. leśnik

 

Majątek Podhorki

Powiat Kałusz

 

1940

 

Syn Tytusa. Ppor. art. rez. WP, ziemianin, właściciel majątku. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
923. Sodoma Andrzej

ur. 1902 r.

 

 

leśniczy

 

 

NP Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

 

 

?

 

 

Syn Michała. Walczył w Legionach Polskich. Pomagał delegacji rządowej z Ignacym Mościckim opuścić kraj nocą 17/18 września 1939 r. i przejść górskimi lasami do Rumunii. Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
924. Sodoma Michał

 

 gajowy

 

NP Berehy Dolne

k/Ustrzyk Dolnych

Powiat Lesko

?

 

W lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony z całą rodziną na Syberię, dalszych informacji brak
925. Soees Adolf gajowy Broszniów-Osada k/Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
926. Sokołowski Kazimierz

lat 50

gajowy

 

Trójca k/Borszczowa

Powiat Borszczów

VII/VIII 1944

 

Zamordowany przez UPA
927. Solarski (imię nieznane)

lat 29

 

 

gajowy

 

 

 

L Ciuchowy Dział

NP Tustanowice k/Borysławia

Powiat Drohobycz

 

 

1943

 

 

 

Morderstwa dokonali „Bojki” z Orowa, którzy z widłami i siekierami okrążyli gajówkę. Solarski ostrzeliwując bandytów z dubeltówki, bronił się przez kilka godzin do wystrzelenia ostatniego naboju. Gdy umilkły strzały, Ukraińcy wyrąbując siekierami drzwi i okna dopadli nieszczęśliwca, zadając mu kilkanaście ciosów siekierami i kosami „na sztorc”
928. Solon Wojciech gajowy Poraż

NP Sanok

5 VI 1945 Prawdopodobnie zamordowany przez UPA, zwłoki nie odnaleziono
929. Solski Jan „leśnik” Wełdzirz k/Doliny 7/8 III 1944 Zamordowany przez UPA
930. Sołtysik Alfred

ur. 1893 r.

 

leśniczy

 

Lasy „Godulla” S.A. w Bieszczadach k/Turki

Borynia koło Turki

13 VI 1940

 

10 II 1940 r. wywieziony z żoną Stanisławą i 3 synami (Zbigniew, Tadeusz, Bolesław) przez Sowietów na Syberię, gdzie zmarł z głodu i wykończenia
931. Sonocki Kazimierz

lat 28

leśnik

 

Lwów

ul. Cetnerowska 21

?

 

Ograbiony z dokumentów i pieniędzy, a następnie pobity przez policję ukraińską we Lwowie. Zmarł po kilku dniach.
932. Soroń Józef gajowy N Kańczuga VI 1944 Sprawcy mordu nieznani
933. Sosnowski Jerzy

 

„leśnik”

 

Rzeszów

 

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
934. Sroczyński-Nowina Adam Wincenty

ur. 1899 r.

„leśnik”

 

L Uroż

Powiat Drohobycz

 

1940

 

Syn Zygmunta. Ziemianin, właściciel majątku Uroż. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
935. Srokowski Mieczysław Jan „leśnik”

 

Głuchów

Powiat Łańcut

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
936. Stach Wasyl

 

 

gajowy

 

 

Kormanice

Gmina Fredropol

Powiat Przemyśl

 

V 1946

 

 

Z pochodzenia Rusin. Lojalny wobec polskiej władzy, niesłusznie podejrzany o donosicielstwo do miejscowych władz i zamordowany przez bojówkę SB-OUN Wasyla Harbacza ps. „Oracz”.
937. Stachowiak Władysław „leśnik”

 

Urząd Wojewódzki

w Stanisławowie

1940

 

Plut. żandarm. sł. st., zmobilizowany do KOP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Ostaszkowie
938. Stachurski Tadeusz leśniczy N Dębica

Powiat Dębica

6 VIII 1944 Kierownik spółki drzewnej Ropczyce – Wielopole, sprawcy nieznani
939. Stańczak (Andrzej ?)

 

 

kierownik tartaku

 

 

 

Felizienthal k/Skolego

Powiat Stryj

 

 

 

maj 1944

 

 

 

Był kierownikiem tartaku w Smorzem k/Tucholki jeszcze za okupacji niemieckiej i tuż przed przejściem frontu wojny. Został zamordowany z dwoma synami Wacławem (lat 21) i Janem (lat 24, kpt. WP) po napaści na dom dokonanej przez grupę banderowców. Żona Anna ocalała cudem, zemdlona upadła między zabitych synów.
940. Stanek Szymon urzędnik leśny (inż. leśnik) Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów 1941 Zamordowany w więzieniu po aresztowaniu przez Sowietów
941. Stanowski Zygmunt gajowy N Sołotwina Miz.

Powiat Nadwórna

6 IX 1943

(6 IV 1944 ?)

 Zamordowany przez UPA po okrutnych torturach razem z 37 innymi Polakami
942. Stańko Jan

 

 

 

gajowy

 

 

 

Stare Sioło k/Oleszyc

(N Oleszyce)

Powiat Jarosław

 

 

15 VII 1942

 

 

 

Mieszkał z rodziną w starej gajówce „Horodyska” nad stawami, położonej na uboczu folwarku w Horodyskach. Potajemnie działał w konspiracji. Został aresztowany przez gestapo razem z 19 innymi Polakami na podstawie list proskrypcyjnych, sporządzonych przez Ukraińców. Po przewiezieniu do Oleszyc, a następnie do Lubaczowa, został zamordowany
943. Starczewski Andrzej

lat 33

pracownik tartaczny Podmichale k/Kalusza

Powiat Kałusz

8 II 1944

 

Zamordowany przez UPA
944. Startek Antoni

 

gajowy

 

L Huta

N Huta Krzeszowska

Powiat Nisko

VI 1944

 

Członek AK, zginął w czasie bombardowania wsi Ujście k/Biłgoraja
945. Starzecki Franciszek

lat 35

leśniczy

 

Dworce k/Butyn

Gmina Mosty Wielkie

Powiat Żółkiew

III i IV 1944

(27 I 1944 ?)

UPA zamordowała leśniczego i jego żonę Annę l. 30
946. Stec (imię nieznane) gajowy N Strzyżów

Powiat Rzeszów

1942 Zamordowany przez nieznanych sprawców
947. Stecyk (imię nieznane)

 

leśniczy

 

Strusiów

Powiat Trembowla

 

1946

 

Deportowany z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Syberię, mocno schorowany i wycieńczony został zwolniony i niedługo po dotarciu do kraju zmarł.
948. Stefanowicz (imię nieznane) nadleśniczy Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

8 III 1944 Zamordowany przez UPA
949. Stepan Kazimierz Antoni

ur.1892 r.

 

kierownik biura technicznego            (inż. leśnik)

 

Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie

 

1940

 

Syn Juliana. Żołnierz września 1939 r., por. piech. posp. rusz. rez. WP, po dostaniu się do niewoli sowieckiej więziony w Starobielsku, ofiara zbrodni katyńskiej z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
950. Stepan Stanisław

ur. 1902 r.

gajowy

 

L Zubrzyca

Hołowsko

Gmina Turka

29 IX 1943

 

Gajowy z Topolnicy, zamordowany przez UPA w czasie pogromu leśników w Zubrzycy
951. Sterc Jan

lat 65

leśniczy

 

Kubajówka

Gmina Majdan Średni

Powiat Nadwórna

VIII 1943

 

Zamordowany z żoną przez UPA
952. Stern Chaim

 

przedsiębiorca drzewny

 

Wolica

Gmina Bukowsko

Powiat Sanok

 

1942

 

Syn Itzhaka. Pochodził z żydowskiej rodziny z Bukowska. Absolwent gimnazjum męskiego w Sanoku (1900). Zarządzał posiadanym tartakiem w Wolicy, był także właścicielem lasów w Tokarni (310 ha). Ofiara Holocaustu. Zamordowany przez Niemców.
953. Stodoliński Władysław

ur. 1901 r.

 

 

leśniczy

 

 

Lasy dóbr biskupstwa przemyskiego w Dybawce

Powiat Przemyśl

 

5 VII 1945

 

 

Syn Ignacego. W 1940 r. z powodu budowy tzw. linii Mołotowa wzdłuż Sanu wysiedlony przez NKWD do powiatu Stryj. Do Krasiczyna wrócił w 1943 r. W obliczu zagrożenia wsi jako ochotnik wstąpił 17 VII 1944 r. do obsady miejscowego MO. Zamordowany przez UPA w okolicy Krasiczyna.
954. Stojakowski Władysław „leśnik”

 

L Czeremosznia

Powiat Zborów (Złoczów)

15 IX 1943

 

Zamordowany w czasie napadu UPA na siedzibę leśnictwa razem z kilkoma innymi leśnikami
955. Stopyra Franciszek gajowy N Leżajsk 17 IV 1945 Sprawcy nieznani
956. Stopyra Piotr

lat ok. 35

leśniczy L Tołczów

Powiat Lwów

XII 1943 zamordowany wraz z żoną w leśniczówce majątku leśnego hr. Potockiego w Tołczowie
957. Storoż Michał leśniczy Bożyków

Powiat Podhajce

? Przepadł bez wieści w latach wojny, okoliczności śmierci nie są znane (?)
958. Strach Józef

ur. 1900 r.

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

NP Brzegi Dolne

k/Ustrzyk Dolnych

Powiat Lesko

 

brak danych

 

 

Ukończył studia leśne na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP w Poznaniu. Aresztowany przez NKWD i wywieziony 10 II 1940 r. z żoną Janiną, synem Stanisławem oraz  całym personelem służby leśnej nadleśnictwa i ich rodzinami w wagonach-„tiepłuszkach” na Sybir, gdzie zaginął.
959. Stercel Krystian

ur. 1895 r.

strażnik leśny

 

NP Rafajłowa

(dzisiejsza nazwa wsi – Bystrzyca)

Powiat Nadwórna

25 XII 1932

 

Zamordowany w czasie pełnionej służby, w zemście przez miejscowych Ukraińców. Pochowany na miejscowym cmentarzu.
960. Stoff Markus

ur. 1880 r.

przedsiębiorca drzewny Sieniawa

Gmina Rymanów

Powiat Sanok

IX 1939

 

Pochodzenia żydowskiego. Współwłaściciel tartaku wodnego. Zabity wraz z córką Miną ur. 1909 r. przez hitlerowców.
961. Stroński Marcin gajowy Dunajów-Pomiarki

Powiat Przemyślany

I 1945 Zamordowany w okrutny sposób przez sąsiadów Ukraińców, po napadzie na jego dom
962. Strug Mikołaj

 

gajowy

 

N Podbuż

L Zubrzyca k/Zawadki

Powiat Turka

29 IX 1943

 

Z pochodzenia Ukrainiec. Gajowy z Korczyna. Zamordowany w czasie pogromu leśników w Zubrzycy przez UPA
963. Strzelecki Erazm

 

leśniczy

 

Broszniów-Osada k/Doliny

Powiat Dolina

X 1943

 

Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA (zatrudniony w NP Jasień)
964. Strzetelski Bolesław

ur. 1905 r.

„leśnik”

 

Kałusz

Powiat Kałusz

 

1942

 

Absolwent szkoły leśnej w Bolechowie, po wkroczeniu Sowietów na Kresy aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu we Lwowie, gdzie został zamęczony
965. Strzetelski Erazm „Eryk”

ur. 1911 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Dolina

Powiat Dolina

1944

 

Absolwent Wydziału Leśnego PL z 1932 r. zamieszkały we Lwowie, zamordowany w Dolinie przez bandę Ukraińców
966. Stuchły Ernest leśniczy Nowosiółka Skałeczna

Powiat Skałat

? Deportowany 10 II 1940 r. przez NKWD na Syberię, dalszych informacji brak
967. Styczyński Julian Kazimierz

ur. 1903 r.

inż. leśnik

 

Gorlice

Powiat Gorlice

 

1940

 

Syn Władysława. Ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, więziony w Drohobyczu, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
968. Sułek Piotr

 

gajowy

 

Lasy majątku Ksawerego Jaruzelskiego

w Kacznówce

Powiat Skałat

?

 

Członek ruchu oporu ps. „Noga”, poniósł śmierć w latach wojny
969. Sus Michał

ur. 1903 r.

pracownik tartaku

 

Krasiczyn

Powiat Przemyśl

5 VII 1945

 

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., w niewoli niemieckiej do 1941 r. Do Krasiczyna wrócił w 1942 r. Zamordowany przez UPA
970. Suwaj Antoni

ur. 1897 r.

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

Lipica Dolna

Powiat Rohatyń

 

 

 

 

1940

 

 

 

 

Syn Józefa. Ur. w Jachówce k/Makowa Podhalańskiego. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920, osadnik wojskowy na Kresach, aresztowany pod koniec września 1939 r. przez NKWD i osadzony w więzieniu w Stanisławowie. Ofiara zbrodni katyńskiej, widnieje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej Jego rodzinę 10 II 1940 r. wywieziono na Syberię, matka Julianna z/d Betlej zmarła już podczas transportu na zesłanie.
971. Sworzeń Stanisław praktykant leśny N Tarnobrzeg IV 1944 Zamordowany przez gestapo
972. Sycz Wasyl

 

 

gajowy

 

 

L Nowa Grobla

NP Oleszyce

Powiat Lubaczów

 

24 IX 1945

 

 

  Pracował jako gajowy w Nowej Grobli jeszcze od okresu przedwojennego, wyraził chęć i podpisał zgodę wyjazdu na Ukrainę Radziecka, z dn. 16 IX 45 r. na własną prośbę zwolnił się z pracy, zamordowany przez UPA
973. Szada Mikołaj

 

„leśnik”

 

Sobótka

Powiat Kosów Huculski

1940

 

Strażnik SG, zmobilizowany do SG, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Ostaszkowie
974. Szafrański Franciszek Jan

ur. 1893 r.

 

inż. leśnik

 

 

Szkółka Leśna

Zakładów Ogrod.-Leśn. w Stanisławowie

 

1940

 

 

Syn Jana. Właściciel zakładu, kpt. piech. rez. WP, zmobiliz. do PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
975. Szałajdowicz Helena

 

pracownica biura leśnictwa Rozdół k/Mikołajowa

Powiat Żydaczów

X 1944

 

Zginęła wraz z innymi osobami w czasie ataku  bandy UPA na siedzibę leśnictwa (ostrzelanie i obrzucenie granatami)
976. Szarek Bolesław

 

 

adiunkt leśny (inż. leśnik)

 

Obwód Inspekcji K.O.L. z siedzibą w Starostwie Powiatowym w

Samborze

 

24 VIII 1942

 

 

Członek AK, aresztowany i więziony najpierw w Drohobyczu, 20 maja przewieziony do więzienia gestapo w Czortkowie, zakatowany na śmierć w więzieniu lub rozstrzelany w lesie „Basiówka” pod Czortkowem przez Niemców (gestapo) za przynależność do AK,
977. Szaro Andrzej

ur. 1918 r.

 

leśniczy

 

 

 

N Henryków

 

 

1944

 

 

Żołnierz września 1939 r. i AK na Rzeszowszczyźnie, dwa razy uciekł z sowieckiej niewoli, w 1944 r. aresztowany przez NKWD, maltretowany stracił zdrowie, zmarł niedługo po wypuszczeniu na wolność
978. Szary Jan

ur. 1902 r.

 

 

 

 

pracownik tartaczny

 

 

 

 

Dybawka

Powiat Przemyśl

 

 

 

 

1944

 

 

 

 

W wojsku ukończył kurs Szkoły Podoficerskiej, a później służył prze 6 lat w armii. Po założeniu rodziny pracował w tartaku w Przemyślu i w Kunkowicach, aż aresztowania i śmierci. W czasie wojny sierżant AK. W lutym 1944 r. aresztowany przez gestapo i 2 tygodnie torturowany w więzieniu w Przemyślu, w śledztwie nikogo nie wydał. Rozstrzelany w lasku na Lipownicy. Zostawił żonę i 6 dzieci, z których jedno urodziło się po jego śmierci.
979. Szawaryński Michał gajowy L Malawa

N Bircza

20 IV 1945 Zamordowany przez UPA
980. Szczepaniec Stanisław

ur. 1890 r.

 

 

 

 

 

 

inż. leśnik

 

 

 

 

 

 

 

Prywatne biuro kartografii

i urządzania lasu

w Świętochłowicach

i Chorzowie

 

 

 

 

 

12 VI 1942

(15 VI 1942 ?)

 

 

 

 

 

 

Por. piech. rez. WP, ur. w Lubieni k/Myślenic, syn górala, absolwent wiedeńskiej Wyższej Szkoły Leśnej, był leśniczym w Kamesznicy k/Żywca, potem w Bystrej pod Jordanowem. Tuż przed wojną założył prywatne biuro urządzania lasu. Ożenił się z Herminą Goździewicz z Sanoka. W krakowskim okręgu SZP pełnił funkcję szefa emigr. (kierownik tras) przez Karpaty na Węgry. Na polecenie Krakowskiego Komitetu Porozumiewawczego, 22 I 1940 r. przybył do Sanoka i koordynował działalnością konspiracyjną dotyczącą przerzutów. Po uwięzieniu łączniczki, w śledztwie po zadanych torturach i załamaniu się łączniczki, doszło do jego wydania. Zatrzymany przez gestapo latem 1940 r. w Krakowie, trafił 08.10.1940 r. do obozu KL Auschwitz (nr obozowy 5939), gdzie został rozstrzelany.
981. Szczepański Marian

ur. 1920 r.

leśniczy

 

Lasy k/Drohobycza

 

1955

 

Żołnierz AK, uwięziony przez Sowietów w 1944 r. dostał wyrok 10 lat łagru, wywieziony i zamęczony w okolicach Norylska
982. Szczęszek Andrzej

 

gajowy

 

L Ciosmy

N Huta Krzeszowska

Powiat Nisko

VI 1944

 

Członek AK ps. „Piotr”, rozstrzelany przez Niemców pod Harasinkami
983. Szczęśniak Andrzej gajowy N Huta Krzeszowska

Powiat Nisko

1944 Członek AK, zamordowany przez Niemców za współpracę z partyzantami
984. Szczudlik Stanisław pracownik

nadleśnictwa

Nowy Żmigród

Powiat Jasło

? Zaginął
985. Szeptycki Kazimierz Maria

ur. 1867 r.

 

 

 

 

 

 

„leśnik”

właściciel ziemski i administrator  lasów

 

 

 

 

 

Majątek ziemski

Przyłbice i Moosberg

Powiat Jaworów

 

 

 

 

 

 

1 V 1951

 

 

 

 

 

 

 

Arystokrata (hrabia), wnuk pisarza A. Fredry, wszechstronnie wykształcony, doktor praw (UJ), religijny i aktywny polityk galicyjski, poseł do parlamentu Austio-Węgier, najpierw v-ceprezes a następnie w latach 1908-1911 prezes Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, w 1911 r. wstąpił do zakonu benedyktynów, następnie zmieniając wyznanie na unickie, przeniósł się do studytów, przyjmując imię Klemens (archimandryta), aresztowany przez NKWD  5 VI 47 r. był więziony we Lwowie, Kijowie i Włodzimierzu nad Klaźmą, gdzie został zamęczony. Jest uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, beatyfikowany w 2001 r. przez Jana Pawła II
986. Szeremeta Stanisław

ur. 1901 r.

gajowy

 

L Wojtkowa

N Michowa

Powiat Dobromil

28/29 IX 1945

 

Żołnierz AK, później członek straży wiejskiej i ORMO, poległ w obronie posterunku MO w Wojtkowej, napadniętego przez sotnię UPA
987. Szerengowski   (Szerękowski ?) (imię nieznane) nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

NP Starzawa

Powiat Dobromil

 

brak danych

 

 Absolwent Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie (1905 r.), pochowany przy dawnym kościele w Krościenku k/Ustrzyk Dolnych
988. Szklarek Aleksander leśniczy N Leżajsk 7 VI 1943 Prawdopodobnie zamordowany przez Niemców
989. Szklarek Franciszek leśniczy L Sarzyna

N Leżajsk

1943 Major AK ps. „Lech”, poległ w walce z Niemcami pod Bielinami
990. Szklarek Stanisław

ur. 1904 r.

leśniczy L Sarzyna

N Leżajsk

1943 Zastrzelony w walce z Niemcami
991. Szpak Michał

ur. 1915 r.

 

„leśnik”

 

 Żurawica

Powiat Przemyśl

 

1940

 

Syn Jana. Ppor. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
992. Szpetnar Antoni

 

gajowy

 

L Witoldówka

N Sieniawa

Powiat Jarosław

24 II 1944

 

Wcześniej zatrudniony w lasach Ordynacji Sieniawskiej, rozstrzelany przez Niemców
993. Sztencil (imię nieznane)

 

„leśnik”

 

Lasy na Kresach Płd.-Wsch.

 

?

 

Wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Syberię do Bolszczaj Rzeczka w Ałtajskim Kraju, będąc w podeszłym wieku nie podołał  katorżniczej pracy, zmarł po ciężkiej chorobie
994. Sztogrzyn Michał

lat 26

gajowy

 

Rosochacz k/Zawadki

Powiat Turka

23 VII 1943

(27 VII 1943)

Syn Kazimierza. Zamordowany wraz z żoną Franciszką lat 24, ich 3-miesięczną córką Marią i siostrą gajowego przez UPA
995. Szuber Władysław

lat 54

gajowy Łuka k/ Płunowa

Powiat Zborów

5 I 1944 Zabity w czasie napadu UPA na gajówkę, którą spalono wraz z innymi zabudowaniami
996. Szupina Bruno

 

leśniczy

 

Ropa

Powiat Gorlice

 

17 IV 1944

 

Zamordowany przez gestapo podczas egzekucji mieszkańców okolicznych wsi, podejrzanych o działalność w ruchu oporu i udzielanie pomocy Żydom
997. Szwed Tadeusz

 

kierownik biura

(inż. leśnik)

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów ?

 

W lutym 1940 r. aresztowany i wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, gdzie zginął w nieznanych okolicznościach
998. Szwetz Tadeusz nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Tatarów k/Worochty

Powiat Nadwórna

? Aresztowany w 1943 r. przez Sowietów i wszelki ślad po nim zaginął
999. Szwodo Antoni starszy gajowy N Tarnobrzeg XI 1939 Zamordowany przez bandytów
1000. Szymaszek Franciszek

lat 27

robotnik leśny

 

L Żohatyn

N Dynów

X 1944

 

Zamordowany w lesie przez UPA
1001. Śladek Władysław Józef

ur. 1895 r.

 

dyrektor szkoły leśnej,

a później nadleśniczy  (inż. leśnik)

Państwowa Szkoła dla Leśniczych – Bolechów,

oraz NP Polanica

Powiat Dolina

6/7 X 1943

 

 

Po agresji sowieckiej szkołę leśną zamknięto, a jej dyrektor został nadleśniczym w Polanicy, uprowadzony do lasu i zamordowany wraz z żoną Lidią i dziećmi przez bandę OUN-UPA w czasie obławy i napadu na biuro nadleśnictwa
1002. Ślimak Franciszek urzędnik leśnictwa Pagorzyna

Powiat Gorlice

XII 1943 Rozstrzelany jako zakładnik przez żandarmerię niemiecką
1003. Śliwiński Antoni

lat 39

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

L Trościaniec Wielki k/Olejowa

Powiat Zborów

14 VIII 1943

 

Zatrzymany na drodze leśnej pomiędzy Kotowem a Trościańcem w czasie powrotu bryczką do wsi, uprowadzony i zamordowany przez UPA
1004. Śliwka Walenty

 

gajowy

 

Stary Jaryczów k/Zapytowa

Powiat Lwów

1940

 

Aresztowany przez NKWD i wywieziony z żoną w II 1940 r. do Kazachstanu, gdzie ciężko pracował przy wyrębie lasu, niedługo zachorował i zmarł, żona wróciła w 1946 r.
1005. Śniegoń Tadeusz

 

inż. leśnik

 

Lasy na Kresach

Płd.-Wsch.

 

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. i wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, wygłodzony i osłabiony zaciągnął się do II Korpusu gen. Andersa, ale z wycieńczenia niedługo zmarł
1006. Śnieżek Jan

ur. 1914 r.

 

 

 

gajowy

 

 

 

 

Siemakowce

Powiat Czortów

 

 

 

14 V 1944

 

 

 

Działacz „Strzelca”, deportowany z żoną w głąb ZSRR, do Łocz-Saj, pow. Kosiński, Mokotowska Obłast, od 1942 r. w Armii gen. Andersa, ciężko ranny podczas walk 12 V 44 r. pod Monte Cassino, zmarł od odniesionych ran, ekshumowany z cmentarza szpitalnego na Polski Cmentarz Wojenny Monte Cassino, nr grobu 9-F-11
1007. Świerzowicz Edward

ur. 1902 r.

 

 

gajowy

 

 

 

Lasy dóbr Augusta hr. Krasickiego w Lesku

Powiat Lesko

 

 

27 VII 1944

 

 

 

Mieszkał w Lesku i do wybuchu wojny był gajowym. W czasie okupacji pracował jako karczmarz w gospodzie. Aresztowany przez gestapo za przynależność do ruchu oporu, więziony w Sanoku. Zamordowany przez gestapo w czasie egzekucji kilkudziesięciu więźniów z sanockiego więzienia w lesie „Hanusiska” koło cegielni w Zagórzu.
1008. Świder Józef

 

 

robotnik leśny

 

 

Poręby Hucisko

L Niwiska

N Wola Ociecka

Powiat Kolbuszowa

 

?

 

 

Zakonspirowany członek BCh, przewodniczący trójki gromadzkiej „Rocha”, uczestnik operacji pod kryptonimem „Owoc” (obserwacja i przekazywanie meldunków dotyczących prób rakiet V-1 i V-2 na poligonie Blizna). Aresztowany 20 V 1944 r. przez gestapo, zginął w obozie pracy w Pustkowie
1009. Świderski Józef Marian

ur. 1907 r.

 

 

inż. leśnik

 

 

 

Lwów

 

 

 

1940

 

 

 

Syn Kazimierza. Pochodził z Krosna, por. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r. był dowódcą kompanii obrony Lwowa, absolwent Wydz. Leśnego PL (1930), uczestnik obrony Lwowa 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Starobielsku, zamordowany w Charkowie
1010. Świerk Jan

lat 39

leśniczy Hladki k/Płotycz

Powiat Tarnopol

Pocz. XI 1944 Okrutnie pobity i zamordowany przez UPA
1011. Świrski Franciszek

 

inż. leśnik

 

Zarząd Lasów Państw.

w Kołomyi

Powiat Kołomyja

1940

 

Por. piech. rez. WP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku
1012. Tatarski Bolesław

 

leśniczy

 

Lasy w Bieszczadach

k/Turki

?

 

Skazany przez sąd ZSRR na 8 lat łagru, po amnestii wywieziony na Sybir, wstąpił do I Dyw. Piech. LWP, zginął na wojnie
1013. Tchórzewski Andrzej Bogusław techn. rol.-leśny

 

Zaleszczyki

Powiat Zaleszczyki

1940

 

St. strz. pchr. rez. WP, działacz ZHP, żołnierz września 1939 r., aresztow. przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Kozielsku
1014. Telker Leonard

ur. 1883 r.

inż. leśnik

 

Zarząd Lasów w Stryju

Powiat Stryj

1940

 

Syn Jakuba. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1015. Teodorowicz Tadeusz Ludwik

ur. 1905 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

NP Tustanowice

k/ Borysławia

Powiat Drohobycz

1940

 

Syn Mariana. Ppor. rez. WP, 53 pułk piechoty. Aresztowany 6 XI 1939 r. przez NKWD, więziony w Stryju. Ofiara zbrodni katyńskiej. Spoczywa w Bykowni.
1016. Tereszczak Emil (Michał?)

 

gajowy

 

Iskań

NP Krasiczyn

Powiat Przemyśl

1 VI 1946

(III 1947 ?)

Zamordowany w czasie zbiorowego mordu i rabunku dokonanego przez 10-30-osobowy oddział UPA
1017. Teter (imię nieznane) gajowy N Lipa

Powiat Stalowa Wola

1943 Aresztowany przez Niemców. Wszelki ślad po nim zaginął.
1018. Thiel Leopold

ur. 1892 r.

 

telefonista posterunku kolejki leśnej

 

Zubrzyca

Powiat Turka

 

?

 

Przeprowadzał ludzi przez granicę na Węgry, aresztowany przez sowietów 5 maja 1940 r., osadzony w Drohobyczu, a stamtąd zesłany na Sybir do łagrów w okolice Archangielska, skąd nie wrócił
1019. Tierschmidt Edward leśniczy Ilemnia

Powiat Dolina

1 II 1944 Zamordowany przez UPA
1020. Tietze Witold

 

„leśnik”

 

Buczacz

Powiat Buczacz

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do KOP-Borszczów, aresztow. przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Starobielsku
1021. Timofjejew (imię nieznane) leśniczy Ożydów

Powiat Brzeżany

16 XII 1943 Z pochodzenia Rosjanin, zamordowany przez Ukraińców.
1022. Tiutiunek (imię nieznane) gajowy

 

Dalnicz k/Kłodna Wielkiego

Powiat Żółkiew

27 I 1944

 

Zamordowany wraz z rodziną przez bojówkę miejscowych chłopów (UPA)
1023. Tkaczyk Józef

ur.ok. 1875 r.

leśniczy

 

Lasy hr. Potockiego Stare Sioło

Powiat Bóbrka

1941

 

Skazany przez Sowietów na 10 lat zesłania, wywieziony w okolice Krasnojarska do pracy w lesie, zmarł z wycieńczenia
1024. Tkaczyk Tadeusz

ur. 1903 r.

leśniczy L Zielona k/Bełza

Powiat Rawa Ruska

25 I 1944 Po napaści na siedzibę leśnictwa zamordowany z synem przez UPA
1025. Tkaczyk Tadeusz

lat 40

leśniczy

 

Niedźwiednia

Gm. Mosty Wielkie

Powiat Żółkiew

27 I 1944

 

Zamordowany z żoną Heleną i synem przez UPA
1026. Tkaczyk Włodzimierz gajowy Radziechów (miasto) 1 XII 1943 Zamordowany przez UPA
1027. Tkaczyński Edward

ur. 1901 r.

 

 

 

„leśnik”

 

 

 

NP Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

 

 

 

24 XII 1958

 

 

 

Uczestnik wojny z bolszewikami 1920 r. członek POW, w 1939 r. wywieziony przez NKWD na Łubiankę, zesłany na Kołymę do kopalni złota, przeszedł szlak bojowy II Korpusu WP gen. Andersa, aresztowany na pocz. lat 50-tych zaraz po powrocie do kraju, po uwolnieniu inwigilowany i prześladowany, ginie w bardzo dziwnym wypadku drogowym w Wigilię Bożego Narodzenia 1958 r.
1028. Tokarczyk Mikołaj leśniczy Rychcice k/Drohobycza ? W lutym 1940 r. wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR i wszelki ślad po nim zaginął
1029. Tokarz Wilhelm Wincenty

ur. 1891 lub 1890 r.

 

 

cieśla

 

 

Owczary

L Rychwałd

Powiat Gorlice

 

 

20 IV 1945

 

 

Prawdopodobnie członek konspiracji, kolportował i zachęcał do czytania zakazanych ulotek. Aresztowany 16 I 1943 r. przez gestapo, zesłany do KL Auschwitz (nr więźniarski 88572), a 17 IX 1944 przeniesiony do KL Mauthausen (podobóz Wiener Neustadt), gdzie został zamęczony.
1030. Tokarzewski Jerzy Józef

ur. 1903 r.

„leśnik”

 

Sanok

Powiat Sanok

 

1940

 

Syn Antoniego. Ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do SG, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1031. Tomaszewski Józef stróż bindugi NP Krasiczyn 1 IV 1945 Zamordowany przez UPA
1032. Tomaszewski Juliusz Władysław

ur. 1888 r.

 

 

inż. leśnik

 

 

 

Stalowa Wola

 

 

 

1940

 

 

 

Absolwent Wydziału Lasowego PL, żołnierz i uczestnik I wojny światowej, obrony Lwowa i wojny polsko-bolszewickiej, aresztowany w listopadzie 1939 r. więziony we Lwowie, a następnie przekazany przez NKWD do Kijowa albo Charkowa lub Chersonia, gdzie został stracony, ofiara zbrodni katyńskiej
1033. Toth Jan

ur. 1911 r.

 

 

 

 

 

gajowy

 

 

 

 

 

L Jastrzębiec

N Leżajsk

Dąbrowica k/Sieniawy

Powiat Jarosław

 

 

 

 

24 VI 1949

 

 

 

 

 

Pochodził z Dąbrowicy w pow. Jarosław. W 1939 r. walczył w 48 pułk. piech.,  żołnierz AK ps. „Mewa”, „Orzeł”, po pierwszym aresztowaniu przez Sowietów w 1944 r., skazany na 6 lat. Zbiegł z aresztu, tworząc 200-osobowy oddział partyzancki. Ścigany przez UB wyjechał w 1946 r. na Ziemie Odzyskane do Międzygórza, gdzie w 1947 r. został aresztowany przez UB i skazany 3 XII 1948 r. przez Woj. Sąd Rejon. w Rzeszowie na śmierć. „Żołnierz wyklęty” i  ofiara spreparowanego procesu sądowego. Wyrok wykonano strzałem w tył głowy.
1034. Trąbars Mieczysław składnicowy N Nowe Sady

Powiat Przemyśl

1945 Uprowadzony i zamordowany przez UPA w lesie, miejsce spoczynku nieznane
1035. Treszka Józef inż. leśnik Lasy w Bieszczadach Wsch. 1944 Żołnierz II Dyw. Panc. II Korpusu gen. Andersa w stopniu ppor., poległ we Włoszech
1036. Trombas Mieczysław

lat 27

leśniczy

 

Trójca

Powiat Dobromil

1944

 

Zamordowany przez UPA
1037. Trubiłowicz Józef gajowy Słońsko

Powiat Drohobycz

? Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
1038. Tryka Walenty

 

robotnik leśny

 

Goliszowiec

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

30 IX 1942

 

Członek AK. Zamordowany wraz z matką Katarzyną, żoną Sabiną, ojcem Szymonem, siostrą Zofią przez Niemców w czasie pacyfikacji wsi.
1039. Trytek Józef

ur. 1913 r.

gajowy

 

Czerniawka

Gmina Laszki

N Szówsko

14 IV 1945

 

Bestialsko zamordowany przez UPA w czasie leśnego obchodu, ciało wrzucono do studni przy gajówce, szkielet wydobyto w 1948 roku
1040. Tuczyński Jan leśniczy Łomna

Powiat Turka

23 VII 1943 Zamordowany w przysiółku Posiecz przez UPA
1041. Turecki Roman

lat 28

 

praktykant leśny

 

Biały Kamień

k/ Żydowa

Powiat Złoczów

5 IX 1943

 

Zamordowany przez miejscową bojówkę OUN
1042. Turecki Roman  

leśniczy

L Czermosznia

Powiat Zborów

(6 IX 1943 ?)

15 IX 1943

Zginął z kilkoma innymi leśnikami w czasie napadu UPA na leśniczówkę
1043. Turecki Roman praktykant lasowy Podhorce

Powiat Stryj

7 III 1944 Zamordowany przez UPA
1044. Turkiewicz Jan

 

„leśnik”

 

Podmichalowice

Powiat Rohatyn

1940

 

Właściciel lasów, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1045. Türschmidt Konrad

ur. 1915 r.

 

leśniczy

 

L Ilemnia k/ Spasa

Powiat Dolina

 

18 X 1943

 

Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA, po ich uprowadzeniu ze stacji kolejki leśnej Broszniów-Osada
1046. Tworkowski Piotr

lat 43

gajowy Brody

Powiat Brody

1944 Zamordowany przez UPA
1047. Tyczyński (imię nieznane) leśniczy

 

Posiecz k/Łysieca

Powiat Stanisławów

26 VII 1944

26 VII 1943 ?)

Uprowadzony z innymi Polakami i zamordowany przez bojówkarzy SB-OUN
1048. Tymiński Józef

ur. 1885 r.

 

leśniczy

 

 

Wojtkowa

Powiat Dobromil

 

?

 

Mieszkał z rodziną w Wojtkowej lub Grąziowej. Zarządzał lasami folwarku „Turze” dr Jerzego Nowosieleckiego (prawie 440 ha). Zaginął bez wieści w okresie okupacji sowieckiej 1939-1941.
1049. Tymków (imię nieznane)

 

 

gajowy

 

Leśniki

Powiat Brzeżany

 

12 XII 1943

 

Z pochodzenia Ukrainiec, uprowadzony w czasie powrotu z Brzeżan i zamordowany przez bojówkę ukraińską za komunistyczne poglądy i sympatyzowanie z Polakami
1050. Tymofiej (imię nieznane)

 

leśniczy

 

L Sokołówka

k/ Ożydłowa

Powiat Złoczów

16 XII 1943

 

Rosjanin z pochodzenia, ok. godz. 20 uprowadzony z leśniczówki przez UPA, ślad po nim zaginął
1051.  

Tysiak Mikołaj

gajowy Broszniów-Osada k/Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
1052. Tyska Zofia (z Popielów Eyskof) pracownik biura nadleśnictwa Krzywopole k/Żabiego

NP Worochta

(Czarnohora)

X 1943

 

Przed wojną pracowała jako instruktor  narciarski, później w N. Worochta, zastrzelona przez UPA w czasie próby ucieczki z domu
1053. Tyski Witold

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

L Krzywopole

NP Worochta

Powiat Kosowo Huculskie

 

10 X 1943

 

Przed wojną prowadził z żoną Zofią z Popielów schronisko KTN na Maryszewskiej, a po jego zniszczeniu zatrudnił się w Lasach Państwowych, zamordowany w leśniczówce w Żabiu przez UPA
1054. Tywona Stanisław

ur. 1888 r.

 

gajowy

 

 

NP Worochta

Powiat Nadwórna

 

?

 

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z żoną Zofią, córkami Janiną, Marią, Stefanią i Kazimierą przez NKWD w głąb ZSRR. Po zwolnieniu dotarł z częścią rodziny do Teheranu. Dalszych informacji brak.
1055. Ujejski Feliks

 

„leśnik”

 

Folwark i Lasy Deczysów

Woj. Tarnopolskie

1940

 

Właściciel majątku leśnego, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1056. Urbaniak Leon „leśnik” ? 10 IX 1939 Poległ w walce Wojska Polskiego z Niemcami w rejonie Bykowiec k/Sanoka
1057. Urbanek Adam Władysław „leśnik”

 

Zaleszczyki

Powiat Zaleszczyki

1940

 

Ppor. piech. rez. WP, zmobilizowany do KOP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Starobielsku
1058. Urbanek Jan nadleśniczy

(inż. leśnik)

NP Ropa

Powiat Gorlice

6 VI 1946 Uprowadzony i zamordowany przez oddział UPA
1059. Urbanowski Julian

 

dyrektor polsko-szwajcarskiej Spółki Leśnej Sołotwina

Powiat Nadwórna

 

1940

 

Oficer Policji Państwowej w stanie spoczynku, aresztowany przez Sowietów na skutek donosu Ukraińców, więziony w więzieniu w Stanisławowie, gdzie został zamordowany
1060. Usow Bolesław

ur. 1913 r.

 

 

 

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

 

 

 

N Huta Krzeszowska

Powiat Nisko

 

 

 

 

1954

 

 

 

 

 

Organizator ZWZ w okolicy Huty aresztowany przez Niemców, odbity z więzienia przez oddz. AK „Żegoty” OP-44, którego został dowódcą od 1943 r. ps. „Konar”, uczestnik walk na Porytowym Wzgórzu, gdzie z okrążenia polskie i radzieckie oddziały partyzanckie wyprowadzili leśnicy „Konara”. Po wojnie inwigilowany i prześladowany przez UB zginął w nieznanych okolicznościach, w lesie pod kołami wojskowej ciężarówki, w wypadku prawdopodobnie zainspirowanym przez UB
1061. Vertze Jan

lat 28

leśniczy

(inż. leśnik)

Nowa Huta

(Monasterzyska)

Powiat Buczacz

6 XI 1943

 

Zabity w ciągu dnia po wcześniejszym zmaltretowaniu przez bojówkę UPA
1062. Vončina Józef

ur. 1911 r.

leśnik

 

Malmanstal k/ Majdanu

Powiat Drohobycz

1942

 

Syn Piotra. Jesienią 1939 r. przedostał się przez

Węgry na Zachód, zginął pod Tobrukiem, jako żołnierz polskiej Brygady Strzelców Karpackich

1063. Waldeck Marian

 

 

leśniczy

(zatrudnienie fikcyjne na potrzeby ruchu oporu)

 

Las majątku Stanisławy Groblewskiej w Bystrzycy Szymbarskiej

Powiat Gorlice

 

?

 

 

Rtm. WP, komendant obwodu ZWZ Gorlice p.s. „Kątski”, po śledztwie w Gorlicach i Jaśle z powodu „wsypy”, aresztowany w lipcu 1941 r., trafił najpierw do więzienia w Tarnowie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, skąd nie wrócił.
1064. Walentas Władysław gajowy N Dukla

Powiat Krosno

V 1944 Członek AK, rozstrzelany przez Niemców w Jaśle
1065. Walkow Grzegorz gajowy Słońsko

Powiat Drohobycz

? Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir. Dalszych informacji brak.
1066. Walkowski Czesław

 

urzędnik leśny

 

Borszniów

Powiat Dolina

 

18 X 1943

 

Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA, po ich uprowadzeniu ze stacji kolejki leśnej Broszniów-Osada
1067. Walski Walenty gajowy N Tarnobrzeg IX 1943 Zamordowany przez szabrowniczą bandę leśną
1068. Wandurski Zygmunt Wacław

ur. 1896 r.

 

inż. leśnik

 

 

L Sołotwinia

Powiat Nadwórna

 

1940

 

 

Syn Wacława. Ppor. piech. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
1069. Wardzała Jerzy

 

urzędnik admin. leśnej

(inż. leśnik)

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów ?

 

W lutym 1940 r. aresztowany przez Sowietów i zamordowany w nieznanym miejscu i czasie
1070. Wasąg Karol

 

robotnik leśny

 

Goliszowiec

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

30 IX 1942

 

Członek AK, zamordowany przez Niemców w czasie odwetowej pacyfikacji wsi
1071. Waserberg (imię nieznane) leśniczy

 

Lasy na Kresach Wschodnich

 

?

 

Wywieziony w 1940 r. przez Sowietów na Syberię, gdzie pracował przy wyrębie lasu, dalszych informacji brak
1072. Wasiejko Nikanor

 

gajowy

 

Dobromil (L Luboml ?)

Powiat Dobromil;

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1073. Wasiewicz Bronisław Franciszek

ur. 1898 r.

 

 

„leśnik”

 

 

 

Bircza

Powiat Dobromil

 

 

1940

 

 

 

Pochodzący z Birczy k/Przemyśla, por. rez. WP, weteran obrony Lwowa 1919 r., wojny polsko-sowieckiej 1920 r. oraz III Powstania Śląskiego, także kampanii wrześniowej 1939 r. Przed wybuchem wojny pracował w Lasach Kabackich pod Warszawą. Po dostaniu się do niewoli Sowieckiej zamordowany w Katyniu.
1074. Wasowski (imię nieznane)

 

 

pracownik biura nadleśnictwa

 

 

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

 

 

?

 

 

Profesor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej. W okresie okupacji zatrudniony w biurze nadleśnictwa pod nazwiskiem Kwiatkowski. Aresztowany przez Niemców w czasie pacyfikacji lasów lipskich w 1943 r. i osadzony w obozie w Budzyniu koło Kraśnika. O dalszych losach informacji bark.
1075. Wawrzyniak Stanisław „leśnik”

 

Tarnopol

 

1940

 

Zmobilizowany do służby w PP, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy białoruskiej (Berezwecz + Mińsk)
1076. Ważny Franciszek (I) robotnik leśny N Ruda Różaniecka 3 VII 1943 Zamordowany przez Niemców
1077. Ważny Franciszek (II) robotnik leśny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

 

21 VI 1944

Pochodził z Dolin. Zastrzelony w lesie w czasie obławy Niemców przeciwko partyzantom.
1078. Ważny Franciszek (III) „Wałach” robotnik leśny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

20 VI 1944 Zastrzelony w lesie w czasie obławy Niemców „Sturmwind II” przeciwko partyzantom.
1079. Ważny Karol robotnik leśny N Ruda Różaniecka 20 VI 1944 Zastrzelony w lesie w czasie obławy Niemców „Sturmwind II” przeciwko partyzantom.
1080. Ważny Władysław

ur. 1920 r.

robotnik leśny N Ruda Różaniecka

Powiat Lubaczów

15 IV 1945 Zabity i spalony przez UPA wraz z innymi obrońcami Posterunku MO w Nowym Bruśnie
1081. Weiss Edward

 

 

zarządca lasów

– leśniczy

(inż. leśnik)

 

Rozdół k/Mikołajewa

Powiat Żydaczów

 

 

3 IX 1944

 

 

Banda nacjonalistów ukraińskich dokonała napadu na dom mieszkalny, gospodarz bronił się z broni myśliwskiej, po zmasowanym obstrzale i obrzuceniu granatami, wycofali się, aresztowany przez NKWD na skutek donosu aktywistów OUN, ślad po nim zaginął
1082. Weiss Marian sekretarz nadleśnictwa Broszniów-Osada k/Doliny 7 X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
1083. Weiss Stanisław

lat ok. 40

 

 

brakarz drewna

 

 

Hanaczów

Powiat Przemyślany

 

 

2 XI 1944

 

 

Oficer AK, zamordowany strzałem w głowę przez grupę nacjonalistów OUN na oczach pracujących robotników leśnych, wzburzenie tym zajściem było tak duże, że miejscowa AK  dzięki ujawnieniu czynu przez świadków, wykonała wyroki śmierci na mordercach
1084. Welce (lub Veltze ?) Jan leśniczy

(inż. leśnik)

Huta Nowa k/Korościatyna

Powiat Buczacz

8 XI 1943

 

Dowódca oddziału leśnego AK na Podolu, zamordowany przez UPA
1085. Welfe (imię nieznane) leśniczy NP Turza Wielka

Powiat Dolina

9 VIII 1943

(25 X 1943 ?)

Obrabowany i zamordowany przez UPA wraz z jedną osobą z rodziny. W sumie zginęło 5 osób.
1086. Wendycz (imię nieznane)

 

 

robotnik leśny

 

 

Kornalowice

Powiat Sambor

 

 

24 VIII 1942

 

 

Członek AK, jeden z dwóch braci aresztowany 12 II 1942 r. i więziony w Drohobyczu, 20 maja przewieziony do więzienia gestapo w Czortkowie, zakatowany na śmierć przez gestapo w więzieniu lub rozstrzelany w lesie „Basiówka” pod Czortkowem przez Niemców za przynależność do AK,
1087. Werla Stanisław

lat 41

leśniczy

 

Dołżki k/ Zawadki

Powiat Turka

12 IX 1943

(18 IX 1943?)

 

Leśniczy lasów Krzywno, zamordowany wraz z rodziną i innym N. N. pracownikiem leśnictwa przez UPA
1088. Wesołowski Marian Mieczysław

ur. 1878 r.

nadleśniczy

(inż. leśnik)

Lasy prywatne hr. Pudłowskiego 1942

 

Mieszkający we Lwowie emeryt-leśnik, w 1940 r. wywieziony z rodziną przez Sowietów na Syberię, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
1089. Wesołowski Tomasz gajowy N Oleszyce IV 1944 Zmordowany przez UPA
1090. Węglarz (Wąglarz) Henryk gajowy

 

 

Mołodycz

(przysiółek Chrapy)

NP Sieniawa

18 XI 1944

 

Żołnierz AK, zamordowany przez UPA
1091. Węglarz Jerzy gajowy Mołodycz k/Radawy 15 IV 1946 Żołnierz AK, zamordowany przez UPA
1092. Węgrzynowski Stanisław

ur. 1914 r.

 

 

 

 

„leśnik”

 

 

 

 

 

Posada Zarszyńska

Powiat Sanok

 

 

Białowieski Park Narodowy – Białowieża

 

 

23 V 1944

 

 

 

 

 

Pochodził z Posady Zarszyńskiej, kształcił się na leśnika w Stryju, tuż przed wojną pracował jako przewodnik w Białowieskim PN. Zesłany przez Sowietów w lutym 1940 r. pracował na Syberii najpierw przy wyrębie lasu, a potem w za Uralem kopalni złota. Zaciągnął się do armii  gen. Andersa, przechodząc jej szlak bojowy. Kapral Węgrzynowski zginął we Włoszech we wsi Piedimonte, w bojach o Monte Cassino. Tam został pochowany na polskim cmentarzu, w pierwszym grobie (sektor F, taras 2).
1093. Wieczorek Andrzej

lat 45

gajowy

 

L Kwaszenina

N Sanok

Powiat Dobromil

22 IX 1944

(7 X 1944 ?)

Porwany i zamordowany w rejonie Bryliniec przez 11-osobową grupę UPA w mundurach niemieckich i po cywilnemu
1094. Wieczorek Stanisław

lat 52

leśniczy

 

N Lutowiska

Powiat Lesko

1944

 

Żołnierz AK ps. „Krakus”, zamordowany przez UPA
1095. Wieczorek Stanisław

lat 45

gajowy

 

Arłamów

Powiat Dobromil

VIII 1944

 

Zamordowany w lesie przez UPA
1096. Wieja (imię nieznane)

 

pracownik nadleśnictwa NP Berehy Dolne

k/Ustrzyk Dolnych

Powiat Lesko

?

 

W lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony z całą rodziną na Syberię, dalszych informacji brak
1097. Wielichowski Kazimierz pracownik biura

nadleśnictwa

Olejów

Powiat Złoczów

(Podole)

4 III 1944

 

Kierownik Strzelca w Olejowie, uprowadzony z grupą osób przez UPA i bestialsko zamordowani w lesie pod Manajowem
1098. Wielkopolski Jan

 

 

 

leśniczy

 

 

 

Koniuchy

Powiat Brzeżany

 

 

 

17 X 1938

 

 

 

Kiedy wchodził do lasu razem z dozorcą leśnym, zostali zaatakowani przez dwóch uzbrojonych w rewolwery Ukraińców. Kiedy leśniczy sięgnął po swoją broń napastnicy zaczęli do niego strzelać raniąc go ciężko kilkakrotnie. Mimo ran leśniczy ostrzeliwał się z browninga czym spłoszył sprawców napadu. Ciężko rannego leśniczego odstawiono do

szpitala w Brzeżanach, gdzie niedługo zmarł.

1099. Wierzbicki (imię nieznane)

lat ok. 40

sekretarz nadleśnictwa N Polanica

Powiat Dolina

6/7 X 1943

 

Zamordowany wraz z rodziną przez UPA
1100. Więcek Jan gajowy N Tarnobrzeg XII 1942 Zamordowany przez SS-manów
1101. Wilk Józef

ur. 1900 r.

 

 sekretarz nadleśnictwa

 

N Berehy

w Berehach Dolnych

Powiat Lesko

27 VII 1944

 

Żołnierz AK ps. „Dzik” więziony w Sanoku, rozstrzelany za działalność konspiracyjną przez Niemców w Zagórzu (las „Hanusiska” koło cegielni)
1102. Wilmucht (imię nieznane) leśniczy

 

Krowinka k/Strusowa

Powiat Trembowla

?

 

Deportowany 10 II 1940 r.  wraz z żoną i córką przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
1103.      s Wilowski Albert

 

praktykant leśny

 

L Krowica

N Lubaczów

 

14 VII 1944

 

Rozstrzelany przez Niemców razem z 21 więzionymi zakładnikami, za przynależność do   polskiego ruchu oporu i udział w napadach jego grupy na urzędy i placówki niemieckie
1104. Wilowski Alfred praktykant leśny L Krowica

N Lubaczów

V 1944 Zamordowany przez UPA
1105. Wilusz Stanisław

ur. 1897 r.

 

„leśnik”

 

1) L Orzechówka

Powiat Brzozów

2) Lesko n/Sanem

1940

 

Syn Macieja. Aresztowany pod koniec 1939 r. przez Sowietów, więziony w Samborze. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1106. Winiarski Adam

 

leśniczy

 

Chołowice

Gmina Olszany

Powiat Przemyśl

XI 1946

 

Zamordowany przez bojówkę UPA
1107. Winiarski Wawrzyniec

ur. 1896 r.

 

 

 

gajowy

 

 

 

 

NP Krasiczyn

Huta Brzuska

(Gmina Prałkowice)

Powiat Przemyśl

 

 

 

5 III 1948

(7 III 1948 ?)

 

 

 

Syn Michała, pochodził z Goleszyc na Kresach Wschodnich, gajowy lasów gromady Kupna, a od 01.04.1945 r. gajowy w N-ctwie Krasiczyn, mieszkał z rodziną na zamku w Krasiczynie, w czasie wykonywania obowiązków służbowych obchodu lasu natknął się na bunkier zajmowany przez grupę łącznikową OUN, został uprowadzony i zamordowany w Kupnie, zwłoki w rejonie Bachowa wrzucono do Sanu
1108. Winner lub Wilner imię nieznane)

ur. 1902 r.

kierownik tartaku

 

Zarszyn

Gmina Zarszyn

Powiat Sanok

IV-VI 1943

 

Pochodzenia żydowskiego. Ofiara Holocaustu. Rozstrzelany razem z kilkoma innymi Żydami przez funkcjonariuszy Schutzpolizei i gestapo.
1109. Wisz Stanisław nadleśniczy

(inż. leśnik)

N Polanica

Powiat Dolina

1943 Zamordowany z żoną przez bojówkę ukraińską, ich dwoje dzieci zamordowano 6/7 X 1943 r.
1110. Wisz Marian urzędnik dyrekcji Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie 1943 Zamordowany przez bojówkę ukraińską
1111. Wiśniewski Stanisław Kier. Działu Osobowego Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów ? W 1940 r. aresztowany przez Sowietów, wszelki ślad po nim zaginął
1112. Witko Michał

 

gajowy

 

NP Ruda Różaniecka

Żurawce k/ Lubyczy Królewskiej

9 X 1944

(23 XI 1944 ?)

Zamordowany przez UPA
1113. Witkowski Piotr gajowy L Stare Sioło

NP Oleszyce

4 lub 5 IV 1945 Uprowadzony z domu (przysiółek Tomsy) i zamordowany w lesie lipińskim przez UPA
1114. Wittek Ludwik

 

„leśnik”

(mgr biolog)

Medyka

Powiat Przemyśl

1940

 

Ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r. aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Starobielsku
1115. Witz Zygmunt Rudolf

ur. 1885 r.

 

leśniczy

 

 

Stary Sambor

Powiat Sambor

 

 

1940

 

 

Syn Józefa. Post. emeryt. PP, zmobilizowany do służb pomoc. PP, aresztowany w kwietniu 1940 r. przez Sowietów, więziony w Drohobyczu. Ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
1116. Włodek Władysław

ur. 1897 r.

 

 

gajowy

 

 

Krościenko k/Ustrzyk Dol.

NP Starzawa

Powiat Dobromil

 

?

 

 

Służył w 4 p. Legionów od 30.09.1914 do 15.09.1917 r.. Następnie do 30.10.1918 r. w stopniu sierżanta w armii austriackiej.  Walczył też w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Zaginął w 1939 r. po wkroczeniu sowietów.
1117. Włodkowski Edmund

ur. 1883 r.

 

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

 

Jabłonów

Powiat Kopyczyńce

 

 

16 IV 1944

 

 

 

Miejsce ur. Zagrobela k/Tarnopola, syn Zygmunta, pochodzenie szlacheckie h. Roch, ukończył Wyższą Szkołę Lasową we Lwowie, biegły sądowy z dziedziny leśnictwa. Deportowany wraz z rodziną 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir – Osiedle Pietrowskoje Oziero, Rejon Troicki, Okręg Barnauł, Ałtajski Kraj, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
1118. Wodecki Ernest

ur. 1904 r.

 

 

 

 

leśniczy

 

 

 

 

 

L Brzóza

Powiat Leżajsk

 

 

 

 

29 VI 1944

 

 

 

 

 

Syn Jana. Najpierw w randze kpt. AK ps. „Szpak” był oficerem szkoleniowym, później d-cą oddziału partyzanckiego obwodu AK-Łańcut. Ranny z 11 innymi partyzantami z oddziału w starciu z konnicą Kałmuków 28.06.1944 r. pod Szyszkowcem. Zginęli następnego dnia po stoczonej walce z Kałmukami w Kuryłówce, gdzie leczyli rany ukryci w zabudowaniach folwarku Serwacego Kahla. Najpierw z innymi pochowany w Tarnawcu, po ekshumacji w latach 50. szczątki kapitana przeniesiono na cmentarz w Łańcucie.
1119. Wojak (imię nieznane) gajowy Proszowa

Powiat Tarnopol

? Zesłany przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
1120. Wojnarowski Andrzej

ur. 1911 r.

 

„leśnik”

 

 

Lasy k/Drohobycza

Powiat Drohobycz

 

1940

 

 

Syn Franciszka. Zamieszkały w Rudkach. Ppor. rez., przydział baon Korpusu Ochr. Pogranicza – Skałat. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
1121. Wojnarowski (imię nieznane) gajowy Bołożynów

Powiat Złoczów

III 1944 Uprowadzony i zamordowany przez UPA. Ciała nie odnaleziono.
1122. Wojtowicz Stanisław

ur. 1893 r.

 

gajowy

(leśniczy ?)

 

Kruhel Wielki

(Gmina Prałkowice)

Powiat Przemyśl

 

28 IX 1939

(29 IX 1939 ?)

 

Zginął tuż po wkroczeniu Armii Sowieckiej z rąk bojówki ukraińskich nacjonalistów OUN, został zastrzelony w pomieszczeniu kuchni swojego domu, jego 16-letniego syna Adolfa zastrzelono w pokoju, kiedy usiłował ukryć się za piecem kaflowym, leśniczówkę spalono
1123. Wolański Prefyn

lat 27

 

gajowy

 

Wulka

Powiat Brzeżany

 

pocz. VI 1939

 

Z pochodzenia Ukrainiec lojalny wobec Polski, znienawidzony przez nacjonalistów ukraińskich za krytykę ich poglądów, skrytobójczo zastrzelony z rewolweru przez ich działacza
1124. Wolf Johann (Jan)

 

 

wozak-zrywkarz

 

 

Krościenko

NP Berehy Dolne

k/Ustrzyk Dolnych

 

1939

 

 

Pochodził z rodziny dawnych kolonistów niemieckich zamieszkałych w kolonii Oberstdorf k/Krościenka. Ożeniony z Polką. Zmobilizowany do WP, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., z której nie wrócił.
1125. Woliński Kazimierz

ur.1897 r.

 

 

zarządca dóbr leśnych

(inż. leśnik)

 

 

Zarząd Dóbr i Lasów

Leona ks. Sapiehy

z/s Hołubli k/ Krasiczyna

Powiat Przemyśl

 

 

1 IX 1940

 

 

 

Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Służył jako ułan VI Pułku Ułanów, w 1918 r. uczestniczył w walkach o Przemyśl, za co otrzymał „Gwiazdę Przemyśla”. Po klęsce wrześniowej 1939 r. potajemnie pomagał Polakom uchodzącym przy złej widoczności i deszczowej pogodzie na Węgry. Po jednej z wędrówek z grupą ludzi, późnym latem rozchorował się. Leczył się w rodzinnym dworze w Trepczy k/Sanoka, gdzie niedługo zmarł i tam został pochowany.
1126. Wolski Jan „leśnik” Lasy na Kresach Wschodnich ? Absolwent Szkoły Leśnej w Białokrynicy, zamordowany przez UPA
1127. Wolski Stefan „leśnik” Ilemnia

Powiat Dolina

1 II 1944 Zamordowany przez UPA
1128. Wołk Tadeusz

lat 28

 

leśniczy

 

Borowe k/Raty

N Krowica (Lubaczów)

Gmina Siedliska

Powiat Rawa Ruska

27 I 1944

 

Zamordowany z matką Józefiną Wołk i ciotką  Elżbietą Hryniewicz przez UPA
1129. Wołoszyn Maciej

 

gajowy

 

Majątek Stanisława Dunin-Brzezińskiego

w Tyrawie Wołoskiej

Powiat Sanok

?

 

Aresztowany 10 II 1940 przez NKWD i wywieziony z częścią rodziny na Syberię, dalszych informacji brak
1130. Wowkonowicz Kazimiera pracownik biura pomoc kancelar. Broszniów-Osada k/Doliny

Powiat Dolina

7 X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
1131. Wozaczyński Zbigniew

 

inż. leśnik

 

Lasy na Kresach Płd-Wsch.

 

1944

 

Absolwent Politechniki Lwowskiej, żołnierz września 1939 r., przedostał się do Francji, gdzie walczył w 1940 r., następnie w I Dywizji Pancernej gen. Maczka, poległ pod Falaise
1132. Wójcikiewicz Lesław Franciszek

ur. 1903 r.

 

Kier. Oddziału

(inż. leśnik)

 

Dyrekcja Lasów Państwowych – Lwów

 

1940

(1943 ?)

 

Syn Władysława. Por. rez. WP, 5 pap. Wywieziony przez Sowietów w głąb ZSRR, gdzie zginął w nieznanych okolicznościach i czasie. W niektórych źródłach podawany jako ofiara zbrodni katyńskiej, figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej (Bykownia)
1133. Wroński Antoni

lat 22

urzędnik leśny (praktykant leśny) Sprynia Wielka i Mała

Gmina Błozów

Powiat Sambor

9 IX 1944

(9 IX 1943 ?)

Uprowadzony z drogi Sprynia-Wola Błażowska i zamordowany przez UPA
1134. Wróbel Marian Tadeusz

ur. 1910 r.

drzewiarz (urzędnik tartaczny) Lwów

 

1940

 

Syn Wojciecha. Zmobilizowany do wojska, ppor. piech. rez. WP, przydział 19 pp, żołnierz września 1939 r. wzięty do niewoli przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
1135. Wrzask (imię nieznane) nadleśniczy

 

Stanisławów

(przedmieście Majzle)

?

 

Aresztowany w 1939 r. przez NKWD, ślad po nim zaginął, długoletnie czekanie na powrót i poszukiwanie rodziny nie dały rezultatu
1136. Wyka Marcin

ur. 1892 r.

 

gajowy

 

 

Lasy spółki „Knieja” w Wilczej Woli

Powiat Kolbuszowa

 

?

 

 

Syn Michała. Był także gajowym podczas okupacji niemieckiej i członkiem miejscowej placówki AK. W jesieni 1944 r. aresztowany i zesłany do łagru Borowicze (Sybir), gdzie zmarł (daty śmierci nie wpisano).
1137. Wyrobek Kazimierz inż. leśnik

 

Obserwatorium Sejsmiczne „Pionier”

we Lwowie

1940

 

Ppor. art. rez. WP, żołnierz września 1939 r., aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozu w Starobielsku
1138. Wyrzykowski Zbigniew gajowy

 

Bukowiec k/Kolbuszowej

(Rzeszowskie)

brak danych

 

Wysiedlony z Wielkopolski, szef  II komp.12 pp AK, kpr. ps. „Maryśka” aresztowany przez Niemców i zamordowany w Gross-Rosen
1139. Wysocki Władysław

 

 

gajowy

 

 

L Wiązownica

N Szówsko

Powiat Jarosław

 

 

17 IV 1945

 

 

Zamordowany wraz z żoną Marią podczas nocnego napadu na Wiązownicę sotni UPA Iwana Szymańskiego ps. „Szum” wspomaganej przez bojówki SKW i SB, gdzie śmierć poniosło ok. 110 osób. W tą noc gajowy w składzie warty trzymał straż nocną.
1140. Younga Adam

ur. 1872 r.

 

inż. leśnik

 

 

Maj. leśny Trzcianiec

Powiat Mościska

 

1940

 

 

Rtm. CK st. spocz., ziemianin, z pochodzenia Szkot, absolwent Politechniki w Glasgow, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1141. Zabawa Jan

ur. 1888 r.

 

gajowy

 

Ustrzyki Dolne

Powiat Lesko

 

1940

 

Syn Ignacego. St. sier. rez. WP. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
1142. Zabielak (imię nieznane)

lat ok. 30

 

gajowy

 

 

Radycz

Powiat Turka

 

 

1 X 1939

 

 

 Zadenuncjowany przez Ukraińca, zginął wraz z żoną z rąk żołnierzy Armii Czerwonej za udzielenie pomocy i schronienia podążającym podczas odwrotu do granicy z Węgrami garstce oficerów i żołnierzy WP gen Wł. Andersa. Gajówkę po pobieżnej grabieży podpalono.
1143. Zabłocki Jerzy Michał

ur. 1902 r.

 

inż. leśnik

 

 

Lasy na Kresach Wsch.

 

 

1940

 

 

Pochodzący z Brześcian (pow. Sambor), absolwent Wydz. Rol.-Lasowego Politechniki Lwowskiej, żołnierz września 1939 r. por. kaw. rez. WP, wzięty do niewoli sowieckiej, ofiara zbrodni katyńskiej, Charków
1144. Zabski (imię nieznane) gajowy

 

Horodnica

Powiat Kopyczyńce

?

 

Aresztowany 10 II 1940 r. przez Sowietów i wywieziony z dziećmi na Sybir, dalszych informacji brak
1145. Zachariasiewicz Ryszard urzędnik nadleśnictwa Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

8 III 1944 Zamordowany przez UPA
1146. Zachariasiewicz Stanisława urzędniczka nadleśnictwa Peczeniżyn

Powiat Kołomyja

8 III 1944 Zamordowana przez UPA
1147. Zachariasz Henryk

 

gajowy

 

Serednica

Gmina Olszanica

Powiat Lesko

8 I 1945

 

Ciężko pobity z dwoma żołnierzami sowieckimi i zamordowany przez banderowców
1148. Zachariasz Jan

lat ok. 50

„leśnik” Powiat Lesko 1943 Członek AK, aresztowany w Olszanicy k/Leska i rozstrzelany przez gestapo
1149. Zachariasz Marian

ur. 1896 r.

gajowy

 

Olszanica

N Lesko

27 VII 1944

 

Aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu w Sanoku, rozstrzelany w lesie „Hanusiska” koło cegielni w Zagórzu
1150. Zacharko Józef gajowy N Berehy Dolne

Powiat Lesko

? W lutym 1940 r. aresztowany przez NKWD i wywieziony na Sybir, dalszych informacji brak
1151. Zacierski Tadeusz

lat 57

leśniczy Rzeczyca Długa

Powiat Stalowa Wola

1944 Zamordowany przez gestapo
1152. Zagórski (imię nieznane)

lat 75

leśniczy Stuposiany

Powiat Lesko

1944 Zamordowany przez UPA
1153. Zagórski Tadeusz

lat 57

leśniczy Rzeczyca Długa k/Radomyśla nad Sanem 1944

(VII 1943 ?)

Zamordowany przez Gestapo
1154. Zając Bronisław

ur. 1905 r.

gajowy

 

Szymbark

N Gorlice

Powiat Gorlice

1944

 

Aresztowany przez gestapo, zesłany do KL Gross-Rosen i tam zamordowany
1155. Zając Jan nadleśniczy Jamne

Powiat Kamionka Strumiłowa

? W okresie okupacji aresztowany i zabrany z domu przez Niemców, nigdy nie powrócił.
1156. Zajączkowski Wacław leśniczy

 

N Podbuż (Majdan ?)

Zubrzyca k/Zawadki

Powiat Turka

?

 

Deportowany 10 II 1940 r. wraz z rodziną przez NKWD na Sybir, dalszych informacji brak
1157. Zakrzewski Ignacy

 

„leśnik”

 

Czołgany

Powiat Dolina

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1158. Załanowski Zenon

ur. 1886 r.

leśniczy

 

Trembowla

Powiat Trembowla

20 III 1944

 

Syn Feliksa. Deportowany 10 II 1940 r. z rodziną przez NKWD na Sybir (Komi ASRR). Po 4 latach zmarł z głodu i wycieńczenia.
1159. Zambrzycki Marian

ur. 1900 r.

leśniczy

 

Lasy w Województwie Lwowskim 1940

 

Syn Wacława. Ppor. rez. WP, żołnierz września 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, ofiara zbrodni katyńskiej, stracony w Katyniu
1160. Zaorski Zygmunt gajowy N Ruda Różaniecka 9 X 1944 Zamordowany przez UPA
1161. Zaremba Marian

ur. 1910 r.

inż. leśnik

 

Lwów

ul. Lenartowicza 11a

(Stryj)

 

10 IX 1939

 

Ppor. rez. WP, wzięty do niewoli po bitwie w Bykowcach i zastrzelony przez Niemców za uporczywą obronę i zadanie dużych strat
1162. Zaręba Tadeusz Franciszek

ur. 1903 r.

 

 

inż. leśnik

 

 

 

Biuro Geodezyjno-Kartograficzne

Podhajce

Powiat Podhajce

 

1940

 

 

 

Syn Konrada. Absolwent Wydz. Rolniczo-Lasowego PL, ppor. piech. rez. WP, w 1918 r. uczestnik obrony Lwowa, pracował w Biurze Geodezyjno-Kartograficznym w Podhajcach, w 1939 r. walczył w 51 pp, aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej, zamordowany w Charkowie
1163. Zaruba Kazimierz leśniczy Trójca /Birczy

Powiat Dobromil

1944 Zamordowany przez UPA w leśniczówce
1164. Zarzycki Jan gajowy Rozpucie

Powiat Przemyśl

10 X 1946 Zastrzelony przez nieznanych sprawców (podejrzenie padło na banderowców)
1165. Zarzycki Michał gajowy L Kuźmina

Powiat Przemyśl

13 X 1946

(5 X 1946 ?)

Zamordowany przy domu przez UPA, pochowany w Kuźminie
1166. Zawadzki Franciszek

lat 21

„leśnik”

 

Opaka (leśniczówka)

Powiat Drohobycz

1945

 

Zamordowany z żoną Zdzisławą l. 20 w czasie napadu UPA na leśniczówką. Zginęły także Zyta Żyłka l.20 i jej siostra Sylwia Żyłka l. 17.
1167. Zawielak (imię nieznane) gajowy

 

Lasy „Godulla” S.A. w Bieszczadach k/Turki ?

 

W 1940 r. wywieziony z rodziną na Sybir przez Sowietów, wstąpił do I Dyw. Piech. LWP, nie wrócił z wojny
1168. Zawitowska Zofia

lat 23

praktykant leśny N Mosty Wielkie

Powiat Żółkiew

25 I 1944 Zamordowana wraz z innymi pracownikami w czasie napadu UPA na budynek nadleśnictwa
1169. Zazula Kazimierz

(błędnie Tomasz, Stanisław)

 

leśniczy

 

 

Huwniki

N Nowe Sady

Powiat Przemyśl

 

 

pocz. V 1947

 

 

Uprowadzony 29/30 IV 1947 do wsi Koniusza po napadzie na wieś Huwniki i rabunku dobytku, dokonanego przez 20-osobową bojówkę SB-OUN, ubraną w mundury WP; zamordowany po zadaniu tortur.
1170. Zazulak Mieczysław

lat 22

leśniczy

 

Niskołyzy k/Monasterzysk

Powiat Buczacz

11 X 1943

 

Zamordowany przez UPA w Niskołyzach, otrzymał dwa postrzały i kilkanaście pchnięć nożem
1171.  Zboroń Edward

ur. 1905 lub 1908 r.

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

Majątek  Horodyńskich w Zbydniowie k/Stalowej Woli

 

24 VI 1943

 

 

Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Członek AK, zabity podczas rzezi ziemiańskiej rodziny Horodyńskich, dokonanej przez grenadierów SS w trakcie uroczystości weselnej w noc świętojańską, pochowany w zbiorowej mogile (19 osób) obok dworu.
1172. Zdobyrak Franciszek

ur. 1892 r.

gajowy

 

Rodatycze

Powiat Gródek Jagielloński

18 IV 1944

 

Deportowany 10 II 1940 r. z żoną i 2 synami przez Sowietów do obłasti Komi, miasto Syktywkar, gdzie zmarł z głodu i wycieńczenia
1173. Zdzich (imię nieznane) gajowy L Zaradawa

N Sieniawa

brak danych Zamordowany we własnym domu przez UPA
1174. Zeidl Zdzisław leśniczy Sokal

Powiat Sokal

7 II 1944

(7 III 1944 ?)

Zamordowany przez UPA
1175. Zeeman (Zeman) Bernard

ur. 1908 lub 1909 r.

leśniczy

 

L Koloryty k/Żórawna

Powiat Żydaczów

 

1940

 

Syn Jakuba. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol). Spoczywa w Bykowni.
1176. Zerygiewicz Stanisław Zygmunt

ur. 1903 r.

 

 

leśniczy

(inż. leśnik)

 

 

NP Korytnica

Powiat Horochów

 

 

26 II 1943

 

 

Podczas okupacji z powodu zagrożenia ze strony Ukraińców, przeniósł się do Dobrej, pow. Limanowa. Prawdopodobnie ujęty 11 I 1943 r. podczas jednej z obław policyjnych, jakich dokonywano na terenie GG. Po uwięzieniu w Tarnowie, skierowany do KL Auschwitz, gdzie wkrótce został zamordowany.
1177. Zębaczyński Stanisław

 

„leśnik”

 

Przemyśl

 

1940

 

Sportowiec lekkoatletyki klubu KS „Czuwaj”, żołnierz rez.., zmobilizowany do PP, aresztowany przez NKWD, ofiara zbrodni katyńskiej z obozu w Ostaszkowie
1178. Zieliński Józef gajowy Kimirz

Powiat Przemyślany

29 IV 1944 Zlekceważył ostrzeżenie sąsiadów, zamordowany z żoną przez Ukraińców
1179. Zieliński Józef

 

leśniczy

 

Nowa Grobla

Gmina Oleszyce

Powiat Lubaczów

1930

 

Absolwent Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Bolechowie. Zamordowany w lesie przez dwóch kłusujących Ukraińców z Suchej Woli.
1180. Zieliński Kazimierz sekretarz nadleśnictwa N Wistowa

Powiat Kałusz

1942 Rozstrzelany przez Niemców za przynależność do AK
1181. Ziemiński Michał

 

robotnik leśny

 

Goliszowiec

N Lipa

Powiat Stalowa Wola

30 IX 1942

 

Zamordowany przez Niemców w czasie odwetowej pacyfikacji wsi
1182. Zięba Jan gajowy Komorowo

N Kolbuszowa

1941 (1943 ?) Żołnierz BCh, zginął z synem z rąk SS
1183. Zimochowski (imię nieznane) leśniczy Różanka k/

Kamionki Strumiłowej

IV 1944 Leśnik z Nadleśnictwa Grabowa, zamordowany z żoną przez UPA
1184. Ziółkowski Antoni

ur. 1906 r.

 

„leśnik” L Piotrkowice Lwowskie

Powiat Lwów

 

1940

 

Syn Ignacego. Przydział Komenda Posterunku PP Ligota. Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1185. Zmudziński Romuald

 

 

nadleśniczy

 

 

Strusów

Powiat Trembowla

 

 

?

 

 

Przed wojną był też biegłym sądowym z dziedziny leśnictwa w Powiecie Trembowla. Aresztowany jako „nie nadjożnyj” przez NKWD i wywieziony z rodziną 10 II 1940 r. na Sybir do rejonu nowosiołowskiego, dalszych informacji brak
1186. Zopacki Kazimierz

 

leśniczy

 

N Zarzecze

w Rzeczycy Długiej

k/ Stalowej Woli

9 VII 1943

 

Zamordowany przez Niemców podczas pacyfikacji wsi, podejrzanej o sprzyjanie partyzantom
1187. Zygarlicki Ludwik

ur. 1909 r.

drzewiarz Ruda Różanecka

Powiat Lubaczów

5 V 1945 Zamordowany przez UPA
1188. Zygmund Franciszek

ur. 1882 r.

 

 

 

maszynista tartaku

 

 

 

 

Jawora n/Stryjem

Powiat Turka

 

 

 

?

 

 

 

 

Syn Józefa, czeskiego pracownika leśnego osiadłego w Lennie Wielkiej k/St. Sambora. Przed wojną pracował m. in. w tartakach w Krościenku, Ustrzykach Dol., Dynowie, Hoczwi, Cisnej, Jaworze. Aresztowany w połowie kwietnia 1940 r. przez Sowietów i deportowany z rodziną i krewnymi z nim zamieszkałymi do Aktiubińska (Kazachstan). Na zesłaniu pracował w kopalni, gdzie wkrótce zmarł z głodu i wycieńczenia.
1189. Zygmund Franciszek

 

 

pracownik tartaku

 

 

Jawora n/Stryjem

Powiat Turka

 

?

 

 

Syn Franciszka, aresztowany 10 grudnia 1939 r. przez NKWD, był w grupie robotników posądzonych i oskarżonych o rzekomy sabotaż w tartaku, nigdy nie wrócił i wszelki ślad po nim zaginął.
1190. Zyndwalewicz Emilian Jan

ur. 1910 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leśniczy

(technik leśny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasy dóbr buskich

rodu hr. Badeniego

N Grabowa

L Adamy

Powiat Kamionka Strumiłowa

 

 

 

 

 

 

 

 

I/II 1944

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukończył Wydz. Leśny PŚSR w Białokrynicy. Po praktyce zawodowej w lasach Liceum Krzemienieckiego, od 1933 r. pracował kolejno w lasach dóbr buskich Kazimierza hr. Badeniego w pow. Kamionka Strumiłowa, potem dóbr Marii hr. Badeniowej (Nowosiółki) a od 1937 r. objął Leśnictwo Adamy w Nadleśnictwie Grabowa majątku Alicji arcyks. Habsburgowej Kazimierza hr. Badeniego. Jako ppor. rez. WP, brał udział w wojnie 1939 r. Po klęsce wrześniowej ukrywał się w Adamach, gdzie leśniczówka była atakowana przez bandy Ukraińców. Po ucieczce z rodziną do Lwowa, przeniósł się i od 1941 r. pracował w lasach serwitutowych w Kątach k/Niska, niebawem przeniósł się do lasów prywatnych w Batorzu. Aresztowany z wieloma osobami z Batorza     3 IV 1943 r. przez gestapo, po 4-miesięcznym pobycie w więzieniu na Zamku w Lublinie, przewieziony do KL Mathausen-Gusen o największym rygorze, gdzie został zamęczony.
1191. Żarski Mieczysław

h. Starykoń

ur. 1888 r.

 

 

nadleśniczy

 

 

N Dukla

Powiat Krosno

 

 

23 II 1944

 

 

Syn Józefa. Żołnierz Legionów Polskich, z wojska odszedł w 1921 r. w stopniu rotmistrza. Przed wojną zarządca majątku leśnego hr. St. Potockiego w Komańczy, zamordowany w okrutny sposób w Kątach k/Żmigrodu przez bandę rabunkową miejscowych Ukraińców współpracujących z Niemcami
1192. Żelazny Jerzy

(Tadeusz lub Grzegorz ?)

ur. 1916 r.

leśniczy

 

 

L Rebena

N Podkamień

Pieniaki k/Podkamienia Powiat Brody

22 XI 1943

 

 

Żołnierz AK, uprowadzony z leśniczówki Rebena, torturowany i zamordowany przez UPA, odnaleziony po tygodniu i pochowany koło kaplicy na dziedzińcu kościelnym w Podkamieniu
1193. Żółkiewski Franciszek gajowy Biłka Królewska

Powiat Lwów

27/28 VI 1944 Zginął z rąk UPA w czasie obchodu lasu
1194. Żubryd Janina

ur. 1921 r.

 

 

 

 

urzędnik tartaczny

 

 

 

 

Powierniczy Zarząd Tartaków

Tartak Sanok

Powiat Sanok

 

 

 

 

24 X 1946

 

 

 

 

„Dziewczyna wyklęta”. Córka inż. leśnika Jana Praczyńskiego (1888-1938) z Sanoka. Dzięki leśnikom kolegom ojca, w okresie okupacji  znalazła zatrudnienie najpierw w biurze Nadleśnictwa Sanok, a następnie w miejscowym tartaku. Więziona w okresie okupacji niemieckiej. Po przejściu frontu dołączyła do dowodzonego przez męża Antoniego Żubryda oddziału NSZ. Obydwoje małżonków niedaleko gajówki w Malinówce zastrzelił Jerzy Vaulin, agent UB ps. „Mewa”. Po zabójstwie Żubrydów, gajowy Gerlach z Malinówki, nie pozwolił zrobić krzywdy osieroconemu 5-letniemu synowi Januszowi.
1195. Żuchowski Franciszek gajowy Broszniów-Osada k/Doliny

Powiat Dolina

X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
1196. Żuk Stanisław

 

„leśnik”

 

Czortów

Powiat Czortów

1940

 

Aresztowany przez Sowietów, ofiara zbrodni katyńskiej z listy obozów na Ukrainie (Kijów + Tarnopol)
1197. Żukowski (imię nieznane)

 

gajowy

 

Wicyń

Powiat Złoczów

 

Wiosna 1945

 

Uprowadzony do lasu koło Żukowa przez 20-osobowy oddział UPA, z kolumny wozów wiozących polskich repatriantów, wyjeżdżających do kraju na Ziemie Odzyskane. Wszelki ślad po nim zaginął.
1198. Żurakowski Michał praktykant leśny Broszniów-Osada k/Doliny X 1943 Zbiorowy mord leśników powracających z odprawy w Dolinie dokonany przez UPA
1199. Żurawski Władysław gajowy Chlewczany

Powiat Żółkiew

1944 Mieszkaniec Butyn, zamordowany w Chlewczanach przez UPA
1200. Żurowski Władysław

ur. 1895 r.

 

 

 

 

nadleśniczy

(inż. leśnik)

 

 

 

 

 

 

Skała Podolska

Powiat Borszczów

 

 

 

 

 

7 X 1941

 

 

 

 

 

Syn Zygmunta, ur. w Pikułowicach k/Lwowa. Absolwent Wyższej Szkoły Lasowej we Lwowie (1920), początkowo pracował w lasach dóbr Pawła ks. Sapiehy, a następnie w lasach majątku Agenora hr. Gołuchowskiego w Skale (1828 ha). Wywieziony wraz z rodziną (matka, żona i 3córki) 10 II 1940 r. przez NKWD na Sybir do Kraju Ałtajskiego. Posądzony o kontrrewolucję i aresztowany w październiku 1940 r., dostał 15 lat więzienia, zmarł w więziennym szpitalu w Burnaule.
1201. Żyliński (imię nieznane) leśniczy Ponikwa

Powiat Borszczów

XII 1943 Zamordowany przez grupę bojówkarzy ukraińskich

 

 

Wykaz niektórych skrótów

AK – Armia Krajowa

Gestapo – Geheime Staatspolizei (Tajna Policja Państwowa)

GL – Gwardia Ludowa

L – Leśnictwo

LP – Leśnictwo państwowe

MO – Milicja Obywatelska

N – Nadleśnictwo

NP – Nadleśnictwo państwowe

NKWD – Narodnyj Komissar Wnutriennych Dieł (ros. Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

NOW – Narodowa Organizacja Wojskowa

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej

OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów

PP – Policja Państwowa

PSZ – Polskie Siły Zbrojne

SG – Straż Graniczna

SKW – Samoobronne Kuszczowe Widdiły

SS – Die Schutzstaffein (niem. Szwadron Ochronny)

UPA – Ukraińska Powstańcza Armia

ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Związek Radziecki)

 

 

Sporządził:  Edward ORŁOWSKI (Nadleśnictwo Komańcza)

Komańcza, styczeń 2021 rok

 

W A Ż N I E J S Z E   Ź R Ó D Ł A

Maciej Augustyn – „Zarys dziejów wsi Berehy Dolne i kolonii Siegenthal” – BIESZCZAD Nr 11 – Ustrzyki Dolne 2004 r.

Maciej Borczyński – „Almanach Polskich Leśników kombatantów” – Poznań 1997 r.

Stefan Borek-Prek –„Początki organizowania jednostek Lasów Państwowych w Bieszczadach po II wojnie światowej”– SYLWAN Nr 11-1976 r.

Józef Broda (red.) – „Wśród śniegów i bagien tajgi” – Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego – Poznań 2004 r.

Andrzej Brygidyn – „Kryptonim San – żołnierze sanockiego Obwodu Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej 1939-1944” – Sanok 1992 r.

Andrzej Daszkiewicz – „Ruch oporu w regionie Beskidu Niskiego 1939-1944” – wyd. MON – Warszawa 1975 r.

Stanisław Dłuski – Fragment wielkiej zbrodni, Część I, Rok 1939-1941, Cześć II, Wołyń 1939-1943, Część III, Tarnopolskie 1942-1944, Część IV, Stanisławowskie 1943-1944, Część V, Złoczowsko-Brodzkie 1943-1944, Część VI, Powiat Lwów 1943-1944. [w:] Czasopismo: Las Polski nr 9,10,11,12,13-14 z 1991 r.

Mieczysław Dobrzański – „Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1948” -Wyd. NORTOM – Wrocław 2002 r.

„Chłopcy z lasu” – Cz. III-IV – Wspomnienia leśników-kombatantów – Warszawa 1998-1999 r.

Łukasz Grzywacz-Świtalski – „Z walk na Podkarpaciu” – Wyd. PAX 1971 r.

Julian Huta – „Dwie pasje” Wydawnictwo  „Łowiec Polski” Warszawa  1997 r.

Marian Jarosz  -„Księga poległych, pomordowanych i zmarłych na polu chwały mieszkańców Ziemi Sanockiej – 1939-1944-1948” Sanok 1998 r

„KSIĘGA PAMIĄTKOWA ŻYROWIAKÓW”- Absolwentów i Wychowanków Wydziału Leśnego i Nauczycieli byłej Państwowej  Średniej Szkoły Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach k. Słonima – Tom III – Wyd. Ośrodek Kultury Leśnej – Gołuchów 1999 r.

Stanisław Kryciński – BIESZCZADY Słownik historyczno-krajoznawczy;  Część I, Gmina Lutowiska; Ustrzyki Dolne – Warszawa 1995 r.

Władysław Kubów – „Terroryzm na Podolu” – Warszawa 2003 r.

Grzegorz Motyka – „Ukraińska partyzantka 1942 – 1960.  Działalność organizacji ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii” – Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza RYTM  – Warszawa 2006 r.

  1. A. J. Peszkowski, S. Z. M. Zdrojewski – „Leśnicy w grobach Katynia” – Wyd. Print-Extra – Warszawa-Łódź-Orchard Lake – 2001 r.

Tadeusz Petrowicz – „Zaczęło się w Czarnohorze” – Warszawa 1996 r.

Emil Pietrykiewicz – „Te zbrodnie pamiętam” – BIESZCZAD Nr 6 – Ustrzyki Dolne 1999 r.

Praca zbiorowa – „Leśnictwo polskie w okresie drugiej wojny światowej” – Wyd. PWRiL – Warszawa 1967 r.

Praca zbiorowa – „Powiat Sanocki w latach 1944 – 1956” – Rzeszów-Sanok 2007 r.

Praca zbiorowa – „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na ludności cywilnej w południowo-wschodniej Polsce (1942-1947)” – Przemyśl 2001 r.

Praca zbiorowa – „Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego 1924-2004.  Tom 2 „Lata wojny i okupacji” wyd. CILP  W-wa  2006 r.

Franciszek Sikorski – „Iwa zielona” – Wyd. OSSOLINEUM – Wrocław 1984 r.

Stanisław Sosenkiewicz, Norbert Tomczyk – „Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na polskich leśnikach w latach 1938-1948” – Wyd. NORTOM Wrocław 2008 r.

Spis leśników i drzewiarzy pomordowanych i poległych w walkach z hitlerowskim najazdem (89 pozycji) – sporządzony przez Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Przemyślu. Przemyśl 1975 r.

Tadeusz Szewczyk –„O międzywojennym Krościenku opowieść” – BIESZCZAD Nr 3 – Ustrzyki Dolne 1996 r.

Jerzy Tarnawski – „ Nie masz już Cyganów” – BIESZCZAD Nr 13 – Ustrzyki Dolne 2007 r.

Wykaz nr 1 zabitych i rannych pracowników leśnych na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego w czasie okupacji. Tarnów 1945 r.

Wykaz nr 2 zabitych i rannych pracowników leśnych na terenie Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Rzeszowskiego odstąpienia Niemców do dnia 31 października 1945 r. Tarnów 1945 r.

Józef Wyspiański – „Zbrodnie OUN-UPA”, Lublin 2012 r.

www.stankiewicze.com/ludobojstwo

Andrzej Zapałowski – Opracowania i materiały zasobów prywatnych w posiadaniu autora (manuskrypt).

Zbigniew Zieliński – „Leśnicy na frontach II wojny światowej” – Wyd. APOSTOLICUM – Ząbki 2007 r.

Stanisław Żurek – „UPA w Bieszczadach – Straty ludności polskiej poniesione z rąk ukraińskich w Bieszczadach w latach 1939-1947”. Wrocław 2007 r.

Stanisław Żurek – „Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach w Polsce południowo-wschodniej w latach 1939-1948”. Wrocław  2013 r.

1 Responses to Cz.I Martyrologium leśników Małopolski Wschodniej 1938-1949

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)