Bezwarunkowa kapitulacja władz Elbląga

Oto treść wymijającej odpowiedzi prezydenta Elbląga i przewodniczącego rady miejskiej Antoniego Czyżyka, na decyzję mera i władz Tarnopola z 5 marca br., na nadanie stadionowi w tym partnerskim mieście Elbląga, imienia dowódcy zbrodniczej UPA Romana Szuchewycza.

„Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informację o nadaniu problematycznej historycznie nazwy tarnopolskiemu stadionowi miejskiemu. Dotychczasowa współpraca Elbląga i Tarnopola nacechowana była wzajemnym zrozumieniem w wielu kwestiach i polegała na budowaniu pozytywnych relacji, a jej głównym założeniem były działania mogące w sposób konstruktywny jednoczyć i zbliżać mieszkańców naszych miast… – więcej w blogu kresywekrwi.blogspot.com

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)